Genmab og Ace Biosciencec i alliance om antistoflæge -midddelprodukter til behandling af infektionssygdomme

Sammendrag: Genmab og det privatejede danske Ace BioSciences har indgået en alliance om udvikling af nye antistoflægemiddelprodukter til behandling af infektionssygdomme. Virksomhederne deles om udviklingsomkostninger og om fortjenester, der genereres ved udlicensering eller salg af potentielle produkter.

København, Danmark, 13. maj 2002
Genmab A/S (CSE: GEN og Neuer Markt: GE9D) og den privatejede virksomhed ACE BioSciences, som har hovedsæde i Danmark, meddelte i dag, at de har indgået et samarbejde om udvikling af nye antistoflægemiddelprodukter til behandling af infektionssygdomme. Ifølge aftalen skal ACE BioSciences levere nye forretningsmæssigt lovende sygdoms–targets, og Genmab skal anvende sin antistofteknologi til at udvikle og fremstille nye fuldt humane antistofprodukter.

Alliancen dækker fire sygdoms–targets inden for området infektionssygdomme. Dette markerer et nyt forretningsområde for Genmab, der indtil nu har fokuseret på udvikling af antistoffer til lægemiddelbehandling af inflammatoriske sygdomme og cancer. Samarbejdet forener ACE BioSciences ekspertise i at finde frem til nye infektionssygdoms–targets med Genmabs alsidige antistofudviklingskapacitet og omfattende vifte af prækliniske værktøjer til generering og karakterisering af fuldt humane antistoffer. Under samarbejdet vil man yderligere kombinere Genmabs antistofteknologi med ACE BioSciences Protein Interaction teknologi til validering af de udviklede antistoffer. Genmab og ACE BioSciences skal samarbejde om forskning, udvikling og markedsføring af de nye antistofprodukter, og virksomhederne deles ligeligt om udviklingsomkostninger og om fortjenester, der genereres ved udlicensering eller salg af potentielle produkter.

"Vi er meget glade for at indgå denne alliance med ACE BioSciences, som vil sætte os i stand til at udvikle fuldt humane antistofprodukter til behandling af patienter med infektionssygdomme", sagde Lisa N. Drakeman, Ph.D., Genmabs administrerende direktør. "Dette samarbejde betyder, at vi fortsat kan føje nye produkter til vores i forvejen tætpakkede produktpipeline, og det understreger Genmabs ambition om at blive en førende virksomhed inden for antistoflægemidler".

"ACE BioSciences har etableret en virkningsfuld integreret biologisk og analytisk kemiplatform til identifikation og validering af targets i stor målestok ved infektionssygdomme, og samarbejdet med Genmab sætter os i stand til at begynde udviklingen af lægemidler indenfor disse targets," sagde Ejvind Mortz, Ph.D., ACE BioSciences Chief Executive Officer. "Vi er meget glade for dette samarbejde med Genmab, fordi deres ekspertise og resultater indenfor udviklingen af antistoflægemidler sætter ACE BioSciences i stand til hurtigere at udvikle behandlingsmetoder mod infektionssygdomme."

Om Genmab
Genmab A/S er en biotekvirksomhed, der udvikler og fremstiller fuldt humane antistoffer til behandling af livstruende og invaliderende sygdomme. Genmab har flere produkter under udvikling til behandling af cancer, leddegigt og andre betændelsestilstande og har til hensigt at sammensætte en bred portefølje af nye lægemiddelprodukter, der er udsprunget af forskning i det humane genom. På nuværende tidspunkt er Genmabs forretningsmæssige muligheder baseret på forskning, der udføres af førende internationale virksomheder, inklusive Roche, Immunex Corporation, Oxford GlycoSciences Ltd., Medarex, Inc., deCODE Genetics, Scancell, Ltd., Sequenom, Inc., Eos Biotechnology Inc., Glaucus Proteomics B.V., Bionomics og Paradigm Therapeutics samt i virksomhedens egne laboratorier. En bred alliance giver Genmab adgang til Medarex Inc.’s vifte af navnebeskyttede teknologier, inklusive UltiMAb –platformen til hurtig udvikling og fremstilling af fuldt humane antistoffer til praktisk talt ethvert sygdoms–target. Genmab har hovedsæde i Danmark og afdelinger i Utrecht, Holland og Princeton, New Jersey i USA.

Om ACE BioSciences
ACE BioSciences fokuserer på infektionssygdomme og baserer sig på en bred bioteknologiplatform som integrerer biologi og analytisk kemi. Protein Interaction teknologien sætter ACE BioSciences i stand til at identificere nye proteintargets indenfor en bred vifte af infektionsbakterier og svampe. Vi samarbejder med bioteknologi– og pharmaindustien for at forbedre vores teknologiplatform og anvende vores validerede targets til udvikling af nye lægemidler. ACE BioSciences har til dato indgået samarbejde med Micromass (UK), LION bioscience (DE), Gyros (SE), Statens Serum Institute (DK) og Syddansk Universitet, Odense. ACE BioSciences har base i Odense, Danmark. Du kan få yderligere oplysninger om ACE BioSciences på acebiosciences.com.

Bortset fra de historiske oplysninger er de emner, der behandles i denne pressemeddelelse, langsigtede udtalelser, der er forbundet med visse risici og en vis usikkerhed, som kan bevirke, at de faktiske resultater kan være væsentligt anderledes end de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller indirekte er kommet til udtryk i sådanne udtalelser, for eksempel uforudsete udsving i valutakurser og renter, forsinkede eller mislykkede udviklingsprojekter.

Udtalelser, der ikke er historiske fakta, inklusive udtalelser, der indledes med, efterfølges af eller indeholder ordene "tror", "regner med", "har planer om at", "forventer" "skønner" eller lignende udtalelser, er langsigtede udtalelser. Genmab er ikke forpligtet til at opdatere udtalelser angående fremtiden efter udsendelsen af denne meddelelse og har heller ikke forpligtelse til at bekræfte sådanne udtalelser i forbindelse med faktiske resultater, medmindre loven kræver det.
 

Læs mere her

Genmab offentliggør foreløbige resultater fra en fase II undersøgelse med ofatumumab til behandling af multipel sklerose

Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag positive foreløbige resultater fra en fase II sikkerheds- og farmakokinetisk undersøgelse med ofatumumab til behandling af patienter med recidiverende-remitterende multipel sklerose (RRMS).

Der blev behandlet i alt 38 patienter i undersøgelsen, hvoraf 12 patienter fik placebo og 26 patienter fik ofatumumab intravenøst. Patienterne blev behandlet med 100 mg, 300 mg eller 700 mg ofatumumab og fulgt i 24 uger. Der forekom ingen dosisbegrænsende toksicitet, ingen uventede bivirkninger og infektionsraterne var sammenlignelige mellem grupperne. Virkning blev vurderet som sekundært endpoint. Selvom undersøgelsen kun omfattede et lille antal patienter, blev der observeret statistiske signifikante reduktioner i antallet af hjerneskader (gadolinium-forstærkede T1 læsioner og nye/forstørrelse af etablerede T2 læsioner), som målt på en serie MR-skanninger fra uge 8 til uge 24, hos patienter behandlet med ofatumumab, sammenlignet med patienter, der fik placebo, og reduktionerne blev observeret i alle dosisgrupperne.

Det er opmuntrende at se de første resultater fra denne første fase II undersøgelse af ofatumumab til behandling af RRMS, og vi ser frem til at se de komplette resultater fra studiet senere i år, siger Prof. Jan G.J. van de Winkel, ph.d., Chief Executive Officer hos Genmab.

Om undersøgelsen
Denne dobbelt-blindede, randomiserede, dosis-eskalerende undersøgelse omfatter patienter med RRMS med påvist sygdomsaktivitet, som har manifesteret sig ved nylige forekomster af tilbagefald og/eller sygdomsaktivitet målt med MRI. Patienterne randomiseres til at modtage to infusioner af 100 mg, 300 mg eller 700 mg ofatumumab eller placebo. Efter 24 uger vil de patienter, der er randomiseret til at modtage placebo, blive behandlet med ofatumumab og patienter, som modtager ofatumumab, vil modtage placebo. Derfor vil hver patient modtage to doser ofatumumab med en opfølgning efter 24 uger, som resulterer i en samlet behandlingsperiode på 48 uger.

Formålet med undersøgelsen er at evaluere bivirkningsprofilen for tre doser ofatumumab hos patienter med RRMS. De primære endpoints i studiet var bivirkningsprofil og farmakokinetik.

Om RRMS
Multipel sklerose (MS) er en betændelsessygdom i centralnervesystemet. MS rammer kvinder dobbelt så hyppigt som mænd, og sygdommens forekomst topper ved 35-års alderen. Forekomsten svinger kraftigt blandt forskellige befolkningsgrupper og etniske grupper. Sygdommens ætiologi er stadigvæk ukendt, men de geografiske forskelle peger på mulige miljømæssige og genetiske faktorer. Den mest almindelige form for MS er recidiverende-remitterende MS, som er karakteriseret ved uforudsigelige tilbagevendende angreb, hvor symptomerne normalt udvikler sig over nogle dage og følges af enten komplet, delvis eller ingen neurologisk bedring. Der opleves ingen progression af neurologisk svækkelse mellem angrebene.

Om ofatumumab
Ofatumumab er et nyt humant monoklonalt antistof. Stoffet retter sig mod en del af CD20-molekylet på B-celler, som omfatter en epitop på den lille løkke.

Ofatumumab udvikles i henhold til en aftale om fælles udvikling og kommercialisering mellem Genmab og GlaxoSmithKline. Ofatumumab er endnu ikke godkendt i noget land for indikationen RRMS.

Læs mere her