Danskerne slanker sig som aldrig før

I en tid, hvor finanskrisen kradser, og hvor de usunde kostvaner er en tikkende bombe under folkesundheden, er det positivt og meget opmuntrende at se den store tilstrømning af danskere, der aktivt opsøger en sundere livsstil, udtaler Inge Kauffeldt, stifter af De Danske Vægtkonsulenter (DDV). Det beviser mere end ord, at der er en stor motivation blandt befolkningen til at ændre tingenes tilstand.

Det er ligeledes meget opmuntrende, at det i højere grad end i de foregående år er hele familien, der kommer samlet. Børnene er nu også med. Når man står sammen om vægttabet i familien som et fælles projekt, går vægttabet meget nemmere, og der opstår desuden lidt sund konkurrence i familien. Hvem taber sig mest, og hvem taber sig hurtigst

Personer fra samme husstand betaler kun for én indmeldelse, når de melder sig ind, og det er der naturligvis rigtig mange, der benytter sig af. Selvom der skulle være personer i familien, der ikke har behov for at tabe sig, kan de sagtens spise samme slags mad , fortsætter Inge Kauffeldt. Blot skal de have lidt mere brød, kartofler og ris og måske lidt færre grønsager. Og de dejlige og sunde desserter, som vi har hundredvis af opskrifter på, gør lykke hos alle også hos gæsterne, der aldrig opdager, at de spiser slankemad .

Som medlem kan man tabe i gennemsnit 1 kilo om ugen, så der går ikke lang tid, før der skal bruges penge på at skifte garderoben ud. Det er der ingen, der er kede af.

Selvom de fleste vælger at tabe sig af sundhedsmæssige årsager, er oplevelsen af at kunne passe de gamle cowboybukser igen og noget nyt og mere moderigtigt tøj det, der umiddelbart giver medlemmerne den største glæde. Det er samtidig et signal til omverdenen og det helt åbenlyse tegn på, at vægttabet virker, og at man er på vej i den rigtige retning , slutter Inge Kauffeldt.

Læs mere her

Det er billigt at blive tyk, det er dyrt at være det

– og dag for dag vokser regningen til skatteborgerne

Portionerne i supermarkederne har aldrig været større end i dag. Slik, chokolade og sodavand kommer nu i XXL størrelser. Fedmeepidemien trives i bedste velgående. Danskerne har aldrig haft større vægtproblemer end i dag, hvor 1,3 millioner er overvægtige og 500.000 er svært overvægtige (BMI+30). Det har store sociale og økonomiske omkostninger for den enkelte, men i særlig grad er det en stadig stigende økonomisk belastning for staten og kommunerne, der allerede bruger 11 milliarder om året på behandling af følgevirkninger.

Selv om alle officielle og uofficielle instanser rådgiver og advarer os om de åbenlyse farer ved den fede og sukkerholdige mad, har danskerne indtil videre ikke fået meget hjælp fra staten , udtaler Thomas Møberg fra De Danske Vægtkonsulenter.

I forbindelse med finanskrisen søger producenterne af slik og fastfood blandt andet at kompensere for en forventet omsætningsnedgang ved at forøge markedsføringen og give mængderabatter på de usunde varer. Derfor frygter vi, at vi de nærmeste år vil se en eksplosion i antallet af overvægtige i Danmark ikke mindst blandt de unge, fortsætter Thomas Møberg.

Selvom De Danske Vægtkonsulenter lever af at hjælpe danskerne ned i vægt, har vi absolut ingen interesse i, at problemet forværres. Vi har svært ved at forstå, hvorfor staten ikke for længst har grebet ind med nogle effektive sukkerafgifter og en momslovgivning, der favoriserer de sunde fødevarer frem for de usunde. Hvorfor skal det vare så længe, før staten aktivt gør noget for at bremse fedmeepidemien

At være overvægtig i dag er ikke kun forbundet med forringet livskvalitet og risiko for at udvikle livsstilssygdomme, slutter Thomas Møberg. Det er også forbundet med store sociale og økonomiske omkostninger for den enkelte. Socialt set får de overvægtige stadigt sværere ved at få arbejde, de står først på listen, når der er prikkerunder, de mobbes på arbejdspladsen, de har vanskeligt ved at få partnere etc. Økonomisk set er præmien på livsforsikringen hastigt voksende, charterrejsen vil snart koste to flysæder, den lille familiebil er ikke længere stor nok etc. Men det er selvfølgelig stadig billigt at købe 2 kilo slik!

Regningen til staten er på 11 milliarder kroner om året. Dermed er det den enkelte skatteborger, der er den store taber nu og ikke mindst i fremtiden, for vi har slet ikke set toppen af isbjerget endnu. Hvorfor ikke forebygge i stedet for at helbrede Hvorfor se passivt på, mens isbjerget vokser sig større og større Udgifterne til helbredelse af overvægtens følgevirkninger er i gang med at udvikle sig til en tikkende bombe under vores nationaløkonomi.

Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Møberg på 70 23 73 93

Læs mere her

Finanskrise, fleksible lønpakker og Velvære

RANDERS – De første to ting hænger meget godt sammen, men hvad med den sidste Jo, den er god nok og passer fint ind. Den foregående recession har medført, at virksomheder oftere gør brug af fleksible lønpakker, indeholdende sundhedsordninger og andet velvære. Mange virksomheder ser stadig en nødvendighed for at belønne medarbejdere, men grundet finanskrisen er kontante lønstigninger ikke er muligt. Fleksible lønpakker inklusiv sundhedsordninger og velvære er således blevet aktuelt. Hudplejeklinik Salon Natalia i Randers mærker denne tendens, og udbyder tilmed ordninger som kommer virksomhedernes medarbejdere til gode.

Velvære kommer på lønsedlen
Finanskrisen lurer stadig i både det private som i erhvervslivet. Danske virksomheder er derfor mere tilbageholdende med kontante lønstigninger til medarbejdere og vælger i stedet mere rentable løsninger, som er til gavn for begge parter. Det er her sundhedsordninger kommer ind i billedet. Skatterådet Danmark bekræfter, at arbejdsgivere nu kan tilbyde medarbejdere sundhedsordninger, i form af velvære eller andet sundhedsrelateret pleje. Og medarbejderen er endda fritaget for et skattemæssigt eftersmæk. Ansigtsbehandlinger eller massage kan og vil således blive en del af de fleksible lønpakker, som virksomheder i dag benytter sig af. Og i det store hele, opnår både virksomhed og medarbejder fordele. Medarbejderne er efterhånden indforståede med, at en lønstigning ikke er realistisk. Men de vil alligevel opleve belønning i form af en sundhedsordning, hvilket på længere sigt medfører en sundere personalegruppe for virksomhederne, som er mere afbalancerede og dermed mere motiverede medarbejdere. Af den grund forventes det, at medarbejderne tager godt imod. Hvem er ikke interesseret i velvære

Ole Henriksen forstærker tendensen
Rundt om i landet er velære et hot emne. Vi oplever, at både kvinder og mænd, i alle aldre, benytter sig mere og mere af velværetilbud. Årsagen hertil vurderes at finde i statens overordnede fokus på sundhed, sammen med profileringen i medierne af eksperter som Ole Henriksen og Dennis Knudsen, som i høj grad har sat velvære og sundhed på dagsordenen. I Randers mærkes tendensen også, og Natalia Petersen, der ejer og driver sin egen salon, bekræfter tendensen.
Det er blevet mere acceptabelt at gøre noget godt for sig selv, og flere er blevet bevidste om deres sundhed og velvære. Dog har mange ikke råd eller tid hertil. Men eftersom Skatterådet har gjort det lettere at lave de her sundhedsordninger, vil danskernes fokus på sundhed vinde yderligere indpas fortæller Natalia, der for tiden udbyder firmaaftaler, som vil komme virksomhederne og deres medarbejdere til gode. Natalia bidrager således til en løsning, som er til gavn for flere, både arbejdsgivere og medarbejdere.

Firmaaftaler med velvære højner livskvalitet
Salon Natalias tiltag og udbud af firmaaftaler, gavner flere lag af erhvervslivet og bidrager til en løsning, som gavner både privat- og erhvervslivet og ikke mindst den overordnede livskvalitet. Kirsten Grove, som er kunde hos Salon Natalia bekræfter, hvordan hendes besøg i salonen gav hende en bedre livskvalitet.
Jeg havde lidt spændinger i kroppen, og besluttede mig for at gøre noget ved det. Kroppen er jo et tempel, som vi lever i 24 timer i døgnet, og derfor skal vi have det godt i den. Natalia hjalp mig til en bedre velvære, hvilket jeg absolut ikke fortryder, da det jo har haft en indflydelse på min livskvalitet
Kirstens udtalelse er ikke at tage fejl af, og kan for fremtiden komme medarbejderen, fra en virksomhed med en firmaaftale med Salon Natalia. Firmaaftalerne fungerer på den måde, at virksomheden indgår en aftale med Salon Natalia, eksempelvis en klippekortsordning, hvor virksomheden kan tilbyde sine medarbejdere en sundhedsordning i form af velvære. En løsning, hvor virksomheden kan sende sine hårdtarbejdende medarbejdere til en god og afslappende behandling, og derved give medarbejderen et klap på skulderen.

Læs mere her