Finansloven tilgodeser telemedicin

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om at afsætte tre mia. kr. i perioden 2009–2012 til medfinansiering af investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi. Det kan blive et gennembrud for den sydfynske patientkuffert, der gør det muligt at udskrive patienter med rygerlunger efter mindre end 48 timers indlæggelse.

Igennem knap to år har Medicinsk Afdeling på OUH Svendborg Sygehus satset målrettet på at udvikle en patientkuffert, som gør, at patienter med KOL (rygerlunger) kan sendes hjem efter mindre end 48 timers indlæggelse for i eget hjem at blive tilset og behandlet af læge eller specialuddannet sygeplejerske fra hospitalet. Patientkufferten indeholder forskelligt medicinsk udstyr, og lægen kan sammen med patienten foretage helbredsmålinger. Patient og læge kan samtidig se og tale med hinanden via et videokonferencesystem.

Ny i international sammenhæng
Jeg glæder mig over den opmærksomhed, vores projekt får som eksempel på et arbejdsbesparende initiativ i finansloven, siger ledende overlæge Michael Hansen–Nord, Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg Sygehus. Vi har udviklet en behandlingsmetode, som er helt ny i international sammenhæng, og hvor den kliniske dokumentation nu så småt er på plads. Ingen andre i verden har leveret den dokumentation for virkningen af telemedicinske modeller, som vi er tæt på at have.

Det er godt for brugerne, som med dette projekt opnår langt større fleksibilitet, siger administrerende direktør på OUH Jens–Otto S. Jeppesen. I løsningen er den patientoplevede kvalitet sat i hovedsædet. Det er det ene. Det andet er, at projektet frigør personale, og det vigtigt i en tid, hvor det er vanskeligt at rekruttere arbejdskraft til den offentlige sektor. Derfor er vi meget interesserede i at indgå i denne type af projekter, som også kræver tæt samarbejde mellem det offentlige og det private.

Flere end 50 patienter har benyttet kufferten, og de foreløbige resultater er så overbevisende, at modellen er et godt eksempel på udviklingsmuligheder inden for rammen af de tre mia. kr., der er afsat på finansloven til udvikling af velfærdsteknologi.

Dette arbejde understøtter OUH’s rolle i Region Syddanmark som udviklingscenter i overensstemmelse med den plan, der politisk er vedtaget af vores regionsråd, siger Jens–Otto S. Jeppesen. Vi er i front på dette område på verdensplan, og jeg håber, at projektet nu får politisk opmærksomhed under indsatsen for udvikling af velfærdsteknologier, som omtales direkte i Finansloven.

Løsningen er udarbejdet i samarbejde med MedCom, de sydfynske kommuner og det private IT–firma (GiTS – Medisat®, Odense).

De forskellige projektforslag vil blive bedømt af et udvalg af regionale og kommunale chefer samt private eksperter, der har erfaring med arbejdskraftbesparende teknologier. Regeringen vil med afsæt i udvalgets forslag udarbejde et udspil med konkrete forslag til investeringer. Der udmøntes første gang midler på finansloven for 2009.

Mere information
Administrerende direktør, Jens–Otto S. Jeppesen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, 23 46 65 19
Ledende overlæge Michael Hansen–Nord, Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg Sygehus, 23 28 34 60
 

Læs mere her

Flertal for gratis HPV-vaccine op til 26 år

Et flertal i Folketinget vil arbejde for at alle kvinder under 26 år skal tilbydes gratis vaccine mod livmoderhalskræft. Det mål har længe været et stærkt ønske hos Kræftens Bekæmpelse. Vaccinen vil nemlig kunne forebygge mere end 2.000 tilfælde af livmoderhalskræft og mere end 28.000 kegleoperationer af forstadier.

Hvis det står til et flertal i Folketinget, skal 90.000 kvinder under 26 år have tilbudt gratis HPV-vaccine, der beskytter mod livmoderhalskræft og en række andre kræftformer. Det skriver Berlingske Tidende idag.

-Vi er glade for, at regeringen har prioriteret en så vigtig sag, og vi vil gerne slå fast, at vaccinetilbuddet skal gælde til alle kvinder op til 26 år, siger Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Petersen

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder lover sammen med Dansk Folkeparti at arbejde for at finde penge til at sætte aldersgrænsen for gratis kræftvaccine op. Pengene skal imidlertid først findes under efterårets forhandlinger om finansloven.

-Der er grund til at rose initiativet om at gøre HPV-vaccinen gratis op til 26 år. Hvis det bliver gennemført, vil det redde liv og livskvalitet. Alene hvis alle kvinder i alderen 18-26 år lader sig vaccinere, vil vi kunne forebygge mere end 2.000 tilfælde af livmoderhalskræft, siger Leif Vestergaard Pedersen.

I dag er mange unge kvinder tilbageholdende med at lade sig vaccinere, først og fremmest fordi prisen er for høj. Fire ud af fem kvinder mellem 19 og 22 år er således ikke blevet vaccineret mod den seksuelt overførte HPV-virus.

Livmoderhalskræft kan undgås
Danmark har med ca. 400 årlige tilfælde en af de højeste forekomster af livmoderhalskræft i Europa. Det er unødvendigt mange, da livmoderhalskræft er en af de kræftsygdomme, der kan forebygges mest effektivt med vaccination og screening.

-Det er dejligt, at politikerne har lyttet til alle de gode argumenter. Nu har vi chancen for at sætte kræfterne ind på at få udryddet den her kræftsygdom og Kræftens Bekæmpelse vil gå efter at få verdens højeste vaccinationsgrad, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Vaccinen beskytter mod infektion med HPV type 16 og 18, som er skyld i 70 pct. af alle livmoderhalskræfttilfælde. Samtidig mindsker den formentlig også risikoen for andre HPV-relaterede kræftsygdomme.

Kontaktinformation:
Direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 2124 2316
Kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse, Kurt Damsgaard, tlf. 3092 8900

Læs mere her

MFR-vaccination af voksne

Indenrigs- og sundhedsministeren går til kamp mod mæslinger. Alle over 18 år tilbydes nu gratis MFR-vaccine.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen besluttet, at alle unge voksne over 18 år, som hverken har haft mæslinger eller er vaccineret i henhold til børnevaccinationsprogrammet, skal tilbydes gratis MFR-vaccination. Det er en kombineret vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

Siden MFR-vaccinationen for børn blev indført i 1987, har mæslinger været en meget sjælden sygdom i Danmark. Siden januar 2011 har der imidlertid været et større udbrud med mere end 83 påviste tilfælde. Også uden for den danske grænse er der aktuelt udbrud i en række europæiske lande. Derfor er der nu behov for at tilbyde vaccinen for voksne.

“Jeg glæder mig over, at vi nu tager dette skridt i kampen mod mæslinger. Vi skal hurtigst muligt tilbage til, at mæslinger er en sygdom, som ikke findes i Danmark,” siger Bertel Haarder.

Mæslinger er en af de mest smitsomme sygdomme, man kender. Målet har været, at 95% af alle børn skal vaccineres, men vi er i Danmark “kun” nået op på 85-90 procent. Det nuværende udbrud kan derfor skyldes, at 10-15% af børn og unge voksne ikke er immune over for mæslinger.

Det er først og fremmest unge i årgangene 1986-1992, der hverken har haft mæslinger eller er vaccineret. Men også nogle voksne i de lidt ældre årgange fra 1974 er ikke immune. Før 1974 havde stort set alle haft mæslinger som børn.

Mæslinger er en alvorlig sygdom cirka halvdelen af de nye, registrerede tilfælde har været indlagt på sygehus. Det er derfor vigtigt, at vi også tilbyder MFR til unge voksne over 18 år, som hverken har haft mæslinger eller er blevet vaccineret.

Vaccination vil stoppe smittespredningen og begrænse importen af smitte til Danmark.

Finansieringen af beslutningen vil blive drøftet i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.

Yderligere oplysninger
Kontorchef Helle Schnedler, tlf. 72 26 94 70

Læs mere her

180 mio. kr. til større lighed på tandområdet

Regeringen og Enhedslisten sikrer med 180 mio. kr., at flere med få penge og store tandproblemer får råd til tandbehandling. De nye tilskud til tandbehandling er en del af en større socialpakke, som præsenteres lørdag.

Modtagere af kontanthjælp, ungeydelser, ressourceforløbsydelser og andre med tilsvarende lave indkomster kan se frem til at få en væsentlig lavere tandlægeregning. Samtidig får epilepsipatienter gratis behandling af ulykkesbetingede tandskader. En aftale mellem regeringen og Enhedslisten betyder nemlig, at der afsættes 180 mio. kr. til tandbehandling på finansloven for 2013.

Jeg er stolt over, at vi nu forbedrer tandplejen for mange danskere med lave indkomster. Det vil mindske uligheden i danskernes sundhed. Vi giver en hjælpende hånd til økonomisk vanskeligt stillede borgere med f.eks. paradentose, som ofte sidder tilbage med store tandlægeregninger. Med den her aftale vil mange danskere og særligt dem med færrest penge og størst tandproblemer få bedre mulighed for tandbehandling , siger sundhedsminister Astrid Krag.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup er også tilfreds med, at borgere, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, sikres ret til yderligere tilskud til tandlægeregningen:

Det er god socialpolitik at sørge for at udsatte borgere får hjælp til tandlægeregningen. Derfor er jeg rigtig glad for denne aftale, som regeringen har lavet med Enhedslisten , siger Karen Hækkerup.

Hvis det i forvejen er svært at få råd til at betale husleje og få husholdningsbudgettet til at hænge sammen, så kan det være nærmest umuligt at få råd til tandlæge. Det er desværre virkeligheden for mange, som lever af kontanthjælp, brøkpension eller den særligt lave ungeydelse. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi nu kan gøre det markant billigere at gå til tandlæge for dem, som har allermindst at leve for , siger Stine Brix, sundhedsordfører for Enhedslisten.

De nye tilskud til tandbehandling vil gøre det væsentligt billigere at gå til tandlægen for kontanthjælpsmodtagere og andre, der er økonomisk vanskeligt stillede.

Aftalen indebærer bl.a. at:

– Unge under 25 år på kontanthjælp mv. skal højst betale 600 kr. om året for tandbehandling. Behandling for mere end 600 kr. om året bliver gratis.
– Personer på kontanthjælp mv., der er over 25 år, får tilskud på 65 pct. af den egenbetaling, som overstiger 800 kr. årligt.
– En kontanthjælpsmodtager over 25 år, der har en aggressiv form for paradentose, får halveret sin årlige tandlægeregning fra ca. 5.200 kr. til ca. 2.300 kr.
– Patienter med epilepsi får ret til vederlagsfri behandling af ulykkesbetingede tandskader som følge af epileptiske anfald.

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Thomas Sæhl, tlf.: 50 74 34 14.
Social- og Integrationsministeriets pressevagt, tlf.: 40 70 69 01.
Sundhedsordfører for Enhedslisten, Stine Brix, tlf.: 33 37 50 12.

Læs mere her

Flovt forlig om finansloven

“Med forliget om finansloven har regeringen og Enhedslisten bundet en sløjfe om julens største snydegave.”

Det siger direktør i Gigtforeningen, Lene Witte, til en kommentar til det netop indgåede finanslovsforlig.

“Man forsøger at foregive, at det er en finanslov med et socialt ansigt. Men i givet fald er man blind på det ene øje og lukker det andet,” siger Lene Witte og fortsætter:

“Regeringen og Enhedslisten har undladt at fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Heller ikke på anden måde har man gjort en indsats for de mennesker, der som følge af sygdom mister enhver indkomst. Det er utrolig skuffende, og det er stik imod partiernes mange løfter.”

Hver eneste dag året rundt mister fire syge mennesker enhver indkomst, da deres sygedagpenge stopper som følge af varighedsbegrænsningen, og da de ikke er berettigede til kontanthjælp.

Regeringen og Enhedslisten anerkender problemet og dets omfang. Partierne gik til valg på at ville ophæve varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, og det er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Der er ydermere flertal for det i Folketinget. Alligevel er en mulig løsning strandet i et langsomt arbejdende udvalg.

“I Gigtforeningen havde vi håbet, at politikerne ville lave en midlertidig akutpakke på sygedagpengeområdet, indtil en ny og forhåbentlig bedre løsning kommer på plads. Det er desværre ikke tilfældet,” siger Lene Witte og slår fast:

“Hvis du er ledig og i fare for at miste dine dagpenge, så får du en akutpakke. Hvis du er ledig og syg og i fare for at miste dine sygedagpenge, så får du en snydepakke.

Det er synd for de syge, og det er flovt for regeringen og Enhedslisten.”

Læs mere om sygedagpenge

Læs mere her

Styrket indsats mod hormonforstyrrende stoffer

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop besluttet at afsætte fem millioner kroner på finansloven til en styrket indsats overfor hormonforstyrrende stoffer, særligt de såkaldte cocktail-effekter.

Hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekterne af dem også kaldet cocktail-effekten har gennem længere tid været en høj prioritet for regeringen og med den nye bevilling, bliver der taget endnu et skridt mod bedre viden på området.

– Vi har behov for mere viden om, hvordan hormonforstyrrende stoffer påvirker os i dagligdagen, så vi kan sætte ind med målrettet beskyttelse. Det nytter eksempelvis ikke kun at regulere babylegetøj, hvis der allerede i fosterstadiet sker skader, der viser sig som øget følsomhed eller sygdomsudvikling senere i livet. Derfor skal vi nu som noget nyt have dette undersøgt nærmere, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Der afsættes en million kroner til undersøgelser af sundhedseffekter senere i livet ved udsættelse for kombinationer af hormonforstyrrende stoffer i fosterstadiet. Derudover afsættes fire millioner kroner til at få belyst danskernes belastning med hormonforstyrrende stoffer som eksempelvis bisphenol A, pthalater og bromerede flammehæmmere. Denne opprioriterede indsats glæder Dansk Folkepartis miljøordfører Jørn Dohrmann:

– I dag ved vi reelt ikke, hvilke hormonforstyrrende stoffer danskerne har i kroppen, og hvilken betydning disse stoffer har for danskernes helbred. Denne viden er nødvendig, før vi kan handle. Jeg forestiller mig, at undersøgelserne eksempelvis kan ske med udgangspunkt i de folkesundhedsundersøgelser, som allerede er til rådighed, og sygehusenes biobanker. F.eks. har Vejle Sygehus en samling af blodprøver og vægtmålinger fra skolebørn, som kan være yderst relevant at bruge, siger Jørn Dohrmann.

Hormonforstyrrende stoffer som bisphenol A og phtalater er under mistanke for at medvirke til nedsat forplantningsevne samt udvikling af kræft, hjerte-karsygdomme, fedme og diabetes. Stofferne menes også at kunne påvirke immunsystemet og hjernens udvikling.

I Kemikaliehandlingsplanen 2010-2013 er der afsat 5 millioner kroner årligt til etablering og drift af Center for Hormonforstyrrende Stoffer. Derudover er der afsat i alt 8 millioner kroner til en særlig indsats i 2010 og 2011 til kombinationseffekter og hormonforstyrrende stoffer.

Yderligere oplysninger:
Maja Kirkegaard, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 42 45
Thomas Hag, pressemedarbejder i Miljøministeriet, tlf.: 72 54 60 41
Jørn Dohrmann, Dansk Folkeparti, tlf.: 40 26 24 00 (deltager pt. i Cop16 i Cancun)

Læs mere her

Enighed om grundlag for fortsat samarbejde mellem regionerne og Epilepsihospitalet

De to arbejdsgrupper, som nedsattes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012, har afleveret deres rapporter. Der er enighed om, om de to rapporter udgør et godt grundlag for det fortsatte samarbejde.
Danske Regioner, Region Sjælland og Epilepsihospitalet er enige om, at de to rapporter, der nu er offentliggjort, udgør et godt grundlag for det fortsatte samarbejde.

De to arbejdsgrupper, som nedsattes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012, har afleveret deres rapporter, Epilepsihospitalets fremtidige opgaver og Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet .

Arbejdsgrupperne har dels set på, hvilke behandlingsmæssige opgaver Epilepsihospitalet i fremtiden skal varetage, dels på Epilepsihospitalets økonomi- og aktivitetsstyring. Arbejdsgrupperne har givet en række anbefalinger til principper for den fremtidige henvisnings- og visitationspraksis til Epilepsihospitalet og til økonomi- og aktivitetsstyring samt takststruktur.

Det er bl.a. anbefalet, at:
regionerne og Epilepsihospitalet har et fælles ansvar for at sikre, at alle patienter med epilepsi tilbydes den udredning og behandling, der anbefales i henhold til kliniske retningslinjer samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. epilepsikirurgi mv.

Epilepsihospitalet skal prioritere patienter inden for de udrednings- og behandlingskategorier, der alene varetages på Epilepsihospitalet.

Epilepsihospitalet derudover kan tilbyde andre kategorier af epilepsipatienter udredning og behandling i det omfang de økonomiske rammer herfor er til stede.

der løbende følges op på forbruget, herunder også i forhold til ventetider.
I finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten indgår, at der afsættes 25 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. i 2013 til at understøtte Epilepsihospitalets aktivitet i en tilpasningsperiode.

Med enigheden mellem parterne om de to rapporters anbefalinger er der skabt grundlag for et godt samarbejde om Epilepsihospitalets opgaver og sat et punktum for den usikkerhed om hospitalets fremtid, som opstod i 2011.

Yderligere oplysninger
Kontorchef John Erik Pedersen, tlf. 72 26 94 66

Læs mere her

Gratis HPV-vaccination til kvinder i alderen 19 til 26 år

Indkøbet af vaccinen skal i udbud. Det vil blive oplyst senere, hvornår vaccinerne vil være tilgængelige, og hvornår vaccinationerne kan starte.

I forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2012 blev det besluttet, at alle piger tilhørende årgangene 1985-1992 skal have tilbudt gratis vaccination mod livmoderhalskræft (HPV) i løbet af 2012 og 2013.

Indkøbet af vaccine skal i udbud, hvilket vil ske i løbet af de næste uger, men det betyder samtidig, at der vil gå nogen tid, før det bliver muligt at tilbyde vaccinationerne.

Det vil blive oplyst senere, hvornår vaccinerne vil være tilgængelige, og hvornår vaccinationerne kan starte.

Læs mere her