Bivirkninger ved HPV-vaccine

HPV-vaccinen Gardasil har i løbet af sommeren 2013 fået stor medieomtale i Danmark, og der har siden været tiltagende opmærksomhed på mulige bivirkninger. Den øgede opmærksomhed kan ses i den samlede indberetningsstatistik for bivirkninger ved HPV-vaccinen, hvor der er sket en stigning i antallet af indberetninger vedrørende både alvorlige og ikke alvorlige bivirkninger.

– Sundhedsstyrelsen undersøger indberetningerne af de alvorlige bivirkninger nøje, for det er vigtigt, at vi får en indikation for, om pigerne og kvinderne bag tallene er syge på grund af vaccinen eller af andre årsager. Og på det nuværende grundlag mener vi fortsat, at fordelene ved vaccinen opvejer ulemperne, siger Else Smith, administrerende direktør, Sundhedsstyrelsen.

Indberetningerne udgør et godt grundlag for overvågningen, og de fleste indberettede bivirkninger er kendte bivirkninger, der er beskrevet i vaccinens produktresumé.

I hovedtræk viser opgørelsen:

– At Sundhedsstyrelsen har modtaget flere indberetninger om formodede alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen i perioden fra 1. januar til 9. september 2013 sammenlignet med de sidste fire år.
– At de fleste indberetninger vedrører ikke-alvorlige, kendte bivirkninger.
– At de hyppigst indberettede formodede alvorlige bivirkninger er besvimelse eller svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed, evt. ledsaget af andre mere uspecifikke symptomer.
– Der er i perioden modtaget 4 indberetninger, der vedrører diagnosen Postural Orthostatic Tachycardi Syndrom (POTS). Det er en ny type formodet bivirkning, hvor symptomerne er for høj hjertefrekvens og besvimelser. Diagnosen stilles efter særlige undersøgelser.

Som led i Sundhedsstyrelsens rutinemæssige overvågningsarbejde har vi på baggrund af de seneste bivirkningsindberetninger, der vedrører POTS og tilsvarende symptomer i forbindelse med HPV-vaccination, anmodet Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, om at undersøge, om dette er en mulig ny bivirkning.

Vigtigt at indberette mulige bivirkninger
Det er vigtigt, at læger og patienter fortsat er opmærksomme på at indberette mulige bivirkninger ved HPV-vacciner. De danske indberetninger indgår som en del af grundlaget for den samlede europæiske vurdering af sikkerheden ved HPV-vaccinerne. Alle kan indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

Patientforsikringen
Du kan søge Patientforsikringen om erstatning for skader, der skyldes bivirkninger ved et lægemiddel. Læs mere om dette på www.patientforsikringen.dk

Læs mere her

HPV-vaccination er effektiv og sikker

HPV-vaccination af piger mod livmoderhalskræft beskytter effektivt mod de HPV-typer, den er rettet mod, og fordelene ved vaccinationen overstiger langt ulemperne. Det fastslog Sundhedsstyrelsen i 2007, og styrelsen fastholder sin vurdering på baggrund af de seneste oplysninger om bivirkninger ved HPV-vaccination med Gardasil.

Baseret på WHO-rapport og årlige vurderinger

Sundhedsstyrelsen baserer sin vurdering på en rapport fra foråret 2013 fra WHO og på vurderinger foretaget årligt siden 2007. Hvert år får ca. 400 danske kvinder konstateret livmoderhalskræft, og hver tredje dag dør en kvinde i Danmark på grund af livmoderhalskræft. De fleste tilfælde af livmoderhalskræft kan forebygges ved at vaccinere piger i 12-års alderen og ved regelmæssigt at undersøge (screene) kvinder fra 23-års alderen.

Human Papillomavirus (HPV)

Livmoderhalskræft skyldes Human Papillomavirus (HPV), som overføres ved sex. Mange kvinder kan selv bekæmpe disse infektioner, men nogle kvinder kan udvikle en kronisk infektion med risiko for at udvikle livmoderhalskræft.

Danske og udenlandske myndigheder overvåger bivirkninger

De danske myndigheder, de europæiske og amerikanske lægemiddelagenturer (EMA og FDA), samt WHO og andre international myndigheder følger forekomsten af bivirkninger ved brugen af vaccinen Gardasil. Viser data, at balancen mellem fordele og ulemper forskubber sig væsentligt, vil der bliver grebet ind.

Forbrug og bivirkninger

På verdensplan er der givet 170 millioner doser Gardasil, mens der i Danmark er vaccineret mindst 350.000 kvinder. Sundhedsstyrelsen har frem til den 26. august 2013 modtaget 786 indberetninger om bivirkninger, hvoraf 129 var klassificeret som alvorlige.

Der er blandt de indberettede alvorlige bivirkninger et antal forskellige neurologiske symptomer og symptomer på, at patienters immunsystem er blevet påvirket, dog uden noget mønster.

Intet mønster i indberetninger

Man ville forvente et ensartet mønster i indberetningerne af bivirkningerne, hvis de pågældende symptomer var forårsaget af vaccinen. En endnu ikke offentliggjort undersøgelse afkræfter dog en sådan sammenhæng. Undersøgelsen er udført af blandt andet Statens Serum Institut, og har fulgt næsten en million svenske og danske kvinder, hvoraf cirka en tredjedel var HPV-vaccinerede. Der blev ikke fundet en øget forekomst af disse sygdomme hos de vaccinerede kvinder.

De bivirkninger, der hidtil er indberettet, har ikke givet anledning til at ændre Gardasils sikkerhedsprofil, men udviklingen følges tæt. Patienter, der bliver ramt af alvorlige bivirkninger, skal søge læge.

Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at fordelene er langt større end ulemperne. Den samlede vurdering er, at vaccinen opfylder sit formål, nemlig at være et væsentligt led i forebyggelsen af livmoderhalskræft.

Læs mere her

Færre unge får sexsygdomme

Antallet af klamydia- og kondylom-tilfælde falder nu for tredje år i træk – og blandt unge i alderen 15 24 år falder tallet for fjerde år i træk. Meget tyder derfor på, at kurven for disse sexsygdomme for alvor er knækket.
Det vurderer Sundhedsstyrelsen på baggrund af nyligt offentliggjorte tal fra Statens Serum Institut.

– Det ser ud til, at unge ændrer adfærd, for eksempel ved at bruge kondom, eller lade sig teste og behandle for sexsygdomme, så de ikke smitter andre. Det er en rigtig positiv udvikling, siger Niels Sandø, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Antallet af personer, der blev diagnosticeret med klamydia toppede i 2009, hvor næsten 30.000 personer – heraf 21.150 under 25 år – blev diagnosticeret med sygdommen. I 2012 er dette antal faldet til cirka 26. 500 langt de fleste under 25 år. Blandt unge i alderen 15 24 år, er forekomsten per 1.000 unge faldet med 23 procent i de 4 år. Hvis man alene ser på de alleryngste (15 19 år) er faldet på 36 procent.

Samme tendens ses for kondylomer kønsvorter hvor antallet af behandlede personer er faldet med 4500 sammenlignet med 2009. Faldet i forekomsten af kønsvorter kan dog hænge sammen med indførelsen af HPV-vaccinen, der også beskytter mod denne sygdom. Blandt unge i alderen 15 19 år, er forekomsten faldet med 85 procent fra 2009 2012, mens der også blandt unge i alderen 20 24 er sket et fald på 31 procent.

– Men der stadig er alt for mange, der smittes med en sexsygdom, siger Niels Sandø og henviser til, at det vurderes, at omkring 50.000 blev smittet med klamydia i 2012.

Derfor søsætter Sundhedsstyrelsen for femte år i træk kampagnen Kun med Kondom , der skal huske unge på, at de skal bruge kondom. Hver gang.
For forundersøgelsen til kampagnen viser, at mere end hver fjerde ung i alderen 23-25 år har haft én eller flere sexsygdomme.

Kampagnen kører i ugerne 36 og 37 som et partnerskab mellem Sundhedsstyrelsen, Sex & Samfund, kommunerne samt private aktører, og er den eneste af Sundhedsstyrelsens kampagner, der kører med så bred en vifte af aktører.

Læs mere her

Information om screening

Sundhedsstyrelsen har revideret en pjece, så den beskriver de nye anbefalinger om livmoderhalskræft. Pjecen er til kvinder, der får tilbud om en undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen.

Pjecen beskriver undersøgelsernes fordele og ulemper, risikoen for falsk positive og falsk negative svar, samt mulighederne for behandling i tilfælde af sygdom. Informationen skal hjælpe kvinder med at tage stilling til screeningstilbudet på et informeret grundlag.

Ændring i screeningsprogrammet
Screening for livmoderhalskræft er et tilbud til kvinder om at få foretaget undersøgelse af celler fra livmoderhalsen i alderen 23-49 år hvert 3. år. I alderen 50-64 år er der tilbud om screening hvert 5. år. Undersøgelsen giver mulighed for at opdage celleforandringer i et tidligt stadie, og derfor er der mulighed for behandling, før forstadiet eventuelt udvikler sig til egentlig kræft.

Celleprøver fra kvinder fra 23-59 år undersøges som tidligere ved mikroskopi. Som noget nyt bliver celleprøver fra kvinder i alderen 60-64 år primært undersøgt for humant papillomavirus (HPV). Hvis der ikke er HPV i celleprøven, er der kun en meget lille risiko for, at kvinder i denne aldersgruppe vil udvikle livmoderhalskræft. Hvis der ikke bliver påvist HPV hos en 60-64-årig kvinde, udgår hun derfor af screeningsprogrammet.

Læs mere her

Gratis vaccination mod HPV for kvinder fra årgangen 1985-1992 udløber i 2013

Det midlertidige tilbud om gratis vaccination mod livmoderhalskræft (HPV) udløber med udgangen af 2013 for kvinder fra fødselsårgangene 1985-1992. Alle tre HPV- vaccinationer skal være givet inden udgangen af 2013 for at være gratis.

Vaccination sker hos egen læge eller på en af landets vaccinationsklinikker. Lægen kan også rådgive om vaccinationen. Vaccinationen består af tre doser, der anbefales givet over et halvt år (dag 0, 2 måneder og 6 måneder).

Vær opmærksom på, at den seneste start på en vaccination af praktiske formål er den 1. juni 2013, hvis sidste vaccination også skal være givet, før det gratis program udløber med udgangen af 2013. Kvinden bør få noteret de givne HPV-vacciner på de blanke sider i det gule vaccinationskort fra Statens Serum Institut (SSI), eller på et særligt HPV-indstikskort, der følger med vaccinerne.

HPV-vaccination beskytter mod de to mest almindelige typer HPV-virus (type 16 og 18), som kan give livmoderhalskræft. Disse to typer er ansvarlige for 70 procent af tilfældene af livmoderhalskræft. Da vaccinen således ikke beskytter mod alle tilfælde af livmoderhalskræft, er det meget vigtigt, at unge kvinder, fra de fylder 23 år, fortsat deltager i screeningsprogrammet, også selvom de er vaccineret.

Læs mere her

Kun de rige bliver vaccineret mod livmoderhalskræft

I Ishøj er knap 10 procent af de 19-23-årige blevet vaccineret mod livmoderhalskræft. I Hørsholm er det tilsvarende tal 51 procent. Det viser en ny opgørelse over, hvor mange der er blevet vaccineret mod HPV. Den afslører, at HPV-vaccinen slet ikke er slået igennem i de aldersgrupper, som selv skal betale.

Nordsjælland er det sted i Danmark, hvor flest unge kvinder er blevet vaccineret mod livmoderhalskræft. Modstykket findes på Københavns vestegn og i udkantsområderne. Her har meget få valgt at betale de 3.500 kr., det koster at blive vaccineret. Det viser en nye tal fra Lægemiddelstyrelsen, der har opgjort antallet af solgte vacciner.

HPV-vaccinen har siden 1. januar 2009 været et gratis tilbud til alle piger i 12-årsalderen. Det samme tilbud har piger født i 1993-1995 haft, men kun til udgangen af 2010. Kvinder født før 1993 har selv skullet betale for vaccinen. Og selv om vaccinen nu har været på markedet i mere end to år, er det foruroligende få, som har valgt selv at betale for at blive vaccineret.

-På landsplan er det kun 7,4 procent af de 23-29-årige, der er blevet vaccineret, og for de 19-22-årige er det 22,3 procent. Det er alt for få. Skal tallet for alvor op, bliver vaccinen nødt til at være et gratis tilbud for alle kvinder op til 26 år. Vi kan se af vores undersøgelser, at de unge kvinder kender vaccinen og gerne vil have den, men prisen får dem til at vælge den fra, siger Iben Holten, der er overlæge og projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Vaccination redder liv
Ifølge Kræftens Bekæmpelses beregninger vil ca. 2040 kvinder kunne undgå livmoderhalskræft, og ca. 650 liv vil kunne reddes, hvis alle 16-26-årige bliver vaccineret. Dertil kommer de flere tusinde keglesnit, som også vil kunne undgås. Et helt særligt problem er den store ulighed, som egenbetalingen har resulteret i.

I Brøndby er det således 2,5 procent af kvinderne født i 1982-88, der er blevet vaccineret, mens det tilsvarende tal i Hørsholm er 18,7 procent. For kvinder født i 1989-92 er polerne Ishøj og Hørsholm, hvor henholdsvis 9,6 og 51 er blevet vaccineret.

-Det er iøjnefaldende, at den sociale skævvridning er så stærk. Der er sket en lille stigning af antallet af kvinder, der bliver vaccineret, men stigningen er størst de steder, hvor der i forvejen er mange, der er vaccineret. Det er vigtigt at alle grupper i samfundet bliver beskyttet og ikke kun dem i Nordsjælland, siger Iben Holten.

Vaccine bør være gratis op til 26 år
Inden længe vil en udbudsrunde for indkøb af HPV-vaccinationer blive afsluttet. Det vil føre til markant billigere vacciner og dermed millionbesparelser for staten, viser erfaringerne fra udlandet. De penge bør bruges til at dække den engangsudgift, det er at vaccinere alle kvinder op til 26 år gratis, mener direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen:

-Vi står med en kræftsygdom, som stort set kan udryddes med vaccination og screening, og det skal vi udnytte. Det er helt uforståeligt, at vi ikke allerede har gjort alt, hvad vi kan for at vaccinere os mod denne kræftsygdom. Vi ved at prisen falder nu, og det bør give anledning til, at Folketinget bruger det overskud til at give gratis vaccine til alle kvinder op til 26 år. Lad nu være med at tage penge væk fra kræftforebyggelse, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Få tallene for hver enkelt kommune på tlf. 3525 7530 eller 3525 7536

Kontaktinformation:
Iben Holten, overlæge i Kræftens Bekæmpelse, 35257530 / 20330845
Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse, 21242316
For vaccinationstal:
Caroline Winkel, projektleder i Kræftens Bekæmpelse, 35257536

Læs mere her

Flere piger skal vaccineres mod livmoderhalskræft

Tønder Kommune gennemfører kampagne for at få flere unge piger i alderen 20-27 år til at blive vaccineret mod livmoderhalskræft. Det er gratis i år

Under halvdelen af de unge piger i Tønder Kommune er i dag vaccineret mod livmoderhalskræft. Det er alt for få, mener kommunen. Tallet skal op på mindst 70 pct.

Derfor er Tønder Kommune gået aktivt ind i en kampagne, der skal få de unge piger i alderen 20-27 år til at lade sig vaccinere mod den livsfarlige sygdom.

– Med informationsmateriale, som bliver distribueret ad forskellige kanaler, prøver vi at gøre pigerne opmærksomme på, hvor vigtigt det er at blive vaccineret. Vi fortæller dem også, at de her i 2013 kan blive vaccineret gratis. Normalt koster det 3.000 kr., fortæller projektkoordinator Ann Møller Gram fra Tønder Kommune.

Informationen til de unge piger og opfordringen om at blive vaccineret bliver sendt ud til en lang række steder, hvor pigerne kommer i hverdagen, bl.a. frisører, rideskoler, diskoteker mm.

– Vi håber, at alle vil tage godt mod materialet og være behjælpelig med at udbrede budskabet om, at vaccinen kan beskytte mod livmoderhalskræft, og at piger under 28 år gratis kan blive vaccineret hos egen læge, siger Ann Møller Gram.

Efter 2013 er det kun piger, der er født efter 1992, der kan blive gratis vaccineret.

Fakta:

Livmoderhalskræft skyldes HPV, der er en virus, som overføres seksuelt. Det er en almindelig virus, som omkring 80 pct. af seksuelt aktive får på et tidspunkt i livet. HPV-infektioner er især hyppige hos unge.

Der findes en vaccine mod HPV. Vaccinen beskytter mod de to typer HPV, der tilsammen er skyld i 70 pct. af tilfældene af livmoderhalskræft i Danmark. Det er bedst at blive vaccineret inden seksuel debut, men langt de fleste yngre seksuelt aktive kvinder har også god gavn af vaccinen.

Piger født i årene 1985-1992 kan blive gratis vaccineret indtil udgangen af 2013.Derefter skal de selv betale.

Kvinder, der er født før 1985, skal selv betale for vaccination. Nogle sygesikringer giver tilskud til vaccinen.

Sådan virker vaccinen
Efter vaccinationen danner kroppen antistoffer mod HPV. Hvis man senere hen bliver smittet med HPV, vil antistofferne bekæmpe virus, før de udvikler celleforandringer og i værste fald livmoderhalskræft. Vaccinen indeholder ikke virus, så man kan ikke blive smittet med HPV ved vaccinationen.

Alle sundhedsmyndigheder herhjemme og i udlandet konkluderer, at vaccinen virker, og at den er sikker.

Bestil tid og bliv vaccineret hos din egen læge
Vaccinationen sker hos egen læge. Den gives i armen eller låret og kræver tre indsprøjtninger over et halvt år – anden og tredje indsprøjtning gives henholdsvis to og seks måneder efter den første.

Piger født efter 1991 er vaccineret
HPV-vaccination er siden 1. januar 2009 givet til piger i 12-årsalderen som en del af det almindelige børnevaccinationsprogram. Vaccination sker hos egen læge. Vaccinationen består af tre doser, der gives over et halvt år. Tilbuddet gælder for piger født i 1996 eller senere. Man skal være fyldt 12 år, men må ikke være fyldt 15 år.

Læs mere her

Flertal for gratis HPV-vaccine op til 26 år

Et flertal i Folketinget vil arbejde for at alle kvinder under 26 år skal tilbydes gratis vaccine mod livmoderhalskræft. Det mål har længe været et stærkt ønske hos Kræftens Bekæmpelse. Vaccinen vil nemlig kunne forebygge mere end 2.000 tilfælde af livmoderhalskræft og mere end 28.000 kegleoperationer af forstadier.

Hvis det står til et flertal i Folketinget, skal 90.000 kvinder under 26 år have tilbudt gratis HPV-vaccine, der beskytter mod livmoderhalskræft og en række andre kræftformer. Det skriver Berlingske Tidende idag.

-Vi er glade for, at regeringen har prioriteret en så vigtig sag, og vi vil gerne slå fast, at vaccinetilbuddet skal gælde til alle kvinder op til 26 år, siger Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Petersen

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder lover sammen med Dansk Folkeparti at arbejde for at finde penge til at sætte aldersgrænsen for gratis kræftvaccine op. Pengene skal imidlertid først findes under efterårets forhandlinger om finansloven.

-Der er grund til at rose initiativet om at gøre HPV-vaccinen gratis op til 26 år. Hvis det bliver gennemført, vil det redde liv og livskvalitet. Alene hvis alle kvinder i alderen 18-26 år lader sig vaccinere, vil vi kunne forebygge mere end 2.000 tilfælde af livmoderhalskræft, siger Leif Vestergaard Pedersen.

I dag er mange unge kvinder tilbageholdende med at lade sig vaccinere, først og fremmest fordi prisen er for høj. Fire ud af fem kvinder mellem 19 og 22 år er således ikke blevet vaccineret mod den seksuelt overførte HPV-virus.

Livmoderhalskræft kan undgås
Danmark har med ca. 400 årlige tilfælde en af de højeste forekomster af livmoderhalskræft i Europa. Det er unødvendigt mange, da livmoderhalskræft er en af de kræftsygdomme, der kan forebygges mest effektivt med vaccination og screening.

-Det er dejligt, at politikerne har lyttet til alle de gode argumenter. Nu har vi chancen for at sætte kræfterne ind på at få udryddet den her kræftsygdom og Kræftens Bekæmpelse vil gå efter at få verdens højeste vaccinationsgrad, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Vaccinen beskytter mod infektion med HPV type 16 og 18, som er skyld i 70 pct. af alle livmoderhalskræfttilfælde. Samtidig mindsker den formentlig også risikoen for andre HPV-relaterede kræftsygdomme.

Kontaktinformation:
Direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 2124 2316
Kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse, Kurt Damsgaard, tlf. 3092 8900

Læs mere her

1992

Alle kvinder fra årgangene 1985-1992 kan fra mandag den 27. august og til udgangen af 2013 blive gratis vaccineret mod livmoderhalskræft (HPV). Det gratis tilbud er et midlertidigt nyt opfølgningsprogram.

Vaccinen mod HPV virker kun, hvis man er vaccineret, før man bliver smittet med de virus, vaccinen virker imod. Derfor skal man vaccineres så tidligt som muligt. Unge kvinder, der allerede har haft sex, kan stadig have glæde af at blive vaccineret. Enten fordi de ikke har været smittet med HPV, eller fordi de ikke har været smittet med alle de typer HPV, som vaccinen beskytter imod.

De kvinder, der kan bruge den gratis ordning, skal have tre vacciner i alt, inden programmet ophører. Samlet tager vaccinationerne et halvt år. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man kommer i gang tidligt. Der bliver ikke givet refusion for vacciner, der er givet før programmets start, og sidste vaccine skal være givet inden udgangen af 2013 for at være gratis.

Vaccinationerne bliver foretaget hos lægen. Man skal huske at få noteret vaccinerne i vaccinationskortet.

Det er meget vigtigt fortsat at tage imod det gratis tilbud om screening for livmoderhalskræft, selv om man er vaccineret mod HPV.

Læs mere her

Gratis HPV-vaccination til kvinder i alderen 19 til 26 år

Indkøbet af vaccinen skal i udbud. Det vil blive oplyst senere, hvornår vaccinerne vil være tilgængelige, og hvornår vaccinationerne kan starte.

I forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2012 blev det besluttet, at alle piger tilhørende årgangene 1985-1992 skal have tilbudt gratis vaccination mod livmoderhalskræft (HPV) i løbet af 2012 og 2013.

Indkøbet af vaccine skal i udbud, hvilket vil ske i løbet af de næste uger, men det betyder samtidig, at der vil gå nogen tid, før det bliver muligt at tilbyde vaccinationerne.

Det vil blive oplyst senere, hvornår vaccinerne vil være tilgængelige, og hvornår vaccinationerne kan starte.

Læs mere her