Nu kan du selv måle dit kolesteroltal!

Alarmklokkerne bør ringe for alvor hos hver tiende dansker, hvis man skal tro på tallene fra en stor undersøgelse gennemført blandt 20.000 københavnere.

Undersøgelsen viste nemlig, at hver tiende dansker går rundt med et kolesteroltal på 7 eller derover! Ligeledes viste undersøgelsen, at 70 % af den danske befolkning over 35 år har et kolesteroltal på 5 eller derover.

Desuden er forbruget af kolesterolsænkende medicin steget med 30 % på et år, og mere end 300.000 danskere var sidste år i behandling med kolesterolsænkende medicin (kilde: Danmarks Apotekerforening).

Et for højt kolesterol tal er derfor blevet en fast og alvorlig hverdagsfaktor for rigtig mange mennesker.

Med en helt ny og handy kolesterol monitor, ’multiCare’, er det nu muligt selv at måle sit totale kolesteroltal hjemme, når det passer ind i programmet.

Kolesterol fra flere sider

Man kan sige, at kolesterol både er godt og skidt. På den ene side er kolesterol nemlig udgangspunkt for dannelsen af hormoner, galdesyrer og D–vitamin og er dermed uundværligt. Derudover indgår kolesterol som en vigtig faktor i den omgivende membran i hver eneste celle i kroppen. På den anden side er et højt totalkolesterol målt i blodet en risikomarkør for hjerte– og kreds–løbssygdomme.

Hvor højt må kolesteroltallet være

Kolesteroltallet skal være under 5 hos raske mennesker
Hjerteforeningen anbefaler, at kolesteroltallet skal være under 5 hos raske mennesker. Dog skal tallet sammenholdes med en persons risikofaktorer.

Jo flere risikofaktorer en person har for hjerte–karsygdomme, des vigtigere er det at have et lavt kolesteroltal. Der er størst risiko for at få en blodprop eller en anden hjerte– eller kredsløbssygdom, hvis man i forvejen har en hjertekar–sygdom, eller hvis man har sukkersyge. Her anbefales et endnu lavere kolesteroltal på højst 4,5.

Andre risikofaktorer for hjertekar–sygdomme er rygning, overvægt, forhøjet blodtryk, øget fedtfordeling omkring maven, familiær disposition til hjertekar–sygdomme og lav motionsaktivitet.
Jo flere risikofaktorer en person har, des større sandsynlighed er der for at få en blodprop, oftest i hjernen eller hjertet.

Kolesterol dannes i kroppen og findes i den mad, vi spiser. For at sænke sit totale kolesteroltal kan man heldigvis selv gøre meget. Først og fremmest kan man spise sundere kost med et mindre indhold af den mættede fedt, som findes i smør og andre fede mejeri– og kødprodukter. Derimod viser det sig, at de umættede fedtsyrer som findes f.eks. i fisk, avokado, nødder og de fleste vegetabilske olier, har en god virkning på kolesteroltallet og skal derfor for størstedelen erstatte de mættede fedtsyrer.

I øvrigt er det vigtigt med bevægelse mindst ½ time dagligt, og derudover ½ times aktivitet hvor pulsen kommer op, mindst 3 gange om ugen. Indtagelse af fiberrig mad som f.eks. rugbrød og frugt og grønt (6 stk. dagligt) er også vigtig for at få sit kole–steroltal ned eller holde det lavt. Ligeledes vil et vægttab påvirke kolesteroltallet gunstigt.

Sundhedsfremmende og forebyggende tiltag er virkelig kommet på dagsordenen mange steder
Flere og flere får desuden tilbudt sundhedsordninger og helbreds–tjek igennem deres arbejdspladser. Herved får den enkelte typisk god indsigt i områder som f.eks. blodtryk, blodsukkerniveau og det totale kolesteroltal. Derudover kan personen være så privilegeret, at tjekket ligeledes indeholder en rådgivende samtale, der tager udgangs–punkt i de konkrete resultater.

Hvis sundheds– eller helbreds–tjekket har vist, at det totale kolesteroltal er for højt, er det nu blevet muligt selv at måle sit kolesteroltal. Det kan være rigtig praktisk selv at kunne følge op på, om lægens råd om kost, motion og evt. medicin nu har virket om det totale kolesteroltal er faldet.
Det sparer tid og giver konkret viden om virkningen af evt. sundhedsrettede tiltag. Dog er det vigtigt, at både en evt. opstart og/eller regulering med kolesterolsænkende medicin, kun sker i samarbejde med lægen.

multiCare er en helt ny kolesterolmåler, der via en enkelt bloddråbe kan vise det totale kolesteroltal på ca. 1 minut. multiCare leveres med 5 kolesterolstix og 5 nåle og sælges for 895 kr. på www.webdrugstore.dk

Af: Charlotte Søeberg, speciallæge i almen medicin i samarbejde med MediGroup
 

Læs mere her

Kolesterol-test dig selv!

Den personlige kolesteroltest, CholesTrak®, er nu på det danske marked. Den forhandles kun af apotekerne, som spår, at danskernes interesse for egen sundhed vil betyde, at mange kolesteroltestere går over disken i de kommende måneder.

Den personlige kolesteroltester har været på markedet i snart 13 år og findes nu i flere end 70 lande. Tusinde af mennesker i udlandet betragter det som en rutine at foretage et tjek af deres kolesteroltal, og denne mulighed findes nu også i Danmark. CholesTrak® er en stor succes, og testen bliver i vid udstrækning benyttet af almindelige mennesker i mellem de almindelige lægebesøg.

–Men det er ikke kun fordi testen er nem, billig og bekvem at foretage derhjemme. Der er en direkte sammenhæng mellem indhold af kolesterol i blodet og forekomsten af hjerte–karsygdomme.
Mere end 12 pct. af alle indlæggelser skyldes hjertekarsygdomme, og de beslaglægger op mod 17 pct. af sengedagene på de danske sygehuse. Op gennem 90’erne har der været en betydelig vækst i indlæggelser for stort set alle typer hjertekarsygdomme.

En sengedag koster i gennemsnit 3.000 kr. og der er 138.000 indlæggelser om året pga. hjertekarsygdomme. Det betyder, at der også vil være store samfundsmæssige besparelser at hente ved at nedbringe antallet hjertekarsygdomme, oplyser Hjerteforeningen, der mener at sygdommene koster samfundet op mod 4 mia. kr. årligt. Ved jævnligt at kontrollere sit kolesteroltal med CholesTrak® kan man nu selv se, om man er på vej ud i farezonen og skal søge lægehjælp eller lægge sin kost om.

CholesTrak® er meget nem at anvende. Med en lancet tager man et par dråber blod fra sin finger og placerer dem i den medfølgende testkassette. Efter 15 min. har man et resultat, der er ligeså pålideligt, som det man ville få hos lægen. CholesTrak® er således godkendt til klinisk brug i USA og flere andre lande og det har været medvirkende til at de danske apoteker tager produktet på hylderne.

"Vi vil gerne hjælpe danskerne til at tage et større ansvar for deres sundhed. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde en lang række moderne og prisrigtige test–instrumenter, som folk selv kan tage med hjem," siger Lone Borgstrøm, der er administrerende direktør hos Apotekernes A/S. I løbet af få måneder er varer som sædkvalitetstest, alkoholtest, blodtypetest og ægløsningstest kommet på hylderne hos de danske apoteker, og det afspejler en trend blandt danskerne om at tage bedre vare på eget helbred.

Dean Srugley, der er marketing manager hos Accutech, der producerer CholesTrak® i USA, siger: "Vi har i USA set, at muligheden for at teste sit kolesteroltal derhjemme, og så ofte man vil, betyder at mange er mere motiverede for at gennemføre kure eller leve op til lægens anbefalinger."

CholesTrak® sælges både til læger og hospitaler samt patienter, der har brug for at overvåge deres kolesteroltal i forbindelse med behandling og til raske personer, der gerne vil have et overblik over deres generelle sundhedstilstand.

CholesTrak® fås nu på alle landets apoteker i en pakke med to tests til 215 kr.
 

Læs mere her

Internationalt gennembrud i behandlingen af hjertepatienter

Hver 3. blodprop i hjernen kan forhindres med en ny behandling. Det viser helt nye og epokegørende data. Resultaterne betyder, at 50.000 danske patienter med atrieflimren nu kan få bedre beskyttelse mod blodpropper i hjernen og mod for tidlig død.

Hvert år vil omkring 1.000 invaliderende blodpropper kunne forhindres, og 250 liv reddes.

Det viser det hidtil største studie med patienter med AF (atrieflimren, som er den hyppigste form for hjerterytme forstyrrelse), der netop er blevet offentliggjort på en stor hjertekongres, ESC, i Barcelona.

Studiet er det største af sin art nogensinde med deltagelse af 18.000 patienter fra 44 lande, heriblandt Danmark.

Resultaterne har betydning for de godt 50.000 danske patienter med AF (atrieflimren), der i årevis har ventet på en behandling, der effektivt kan reducere deres risiko for at få en blodprop i hjernen – uden samtidig at nedsætte deres livskvalitet eller øge risikoen for at få alvorlige bivirkninger eller dø.

Der er virkelig tale om et gennembrud i behandlingen af denne type hjertepatienter, fordi vi nu for første gang har en sikker behandling, der giver en bedre beskyttelse mod blodprop i hjernen end hidtil. Samtidig mindsker den risikoen for bivirkninger i form af blødninger og for tidlig død.

I Danmark betyder det helt konkret, at omkring 1.000 blodpropper kan forhindres, og ca. 250 danske liv kan reddes om året, siger Knud Erik Pedersen, overlæge på Odense Universitetshospital og dansk leder af studiet.

Ved den hidtidige behandling af AF patienter har det været en alvorlig bivirkning, at patienterne kan få blødninger i hjernen, hvilket er en frygtet og ofte dødelig komplikation. Det nye studie viser, at den nye behandling kan mindske risikoen herfor med 74 %. Og det er epokegørende, siger Knud Erik Pedersen.

Mange patienter står uden behandling
Et hav af blodprøver, tæt overvågning af behandlingen og afholdenhed fra en lang række mad- og drikkevarer har hidtil været hverdag for de patienter, der får den nuværende behandling mod deres atrieflimren. En behandling, som endvidere har den ulempe, at den kun egner sig til omkring halvdelen af patienterne. Det betyder, at mange patienter i øjeblikket står uden et reelt behandlingstilbud for deres alvorlige og livstruende lidelse. Derfor har både patienter og læger i årtier ventet på et fremskridt på dette felt.

Vi har længe haft brug for en effektiv behandling, der er så forudsigelig, at den ikke sætter en masse begrænsninger for den måde, patienterne lever deres liv på. Vægt, stofskifte, anden medicin og levevis spiller en stor rolle for, hvordan den nuværende behandling virker på patienterne. Derfor skal deres medicin-dosis konstant tilpasses, og de skal nøje overvåges enten af egen læge eller af patienten selv (selvmonitorering). Den nye medicin fjerner disse problemer samtidig med, at de tusindvis af patienter, der ikke kan få en behandling i dag muligvis også kan få glæde af den ny medicin, fortæller Knud Erik Pedersen.

Den ny medicin hedder Pradaxa og markedsføres i Danmark af lægemiddelvirksomheden, Boehringer Ingelheim.

Pradaxa er godkendt til brug i forbindelse med hofte- og knæoperationer, hvor der er en høj risiko for at få blodpropper.

Patienter med AF kan forvente at få tilbudt den nye behandling i starten af 2011.

Studiet i tal:
Sammenlignet med nuværende behandling viste den ny medicin (ved en dosis på 150 mg x 2 dagligt):

34 % reduktion af risiko for blodpropper i hjernen
74 % reduktion af risiko for hjerneblødninger
15 % reduktion i dødelighed som følge af hjerte-karsygdomme

Læs hele studiet her: http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0905561

Mere om AF og bivirkninger
AF er den mest almindelige hjerterytme forstyrrelse, og den rammer omkring 1 % af den totale befolkning, men stiger til 10 % hos patienter over 80 år.

Ca. 50.000 danske AF patienter er i blodfortyndende behandling, og tallet vokser pga. stigningen i gennemsnitslevealderen.

Godt 3000 danske AF patienter får hvert år en blodprop i hjernen. Omkring halvdelen af disse patienter dør inden for et år. Det vil sige, at ca. 250 patienter kan redde livet med den ny behandling.

Gevinsten er endnu større, når man kigger på, hvor mange blodpropper i hjernen den nye medicin kan forhindre. Nemlig 34 %, hvilket svarer til ca. 1.000 patienter.

Hvad er atrieflimren
Atrieflimren er den hyppigste form for hjerterytmeforstyrrelse. Normalt vil et hjerteslag starte i sinusknuden, herfra udbredes en elektrisk impuls regelmæssigt først over forkamrene og siden til selve hjertekamrene, herved trækker hjertet sig sammen.

Ved atrieflimren opstår impulsen i forkamrene forskellige steder uden for sinusknuden og i uregelmæssig takt. Det karakteristiske er, at patienterne får en uregelmæssig og ofte påskønnet puls. Dette øger risikoen for dannelse af blodstørkning i hjertet med blodprop i hjernen til følge. Hos AF patienter ligger denne risiko på ca. 3 6 % om året.

Årsagen til atrieflimren kan være sygdomme i hjertets klapper, forhøjet blodtryk, følgetilstande efter en blodprop, men også levevis forhold som et stort alkoholforbrug kan give atrieflimren. Yderligere ses atrieflimren ofte ved højt stofskifte. Hos mange patienter finder man ingen forklaring på atrieflimren (Kilde: Hjerteforeningen).

Yderligere information kan fås hos:

Knud Erik Pedersen
Overlæge, Hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital
Mob. +45 2944 0401

Steen Husted
Overlæge, Medicinsk-kardiologisk Afdeling, Århus Sygehus
Mob: 24299963

Peter Clemmesen
Hjerteforeningen
Kan kontaktes via sin kommunikationschef, Niels Adler,
Mob.: +45 2293 6038

Grethe Andersen
Ledende overlæge, Apopleksiafsnittet, Århus Sygehus
Mob.: + 45 2876 9009

Ulla Davidsen
Overlæge, Hjerteafdeling, Bispebjerg
Tidl. Lægechef hos Hjerteforeningen
Mob.: +45 26714711

Læs mere her

Hjerteforeningen vil redde flere liv med hjertestartere

Chancen for at overleve et hjertestop falder med omkring 10 % for hvert minut, der går, før en livreddende indsats sættes i gang. Mange tøver med at hjælpe, for hvordan er det nu lige, man gør Med en hjertestarter i hånden bliver hjælperne både guidet gennem processen og får mulighed for at give livgivende stød. Derfor har Hjerteforeningen indledt et samarbejde med Cardia Scandinavia i en fælles mission om at få udbredt kendskabet til hjertestartere endnu mere.

Cirka 3.500 ikke-hospitals-indlagte danskere bliver hvert år ramt af pludseligt hjertestop. Kun omkring 175 af dem overlever. Det er de barske kendsgerninger bag den nye aftale.

– Hvis de ramte med det samme modtog livreddende førstehjælp kombineret med hjertestart anslås det, at antallet af overlevende ville stige til cirka 300, fortæller projektleder Tim Boye Jensen fra Hjerteforeningen.

– Vi ved, at det at have en hjertestarter ved hånden gør den livsvigtige førstehjælp både nemmere at gå til og mere effektiv. Hjertestartere er allerede udbredt i store dele af landet, men vi arbejder på at udbrede kendskabet til dette hjælpemiddel endnu mere, så flere menneskeliv kan blive reddet. Samarbejdet med Cardia Scandinavia giver mulighed for at få flere hjertestartere ud i hele Danmark.

Salget støtter bekæmpelse af hjerte-kar-sygdomme

Hver gang, der bliver solgt 1 eksemplar af CardiAid-hjertestarteren, får Hjerteforeningen et tilskud til deres oplysnings- og forskningsarbejde. Og for Cardia Scandinavia handler samarbejdsaftalen primært om at kunne yde en endnu bedre service til deres kunder.

– Vi er rigtig glade for at kunne bidrage til Hjerteforeningens arbejde på denne måde, fortæller firmaets direktør Jonas Markou.

– Vi ser os selv som en ansvarlig virksomhed, som ikke bare vil sælge nogle hjertestartere. Derfor gør vi meget ud af at informere om hjerteanfald, og hvordan de kan undgås, ligesom vi i samarbejde med Hjerteforeningen giver vores kunder tilbud om motion og god kost, så de forhåbentlig aldrig får brug for den hjertestarter, de har hængende. Og hver gang, vi sælger en hjertestarter, gør vi kunden opmærksom på de førstehjælpskurser og kurser i brugen af hjertestartere, som Hjerteforeningen afholder.

Cardia Scandinavias hjemmeside www.cardiascandinavia.com linker til et kort over alle hjertestartere i Danmark. Jonas Markou håber, at samarbejdet med Hjerteforeningen vil bidrage til, at endnu flere virksomheder, supermarkeder, sportsklubber og private får øjnene op for fordelene ved at have en hjertestarter hængende. For en sikkerheds skyld.

Læs mere her

Meditation og Hjerte-sundhed: Førende forsker besøger Danmark

Dr. Robert Schneider, USA, er læge, pædagog en af verdens førende autoriteter i mind-body medicine : Naturlige metoder til at mindske hjerte-kar sygdom – og risiko-faktorer som stress, forhøjet blodtryk og diabetes.

Han har de sidste 20 år modtaget 25 millioner $ i forskningsstøtte USA s Sundhedsmyndigheder (National Institutes of Health – NIH) for sin banebrydende forskning. Bl.a. mange undersøgelser, som sammenligner forskellige meditations- og afspændingsteknikker.

Den seneste fra 2012 viser næsten en halvering af dødelighed, hjerteanfald og slagtilfælde for afro-amerikanere, som anvender Transcendental Meditation (TM). Se: newsroom.heart.org/news/meditation-may-reduce-death-heart-240647

Han har været rådgiver for mange regeringsorganer, bl.a. USA s Sundhedsministerium, Kongressen og Det Hvide Hus, og er en efterspurgt foredragsholder på konferencer over hele verden.

Hans forskning er præsenteret i over 100 artikler i anerkendte fagtidsskrifter, og har fået meget stor medie-omtale både i USA og internationalt. Den er udført af hans institut, ‘Institut for Naturmedicin og Forebyggelse’, i samarbejde med mange andre universiteter og institutter i USA mange af dem med ham som forskningsleder.

Mange af disse undersøgelser er nævnt i en ny rapport fra den amerikanske Hjerteforening (American Heart Association – AHA), som gennemgår tilgængelig forskning om bl.a. forskellige former for meditation. Formålet med rapporten er at informere læger om, hvilke alternative metoder til sænkning af blodtrykket, der ifølge forskning har vist sig at være effektive .

Se vedhæftet: Presse-tekst med omtale af rapporten og Insurance Brochure med oversigt over hans forskning og hans CV. Læs mere om dr. Schneider og hans forskning på: www.mum.edu/inmp og www.totalhearthealth.info også med omtale af hans bog Total Heart Health .

Dr. Schneider er i Danmark 20.-24. juni – som en del af en foredrags-turné i Europa juni-juli. Han holder offentlige foredrag på Fuglsøcentret torsdag d. 20. Juni (sammen med dr. Vijai Shukla, se www.fuglsoecentret.dk) og fredag d. 21. juni kl. 19-21 på Gentofte Hovedbibliotek. Han giver også et seminar lørdag d. 22. juni kl. 10-16.30 på Rørvig Folkehøjskole (se www.rfh.dk).

På foredragene fortæller han om sin forskning, men giver også en dybtgående gennemgang af stress og stress-management – både set fra moderne lægevidenskab og fra den gamle ayurvediske viden. Han giver en lang række konkrete og praktiske råd, som er beskrevet i hans bog; bl.a. om kost, motion, dagsrutiner; yoga og meditation også i forhold til ens ‘sind-krop type’.

Det vil være muligt at interviewe dr. Schneider efter aftale med undertegnede, Svend Jensen, som koordinerer hans besøg i samarbejde med overlæge Henrik Westergaard (tlf. 20207787; henrikwe@dadlnet.dk) og praktiserende psykolog Jørn Janby (tlf. 60171685; janby@mail.dk. De vil også gerne udtale sig.

Vi sender gerne yderligere information bl.a. højopløseligt foto.

Læs mere her

Flere bruger e-cigaretter

Ny undersøgelse viser, at brugen af e-cigaretter stiger. Sundhedsstyrelsen har derfor vurderet den aktuelle viden om e-cigaretter, og konklusionen er, at der er betydelig usikkerhed om de sundhedsmæssige konsekvenser.

Undersøgelsen, der er gennemført af Epinion for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening, viser, at 3 procent af befolkningen over 15 år svarende til 150.000 personer i dag anvender e-cigaretter. Heraf anvender cirka 50.000 e-cigaretten dagligt. Det er især daglig-rygere, der anvender e-cigaretter. De fleste (59 procent) bruger e-cigaretter med nikotin.

Der er betydelig usikkerhed om de helbredsmæssige konsekvenser af at bruge e-cigaretter både med og uden nikotin, da der ikke eksisterer gode videnskabelige undersøgelser af langtidsbrug af e-cigaretter. Den betydelige usikkerhed indebærer, at Sundhedsstyrelsen på linje med Verdenssundhedsorganisationen WHO – på det foreliggende grundlag og ud fra et forsigtighedsprincip ikke kan anbefale brug af e-cigaretter.

Hvis man ønsker at anvende nikotinpræparater i forbindelse med rygestop, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man anvender de lægemidler, der er godkendte hertil.

For at sikre mere klarhed over viden om e-cigaretter, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et notat om e-cigaretter og spørgsmål og svar om e-cigaretter .

Læs mere her

Arbejdsrelateret KOL rammer skævt

Indånder man gasser, røg eller støv på jobbet, er man særligt udsat for at udvikle lungesygdomme. Ryger man også, viser forskning, at påvirkningen i lungerne er en farlig cocktail. Nyt projekt tager fat om roden af problemet især hos mænd.

Undersøgelse af danskernes holdninger til tobaksforurenet luft i 2012 viser, at det stadig særligt er de faglærte og ufaglærte, der udsættes for støv og dampe i deres arbejdsmiljø. Blandt ufaglærte og faglærte, der ryger fast eller lejlighedsvist, svarer hele 69 %, at de ofte eller engang imellem er udsat for støv og dampe, mens de er på arbejde. Undersøgelsen om danskernes tobaksvaner laves hvert år i et partnerskab mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening.

Lungerne tager skade
Vi trækker vejret ca. 23.000 gange om dagen, og 1/4 af gangene er vi på arbejde.
– Lungerne er meget følsomme organer, og vi tænker helt generelt ikke nok over, at vi kan skade dem ved blot at trække vejret. Vi ser desværre en klar forskel i forhold til, om man arbejder som funktionær eller som faglært/ufaglært. Det er derfor afgørende, at skadelige stoffer i arbejdsmiljøet begrænses, og at de ansatte i øvrigt får hjælp til at holde op med at ryge, fortæller overlæge, dr. med. Martin Døssing, Frederikssund Hospital.

På baggrund af skævvridningen hos de faglærte og ufaglærte har Danmarks Lungeforening og Dansk Metal i Projekt Friske Forsyninger sat lunger, sundhed og arbejdsmiljø på dagsordenen i hele 2012. Konkret samarbejdes med Roskilde Forsyning A/S og Ringkøbing Skjern Forsyning A/S. Målet er at opspore evt. lungeproblemer som følge af fx gasser og dampe og samtidig motivere til rygestop.
– Samspillet mellem arbejdsmiljø og rygning har særligt betydning for vores medarbejdere i driften, og derfor har vi gennem Friske Forsyninger sat ekstra fokus på arbejdsmiljøet her. Samtidig har vi tilbudt alle rygere et intensivt rygestopforløb, og nu har vi markant færre rygere, end før vi gik i gang med projektet, fortæller Bjarne Westergaard, sikkerhedsleder på Roskilde Forsyning A/S.

Tidlig opsporing er fejlet
Allerede tilbage i april 2011 påviste et studie fra Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aalborg Sygehus, at 65.000 danskere har udviklet KOL, hvor et forurenet arbejdsmiljø har været en stærkt medvirkende faktor. I Danmark lever ca. 400.000 mennesker med lungesygdommen KOL, og ca. halvdelen ved ikke engang, at de er syge.

– Til trods for, at de negative påvirkninger fra arbejdsmiljøet er blevet kraftigt reduceret sammenlignet med tidligere, er der fortsat problematiske områder. Metalindustrien med fx svejsning er stadig problematisk i forhold til udvikling af lungesygdomme, selvom vi også her er blevet bedre til at passe på de ansatte. Samtidig er der også en mere generel udfordring i forhold til lunger og arbejdsmiljø, da de yngre generationer er sartere end de ældre, fordi mange børn og unge rammes af astma og allergi, hvilket gør deres luftveje ekstra skrøbelige. Derfor er det vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene, udtaler Torben Sigsgaard, professor i arbejdsmedicin.

Mænd særligt udsatte
I Projekt Friske Forsyninger er der særligt fokus på de mandlige medarbejdere i driften på de to virksomheder, fordi der er en tendens til, at mænd ikke går til lægen ret ofte, og derfor er de endnu mere udsat for at leve med en lungesygdom uden at vide det.
– Ved at tilbyde medarbejderne på især arbejdspladser med meget støv, gasser og dampe et tjek af deres lunger, kan vi sikre, at flere bliver bevidste om deres lunger, og hvordan de passer på dem. Samtidig er målet i Danmarks Lungeforening at finde dem, der lever med nedsat lungefunktion langt tidligere, så de kan få den nødvendige behandling og dermed bremse deres sygdom siger Anne Brandt, direktør i Danmarks Lungeforening.

Et klart mål for projektet er at kunne tilbyde andre virksomheder hjælp til at gøre noget ved arbejdsmiljøet og samtidig sætte fokus på den tidlige opsporing af lungesygdomme i det nye år.

Læs mere her

Ned med trykket, kvinde

Hjerteforeningen og Matas måler blodtryk på kvinderne

Kvinder har her i september mulighed for at gøre noget godt for deres eget og andre kvinders hjerter, når Matas og Hjerteforeningens frivilligkorps måler blodtryk i udvalgte Matas butikker og sælger de populære Elsk hjertet-armbånd.

“Blodtrykket kan være for højt, uden man kan mærke det. Derfor råder vi alle kvinder til at komme forbi Matas og få målt deres blodtryk i forbindelse med Hjerteforeningens Elsk hjertet-kampagne. Vi opfordrer desuden alle til at købe et støttearmbånd ved kassen. Armbåndene koster 30 kroner, og overskuddet fra salget går ubeskåret til Hjerteforeningens arbejde for mere forskning i kvinders hjerter”, lyder det fra Hjerteforeningens direktør Inge Vestbo.

Informationschef Henrik Engberg Johannsen fra Matas supplerer: “Modsat hvad de fleste tror, så er der flere kvinder end mænd, der dør af hjertekarsygdom. Et forhøjet blodtryk øger risikoen for at få hjertekarsygdom. Derfor opfordrer vi til, at specielt kvinder kender deres blodtryk – men mænd er naturligvis også velkomne. Der skal ikke bestilles tid til blodtryksmålingen, men kø kan forekomme – så kom i god tid”.

www.matas.dk/hf ses hvilken dag og i hvilket tidsrum, Hjerteforeningen måler blodtryk i de udvalgte Matas butikker.

Hjerteforeningen sætter netop nu fokus på kvinder og hjertekarsygdom med kampagnen Elsk hjertet. Kampagnen skal øge kendskabet til kvinders symptomer og samtidig over seks år samle minimum 18 millioner kroner ind til forskning i kvinder og hjertekarsygdomme. Matas er samarbejdspartner i kampagnen.

Monique, sangerinde og Hjerteforeningens ambassadør:
Hjertet er det største kunstværk i verden. Det er der, hvor livet tager sin begyndelse, kærligheden gror, og de største sange bliver skabt – med hjertet støtter jeg kampagnen Elsk hjertet .

Fakta:
Hvert år dør ca. 8.000 kvinder af en hjertesygdom det svarer til næsten en kvinde i timen.
Mere end hvert fjerde dødsfald blandt kvinder skyldes en hjertekarsygdom.

Læs mere her

Nye film til populær patientportal

Demens og hjertekarsygdomme er alvorlige kroniske sygdomme. Fælles for dem er, at de rammer både patienten selv og de pårørende meget hårdt, og det kan være svært at skulle omstille sit liv til den nye situation. Det er omdrejningspunktet for de nye film på den populære patientportal for kronisk syge: Grib om Livet.

Når Svend på 69 år skal tisse, gør han det bare, der hvor han står. For Svend er dement. Så hans kone Britt har måttet tænke kreativt Nu får Svend tyggegummi, hvis han venter med at tisse, til han er på toilettet. Sådan lyder en af de rørende historier i de nye film på Region Hovedstadens patientportal: Grib om Livet, hvor almindelige mennesker fortæller om deres liv og personlige erfaringer med demens og hjertekarsygdomme.

Kronisk sygdom stiller store krav
– Med de nye film forsøger vi at vise, at man kan have et godt og kærligt liv sammen, selvom ens nærmeste bliver ramt af en alvorlig kronisk sygdom. Det stiller nogle andre krav til tilværelsen, og det kan godt virke meget skræmmende især i starten. Men med filmene kan man få et indblik i andres erfaringer, så man ikke føler sig alene med problemet, forklarer Lone Holm, der er projektleder på Grib om Livet.

Patientportalen er populær på nettet
Patientportalen Grib om Livet blev oprettet i februar 2012 som et nyskabende led i Region Hovedstadens kronikerprogram. Portalen består af 40 korte film, om og af mennesker, der oplever kroniske lidelser på nærmeste hold. De første film handlede om KOL og diabetes og nu er de altså blevet fulgt op af demens og hjertekarsygdomme.

Film giver hjælp i øjenhøjde
– Det er vigtigt, at de, der bliver berørt af kronisk sygdom, har et sted at gå hen og få råd og vejledning i øjenhøjde. Det er det, portalen kan og vi kan se på de tilbagemeldinger, vi får på facebooksiden, at filmene bliver taget rigtig godt imod, fortæller Flemming Pless, der er formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden.

Patientportal er en succes
Siden hjemmesiden Grib om Livet blev lanceret i februar 2012 har den haft næsten 13.000 besøgende og mere end 43.000 sidehenvisninger. Grib om Livets facebookside er nu oppe på 5.500 likes og det er også her, filmene bliver promoveret.

Film i mange temaer
Filmene er inddelt i temaer som f.eks. de gode øjeblikke , De forbudte følelser og At give slip . I de små film hører vi bl.a. om dagligdags problemer, frygt og følelser, familiens betydning og de dilemmaer, som hverdag og job byder på.

Fakta:

§ Patientportalen Grib om Livet består af 40 små film med 35 almindelige mennesker og informationer om de kroniske sygdomme Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)og type 2-diabetes (sukkersyge), og altså nu også demens og hjertekarsygdom.
§ Temaerne på Grib om Livet stammer fra en brugerundersøgelse af målgruppen, som viste, at der var en stor efterspørgsel efter gode råd og erfaringer fra ligesindede. Patientportalen er derefter blevet udviklet i tæt samarbejde Danmarks Lungeforening, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Alzheimerforeningen.
§ 430.000 danskere lider af KOL, 420.000 danskere har en hjertekarsygdom, 80.000 har demens og 245.000 har type 2-diabetes (man regner med, at næsten ligeså mange har sygdommen uden at vide det.)
§ Grib om Livet er et projekt under Kronikerprogrammet i Region Hovedstaden, som også indeholder 17 andre projekter.
§ Den 21. november har de nye film premiere på portalen Grib om Livet
§ Se Grib om Livet her: www.gribomlivet.dk og www.facebook.com/gribomlivet

Yderligere information hos:

§ Flemming Pless (S), formand for patientudvalget i Region Hovedstaden, tlf. 21 65 23 60.
§ Projektleder for Grib om Livet, Lone Holm, Region Hovedstaden, 20 65 08 87.
§ Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88 (henvisning til medvirkende på Grib om Livet)

Læs mere her

Cykelløb i hjertet af København

Elitegadeløb med professionelle ryttere, motionscykelløb i Storkøbenhavn og Københavns centrum samt cykelløb på Københavns Befæstningsrute, der fører deltagerne forbi byens gamle befæstningsværker. Alt dette og meget mere er på programmet, når Copenhagen Cycling søndag den 29. august endnu en gang inviterer hele den cykelglade familie til Københavns største cykelløb.

Allerede nu tegner dette års Copenhagen Cycling til at blive større end nogensinde. Med motionscykelløb i flere afskygninger og et stærkt besat felt i eliteløbet, der består af ryttere fra den hjemlige topelite og flere professionelle, er der lagt op til en sand lækkerbisken for cykelelskere.

Copenhagen Cycling er igen i år udviklet i tæt samarbejde med Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

En cykelbegivenhed for hele familien
Tilskuer eller aktiv cykelrytter, eliteudøver eller motionist – Københavns største cykelløb byder på cykling for enhver smag.

De ambitiøse kan deltage i det 128 km lange motionsløb, der kommer i to udgaver. En race-udgave og et mere klassisk motionscykelløb. Begge udgaver fører rytterne op ad strandvejen til Humlebæk, indover Nordsjælland og via Vestegnen tilbage til Københavns centrum. For dem der bare ønsker at nyde København på mere afslappet vis, er der mulighed for at deltage i det 25 km lange cykel-sightseeing løb i hjertet af København Fulgt af en 40 personers MC-eskorte samt politiets motorcykler.

Befæstningsløbet Ny rute langs gamle befæstningsværker
Som noget nyt byder Copenhagen Cycling i år på cykelløb på Københavns Befæstningsrute, der er udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og 9 kommuner i Storkøbenhavn. Deltagerne kommer rundt med direkte udsyn til en række af de gamle befæstningsværker samt en længere tur på hele 14 km langs Vestvolden. En særdeles spændende og smuk anlagt rute på i alt 68 km.

Befæstningsløbet vil samtidig være en styrkeprøve for 13 børn og unge med alvorlige medfødte hjertefejl. Efter initiativ fra Børnehjertefonden har de, via et nøje planlagt træningsprogram henover forår og sommer, trænet sig op til at kunne gennemføre Befæstningsrutens 68 km.

Revanche i Rundt om Christiansborg
Dagen afsluttes med eliteløbet Rundt om Christiansborg , der tæller flere professionelle ryttere. Her dyster rytterne på den historiske og udfordrende 1,4 km lange rundstrækning Rundt om Christiansborg , der skal gennemkøres 50 gange. På hver omgang skal der i Bryghusgade passeres et 300 meter langt brostens-stykke. Kræs for specialisterne og en stor pinsel for alle andre.

Der forhandles i øjeblikket med Nicki Sørensen og Michael Mørkøv, så en nervepirrende revanche fra 2008 kan komme på tale.

Både motions- og eliteløb har start og mål ved Christiansborg Slotsplads, der dagen igennem tilbyder et væld af underholdende tilbud og aktiviteter for hele familien. Den landskendte cykelekspert Henrik Jul Hansen vil blandt andet deltage i Befæstningsløbet og efterfølgende underholde i målområdet med anekdoter fra en menneskealder i cykelsporten.

Bike City Copenhagen
Copenhagen Cycling er en del af Bike City Copenhagen. Som den første by i verden er København udnævnt som Bike City af UCI, den internationale cykelunion. Bike City Copenhagen byder på seks cykelløb for den absolutte verdenselite i løbet af den fire årige periode – Fordelt på to World Cup-afdelinger på både bane og BMX samt verdensmesterskaber på såvel bane som landevej. Derudover er der tilføjet flere elitemesterskaber og en lang række motionscykelløb siden opstarten af Bike City Copenhagen. Bag projektet står bl.a. Danmarks Cykle Union, Sport Event Denmark, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen. Læs mere på www.bikecitycopenhagen.com

Tilmelding
Læs mere om Copenhagen Cycling på www.copenhagencycling.dk. Her er det samtidig muligt at tilmelde sig de forskellige cykelløb. Det er også muligt at tilmelde sig på selve dagen.

Samarbejdspartnere
Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Rigspolitiets Idrætsforening, Danmarks Cykle Union, UCI Bike City Copenhagen, Wonderful Copenhagen, Copenhagen Event Company, Københavns Befæstning og Ultimate Sports Service.

Arrangør
Rigspolitiets Idrætsforening og Dansk Cykle Union, Distrikt Sjælland

Læs mere her