Nedfrysning af stamceller i form af navlestrengsblod vordende forældre vælger selv!

Debatten omkring nedfrysning af stamceller i form af navlestrengsblod har gennem de sidste år taget til. Vordende forældre vælger til mens en række amter vælger fra!

BioLante, Cryo–Cell Nordic er et norsk firma med afdelingskontor i Danmark. Hos BioLante beskæftiger vi os med selve nedfrysningen. Når forældrene vælger at nedfryse stamceller gør de det af flere grunde, nogle har sygdom i nær familie, nogle mener det er det samme som at tegne en ekstra livsforsikring og alle tror de på at der i fremtiden vil være stor fokus indenfor forskning i brugen af stamceller.

Nedfrysningen af navlestrengsblod tegnes i en 20–årig kontrakt herefter vælger det nu voksne barn selv om blodet fortsat skal være nedfrosset.

Amter i Danmark er alle i gang med at tage stilling til, hvorvidt de ønsker at være behjælpelige i forbindelse med fødslen eller ej. Såfremt der i et Amt er taget beslutning om at jordmødrene ikke må være behjælpelige er dette ikke det samme som at det ikke kan lade sige gøre. Det er forældrenes valg og ejendom! Der er masser af muligheder for selv at medbringe en person der kan tappe blodet. Ligesom sygehuse kan tilkalde en sygeplejerske vikar kan BioLante også gøre det for forældrene!

 

Læs mere her

Nyt sundhedshus trækker læger til udsat bydel

Aalborg Øst har som flere andre udsatte bydele i Danmark haft svært ved at tiltrække læger. Og derfor har beboerne måttet køre langt, når de skulle konsultere deres praktiserende læge. Men det har et nyt sundhedshus ændret på. På fredag besøger sundhedsminister Astrid Krag bydelen for ved selvsyn at se det nyskabende hus, der har bragt lægerne tættere på beboerne.

Flere steder i Danmark er det vanskeligt at få en praktiserende læge i nærheden af, hvor man bor. Og det er ikke kun i yderområderne, at det kan være svært. I socialt udsatte bydele og boligområder kan beboerne også have svært ved at finde en læge. Det gælder eksempelvis i Vollsmose i Odense, Sydhavnen i København og indtil for nylig også Aalborg Øst i Nordjylland. For få år siden var der kun en praktiserende læge i bydelen, der har mere end 12.000 beboere.

I dag er situationen helt anderledes. Opførelsen af et nyt sundheds- og kvarterhus, som sundhedsminister Astrid Krag indvier i morgen, har nemlig gjort det attraktivt for læger at slå sig ned i Aalborg Øst. I begyndelsen af september åbnede Søren Olsson sammen med tre andre praktiserende læger en ny lægepraksis i huset.

Det er meget interessant at være med til at vende billedet for bydelen for stået på den måde, at der simpelthen ikke har været læger nok i området tidligere. Det er vi med til at lave om på nu, og det er meget tilfredsstillende at være en del af en større helhed, som samlet set er til nytte og gavn for områdets beboere , siger Søren Olsson.

Når han fandt det attraktivt at åbne en lægepraksis i det nye sundhedshus, skyldes det bl.a., at han har rig lejlighed til at samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper. Huset rummer nemlig både speciallæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, jordmødre, et apotek og kvalitetsenheden Nord-KAP , der samarbejder om og formidler nye initiativer inden for almen lægepraksis.

Sundhed kommer tæt på beboerne
Sundhedshuset indeholder også et folkefitness og et sundhedsværksted , hvor områdets beboere bl.a. kan motionere, få tilbud om rygestopkurser og få foretaget et sundhedstjek.

Aalborg Kommune og de øvrige initiativtagere bag huset håber, at man ved at samle sundhedsprofessionelle og forskellige sundhedstilbud under samme tag kan styrke det forebyggende sundhedsarbejde og skabe bedre sammenhæng mellem forebyggelse, udredning og behandling i lokalområdet. Og det er netop en af grundene til, at sundhedsministeren finder huset interessant:

Regeringen vil meget gerne styrke den forebyggende sundhedsindsats, for det er som bekendt bedre at forebygge end at helbrede. Og jeg synes, at hele tanken med at etablere et sundhedshus tæt på borgerne er utrolig spændende. Når man så samtidig kan opbygge et fagligt miljø, der tiltrækker læger til boligområdet til gavn for beboerne og gør det muligt at udveksle erfaringer og viden på tværs af faggrupper, går det op i en højere enhed. Derfor ser jeg også frem til at indvie centret, som måske kan inspirere andre bydele, hvor der mangler læger , siger Astrid Krag.

Ministeren indvier sundhedshuset 28. september kl. 13 og efterfølgende er der åbent hus fra kl. 14.30 til 17.30, hvor besøgende kan få en guidet tur i huset og se de mange forskellige tilbud.

Fakta om sundheds- og kvarterhuset
Det nye sundhedshus ligger i Aalborg Øst på adressen Fyrkildevej 7.

Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening er initiativtagere til huset, der er opført med økonomisk støtte fra blandt andre Realdania.

Sundhedshuset, der er på 7.500 kvadratmeter, rummer både kommunale, regionale og private sundhedstilbud.

Læs mere her