Privathospital med i forskning og uddannelse

Ciconia Aarhus Privathospital fejrer lige nu 25 års jubilæum på markedet for private behandlinger. Ciconia er historien om den politisk uglesete fertilitetsklinik, der har udviklet sig til et anerkendt sygehus, der samarbejder med det offentlige sundhedsvæsen om behandling, uddannelse og forskning.

Det er lyst og venligt, enkelt indrettet og med en liflig duft af rengøringsmidler. Der er bolsjer i en skål på bordet, dæmpet P4 på radioen og ta selv kaffe og te på kanden. Ciconia Aarhus Privathospital i Højbjerg ligner en almindelig virksomhed både udefra og her fra det åbne opholdsrum. Men her er noget, de kalder Ciconia-ånden , noget hjemligt og venligt. Det er patienten i centrum, engagerede medarbejdere og højt uddannede specialister.

Sådan har det været i 25 år. Siden 1984, da den daværende sundhedsminister Britta Schall Holberg erklærede, at det måtte være ulovligt at drive en privat fertilitetsklinik. Det var kontroversielt, at den tidligere medejer af Ciconia åbnede sin egen klinik på Frederiksberg for at behandle barnløse par mod betaling. Ministeren fik dog aldrig ret i sit synspunkt, og klinikken blev begyndelsen til noget meget større og internationalt anerkendt.

Fertilitetsklinikken blev til Ciconia og er i dag et privathospital med 14 senge, 25 specialer, 37 fastansatte og 42 tilknyttede læger. Cheflæge Karsten Petersen, blev medejer i 1994 og overtog Ciconia i 2003. Han er en af landets førende fertilitetslæger med en fortid på Rigshospitalet og Privathospitalet Mermaid i Ebeltoft. Hans første indsats blev at kvalitetssikre Ciconia med en ISO 9002 certificering.

– På Rigshospitalet dokumenterede vi, hvad der kom ud af behandlingen, og det ønskede jeg at fortsætte i privat regi. Hvis man køber en vare, skal man da også kende sandsynligheden for at få varen leveret, siger Karsten Petersen.

Sandsynligheden for at få børn med hjælp fra Ciconia var stor, der var ingen ventetid, og barnløse fra hele Europa strømmede til og gør det stadig. Succesen udviklede sig, men at stå på et ben var for usikkert. I 1998 besluttede Ciconia at tilbyde flere specialer. Dengang vidste ingen, at planen ville blive godt hjulpet på vej af samfundsudviklingen med frit sygehusvalg og flere og flere sundhedsforsikringer.

Det handlede ikke bare om vokseværk. Karsten Petersen ville udvikle et miljø, hvor patienten er i centrum og hurtigt kan møde andre speciallæger, og hvor personalet er engageret og samarbejder om at yde høj, kompromisløs kvalitet.
– Jeg mener, det er lykkedes, siger Karsten Petersen. Det er ikke usædvanligt, at lægerne kommer fløjtende ind gennem døren her.

Karsten Petersen er også en ambitiøs forsker og har en plads som vicepræsident i Nordisk Fertilitetsselskab, og Ciconia har lagt navn til mere end 50 videnskabelige artikler, to magisterafhandlinger og en doktordisputats. Forskningen i blandt andet stamceller sker i tæt samarbejde med læger på de offentlige sygehuse. Ciconia har desuden et godt samarbejde med sundhedsvæsnet om uddannelse af sygeplejersker og bioanalytikere.
– Ingen kan stå alene. Samarbejde giver udvikling, og vi kan lære af hinanden, og vi ønsker at tage vores del af ansvaret for uddannelse og forskning, siger Karsten Petersen.

Det er attraktivt at arbejde på Ciconia, og nye specialer kommer hele tiden til. Børnelægespecialet åbnede i oktober i år, og før det begyndte hudlæge Janne Touborg.
– Her er der god tid til patienterne, og der er en god holdånd. Vi hjælper hinanden, og jeg kan også hjælpe Lissy og Esther med at rydde op i køkkenet, fortæller hun.

Udviklingen har været og er fortsat ret uforudsigelig, og den største ubekendte faktor er de til tider skiftende politiske vinde, men potentialet er stort. I Tyskland er 30 procent af hospitalssengene privatejede. I Danmark er det kun 3-4 procent.

– Jeg har aldrig kunnet forudsige et år frem. Vi er afhængige af politiske beslutninger, men vi er ikke så sårbare mere, fordi vi har de mange specialer og fordi flere og flere mennesker selv vil betale enten for behandlingen eller for en forsikring, siger Karsten Petersen.

—————————————————————————–
Vidste du også, at:
75 pct af kunderne på Ciconia Aarhus Privathospital har en privat sundhedsforsikring, der betaler for behandlingen.
Der behandles 800 barnløse par på Ciconia hvert år. 300 af dem kommer fra udlandet.
Ciconia betyder stork på latin.
Cheflæge Karsten Petersen var oprindeligt imod private hospitaler.
Ciconia er det største privatejede privathospital i Danmark.
Ciconia samarbejder med alle de forsikringsselskaber, der har sundhedsforsikringer.

——————————————————————————
Cheflæge Karsten Petersen, Ciconia Aarhus Privathospital, vil meget gerne tale med journalister og vise rundt. Ring på 86 27 76 26. Find flere billeder i høj opløsning på www.ciconia.dk

Læs mere her

Lang ventetid på diagnose er utilfredsstillende

Selvom danskerne ofte benytter det offentlige sundhedsvæsen, er mange alligevel overraskede over, hvor lang tid det tager at få stillet en diagnose. Det viser en undersøgelse fra Codan Forsikring, hvor også tre ud af fire finder den reelle ventetid utilfredsstillende. De nye udredningsregler, der træder i kraft 1. september i år, vil tilsyneladende ikke ændre ventetiderne.

Selvom mere end halvdelen af danskerne overordnet er tilfredse med det offentlige sundhedsvæsen, er det hele 76 procent, der finder det utilfredsstillende, at det i dag tager i gennemsnit 60 dage at få stillet en diagnose ved et sygdomsforløb. Det viser en undersøgelse foretaget af Codan.

60 dages ventetid på en diagnose er selvfølgelig utilfredsstillende for mange, fordi man i to måneder har smerter og måske ikke kan gå på arbejde uden at vide, hvad man egentlig fejler og derfor heller ikke kommer i bedring , siger Morten Jepsen fra Codan Forsikring.

Ifølge undersøgelsen har mere end hver tredje dansker (36 procent) på et tidspunkt fået stillet en diagnose fra det offentlige sundhedsvæsen, der har forhindret vedkommende i at udføre sit arbejde på kort eller længere sigt. Og det er både alvorligt for patienten, der har smerter, og for den virksomhed, som mangler sin medarbejder.

Risiko for falsk tryghed
Den 1. september 2013 indføres en ny udredningsret, som giver patienten ret til at få stillet en diagnose (udredning) på et sygehus inden for 30 dage. Samtidig differentieres behandlingsgarantien, så patienter med ikke-akutte sygdomme kan komme til at vente op til 60 dage på behandling mod de nuværende 30 dage.

Selvom det kunne lyde som om, at den nye udredningsret er godt nyt til alle de danskere, der er utilfredse med den nuværende ventetid på diagnoser, så er der desværre en risiko for at den ikke ændrer nævneværdigt på den nuværende situation. Det skyldes, at langt de fleste patienter bliver udredt og diagnosticeret hos den praktiserende læge og privatpraktiserende speciallæge, mens udredningsretten udelukkende omfatter henvisninger, hvor patienten skal udredes på offentligt sygehus eller ambulatorium , fortæller Morten Jepsen og fortsætter:

Og hvis det offentlige sygehus ikke kan stille en diagnose inden for 30 dage, er de desuden alene forpligtet til at udarbejde en plan for patientens udredning men herefter er der ingen krav for, hvornår en diagnose skal være stillet og man dermed kan påbegynde den rette behandling. De nye regler omkring udredningsretten er derfor lidt som elastik i metermål, og af samme grund er de også allerede kritiseret fra flere steder .

Mange vil sandsynligvis opleve, at de kommer til at vente længere tid på at blive behandlet. Det gælder fx knæ-, ryg- og skulderskader samt andre ikke-alvorlige sygdomme, som dog stadig afholder folk fra at arbejde pga. smerter.

Det er især personer, der har været på arbejdsmarkedet i lang tid, som har oplevet at være uarbejdsdygtig som følge af en sygdom eller lidelse. Blandt undersøgelsens 45-59-årige er det nemlig cirka halvdelen (48 procent), der svarer ja til at have fået en diagnose, som forhindrede dem i at udføre deres arbejde.

Codans undersøgelse er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1010 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, i perioden 4. – 6. januar 2013.

###

Om Codan Forsikring

Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med ca. 17 millioner kunder og 23.000 medarbejdere. Læs mere om Codan på www.codan.dk. Følg os på Facebook www.facebook.com/codanforsikring eller LinkedIn www.linkedin.com/company/codan-forsikring

Læs mere her

Voksende socialt pres på overvægtige

Danskerne skal være blandt de 10 længst levende folkefærd i verden. Sådan lyder et af målene i den nye regerings arbejdsgrundlag, som understreger det samfundsomspændende mantra om, at smarte mennesker skal have en sund livsstil.

Presset på overvægtige for at tabe sig vokser. De samfundsøkonomiske konsekvenser ved fedmeepidemien er enorme sygdoms- og arbejdsmarkedsomkostninger m.m. koster samfundet op mod 14 mia. om året. Samtidig er sundhed, sammen med økologi og bæredygtighed, blevet en naturlig del af det moderne forbrugsmønster. Det lægger et stigende pres på de overvægtige, som endnu ikke er fulgt med tiden og har fået de sunde kostvaner.

44 % føler pres til vægttab
Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af De Danske Vægtkonsulenter, hvor mere end 1.100 medlemmer har medvirket. Undersøgelsen giver et klart billede af det pres, som samfundets normer lægger på overvægtige. Hvor 29,4 % i en lignende undersøgelse fra 2007 svarede ja til, at de følte sig presset til at tabe sig, er tallet i 2010 steget til 44,9 %. Det er især samfundsnormer, der ligger til grund for det pres, som de overvægtige føler. Men også familie og partner skubber på for tab af de overflødige kilo, og de overvægtige selv ved også godt, at det er bedre for helbredet og livslængden at leve på idealvægten. Til spørgsmålet om, hvorfor de vil tabe sig, svarer 31,8 % således, at de ønsker et sundere liv.

Smart tøj og mere selvtillid
De ydre forhold spiller for de overvægtige dog også en væsentlig rolle i motivationen for at tabe sig. Sammenlagt 45,5 % svarer i undersøgelsen, at de håber på at blive mere attraktive, få mere selvtillid og kunne passe smart tøj efter et vægttab. Det viser, at presset på overvægtige ikke bare går på, at de skal være politisk korrekte og føre en sund husholdning, men at det også er dikteret af mode, reklamer og medier. Jeg tror, at en smule pres er sundt i tilfælde, hvor overvægten skyldes usund levevis. Men man skal passe på, at presset ikke bliver for stort og tager modet fra de overvægtige, inden de er begyndt på deres vægttab, siger Thomas Møberg, direktør for De Danske Vægtkonsulenter.

Fedmeforsikring
Thomas Møberg nævner forsikringsselskabernes sundhedsforsikring som indebærer hjælp til vægttab som et eksempel på, hvordan fedmeproblemet søges afhjulpet i samfundet. Han understreger dog, at der bør satses mere på forebyggelse. Vi skal have familierne til at leve sundere, så børn og unge får de gode kostvaner med sig og på den måde undgår fedme og følgesygdomme, når de bliver voksne

Læs mere her

PrivatHospitalet Danmark åbner ny akupunkturklinik med Danmarks første kinesisk uddannet læge og akupunktør, Lars Dirckinck-Holmfeld.

Lars Dirckinck-Holmfeld er tilbage i Danmark som akupunktør efter 7 års uddannelse i Kina.

Hospitalschef Helle Christiansen udtaler: Til opstart af en akupunkturklinik har vi ledt efter en stærk faglig profil, -der samtidig tilbyder den ekstra service som vi kræver på PrivatHospitalet Danmark. Det har vi fundet hos Lars, som vi er utrolig glade for at have ansat. Akupunktur er et spændende behandlingstilbud, da det kan tilbydes alene, eller det kan integreres som en del af et samlet behandlingstilbud. Samtidig er det en effektiv behandlingsmetode som hurtigt viser resultater, og er uden de store bivirkninger. Jeg er sikker på, at Lars vil medvirke til at udføre de rigtige sundhedsfaglige løsninger i en høj kvalitet, og ikke mindst med vores patienter i centrum.

Lars Dirckinck-Holmfeld er uddannet på Anhui Universitet for Traditionel Kinesisk Medicin i akupunktur, moxibustion og Tuina (kinesisk massage). Hele studiet forgik på kinesisk, hvorfor Lars forinden lærte sproget. Under uddannelsen var hans tutor, Doktor & Professor Huling, der tillige er dekan for akupunkturafdelingen for Traditionel Kinesisk Medicin på Anhui Universitet. Hun er berømt i Kina, for sin forskning og viden inden for traditionel kinesisk medicin og akupunktur.

Jeg er glad og stolt over at arbejde på et stort dansk privatejet hospital, hvor man tør satse på noget nyt som akupunktur. Vestlig medicin har jo i mange år været skeptisk over for akupunktur, hvis teori forekom uvidenskabelig efter vores målestok. Ikke desto mindre er der evidens for metodens effekt, og på kinesiske hospitaler foregår der nu målrettet forskning efter vestlige principper, med henblik på dokumentation. Akupunktur er allerede anerkendt som behandlingsform af WHO. Man kan meget generelt sige, at akupunktur tager sigte på at mobilisere patientens indre helbredende kræfter, der af den ene eller anden årsag ikke er i samspil.
Det er en ære at få det store ansvar det er at behandle PrivatHospitalet Danmark patienter, hvilket jeg ser frem til at tilbagebetale , siger Lars Dirckinck-Holmfeld.

Privathospitalet Danmark, som er landets tredje største private hospital, oplever en stabil vækst og en udvikling, hvor der konstant udvides med nye områder som akupunktur, hovedpineudredning og EMG undersøgelser.
Thomas Nistrup, der er Adm. direktør for Privat Hospitalet Danmark i Charlottenlund, siger om ansættelsen: Vi er begejstrede for, at vi kan tiltrække en så dygtig akupunktør som Lars. Med en uddannelse fra Kina er han på sit helt eget niveau i Danmark. Han er unik. Vi ser vores udvikling som en belønning for et langt og sejt træk, hvor kunderne altid er i centrum .

Fakta om akupunktur

Akupunktur historie.
Akupunktur er en 4000 år gammel behandlingsmetode, der har været praktiseret og udviklet lige siden. Mange behandlere har gennem tiden sat sit præg på akupunkturen, dog ingen så meget som den Gule Kejser, der ca. 200 år f. kr. skrev den første reelle kinesisk medicin- og akupunktur bog.

Akupunktur forklaret på 2. min.
Akupunkturens funktionelle grundlag, er baseret på 12 energibaner kaldt de 12 regulære meridianer , på kinesisk jingluo , og 8 ekstra meridianer også kaldt qijingbamai på kinesisk. Meridianerne løber på kryds og tværs, over og i gennem hele kroppen. På meridianerne finder man akupunkturpunkterne, navnlig de punkter der oftest bliver anvendt til behandling. Akupunkturen foregår ved at behandleren stikker en meget fin og tynd akupunkturnål i akupunkturpunktet, for derved at påvirke den qi og xue (energi og blod), der løber i meridianen, som kan påvirke kroppen på forskellige måder.

Sygdomme eller andre lidelser betragtes i traditionel kinesisk medicin, som en ubalance i kroppen, der også kan betegnes som ubalance mellem yin og yang. Det er ubalancen der har gjort patienten syg. Behandlerens opgave er at genoprette kroppens balance, og derved fjerne eller afhjælpe, fysiske såvel som psykiske lidelser.

Akupunktur er en ganske ufarlig behandling, stort set uden bivirkninger. Dette er med til at gøre akupunktur attraktiv, i forhold til traditionel medicinsk behandling. Udover at symptombehandle tager akupunktur ofte fat i ubalancens rod, og enten fjerne eller regulere lidelsen.
Bivirkninger

Der kan være eventuelle bivirkninger, om end få, hvoraf de mest almindelige er nævnt her.
1. Træthed og udmattelse
2. Svimmelhed, følelsen af at man svæver
3. Blodansamling (blåt mærke) med evt. lille lokal hævelse omkring akupunkturpunkterne
4. Trykken, ømhed eller let ubehag i et eller flere af de brugte akupunkturpunkter
5. Hovedpine, som dog forsvinder hurtigt i de fleste tilfælde
Det er relativt få patienter der får bivirkninger, og de fleste bivirkninger patienterne får, er ofte harmløse og forsvinder inden for kort tid.

Behandlinger
WHO (Verdenssundhedsorganisationen under FN) har udarbejdet en liste over lidelser, hvor akupunkturen er velegnet. Nedenstående er den korte version af listen, den fulde liste tilsendes efter ønske.

– Alle former for smerte
– Gigtsygdomme i led og muskler
– Hovedpine/migræne
– Rygsmerter
– Frossen skulder
– Tennisalbue
– Menstruationsproblemer
– Mave/tarmlidelser
– Bihulebetændelse
– Højt blodtryk
– Eksem
– Kredsløbsproblemer
– Lidelser i sanseorganer
– Immunsygdomme
– Hormonelle forstyrrelser

For yderligere information kontakt venligst: Adm. direktør Thomas Nistrup på tlf. 20 15 78 18.

PrivatHospitalet Danmark er en del af Forenede Koncernen www.forenede.dk og er landets 3. største privathospital med 24 sengepladser, heraf 12 enkeltværelser, samt 3 operationsstuer hvoraf én er med laminært airflow. PrivatHospitalet Danmarks 40 speciallæger og specialister tilbyder diagnose og behandling indenfor 27 specialer med fokus på sundhed og trivsel på alle planer et helhedsfokus der hjælper vores patienter. Vi samarbejder tæt med private, forsikringsselskaber samt danske regioner. Læs mere på www.phdanmark.dk

Læs mere her