Specielt udviklet musik bruges til behandling af stress og angst

MusiCure CD nr. 6 "Waves" udgives nu på apotekerne i Danmark og Norge.

Ny CD udgivelse i serien MusiCure – musik som medicin, af komponisten Niels Eje, udkommer nu på de danske apoteker. Denne udgivelse har titlen "Waves" og det gennemgående tema på CDen er vand i bevægelse, som skildres i en række lydbilleder med dokumenteret beroligende og stressreducerende effekt.

Niels Ejes MusiCure indgår nu som en vigtig del af moderne stressbehandling
Flere og flere professionelle stressbehandlere, arbejdsmiljø konsulenter og større virksomheder benytter nu specielt udviklet beroligende musik i kampen mod en af vor tids folkesygdomme stress. MusiCure af Niels Eje har vist sig meget effektivt som terapi til stressede medarbejdere på alle niveauer i danske virksomheder. Bl.a. benytter de to professionelle konsulentfirmaer Markana og VileNorden dagligt MusiCure, ligesom også Danfoss og andre store virksomheder bruger MusiCure som en del af deres anti–stress tilbud til medarbejderne. Baggrunden er, at MusiCure gennem flere år er blevet positivt testet på mange tusinde patienter på sygehuse en gruppe som hører til blandt de mest udsatte angst– og stressbelastede mennesker i samfundet.

Verdens første specielt designede og videnskabeligt dokumenterede musik
MusiCure er resultatet af mere end 8 års arbejde hvor komponisten Niels Eje, i samarbejde med forskere fra flere nordiske lande og USA, har udviklet og dokumenteret en særlig form for musik, som nu udover sygehusene, også anvendes i mange former for behandling på institutioner, klinikker, virksomheder m.v. som et effektivt middel mod stress.
Det er forskergruppen Musica Humana under ledelse af overlæge Per Thorgaard, som med støtte fra Egmont Fonden, siden 1998 har gennemført kliniske studier med Niels Ejes musik og dokumenteret en overbevisende positiv effekt på mere end 5000 hospitalspatienter.

Nye forskningsresultater og anvendelsesområder
I USA er interessen for MusiCure stigende efter præsentation af nye forskningsresultater på Northwest Medical Centre i Seattle, Washington i juli i år, hvor undersøgelser med den specielt komponerede musik bl.a. har vist at man kan reducere angstniveauet markant hos hjertepatienter, og ydermere viste undersøgelserne, at størstedelen af samtlige patienter foretrak MusiCure frem for anden musik. Forskningsresultaterne blev præsenteret ved en af verdens førende sygeplejekonferencer i Toronto, Canada, og resultaterne forventes efterfølgende publiceret i det anerkendte lægefaglige tidsskrift "Critical Care Nursing".
Et stort antal private behandlere indenfor en lang række områder, bl.a. fysioterapeuter, tandlæger, stress management konsulenter, børneinstitutioner m.fl. anvender nu MusiCure som en aktiv del af deres behandling.

Unikke naturoptagelser lyd og billeder
En vigtig faktor og basis i tilblivelsen af MusiCure, er unikke optagelser af naturlyde i miljøer som er helt fri for baggrundsstøj. Komponisten Niels Eje rejser selv rundt i verden og optager naturens lyde, på steder som har enestående betingelser for helt "rene" naturmiljøer, uden den støj som omgiver os i dagligdagen. Optagelse af naturens lyde kræver stor tålmodighed og et indgående kendskab til de "akustiske" forhold i naturen. Avanceret optageudstyr, bl.a. fra danske "DPA Microphones" sikrer, at lydkvaliteten i naturoptagelserne er optimale.
Udvalgte locations hvor naturlydene optages bliver nu også optaget på film med henblik på en række audiovisuelle produktioner, som overordnet får betegnelsen "MuViCure" (Music & Visual Cure). MuViCure repræsenterer et helt nyt behandlingskoncept hvor MusiCure musikken smelter sammen med unikke billeder af fotografen Bjørn Wennerwald, og konceptet bliver netop nu klinisk testet på Århus sygehus.

MusiCure 6. "Waves" har vand i bevægelse som overordnet tema
Den nye udgivelse "MusiCure 6. Waves" handler om vandet som omgiver os, og traditionelt har lyden af vand i bevægelse en meget beroligende virkning på de fleste mennesker.
Med dette som udgangspunkt tager de enkelte kompositioner på "Waves" lytteren med på en rejse i forskellige vandverdener, som hver især repræsenterer essensen af den ro, hvile og afstressende effekt som lyden af vand formidler.
Produktionen af "Waves" har taget mere end et halvt år og indeholder mange dimensioner af musik og lyd, som tilsammen danner lydbilleder med dybe perspektiver, og naturoptagelser fra bl.a. La Gomera, Seychellerne og skandinaviske skove, kyster og vandløb.

Kort information om komponisten Niels Eje
Niels Eje er uddannet oboist og komponist fra Carl Nielsen konservatoriet i Danmark og var bl.a. gennem 1980erne ansat som solooboist i Danmarkes Radios Symfoniorkester.
Fra 1990 valgte Niels Eje at gå sine egne veje og arbejde full time som komponist, arrangør, solist og kammermusiker i Danmark og udlandet.
Niels Eje har modtaget en række priser og legater og i 1998 fik han speciel støtte fra Egmont Fonden til igangsættelse af projektet "Musica Humana" sammen med overlægerne Lars Heslet og Per Thorgaard det projekt som danner grundlaget for skabelsen af MusiCure
Niels Eje har skrevet musik til bl.a. James Galway, Safri Duo, Trio Rococo, samt til film– og teaterprojekter og som oboist har han medvirket på mere end 40 CD indspilninger, spændende fra klassisk symfonisk musik, til udgivelser med bl.a. Miles Davis, Palle Mikkelborg, Niels–Henning Ørsted Pedersen og Trio Rococo.

MusiCure forhandles eksklusivt af apotekerne i Danmark og Norge yderligere information på:
www.MusiCure.dk (om musikken) og www.MusicaHumana.dk (om forskningen).
 

Læs mere her

Hvilken sportsgren skal man vælge for at få stærke knogler

Af: Kari Thynebjerg Kristensen

Vi har tidligere refereret en undersøgelse, der viste at hop med stor kraft havde en positiv effekt på knoglernes mineralisering og dermed styrke. Men hvad med tidligere elite atleter, hvordan er tilstanden af deres knogler

En forskergruppe fra Heidelberg Universitet i Tyskland, har undersøgt knoglerne hos tidligere kugle– og diskoskastere, spydkastere, stangspringere, marathonløbere, kapgængere, højdespringere, samt længde– og trespringere og sammenlignet resultaterne med deres alder og deres BMI (body mass index).

Undersøgelsen viste at mineraltætheden for tidligere eliteidrætsfolk generelt falder med alderen og stiger med størrelsen af BMI. Dette er ikke forskelligt fra resultater fra ikke eliteidrætsfolk. Når dette er sagt er der en forskel, når man ser på forskellige discipliner.

Læs hele artiklen hos Go–motion.dk
 

Læs mere her

Sjælden sygdom afslører ny viden om kræftcellers vækst

En fuldstændig ukendt sygdom fik en gruppe canadiske forskere til at kontakte en ekspert i mavetarmhormoner ved Københavns Universitet. Sammen fandt de årsagen, og afdækkede et samspil mellem kropslige signalstoffer, som kan give endnu en brik i det globale puslespilsarbejde for at finde et våben mod kræft.

Polypper i tarmen er almindeligt
Professor i klinisk biokemi ved Københavns Universitet Jens Rehfeld er en af verdens førende eksperter indenfor mavens hormoner, især gastrin, som stimulerer produktion af mavesyre – og en canadisk forskergruppe valgte at kontakte ham, da de stod med en medicinsk gåde.

– Over 35 % af den voksne befolkning har polypper, små udvoksninger, i tyktarmen, forklarer Jens Rehfeld. De skyder frem, når der opstår små defekter i tarmens slimhinde. I sjældne tilfælde kan disse polypper også vokse i maven. Det kan give nogle géner, og kirurgen kan fjerne dem. Men de canadiske forskere stod med en ekstrem udgave af mavepolypper.

Patient havde ekstrem vækst af polypper
Candierne havde en patient, en 38-årig canadisk kvinde, som tre år tidligere var begyndt at udvikle polypper i mavesækken. De havde udviklet sig så ekstremt, at hun til sidst fik fjernet sin mavesæk for at overleve.

– Da vejede mavesækken 5,14 kg; en normal mavesæk vejer 140 gram, fortæller Jens Rehfeld.

– Canadierne spekulerede naturligvis på, hvad der kunne give en så ekstrem polypvækst, og da de havde målt høje niveauer af gastrin før operationen, forhørte de sig rundt i verden, om gastrin eller forstadiet, progastrin, kunne være en vækstfaktor. Vi er de eneste i verden, der kan måle progastrin, og derfor kontaktede candierne os. Canadierne havde en hypotese om, at patienten havde en kræftsvulst, som producerede progastrin og gastrin, som så stod bag fænomenet. Jeg forklarede dem, at i sig selv kunne hverken gastrin eller progastrin give den massive polypdannelse, og så satte jeg mig ned og tænkte mig om. Tilbage i 90’erne deltog jeg i nogle forsøg omkring signalstoffet EGF – Epidermal Growth Factor (slimhinde-vækst-faktor), hvor vi så, at for meget EGF stimulerer gastrin, som igen stimulerer EGF. Og så har du en ond cirkel, forklarer Jens Rehfeld.

En ond vækst-cirkel af signalstoffer
Desværre findes der endnu ikke en metode til at måle EFG i blodet. Men på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er Sten Seier Poulsen rigtigt skrap til at lave immunhistokemiske billeder, dvs. billeder til hjælp indenfor diagnostik af abnormt voksende celler – fx kræft.

– Canadierne sendte os nogle prøver af både polypper og patientens blod. Vi målte ganske rigtigt høje mængder af gastrin, og Sten Seier Poulsens billeder viste tydeligt , at kæmpepolypperne havde kirteldannelser. De dannede altså hele tiden nye kirtler, og dér hvor polypperne voksede, i hjørnerne, fandt vi en kombination af gastrin og to receptorer, som opfanger EGF. Det betød, at det selvforstærkende EGF-gastrin-system var i fuld gang, siger Jens Rehfeld.

Kræft er uhæmmet vækst
Rehfeld forklarer, at denne form for ekstrem vækst netop er interessant i forbindelse med cancersygdomme i lunger og hele mavetarmen. Mange kræftsvulster producerer selv gastrin, men det er svært at finde ud af, hvor stor en rolle gastrin spiller for disse sygdomme.

– Og kan vi få en bedre forståelse af kræftsvulsternes uhæmmede vækst, præcis hvilke stoffer og molekyler er involveret, så har vi nogle steder, hvor vi kan forsøge at sætte ind med farmaceutiske stoffer, som fx hæmmer en vækstfaktor, siger Jens Rehfeld.

Endelig viser denne opdagelse, at de sjældne, usædvanlige og monstrøse udgaver af sygdomme kan blive øjenåbnere. De kan vise os helt nye sammenhænge for helt andre sygdomme, som er ret hyppige, og som måske ikke var blevet opdaget, hvis ikke vi tog os tid til de usædvanlige og enestående tilfælde.

Opdagelsen er publiceret i det videnskabelige onlinemagasin Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology.

Samtidig har det videnskabelige selskab European Neuroendocrine Tumor Society besluttet at tildele Jens Rehfeld ‘The 2011 Life Achivement Award” for hans livslange bidrag til forståelsen af kroppens signalstoffer.

Læs mere her

Nåle frem for piller

Små nåle kan være et af midlerne til en reducering af danskernes uhæmmede pilleforbrug.

Det er så nemt at tage en panodil, hvis gigten smerter, en kodimagnyl, hvis hovedpinen tager til eller en lykkepille, hvis man er depressiv. Problemet er ikke en pille i ny og næ, men bliver det til et regelmæssigt eller dagligt indtag, er det alvorligt.

For piller forgifter kroppen – og kan i værste fald forårsage stor skade på lever, nyre, bugspytkirtlen og knoglemarven. Det ved lægerne alt om. Alligevel udskriver de så mange piller, at danskernes forbrug de seneste ti år er kommet op på et niveau, vi ikke før har set.

Men kurven kan knækkes. Og flere og flere danskere søger faktisk andre veje i stedet for at bruge medicin.

Små nåle er effektive mod smerter

Det er en god udvikling, som i øvrigt ledsages af det faktum, at effekten nu bliver understøttet af videnskaben. Senest har en amerikansk forskergruppe dokumenteret, at akupunktur i forbindelse med smertebehandling er bedre end traditionelle behandlinger.

Undersøgelsen viste, at især patienter med ryg- og nakkesmerter, slidgigt og kronisk hovedpine, der fik akupunktur,havde en god smertelindring. Forskerne kalder analysen det mest robuste bevis på, at akupunktur har en effekt på
kroniske smerter.

– Alternative smertebehandlinger, som videnskabeligt kan dokumentere en positiv effekt, vil i fremtiden blive et mere og mere naturligt supplement, når lægerne skal vurdere en given sygdom eller skavank, forudser Birte Nielsen, der er formand for foreningen af Praktiserende Akupunktører, og fortsætter:

– Og med den nye viden vil også fremtidens forbrugere ganske enkelt ikke finde sig i at blive spist af med en pille, men stille krav om (naturlige) behandlinger uden negative bivirkninger.

Alle medlemmer af Praktiserende Akupunktører er Registrerede Akupunktører (RAB), idet foreningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlig brancheforening. Det betyder, at de er underlagt regler om uddannelse og efteruddannelse, god klinisk praksis og etiske retningslinjer m.m.

Nærmeste registrerede akupunktør kan findes på http://www.aku-net.dk eller http://www.etsikkertstik.dk

Læs mere her

Malariamyggen forsvinder – og det er ikke kun godt

Antallet af malariatilfælde i mange afrikanske lande syd for Sahara rasler ned. En dansk-tanzaniansk forskergruppe har nu opdaget, at myggen, der bærer malariaparasitten, stort set er forsvundet fra landsbyer helt uden myggebekæmpelse. Forskerne undersøger derfor lige nu, om malariaen er ved at blive udryddet, eller blot samler kræfter for at vende tilbage med fornyet styrke.

– Mange af vores malariakolleger mener, at faldet i malaria i lande som Tanzania, Eritrea, Rwanda, Kenya og Zambia viser, at de mange kontrolprogrammer virker, især med myggenet, tidlige diagnose og medicinsk behandling. Men det er ikke hele forklaringen, siger lektor Dan Meyrowitsch fra Afdeling for Sundhedstjenesteforskning på Københavns Universitet og tilføjer:

– Vi har i over ti år systematisk indsamlet malariamyg i tanzanianske landsbyer, og antallet faldt fra 5300 i 2004 til kun 14 i 2009. Vel at mærke i landsbyer uden myggenet.

Dan Meyrowitsch understreger, at det naturligvis er positivt, at antallet af malariarelaterede dødsfald blandt børn er faldet voldsomt de sidste 5-6 år, men at det er vigtigt, at forskerne finder ud af hvorfor:

– Hvis vi ikke finder svaret, kan vi heller ikke forudsige, hvornår malariamyggene vender tilbage, og så kan det hurtigt blive kritisk, fastslår Dan Meyrowitsch.

Er nye kaotiske nedbørsmønstre ansvarlige
Dan Meyrowitsch forklarer, at faldet på hele 99 procent i malariamyggebestanden fra slutningen af 90’erne ser ud til at hænge sammen med faldet i mængden af nedbør, der kan skyldes globale klimaændringer.

– Fra 2003-2009 er nedbørsmængden mere stabil, men det regner mere kaotisk fx uden for regntiden, siger Dan Meyrowitsch.

Forskerne kan udelukke myggenet og medicin som forklaring på den lave bestand af myg. Spørgsmålet er derfor, om myggene er blevet syge, om lokalsamfundene har brugt landbrugsgifte eller om årsagen skal findes i de nye, kaotiske nedbørsmønstre.

Manglende immunitet kan blive kritisk
Mange børn og voksne har i 5-6 år ikke været udsat for malariasmitte og har derfor mistet eller endnu ikke opnået den beskyttende immunitet mod parasitten.

Når myggene pludselig vender tilbage kan det derfor betyde voldsomme malariaepidemier med mange dødsfald, med mindre befolkningen og sundhedsmyndighederne er forberedt.

Den danske forskergruppe kommer fra tre institutter under Københavns Universitet: Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, og Institut for Veterinær Sygdomsbiologi.

Studiet er finansieret af EU, DBL – Center for Sundhedsforskning og Udvikling, og Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU), Danida, Udenrigsministeriet. Studiet er udført i tæt samarbejde med lokale forskere fra National Institute for Medical Research i Tanzania.

Studiet: ‘Is the current decline in malaria burden in sub-Saharan Africa due to a decrease in vector population ‘ (http://bit.ly/qHnHvL) er publiceret i tidsskriftet Malaria Journal.

Læs mere her