Anden runde venturekapital til Chempaq

Det danske medico–selskab Chempaq har netop fået tilført anden runde venturekapital. Vejen er dermed banet for en markedsintroduktion allerede til foråret 2004 af selskabets kompakte og meget konkurrencedygtige mini–analysator til blodcellemåling.

"Vi har fuld tillid til, at Chempaq vil føre prototypen på markedet til rette tid," siger Venture Manager Søren Friis fra ventureselskabet Symbion Capital, der sammen med InnFond p/s og Vækstfonden er gået sammen om at investere i Chempaq. "Chempaq har overholdt alle tidligere milestones, og virksomheden har en unik teknologi med et meget stort potentiale, der på grundlæggende vis kan forenkle diagnosticeringen af en lang række sygdomme," lyder det fra Symbion Capital. Analysatoren kan blandt andet lette livet for patienter i kemoterapi, samt de hospitaler og læger som arbejder med patienterne. Teknologien gør det muligt med stor præcision og meget billigt at måle antallet af blodceller, hvilket er nødvendigt i diagnosticeringen og behandlingen af mange sygdomme. Chempaq’s teknologi er tilmed så kompakt, at analysatoren kan transporteres i en håndtaske. De nuværende apparater på sygehusene er meget store og koster op mod en mio. kr. Det er investorernes og Chempaq’s forventning, at den nye teknologi med fordel vil kunne flytte blodanalyserne fra laboratoriet ud til patienter i ambulatorier og hos praktiserende læger.

Chempaq går nu i gang med at lave distributionsaftaler med førende internationale producenter af avancerede blodanalyse apparater. Direktør Peter Halken siger:
"Vi har en prototype parat til september 2003 og forventer proof of concept inden for de nærmeste måneder. Den seneste kapitaltilførsel er klar tilkendegivelse af, at vi er på rette spor." Chempaq er på under to år vokset fra 3 til 13 medarbejdere og flere eksperter søges nu til godkendelse, kvalitetssikring og produktion af analysatoren. I forbindelse med den seneste kapitalrejsning har en række af medarbejderne benyttet sig af muligheden for at blive medejere af virksomheden ved samlet at investere en lille mio. kr. i virksomheden. "Medarbejdernes investering er et godt signal både internt og eksternt om, at vi virkelig tror på vores teknologi og det kommende marked," fortæller Peter Halken.
 

Læs mere her

Dansk medikotek-virksomhed på vej mod verdensmarkedet

Medikotekvirksomheden Chempaq passerer den første vigtige milepæl i udviklingen af unikt mini–blodanalyseapparat. En verdenssucces for den danske virksomhed er indenfor rækkevidde i kraft af dygtige medarbejdere, investorer og gode patenter, mener direktør Peter Halken.

Chempaq, en af de nyeste spin–out virksomheder fra Mikroelektronik Centret på DTU, har netop passeret den første altafgørende test af virksomhedens bæredygtighed. I uafhængige undersøgelser har Chempaq´s mikro–teknologi vist sig at være helt og fuldt på højde med de laboratorieteknikker, som i dag anvendes til blodanalyse.

Mini–analysatoren, der ventes introduceret på verdensmarkedet i 2004, kan lette livet for kræftpatienter i kemoterapi, idet de fra hjemmet kan måle effekten af behandlingen. Dermed kan patienterne spares for hyppige hospitalsbesøg. Hidtil har patienterne været nødsaget til regelmæssigt at opsøge specialiserede hospitalsafdelinger med det nødvendige udstyr. Med Chempaqs analysator bliver hverdagen for en kemopatient næsten at sammenligne med en diabetikers, siger Peter Halken.

Markedet for Chempaq´s analysator ventes at være endog meget stort, og investorerne bag Chempaq – InnFond p/s, Symbion Capital I A/S og Vækstfonden – forventer, at mini–blodanalysatoren med fordel vil kunne erstatte alle hidtidige apparater til måling af kræftpatienters blodceller. Disse apparater koster i dag op mod en million kroner stykket.

Rekruttering af fagligt stærke kompetencer er for nye forskningsintensive virksomheder som Chempaq altafgørende for succes. Her har Chempaq gjort et scoop med den nylige rekruttering af videnskabelig direktør Björn Ekberg, der med syv års erfaring som udviklingschef i en verdensledende svensk diagnostikvirksomhed nu
står for den forsatte kemiske udvikling og afprøvning af Chempaq´s analysator.

Björn Ekberg bor i Sverige, men valgte at skifte arbejdet i et veletableret svensk firma ud med opstarts–virksomheden Chempaq: "Det er selvfølgelig ikke uden risiko, at deltage i udviklingsarbejdet i en helt ny virksomhed. Der er ingen garantier.

På den anden side kender jeg branchen og kan se, at Chempaq har kompetencerne og teknologien til at nå målene," siger han. Han valgte at skifte til Chempaq pga. af spændingen ved at udvikle et helt nyt produkt og muligheden for at være med helt fra start i en ny virksomhed.

Flere nye ansættelser er undervejs, ligesom alliancer med kommercielle aktører indenfor den medicinske branche skal indledes, siger Peter Halken. I øjeblikket søges en klinisk udviklingschef samt en ekspert, der kan lede den fortsatte udvikling af de elektroniske komponenter i analysatoren.

"Det er vigtigt, at vi på dette stadie i virksomhedens udvikling får placeret de rigtige kompetencer på nøgleposter, så vi kan leve op til de krav, som en kraftig vækst stiller til organisationen," siger Peter Halken
 

Læs mere her

Greenhouse Pharma skaber eksportsucces i krisetider

Ny dansk medico-virksomhed er på vej med eksporteventyr og har på under et år indgået millionkontrakter. Drivkræfterne er Bendicte Lange, læge og MBA med mangeårig international eksporterfaring og Joakim Rehné Volke, der som farmaceut har erfaring fra produktudvikling i internationale virksomheder. Det professionelle netværk og evnen til at sparke døre ind til nye markeder er altafgørende, siger Benedicte Lange.

En dansk medico-virksomhed er på vej mod et eksporteventyr. Efter mindre end et år er Greenhouse Pharma på vej mod at åbne 17 markeder fra Skandinavien til Vietnam og Australien. Der er allerede underskrevet flere millionkontrakter. Produktselskaberne er Cardio Care, der skal forebygge hjerte-kar sygdomme primært hos kvinder og Cutanotec, der med hudplejeprodukter retter sig mod kvinder i Mellemøsten, Asien, Sydafrika og Sydamerika.

I en tid, hvor det danske hjemmemarked er hårdt for de fleste virksomheder alene på grund af markedets størrelse, har det været spændende at opleve, hvorledes vi ved at satse bredt på en palet af markeder på kort tid har kunnet opbygge en livskraftig og ekspanderende virksomhed i samarbejde med vore investorer, siger adm. direktør Benedicte Lange, der er MBA i e-handel og læge. Hun har på ledelsesniveau virket i flere store dansk baserede medico-virksomheder, før hun efter et længere ophold i Mellemøsten med farmaceuten Joakim Rehné Volke etablerede virksomheden Greenhouse Pharma. Joakim Rehné Volke har haft ledende internationale poster inden for produktudvikling af medico-præparater

Skarpt fokus
Virksomheden har speciale i at udvikle, fremstille og markedsføre eksklusive natur- og medicoprodukter til agenter og forhandlere. Mens Benedicte Lange især har fokus på markedsføring og den forretningsmæssige del af aktiviteterne, tager Joakim Rehné Volke sig af produktudviklingen.

Da vi startede virksomheden, var det vigtigste at finde de rigtige, innovative produktkoncepter, der kan fremme kundepotentialets sundhed ved at anvende den nyeste forskning i næringsstoffer. Det ene produkt, Womega Green, er et kosttilskud, der skal hjælpe primært kvinder til at opnå større velbefindende ved at tilføre ingredienser, der kan justere livsstilsinducerede ubalancer. Med det som udgangspunkt lavede vi en forretningsplan, som det siden er lykkedes os at tiltrække investorer med. Overordnet er sigtet at rette virksomheden ind mod primært kvinders ubalancer i livsstil. Det var et emne, som jeg havde erfaring med fra Mellemøsten, hvor rigtig mange kvinder fik en lang række hjerte- kar og diabetes lidelser som følge af omfattende kostændringer i regionen. Siden, da jeg vendte tilbage til Danmark efter fem år, fandt jeg ud af, at mange kvinder i den vestlige verden har samme problemer, fortæller Benedicte Lange.

Mød kunderne derude
Benedicte Lange og Joakim Rehné Volke har mange præsentationsrejser til distributører, potentielle distributører og deres kunder.

Det er enormt vigtigt at nå ud, hvor slaget skal slås, i butikkerne, og fortælle sælgerne, hvad vi står for, hvad vi kan hjælpe deres kunder med og hvordan de optimerer deres omsætning på vores produkter. Man kan ikke lide af berøringsangst, når man skal sælge på de krævende eksportmarkeder, og for at få plads på hylderne skal man altid gøre det lidt bedre end konkurrenterne, siger Benedicte Lange og Joakim Rehné Volke.

De mener,at de har haft succes med deres aktiviteter, fordi de har opfyldt en række af de krav, der i dag er en forudsætning for at brænde igennem på de internationale eksportmarkeder:

– Betydelig erfaring inden for de specifikke produktområder
– Dokumenterbare resultater fra tidligere eksport- og uviklingsaktiviteter
– Et omfattende, professionelt branchenetværk
– En stor konto af tillid hos potentielle samarbejdspartnere
– Gennemarbejdede forretningsplaner for det enkelte marked
– Professionelt markedsføringsmaterialer til det enkelte marked
– Stor entusiasme om produkter, produktegenskaber og markeder

Markedsanalyse på plads
Livsstilssygdomme rammer ikke kun de mest udviklede lande. Benedicte Lange og Joakim Rehné Volke kan konstatere, at de også har vundet indpas blandt de bedst uddannede og bedst stillede i udviklingslandene.

Vi kan se, at der skal gøres en særlig indsats for disse grupper i udviklingslandene, hvis de skal undgå, at det får en afgørende økonomisk betydning for deres videre demokratiske og erhvervsmæssige opblomstring.
Også her er kvinderne i farezonen på grund af livsstilssygdommene, og da de ofte tegner sig for en betydelig del af iværksætterne, vil de ofte være vigtige nøglepersoner og dem, der skal skabe den fortsatte velstand for i millioner af familier i disse områder. WHO har således beregnet, at der årligt går 21 mio. leveår tabt i Brasilien, Indien, Kina, Sydafrika og Mexico på grund af hjerte-kar sygdomme. Derfor har vi også i disse dele af verden en udfordring og et marked, konstaterer de.

Greenhouse Pharma har valgt at satse på en bred ekspansion på eksportmarkederne, men til en start med fokus på få produkter.

Det er vigtigt at man relativt hurtigt opnår en stor volumen, fordi der i markedet er en tendens til, at produkterne skal prisjusteres efter en introduktionsperiode ikke ulig det, man bl.a. oplever med it og elektronik. Til gengæld er det spændende at opleve, hvorledes man på relativ kort tid bliver godt modtaget, fordi de potentielle samarbejdspartnere tror på én og det fælles udbytte af forretningerne, siger Lange og Volke.

Læs mere her

Nye millioner til bekæmpelse af tænderskæren

Medotech har netop fået et betydeligt millionbeløb i ny kapital fra Vækstfonden, Via Venture Partners og Syddansk Kapital. De nye midler skal bl.a. bruges til at færdigudvikle og eksekvere den markedsstrategi, som skal give virksomhedens hovedprodukt til bekæmpelse af tænderskæren et internationalt gennembrud

5-8 pct. af den vestlige verdens befolkning døjer med lidelsen bruxisme eller tænderskæren i daglig tale. De ramte er ofte hårdt plagede af hovedpine, smerter i kæbe og nakke samt ødelagte tænder. Smerterne nedsætter den enkeltes livskvalitet og medfører ofte mange sygedage med tilhørende tab for både medarbejder, arbejdsgiver og i sidste ende samfundet.
Danske Medotech A/S har udviklet et innovativt apparat, der kan bistå diagnosticering og behandling af bruxisme på en radikal ny måde. Via elektriske impulser reduceres den natlige kæbemuskelaktivitet, der er den direkte årsag til, at folk ødelægger deres tænder og lider af smerter. Vækstfonden og venturefondene Via Venture Partners og Syddansk Kapital har netop investeret et betydeligt millionbeløb i virksomheden, som med den nye kapital i ryggen nu kan lægge sidste hånd på den strategi, som skal bringe hovedproduktet Grindcare længere ud på markedet.

Grindcare er blevet særdeles positivt modtaget af både tandlæger og patienter, da vi kan reducere den muskelaktivitet, som er selve årsagen til patienternes lidelser. Traditionelle bideskinner og smertestillende medicin begrænser alene skaderne, men tager ikke fat i årsagen. Vi har klinisk dokumentation for, at produktet virker, så nu skal vi blot have bragt det til markedet så effektivt som muligt, og netop det skal vi bruge den nye kapital til, fortæller CEO i Medotech, Thomas Sandholdt.

Grindcare er beregnet til brug om natten og afhjælper tænderskæren ved at sende svage elektriske impulser gennem en elektrode, der klæber uden på huden på temporalis-musklen ved patientens tinding. Elektroden er forbundet med en lille enhed, der doserer impulserne, når patienten bider sammen, og som hver morgen kan overføre alle relevante data til en modtager placeret i umiddelbar nærhed af sengen. De elektriske impulser er så svage, at patienten ikke mærker dem. Med data fra modtageren kan tandlægen eller patienten følge udviklingen i antal bid. Grindcare er udviklet i Danmark og testet i samarbejde med Tandlægeskolen på Aarhus Universitet.

Patienterne får en hurtig og effektiv behandling, og generne er langt mindre end ved en traditionel bideskinne. Med opsamlingen af data får tandlægen for første gang et detaljeret billede af patientens bideaktiviteter, og det giver helt nye muligheder for at tilrettelægge og justere behandlingen, forklarer Thomas Sandholdt.

Grindcare er allerede godt på vej i Danmark og på udvalgte europæiske markeder, og Medotech har store forventninger bl.a. til det amerikanske marked, hvor produktet tidligere i år blev godkendt af sundhedsmyndighederne, FDA (Food & Drug Administration). Netop det internationale potentiale var en af årsagerne til, at investorerne trådte til med kapital.
Der er ingen tvivl om, at Medotech har et produkt, som effektivt løser et alvorligt problem for rigtigt mange mennesker. Den solide teknologi og det enorme, internationale markedspotentiale er de væsentligste årsager til, at vi nu har valgt at investere i virksomheden, siger Tonni Bülow-Nielsen, investeringsansvarlig i Vækstfonden.

Medotech har hovedkontor i Herlev og beskæftiger i dag 15 medarbejdere.

Læs mere her

Jordemoder skaber dansk eksport-eventyr

Iværksætteren GynZone brager nu igennem på det globale marked. Virksomhedens e-læring bliver efterspurgt og købt af brugere i en lang række lande. Dermed har en dansk jordemoder skabt en lovende forretning ud af sin forskning.

– Vi skal have sat strøm til lærebøgerne. Ellers bliver de alt for hurtigt forældede. Patienterne skal have gavn af den nyeste viden.
Den tanke opstod i hovedet på jordemoder Sara Kindberg for godt to år siden. Hun tog konsekvensen og skabte virksomheden GynZone.

– Nu kan vi nærmest med dags varsel formidle ny viden ud til jordemoderen på den grønlandske slette eller til en fødeafdeling i Vancouver, fortæller Sara Kindberg, der er sundhedsfaglig direktør i GynZone.
GynZone startede med at udvikle sine første produkter i 2008, og nu er der i alt mere end fem timers undervisning med 3D-animationer og video, som eksempelvis viser, hvordan kvinder syes korrekt efter en fødsel. Meget stor interesse fra udlandet har ført til, at alt materialet nu også findes på tysk, engelsk, norsk og svensk.

Flyvefærdig med kapital fra innovationsmiljø
GynZone fik for to år siden to millioner kroner i startkapital til at kunne realisere ideen fuldt ud. Hun fik nemlig overbevist innovationsmiljøet Østjysk Innovation om, at e-læringen med en millioninvestering kunne blive så epokegørende, at den kunne blive efterspurgt af jordemødre, læger og studerende stort set overalt i verden. Og Sara Kindberg er nu stærkt på vej til at gøre den vision til virkelighed.

– Østjysk Innovation visualiserede drømmen sammen med os. Nu skal den kunne flyve selv, og det kan den. Vores salg af licenser finansierer nu den fortsatte udvikling og driften, fortæller Sara Kindberg.

Global afsætning
Hun har netop indgået en aftale med en engelsk leverandør om distribution af GynZones undervisningsfilm i samtlige engelsksprogede lande i verden undtagen USA. I Danmark har alle jordemoderskolerne besluttet at købe GynZone-licenser til de studerende, ligesom 16 ud af 25 fødeafdelinger har valgt at abonnere på e-læringen. Og i Tyskland har jordemødrenes forening valgt at investere i licenser til alle deres medlemmer.

– Østjysk Innovation kom med brænde til ovnen, netop der hvor der skulle fyres op. Uden deres kapital, netværk og sparring havde det formentlig taget mig ti år at nå hertil. En forsker som jeg har ikke netværk i en kommercielle verden og blandt investorer, som innovationsmiljøet har. Deres sparring har været uvurderlig; Jeg har lært om spillereglerne i erhvervslivet, som på mange måder er helt anderledes end i forskerverdenen, siger Sara Kindberg.
GynZone har også med Østjysk Innovations hjælp fået etableret en professionel bestyrelse af erfarne personer, der hver især repræsenterer værdifuld viden og indsigt.

Hos innovationsmiljøet er man godt tilfreds med at have kunnet se potentialet i GynZone fra den spæde start.
– Udviklingen i GynZone har indtil nu indfriet alle vores forventninger. Her er der virkelig tale om en iværksætter, som har været villig til at ofre sig fuldt ud for at skabe en succesfuld virksomhed og i kraft heraf kommer igennem til det eksportmarked, der skal skabe det langsigtede fundament for GynZone indtjening, pointerer Lars Stigel, direktør i Østjysk Innovation.

Læs mere her

83% af alle der lider af Migræne eller hovedpine kan få det bedre!

I samarbejde med Migræne & Hovedpineforeningen over en tre måneders periode, kørte AloeVera Power I/S et forsøg af, ikke videnskablig karakter, der skulle vise om Aloe Vera i en bestemt mængde, med et bestemt indhold og i et nøje fastlagt interval, kunne afhjælpe nogle af de mange lidelser og handicap, migræne og hovedpine patienter lider af, og måske endda fjerne migrænen eller hovedpinen.

Indehaverne af AloeVera Power I/S udtaler "Aloe Veraen´s virkning er fantastisk, vi havde aldrig turde håbe på sådan et fantastiskt resultat, dette går over enhver forstand". Blandt de mange deltagere, som var stærkt medtaget af migræne/hovedpine kunne 33% allerede efter 4 dage, tage mindre medicin (brufener og smertestillende medicin). 33 % fik en øget energi og 33% fik en stærkt forbedret mave tarm funktion.

Test resultatet viste følgende
Aldersfordelingen på testpersonerne var fra 34 – 64 år og personerne havde haft hovedpine/migræne fra 17–48 år.

Kønsfordelingen var således: 33% mænd og 67% kvinder

33% Havde hovedpine/migræne hver dag inden test start
16% Havde hovedpine/migræne 15 gange på en måned inden test start
16% Havde hovedpine/migræne 8–12 gange på en måned inden test start
17% Havde hovedpine/migræne 4–10 gange på en måned inden test start
16% Havde hovedpine/migræne 2 gange på en måned inden test start.

Efter start på Drikke Aloe Vera fra AloeVera Power I/S, og i det rigtige interval, oplevede 83% en øget livskvalitet, dette være sig mindre smerter, øget energi, bedre mave/tarm funktion mm.
67% har mindre smerter generelt, og mindre smerte i styrke ved hovedpine/migræne anfald.
16% kunne ikke mærke nogen forandring
33% tager mindre medicin efter fjerde dagen
33% mærkede en øget energi
33% har fået en bedre mave/tarm funktion
16% fik en hårdere afføring

"Dette er en helt fantastisk og unik viden, vi er kommet i besidelse af, og vi er meget glade for, at vi har kunnet hjælpe nogle af de mange personer der lider af hovedpine eller migræne", siger ejerne Thomas & Birgitte Sandbjerg Ejsing, og tilføjer "Dette er en viden som vi jo godt ved at lægevidenskaben aldrig vil komme til at forske i, for det er der simpelthent ikke penge i, men samtidig en viden, som vi mener at mange med hovedpine/migræne vil kunne få stor glæde af".

AloeVera Power I/S påpeger, at det ikke er en videnskablig test/forsøg der er foretaget og at alle testpersoner har rådført sig med deres læge inden start.

"I fremtiden vil vi lave flere test af "ikke–videnskabelig" karakter". Dog påpeger AloeVera Power I/S at der nok kommer til at gå et stykke tid inden de økonomisk får mulighed for at hjælpe andre med Aloe Veraen, medmindre der kommer en financiel investor, for det koster en del penge at lave sådanne forsøg/test.

For mere information kontakt
AloeVera Power I/S
Thomas & Birgitte Sandbjerg Ejsing
Tlf. 23259440
www.aloeverapower.dk
 

Læs mere her

Zymenex enzym opnår EU Orphan Drug Designation godkendelse

Den Europæiske Kommission (EU) har den 27. september 2011 tilkendt ACE BioSciences A/S (et datterselskab af Zymenex Holding A/S) Orphan Drug Designation for selskabets rekombinante humane enzym Galaczym, til behandling af den sjældne, lysosomale sygdom Globoid Celle Leukodystrofi (Krabbes sygdom). Orphan Drug Designation kvalificerer produktets sponsor til reducerede gebyrer, protokol assistance, centraliseret ansøgningsprocedure og tilgang til 10 års markedseksklusivitet når produktet er godkendt, ifølge Orphan Drug Regulation. Zymenex har tidligere fået Orphan Drug Designation i både EU og USA for selskabets to andre lysosomale enzym produkter Metazym til behandling af Metakromatisk Leukodystrofi og Lamazym til alfa- Mannosidosis, der er i fase 2 klinisk afprøvning i dag.

Globoid celle leukodystrofi (Krabbes sygdom) er en arvelig sygdom, der skyldes mangel på et enzym (et specielt type protein) galactocerebrosidase (GALC). Dette enzym er nødvendigt for at nedbryde visse fedt substanser, der indbefatter to lipid substanser kaldet galactosylceramide og psykosin. Man mener, at ophobning af disse substanser ødelægger de celler der danner myelin, en beskyttende fedtskede, der omkranser nerveceller og medfører skader på nerver i hjernen og andre dele af kroppen. Symptomerne viser sig som ekstrem irritabilitet eller hypersensitivitet, spasticitet og forsinket udvikling. Symptomer og tegn på centralnervesystemets involvering er alvorlige og der ses intellektuel forringelse, der fører til mangel på frivillig bevægelse og kontakt med omgivelserne.

Krabbe sygdom er en langsom svækkende sygdom, der kan være livstruende især i den tidligt indtrædende form, der typisk fører til død i tidlig barndom.

Zymenex Holding A/S www.zymenex.com der består af Zymenex A/S og ACE BioSciences A/S, er en dansk biofarmaceutisk virksomhed, der blev grundlagt i 1998, med hovedkontor i Hillerød og forskningslaboratorier på Lidingö i den svenske hovedstad Stockholm. Firmaet fokuserer på forskning- og udvikling af farmaceutiske produkter til behandling af sjældne, arvelige sygdomme, hvortil der ikke er behandling i dag.

Zymenex har to andre lysosomale produkter i udvikling, Lamazym til behandling af alfa-Mannosidosis der er i fase 2 klinisk afprøvning og et andet tidlig stadie lysosomal udviklingsprojekt.

Den danske venture capital investor Sunstone Capital støtter Zymenex finansielt.

Læs mere her