Nu Indoor Cycling Instruktør uddannelse i Danmark med Europæiske akkreditering

Branchen har i lang tid været domineret at korte weekendkurser, og der har inden for cykelinstruktørområdet været behov for instruktører der kan mere end bare arbejde ud fra standardkoncepter. At Work Skolen lancerede i foråret 2013 uddannelsen til Indoor Cycling Instruktør som netop nu er blevet godkendt af den Europæiske brancheforening, EHFA.

Som Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen får man en professionel uddannelse og bliver professionel inden for branchen,” udtaler Camilla Gregersen og fortsætter: ”Forskellen på vores uddannelse og mange andre uddannelser er, at vore Indoor Cycling Instruktør uddannelse bygger på 120 lektioners blended learning, hvilket vil sige at undervisningen veksler mellem e-learning og praktisk undervisning i et fitnesscenter.

Uddannelsen giver vores Indoor Cycling Instruktører den nødvendige teoretiske viden indenfor basal anatomi og fysiologi, generel træningslære og generel sundhed, samt praktisk erfaring som cykelinstruktør med læren om kommunikation, programplanlægning og målgrupper.”

Som uddannet Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen kan du anvende din uddannelse i hele Europa. Med uddannelsen opnår du en blåstempling og dermed en europæisk godkendelse af undervisningsindholdet.

Skoleleder Camilla Gregersen udtaler: ”Vi er utrolig glade for at være Danmarks første til at kunne tilbyde denne uddannelse godkendt af European Health and Fitness Association, EHFA. Denne godkendelse åbner op for en del muligheder for vores uddannede cykelinstruktører. Godkendelsen giver bl.a. mulighed for, at vores elever kan medbringe deres eksamensbevis i alle europæiske lande og på baggrund af dette kunne arbejde med det som de er uddannet til, nemlig at instruere andre i Indoor Cycling.”

Indoor Cycling Instruktør er ikke den eneste EHFA-godkendte uddannelse som At Work Skolen kan tilbyde, for også Fitnessinstruktør og Personlig træner har opnået denne europæiske godkendelse.

At Work Skolen er en uddannelsesvirksomhed der udbyder kurser og uddannelser inden for sundheds- og livsstilsområdet. Uddannelserne vægter et højt fagligt niveau og en høj professionalisme.

At Work Skolen har siden 1994 uddannet inden for det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundheds- og Livsstilscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner), Mindfulness Instruktør, Positiv Psykologi Vejleder, Zoneterapeut, samt kurser indenfor idrætsskader, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage m.v.

For yderligere information kontakt venligst
At Work Skolen a/s
Skoleleder Camilla Hilbrands
www.atwork.dk
Telefon 44 48 61 00
camilla@atwork.dk

Læs mere her

Nu Indoor Cycling Instruktør uddannelse i Danmark med Europæiske akkreditering

Branchen har i lang tid været domineret at korte weekendkurser, og der har inden for cykelinstruktørområdet været behov for instruktører der kan mere end bare arbejde ud fra standardkoncepter. At Work Skolen lancerede i foråret 2013 uddannelsen til Indoor Cycling Instruktør som netop nu er blevet godkendt af den Europæiske brancheforening, EHFA.

Som Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen får man en professionel uddannelse og bliver professionel inden for branchen, udtaler Camilla Gregersen og fortsætter: Forskellen på vores uddannelse og mange andre uddannelser er, at vore Indoor Cycling Instruktør uddannelse bygger på 120 lektioners blended learning, hvilket vil sige at undervisningen veksler mellem e-learning og praktisk undervisning i et fitnesscenter.

Uddannelsen giver vores Indoor Cycling Instruktører den nødvendige teoretiske viden indenfor basal anatomi og fysiologi, generel træningslære og generel sundhed, samt praktisk erfaring som cykelinstruktør med læren om kommunikation, programplanlægning og målgrupper.

Som uddannet Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen kan du anvende din uddannelse i hele Europa. Med uddannelsen opnår du en blåstempling og dermed en europæisk godkendelse af undervisningsindholdet.

Skoleleder Camilla Gregersen udtaler: Vi er utrolig glade for at være Danmarks første til at kunne tilbyde denne uddannelse godkendt af European Health and Fitness Association, EHFA. Denne godkendelse åbner op for en del muligheder for vores uddannede cykelinstruktører. Godkendelsen giver bl.a. mulighed for, at vores elever kan medbringe deres eksamensbevis i alle europæiske lande og på baggrund af dette kunne arbejde med det som de er uddannet til, nemlig at instruere andre i Indoor Cycling.

Indoor Cycling Instruktør er ikke den eneste EHFA-godkendte uddannelse som At Work Skolen kan tilbyde, for også Fitnessinstruktør og Personlig træner har opnået denne europæiske godkendelse.

At Work Skolen er en uddannelsesvirksomhed der udbyder kurser og uddannelser inden for sundheds- og livsstilsområdet. Uddannelserne vægter et højt fagligt niveau og en høj professionalisme.

At Work Skolen har siden 1994 uddannet inden for det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundheds- og Livsstilscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner), Mindfulness Instruktør, Positiv Psykologi Vejleder, Zoneterapeut, samt kurser indenfor idrætsskader, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage m.v.

For yderligere information kontakt venligst
At Work Skolen a/s
Skoleleder Camilla Hilbrands
www.atwork.dk
Telefon 44 48 61 00
camilla@atwork.dk

Læs mere her

Man kan nu blive Proces massør, Proces Træner og Konsulent i Proces ernæring

Væksten i markedet for sundhedsydelser som massage, fitness og kostvejledning har ført et stigende antal private uddannelsesaktører med sig, og konsekvensen af dette er i dag, at betegnelserne fitnessinstruktør, massør og kostvejleder kan dække over vidt forskellige kompetenceniveauer.

At Work Skolen har som de første, og for at præcisere overfor kunderne, hvad de får for en vare , introduceret særlige uddannelsesforløb med varemærkeretlige beskyttede titler.

Vi introducerer uddannelserne og titlerne Proces Massør ®, Proces Træner ® og Konsulent i Proces Ernæring ® for at sikre vores elever, at de på bedst mulig vis kan synliggøre overfor kunder og arbejdsgivere, hvilken kvalitetsuddannelse de har med sig, samt på hvilken måde deres uddannelse er blevet kontrolleret fortæller Camilla Gregersen, der er skoleleder på At Work Skolen, og fortsætter det har en stor værdi, for den enkelte massør, instruktør eller kostvejleder, at de kan benytte en eksklusiv titel. I dag er der jo faktisk slet ikke nogen krav om, at man skal have taget en uddannelse for at kunne kalde sig fitnessinstruktør eller massør.

Proces sætter fokus på forandring og fremskridt

Proces betyder
behandling påvirkning fremadskriden fremskridt.

Processer skaber forandring
forandring sker gennem processer.

Som massør, instruktør eller kostvejleder er det netop gennem målrettede processer, man sammensætter og udfører den optimale sundhedsfremmende ydelse, og vi finder det derfor naturligt, at sætte fokus på netop den proces og forandring, som skabes. forklarer Camilla Gregersen.

Proces titlerne stiller klare krav til uddannelse, specialisering og ikke mindst kontrol af kompetencerne

Der er nogen grundlæggende forhold som er opfyldt for alle vores uddannelser, og som giver eleverne og de kommende kunder en sikkerhed for faglighed og kvalitet. Vigtigst kan nævnes, at alle uddannelser er evidensbaserede, at de er skræddersyede af statsautoriserede sundhedsfaglige, f.eks. læger, fysioterapeuter og ernæringseksperter, samt ikke mindst, at der altid er eksterne censorer til eksaminer fortæller Camilla Gregersen, og fortsætter og så har vi naturligvis undervisere der er uddannet på et højere niveau end det de skal undervise i, f.eks. fysioterapeuter på massøruddannelsen. Vi ser jo til vores store skræk, at flere tilbyder f.eks. en massøruddannelse, hvor massører uddanner massører, og at der derfor ikke er nogen som helst garanti for kvaliteten.

Kravene til de kommende Proces massører, Proces Trænere og konsulenter i Proces ernæring er således meget klare; man skal uddannes fra At Work Skolen og have komplimenteret sin uddannelse med en specialeretning fra samme skole.

At Work Skolen har siden 1994 uddannet indenfor det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundhedscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner) samt kurser indenfor idrætsskader, erhvervsmassage, sundhedscoaching, børn og overvægt, aktiv ernæring (sportsernæringskonsulent), helbredstjek, wellnessmassage, mad, nydelse og nærvær, samt indre sundhed. www.atwork.dk

Læs mere her

Fremtidens fitnessinstruktør er Proces Træner ®

Lars Elmvang fra min fede familie er Proces Træner ®

Fitnessbranchen boomer i disse år, og mangfoldigheden blandt medlemmerne af de mange fitnesscentre stiger, hvilket stiller krav til kompetencerne hos fitnessinstruktørerne.

Hvis fitnessinstruktører i fremtiden vil kunne følge med de stigende behov og ønsker fra deres kunder, så kræver det, at de i højere grad udvikler deres kompetencer, og ikke mindst specialiserer sig indenfor relevante træningsområder fortæller Camilla Gregersen, der er skoleleder på At Work Skolen, og fortsætter; At Work Skolen tilbyder som de eneste i Danmark en uddannelse til Proces Træner ®, som netop er en fitnessinstruktøruddannelse med efterfølgende specialisering, og vi ser en utrolig interesse for præcis denne uddannelse.

Fitnessinstruktør med speciale
For at opnå den varemærkeretlige beskyttede titel Proces Træner ® skal man tage At Work Skolens uddannelse til Fitnessinstruktør og efterfølgende vælge mindst én af 5 specialiseringsretninger.
Camilla Gregersen forklarer; For at blive Proces Træner ® skal man udover fitnessinstruktøruddannelsen fra At Work Skolen, gennemføre enten ét af vores 3 processpecialer, f.eks. det om idrætsskader, eller tage uddannelsen til Personlig Træner eller Løbecoach. Der er altså flere veje til titlen som Proces Træner ®, alt efter den enkelte instruktørs interesseområder.

Lars Elmvang fra min fede familie er Proces Træner ®
Interessen for uddannelsen til Proces træner ® er stigende, og bliver ikke mindst forstærket af, at f.eks. Lars Elmvang, kendt fra TV3s Min fede familie har netop denne uddannelse.
Lars er et godt eksempel på en Proces Træner ®, idet han netop har valgt at uddanne sig bredt, og dermed er kompetent til at undervise mange forskellige målgrupper, indenfor mange forskellige træningsområder fortæller Camilla Gregersen og tilføjer; jeg er slet ikke i tvivl om, at mange i fremtiden vil vælge samme vej som Lars, og dermed styrke deres kompetencer, og ligeledes deres arbejdsglæde og interesse for træning og sundhed.

Læs mere her:
Lars Elmvang: http://www.atwork.dk/skolen/fitness/lars-elmvang.html
Uddannelsen til Proces Træner ®: http://www.atwork.dk/skolen/fitness/proces-traener.html
Uddannelsen til fitnessinstruktør: http://www.atwork.dk/skolen/fitness.html
Proces specialer: http://www.atwork.dk/skolen/proces-specialer.html
Uddannelsen til Løbecoach og Løbetræner: http://www.atwork.dk/skolen/loebecoach.html
Uddannelsen til Personlig Træner: http://www.atwork.dk/skolen/personlig.html

At Work Skolen www.atwork.dk har siden 1994 uddannet indenfor det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundhedscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner) samt kurser indenfor idrætsskader, erhvervsmassage, sundhedscoaching, børn og overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage, mad, nydelse og nærvær, samt indre sundhed.

Læs mere her

Bliv Certificeret Sundhedscoach på kun 3 måneder på At Work Skolen

Flere og flere i de sundhedsfaglige fag ønsker at føje coaching til deres kompetencer, for på den måde at skabe en synergi i deres arbejde. Og flere og flere medarbejdere betaler endda selv for dette, og bruger deres fritid om aftenen, da det giver fornyet arbejdsglæde.

At Work Skolen har nu ændret deres uddannelse til Sundhedscoach ud fra kursisternes ønsker, og tilbyder nu en komplet og samlet uddannelse til Sundhedscoach for de sundhedsfaglige, der ønsker at bruge coaching som et værktøj i deres arbejde og uddannelsen kan tages på bare 3 måneder med undervisning én aften om ugen.

Du kan se en online præsentation af uddannelsen her: www.coach.atwork.dk

Vi ser en stor interesse for uddannelsen i disse tider fortæller skoleleder på At Work Skolen Camilla Gregersen og oplever, at flere og flere i de sundhedsfaglige fag ønsker at føje coaching til deres kompetencer, for på den måde at skabe en synergi i deres arbejde.

Målrettet uddannelse med mulighed for international certificering
At Work Skolens uddannelse til certificeret Sundhedscoach åbner mulighed for senere certificering hos ICF, International Coach federation, og er dermed et godt sted at starte for dem, der ønsker at arbejde målrettet med coaching.

Vi har opbygget uddannelsen til Certificeret Sundhedscoach i overensstemmelse med de internationale krav der stilles fra ICF, således at uddannelsen både giver konkrete og dokumenterede kompetencer, og ligeledes kan være grundlag for en videre karriere som coach forklarer Camilla Gregersen, og fortsætter; på den måde ved vores kursister, at de får en uddannelse med et relevant indhold, der er brugbart og fremtidssikret.

Hvem tager en uddannelse til Sundhedscoach
Uddannelsen til certificeret Sundhedscoach henvender sig til alle, der arbejder med sundhed, sundhedsfremme, forebyggelse eller behandling, f.eks. kostvejledere, sygeplejersker, farmakonomer, lægesekretærer, behandlere, rygestopinstruktører, fysioterapeuter, personlige trænere, fitnessinstruktører og massører.

Camilla Gregersen: Vi ser en stor bredde blandt deltagerne på uddannelsen, og alle har de det mål, at de gerne vil bruge coaching som værktøj i deres sundhedsfaglige arbejde, så de i højere grad kan arbejde med de mentale og motivationsmæssige udfordringer som mange mennesker står overfor, hvis de f.eks. skal ændre livsstil.

Camilla Gregersen afslutter: Bruttolønsordninger er medårsag til, at der er kommet skub i sundhedscoachuddannelsen, men ligeledes idet, at flere og flere medarbejdere selv betaler privat for dette, da det forstærker deres allerede eksisterende kunnen og giver fornyet arbejdsglæde.

At Work Skolen har siden 1994 uddannet indenfor det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundhedscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner) samt kurser indenfor idrætsskader, erhvervsmassage, sundhedscoaching, børn og overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage, mad, nydelse og nærvær, samt indre sundhed.

Læs mere her

Bliv Mindfulness Instruktør – Ny uddannelse fra Instituttet for Indre Sundhed

Instituttet for Indre Sundhed tilbyder gennem At Work Skolen kurset Bliv Mindfulness Instruktør .

At Work Skolen er vores søsterselskab, og ligeledes en af de største på markedet, når det kommer til private uddannelser og kurser indenfor sundhed og livskvalitet, hvorfor vi naturligt har valgt, at de skal markedsfører og kører vores nye uddannelse Mindfulness instruktør , fortæller direktør Thomas Gregersen.

r af at være opmærksom på det der er i nuet. Dette er at finde og er kendt i den spirituelle lære, i meditation m.v, men kan Instituttet for Indre Sundhed har gennem kurset bliv mindfulness instruktør gjort læren meget praktisk anvendelig.

Mindfulness benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt indenfor sundhedssektoren, og er således relevant for alle uanset baggrund og livssituation.

Kurset har din opstart allerede i uge 39, 2010, og løber over 8 aftener. Med en lav pris på kun 8.000 kroner, så har vi store forventninger til opstarten , slutter Thomas Gregersen.

Læs venligst mere om kurset på www.indresundhed.dk

At Work Skolen har siden 1994 uddannet indenfor det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundhedscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner) samt kurser indenfor idrætsskader, erhvervsmassage, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage, indre sundhed m.v.

Læs mere her

Scor en sund krop med kost og motion

En ny bog guider læseren frem til yndlingsmotionen og serverer samtidig opskrifter på over 40 sunde og slankende måltider, der giver kroppen et sundhedsboost.

Har du svært ved at komme op af sofaen og droppe dine dårlige madvaner Foretrækker du lænestol frem for løbesko Så kast dig over den nye bog Sund krop med kost & motion , som giver en kort og klar indføring i de mest populære former for motion.

Hvad enten du er slank eller overvægtig, har dårlig kondition eller er i fin form, kan du få stor glæde og gavn af denne bog, der guider dig frem til at finde lige netop den kost eller de motionsformer, der er noget for dig.

Her er inspiration til at komme løbetræning, styrketræning, cykling, spinning, svømning, pilates, dans og meget mere. Du får gode råd til udstyr og tips til træningen samt en masse viden til at udvikle din træning, så du fortsat forbedrer din form. Mister du gejsten undervejs, kan du også finde gode tips til at genfinde motivationen.

Kroppen skal have den rigtige næring, for at du kan yde noget ikke kun i forhold til hverdagens pligter, men også når du motionerer. I bogens indledende og afsluttende

kapitler får du derfor en masse anvendelig viden om næringsstoffer og råvarer, og ind imellem kapitlerne om de forskellige motionsformer finder du dejlige opskrifter på velsmagende måltider, der er velegnede til at opbygge og vedligeholde din krop.

Genvej til vægttab
Hvis du vil træne for at tabe dig, giver bogen gode råd til at optimere din træning og omlægge din kost. Samspillet mellem kost og motion forklares på en enkel måde, så det bliver brugbart i hverdagen, og opskrifterne på frokoster, middage og desserter gør det let at leve sundere både morgen, middag og aften.

Forfatterne til bogen er dels sundhedsfysiolog Kasper Danborg, som er selvstændig med konsulentvirksomheden Sportsfysiologen og bl.a. er beskæftiget med fysisk træning af divisionsspillere i håndbold og uddannelse af professionelle fitnessinstruktører og personlige trænere. Dels grundlægger af De Danske Vægtkonsulenter Inge Kauffeldt, som er ekspert i kostomlægning og har skrevet over 30 bøger.

Sund krop med kost & motion af Kasper Danborg og Inge Kauffeldt er på 128 sider og koster 149 kr.
Bogen udkommer den 1. maj og kan købes hos Sportmaster, Bog & Ide, på vaegtkonsulenterne.dk og hos førende internetboghandlere.

Læs mere her

Fitness Institute tilbyder professionelle fitness uddannelser

Der findes en del fitness uddannelser på markedet, men nu ser en ny og spændende uddannelse dagens lys. Navnet er Fitness Institute og det er træningseksperterne Henrik Duer og Kasper Danborg, der er initiativtagerne bag den nye uddannelse. Den nye fitness uddannelse ligger en hel ny standard på undervisningen og underviser. De tilbyder flere undervisningstimer, tage internet og IT-teknologien endnu mere i brug end hidtil set, og måske vigtigst af alt, foretage de en benhård udvælgelse og kvalitetssikring af underviserne.

En dygtig pædagogisk og inspirerende underviser kan virkelig gøre en forskel.
Vi vil også lægge et endnu større fokus på motivation, træningsplanlægning og træning/kost/vægttabsmanagement på personlig træner- og kostvejlederuddannelsen. På personlig træner uddannelsen følger vi det pensum, som man skal kunne bestå, hvis man som personlig træner vil have verdens uden sammenligning vigtigste internationale certificering (ACSM). Derudover adskiller vi os også ved at have den eneste fitness bokseinstruktøruddannelse, så fitnesscentrene rent faktisk får trænere, som er uddannet og ikke bare en, der selv har gået til boksning. fortæller Henrik Duer

Initiativtageren bag den nye uddannelse har deres faglige fundament i orden, for 37-årige Henrik Duer har brugt langt størstedelen af sit voksenliv på at fremme danskernes sundhedstilstand. Med en baggrund som Cand Scient i Idræt og Kemi, Direktør og partner i Health Group, samt censor på flere tidligere fitness uddannelser og forfatter til utallige artikler om træning og sundhed, er der ikke mange hjørner i branchen, han ikke har berørt. Ligesom hans partner på uddannelsen Kasper Danborg også er Uddannet træningsfysiolog fra Københavns Universitet (cand.scient. i humanfysiologi), med mange års erfaring fra fitnessdk, DGI/DIF og CPHwest, hvor han har uddannet et utal af fitnessinstruktører og personlige trænere. Derudover fungerer han som fysisk træner AJAX Københavns elite håndbold.

Så det er et par kompetente herre, der har søsat dette nye ambitiøse projekt og du kan se mere om uddannelsen på: www.fitness-uddannelser.dk

Læs mere her

At Work massører giver en hånd med i valgkampen på Christiansborg

Valgkampen er skudt i gang, og At Works massører står klar til at give en hånd med på Christiansborg, hvor mange partimedlemmer får nogle meget lange arbejdstider i den kommende tid.

Vi er stolte af, at At Works massører er blevet valgt til at give massage på Christiansborg under valgkampen, og jeg ved, at de alle er topmotiveret til at tage sig af de myoser og spændinger som valgkampen uden tvivl vil føre med sig , fortæller Skoleleder på At Work Skolen Camilla Gregersen med et smil og tilføjer , vores massører er uddannet af fysioterapeuter og er særdeles kompetente til at give en effektiv massage og ligeledes til at hjælpe med lidt afstresning, som der helt sikkert vil blive brug for .

Massøruddannelsen fra At Work Skolen nyder stor anerkendelse, og faget er populært som aldrig før

At Work Skolen har uddannet massører siden 1994, og mange af dem arbejder i dag på Danmarks store og små virksomheder såvel offentlige som private.

Vi har været på banen i mange år, og har fulgt med udviklingen inden for sundhed på arbejdspladsen, således at den uddannelse vi tilbyder er 100% i tråd med de behov, der ses i dag , fortæller Camilla Gregersen og uddyber; en massøruddannelse er jo ikke bare en massøruddannelse vi sikrer, at vores massører kan give en virkningsfuld og individuelt tilpasset massagebehandling og ikke bare en rutine-behandling . Og netop det at kunne tilpasse en behandling, er det, der er behov for inden for erhvervs- og sportsmassage .

At Work Skolen ønsker alle en god valgkamp.

Spørgsmål til ovenstående bedes venligst rettet til:

Camilla Hilbrands Gregersen, At Work Skolen A/S, camilla@atwork.dk
Telefon 44 48 61 00 web: www.atwork.dk www.indresundhed.dk

At Work Skolen har siden 1994 uddannet indenfor det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundhedscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner) samt kurser indenfor idrætsskader, erhvervsmassage, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage, indre sundhed m.v.

Læs mere her