Den stangstive Ungdom – nyt undervisningsmateriale med DVD-dokumentarfilm

Danske unge har Europa–rekord i druk. Nyt undervisningsmateriale sætter fokus på de unge og alkoholen, og materialet ruster de unge til at få et fornuftigt forhold til alkohol uden at moralisere.

Danmark har ifølge den europæiske undersøgelse Espad Europa–rekord i druk. Ingen andre steder drikker unge så meget som i Danmark – til trods for aldersgrænser for køb af alkohol og lignende begrænsende tiltag. Unge lærer tidligt at drikke alkohol, og det er i betydelige mængder, der har konsekvenser. Voldtægter, forgiftninger, vold, kriminalitet og misbrug er blot nogle af de negative sider ved alkoholen, og derfor er det vigtigt, at unge lærer at få et fornuftigt forhold til alkohol.
"Den stangstive ungdom" er en undervisningsbog for unge fra cirka 14 år, og bogen sætter via fakta, debatoplæg og interviews med unge og eksperter fokus på fordele og ulemper ved alkoholen.

"Den stangstive ungdom" er skrevet af Asger Muurholm, der i sit job som skolelærer dagligt har problematikken omkring alkohol og unge tæt på livet. Uden at moralisere belyser han alkoholens virkning, så de unge kan få et mere nuanceret forhold til alkohol.
"Den stangstive ungdom" kan bruges som udgangspunkt for debat om alkohol og opførsel i forbindelse med indtagelse af alkohol. Bogen er skrevet i et konkret og lettilgængelig sprog og indeholder opgaver og oplæg til diskussioner efter hvert kapitel. Her kan læseren selv tage stilling til alle de spørgsmål, der knytter sig til at leve i en kultur, hvor alkohol spiller en stor rolle.

I forbindelse med bogen er der også udsendt en DVD–film med samme titel. Dokumentarfilmen skildrer en flok unges vilde drukferie i Lloret de Mar i Spanien. Ferien indeholder udelukkende aktiviteter forbundet med druk, og arrangørerne har planlagt et heftigt program for de unge. Turen har konsekvenser for både deltagere og for det lokalsamfund, hvor turen går til.

Film og bog udkommer januar 2005

For yderligere information
Kontakt forfatter og skolelærer Asger Muurholm, Viby, Århus,
Telefon: 2893 0025 mail: risvang@mail1.stofanet.dk

FAKTA:
86 pct. af de danske unge på 16 år har været fulde inden for det seneste år. Europagennemsnittet er 52 pct.
I Danmark har 36 pct. af de adspurgte drukket sig fulde mere end 20 gange i livet. Til sammenligning er andelen 6 pct. i Holland, 10 pct. i Tyskland, 14 pct. i Norge og 17 pct. i Sverige. Kilde: Espad

Den stangstive ungdom, 54 sider ISBN 87–91415–15–2 af Asger Muurholm
Pris 98 kroner per stk

Den Stangstive ungdom DVD–film ISBN 87–91415–17–9 Udgivet af TurbineFilm
Pris 350 kroner, Varighed 28 minutter.

Klassesæt inklusiv 25 undervisningsbøger samt et stk. dvd ISBN 87–91415–16–0
Pris 1995 kroner
Klassesæt kan bestilles ved at sende en email til skolebog@turbineforlaget.dk
med angivelse af bogtitel, antal klassesæt, leverings– og faktureringsadresse.

Cases og eksperter
Turbine Forlaget er desuden behjælpelig med kontakt til kilder og cases, der optræder i bog og film (eksempelvis unge, der aldrig rører alkohol men alligevel deltager i fester på lige fod med andre, unge, der har deltaget i drukrejser til Spanien samt unge, der har oplevet de negative konsekvenser ved alkohol mfl.)
Kontakt forlaget på 8613 0090 eller via mail post@turbineforlaget.dk for yderligere information, navne og telefonnumre.

Seneste artikler i medierne:

Citat fra Jyllandsposten den 15. december 2004
"Danske unge drikker mest i Europa
Selvom de unges alkoholforbrug er faldet, er de danske unge fortsat dem, der drikker mest i Europa, viser ny undersøgelse. Derimod ryger de mindre.
Danske unge drikker langt mere alkohol end unge i andre europæiske lande. Det slår den tværnationale ESPAD–undersøgelse, som kortlægger unges forbrug af alkohol, cigaretter og narkotika, fast."

Citat fra Ikast avis den 27. december 2004
"14–årig Ikast–dreng i livsfare efter druk
Måtte køres til udpumpning efter sodavandsfest på Herning–diskoteket Crazy Daisy
Det, der skulle have været en festlig aften, endte for en 14–årig Ikast–dreng med dramatik og sygehusbesøg. Sammen med 800 skolebørn var den 14–årige del af sidste mandags sodavandsfest på Herning–diskoteket Crazy Daisy. Men samme aften blev Ikast–knægten, der går i 8. klasse, indlagt på Herning Centralsygehus – grunden var en alarmerende høj alkoholpromille og medfølgende alkoholforgiftning ."
 

Læs mere her

Fire skarpe efter DRs udsendelse om hospitalserhvervede infektioner

DR1 s dokumentar 24. juni om hospitalserhvervede infektioner, efterlod en række spørgsmål. Her er regionens svar på fire af dem.
Udsendelsen, som er produceret af produktionsselskabet Larm Film for DR, satte fokus på de infektioner, som en ud af ti danskere får, når de bliver indlagt, og hospitalsvæsenets forsøg på at bekæmpe disse.

Dokumentaren efterlod desuden en række spørgsmål:

Skal patienter og pårørende være nervøse for at blive indlagt efter at have set programmet
Man skal ikke være nervøs for at blive indlagt på et hospital i Region Hovedstaden. Hospitalerne gør en stor og målrettet indsats for at undgå, at patienterne får infektioner, og de nyeste tal viser, at indsatsen virker.

I programmet bruges en særlig ATP-måling, som slår meget ud i forhold til menneskelige proteiner. Selv meget små mængder protein giver høje tal, men det siger intet om, hvor farligt det er for patienterne. Metoden er egnet til spottjek af rengøringen, umiddelbart efter at rengøringen er foretaget, men den er ikke egnet til en dagligdag på et hospital, fordi den slår ud, selv når det ikke har betydning overhovedet. Derfor er den type målinger fravalgt på hospitalerne.

Men selvfølgelig er der risiko for at blive smittet, når man er indlagt. Hospitalerne behandler jo syge mennesker. Og både patienter, personale og pårørende er samlet på et sted, som alle tager bakterier og andet med sig rundt.

Det betyder, at der ikke findes helt enkle løsninger til at undgå infektioner.

Har hospitalerne så store problemer med infektioner, som DR s program siger
Ifølge vicedirektør Torben Mogensen, formand for Region Hovedstadens komite for infektions kontrol og hygiejne, som medvirker i udsendelsen, så både ja og nej.

– DR s program præsenterede desværre et alvorligt og kompliceret problem på en meget forsimplet og sensationssøgende måde. Man kan ikke som det blev gjort i programmet – sætte lighedstegn mellem rengøringsmålinger og infektionsrisiko. Der er mange andre faktorer, der spiller ind som fx håndhygiejne, desinfektion og sterilisation af udstyr. Det er vigtigt, at der er fokus på hospitalsinfektioner, men programmet skaber unødig frygt og tegner et unuanceret billede. Det er en skam, siger Torben Mogensen.

Studieværten nævner i en speak, at Region Hovedstaden ikke vil kommentere på Larm Films optagelser. Hvorfor vil Region Hovedstaden ikke det
Region Hovedstaden vil altid gerne kommentere regulære og aftalte optagelser. I dette tilfælde bragte udsendelsen optagelser foretaget med skjult kamera fra en række hospitaler i Region Hovedstaden, hvor eksempelvis rengjorte senge efterprøves med ATP-metoden.

Ifølge DRs interne regler er det kun tilladt at bruge skjult kamera, hvis optagelsen tjener en væsentlig offentlig interesse, der klart overstiger hensynet til de personer, der optages, og dokumentationen ikke kan tilvejebringes på anden vis.

Larm Film har den 3. april lavet en optagelse på Hvidovre Hospital med den omtalte ATP-måling, som blev til efter en anmodning om et interview.

Men før de efterfølgende optagelser er hospitalernes direktioner ikke blevet spurgt, om de ville indgå i en efterprøvning af ATP-metoden, en anmodning som naturligvis ville være blevet behandlet seriøst.

Region Hovedstaden har derfor klaget til DR over, at optagelserne kunne være lavet på anden vis ved simpelthen at bede om lov, og at DRs interne regler for skjulte optagelser ikke er opfyldt.

Derfor ville vi heller ikke kommentere på de skjulte optagelser

Studieværten får lov til at besøge og måle på en operationsstue på Hvidovre Hospital og ønsker pludselig at besøge yderligere operationsstuer. Han får ikke lov. Hvorfor ikke
På operationsgangen fik Larm Film lov at måle i den stue, hvor det kunne lade sig gøre den pågældende morgen, uden at forhindre eller forsinke operationerne. Vi lod ikke hensynet til DR tælle over hensynet til patienterne, der så skulle have aflyst deres operation, fordi en journalist ville måle i operationsstuen.

Larm Film blev opfordret til at spørge direktionen, om de måtte komme igen en anden dag og måle flere operationsstuer, men det har de aldrig gjort. De fik de vilkår, som eksterne kontrollanter altid har: De måler umiddelbart efter rengøringen. Og de forhindrer eller forsinker ikke operationer.

Læs mere her

Verdens Mentale Sundhedsdag er filmdag i Region Sjælland

Den 10. oktober markerer Region Sjælland Verdens Mentale Sundhedsdag med film, der sætter fokus på posttraumatisk stress og mani. Filmene Brødre og Gaven ledsages af oplæg af fagpersoner inden for psykiatri.

Der er stadig mange misforståelser og mangler åbenhed, når det gælder psykisk sygdom:

– På trods af, at psykisk sygdom rammer hver anden familie i Danmark, er psykisk sygdom stadig ikke noget, vi taler åbent om. Der mangler stadig meget viden. Det håber vi, at arrangementer som film og foredrag kan gøre op med. Selve formålet med Verdens Mentale Sundhedsdag, som markeres verden over hvert år 10. oktober, er at sætte fokus på psykisk sygdom og mental sundhed, fortæller Anne Mette Billekop, leder af PsykInfo, der tilbyder gratis rådgivning om psykisk sygdom og psykiatrien, blandt andet fra PsykInfo s afdeling i Næstved.

Gaven i Næstved
I Næstved er PsykInfo og Bio Næstved er gået sammen om at vise Niels Gråbøls spillefilm Gaven efterfulgt af et foredrag om mani med speciallæge i psykiatri, Lasse Mørup. Arrangementet foregår søndag 10. oktober kl. 10.

Søndagsarrangementet giver alle interesserede mulighed for at få mere viden om, hvad mani egentlig er, og stille spørgsmål til egne og andres oplevelser.

Brødre i Solrød
Posttraumatisk stress også kaldet PTSD er en psykisk sygdom, som man kan blive ramt af, hvis man har været udsat for traumatiske oplevelser for eksempel under krig. Susanne Biers spillefilm Brødre handler blandt andet om, hvordan PTSD kan ramme en familie.

Søndag 10. oktober kl. 10 kan du se Brødre i Solrød Bio og bagefter få viden om PTSD af psykolog Mette Essendrop fra Klinik for traumatiserede flygtninge i Psykiatrien Region Sjælland.

Tilmelding
Det er gratis at se både film og foredrag. Man skal blot henvende sig til PsykInfo for at få et tilmeldingsnummer.

Du kontakter PsykInfo på tlf. 70 25 02 60, mail: psykinfo(AT)regionsjaelland.dk eller sms 21 78 38 33. Husk at angive, om det er en tilmelding til Næstved, Solrød eller begge arrangementer.

Med arrangementerne markerer PsykInfo Region Sjælland Verdens Mentale Sundhedsdag, som hvert år markeres verden over med arrangementer, som sætter fokus på mental sundhed.

Læs mere om PsykInfo Region Sjælland på www.regionsjaelland.dk/psykinfo.

Yderligere oplysninger
Anne Mette Billekop, leder af PsykInfo, tlf. 70 25 02 60
Thomas Larsen, kommunikationskonsulent, tlf. 20 60 00 14

PsykInfo tilbyder gratis anonym rådgivning på tlf. 70 25 02 60 mandag-onsdag og fredag kl. 9-15, torsdag kl. 13-18.

I Ringstedgade 73 i Næstved er der åben dør mandag og onsdag kl. 9-15.

Læs mere her

FitforKids – DKs største vægttabsprogram til børn

Kort før jul fik Danmarks ældste vægttabsprogram til børn FitforKids en fantastisk julegave fra Kulturministeriet; foreningen blev i konkurrence med 70 andre ansøgere udvalgt til at modtage tilskud fra Kulturministeriets og Velfærdsministeriets pulje Idræt for vanskeligt stillede børn. Tilskuddet lyder på i alt kr. 368.000 og giver mulighed for at tilbyde ressourcesvage børn og familier i Storkøbenhavn gratis pladser på de eftertragtede FitforKids–hold i hele 2009.

Puljen er på 10.0 mio. kr. årligt i 4 år og der blev ved denne uddeling bevilget i alt 12.7 mio. kr. til 30 projekter.

FitforKids står nu til at åbne nye hold i kommunerne Brøndby, Ishøj og Høje Tåstrup.

Dermed bliver FitforKids Danmarks største og mest udbredte tilbud til børn, der kæmper med overvægt. FitforKids konceptet, der kombinerer fitness, kostvejledning og et særligt motivationsprogram, kører i forvejen hold på Amager, i Tingbjerg, Vanløse, Ballerup og på Frederiksberg. Med de nye hold har flere end 250.000 børn og unge i Storkøbenhavn mellem 7 og 15 år mulighed for at gå til FitforKids!

Indehaver af Helsekompagniet Tina Thomsen, der har grundlagt FitforKids, udtaler: "Vi er utrolig stolte af at få, hvad vi oplever som en blåstempling af vores vægttabsprogram ved at få del i midlerne fra Kulturministeriet og Velfærdsministeriet. Vi har arbejdet i 10 år på at få anerkendt vores program, der har kørt siden 1998 og med bevillingen kan vi nu skabe endnu bedre forhold for en af de svageste grupper i vores samfund."

Pelle Plesner, Chefinstruktør i FitforKids supplerer: "Hidtil har behandlende tilbud til overvægtige børn været midlertidige og enkeltstående programmer udviklet indenfor kommunegrænsen. FitforKids går på tværs af kommunegrænser og samler det bedste fra alle programmer. Vi får nu et meget større erfaringsmateriale at videreudvikle på. Det er helt unikt og utrolig spændende."

Blandt de nye initiativer bliver personlige profiler til børnene på www.fitforkids.dk , familie–kostvejledninger, uddannelse af ældre elever i folkeskolen til juniorinstruktører, kurser i praktisk kostvejledning til idrætslærer i folkeskolen samt en kostrådgivnings–hotline.

FitforKids er en NON–PROFIT folkeoplysende forening, der ifølge vedtægterne har som formål: "at virke til oplysning om, udvikling og afvikling af vægttabs– og træningsforløb, specifikt tilrettelagt for overvægtige og idrætsusikre børn i alderen 7 – 15 år. I foreningens bestyrelse sidder blandt andet tidligere formand for det Nationale Råd for Folkesundhed, prof. dr. med. Bente Klarlund Petersen, direktør Jørgen Ramskov, Nimbus Film/TV og direktør Michelle Hviid, Running Dinner.
 

Læs mere her

Danmarks største vægttabsprogram til børn

Kort før jul fik Danmarks ældste vægttabsprogram til børn FitforKids en fantastisk julegave fra Kulturministeriet; foreningen blev i konkurrence med 70 andre ansøgere udvalgt til at modtage tilskud fra Kulturministeriets og Velfærdsministeriets pulje Idræt for vanskeligt stillede børn. Tilskuddet lyder på i alt kr. 368.000 og giver mulighed for at tilbyde ressourcesvage børn og familier i Storkøbenhavn gratis pladser på de eftertragtede FitforKids–hold i hele 2009.

Puljen er på 10.0 mio. kr. årligt i 4 år og der blev ved denne uddeling bevilget i alt 12.7 mio. kr. til 30 projekter.

FitforKids står nu til at åbne nye hold i kommunerne Brøndby, Ishøj og Høje Tåstrup.

Dermed bliver FitforKids Danmarks største og mest udbredte tilbud til børn, der kæmper med overvægt. FitforKids konceptet, der kombinerer fitness, kostvejledning og et særligt motivationsprogram, kører i forvejen hold på Amager, i Tingbjerg, Vanløse, Ballerup og på Frederiksberg. Med de nye hold har flere end 250.000 børn og unge i Storkøbenhavn mellem 7 og 15 år mulighed for at gå til FitforKids!

Indehaver af Helsekompagniet Tina Thomsen, der har grundlagt FitforKids, udtaler: "Vi er utrolig stolte af at få, hvad vi oplever som en blåstempling af vores vægttabsprogram ved at få del i midlerne fra Kulturministeriet og Velfærdsministeriet. Vi har arbejdet i 10 år på at få anerkendt vores program, der har kørt siden 1998 og med bevillingen kan vi nu skabe endnu bedre forhold for en af de svageste grupper i vores samfund."

Pelle Plesner, Chefinstruktør i FitforKids supplerer: "Hidtil har behandlende tilbud til overvægtige børn været midlertidige og enkeltstående programmer udviklet indenfor kommunegrænsen. FitforKids går på tværs af kommunegrænser og samler det bedste fra alle programmer. Vi får nu et meget større erfaringsmateriale at videreudvikle på. Det er helt unikt og utrolig spændende."

Blandt de nye initiativer bliver personlige profiler til børnene på www.fitforkids.dk , familie–kostvejledninger, uddannelse af ældre elever i folkeskolen til juniorinstruktører, kurser i praktisk kostvejledning til idrætslærer i folkeskolen samt en kostrådgivnings–hotline.

FitforKids er en NON–PROFIT folkeoplysende forening, der ifølge vedtægterne har som formål: "at virke til oplysning om, udvikling og afvikling af vægttabs– og træningsforløb, specifikt tilrettelagt for overvægtige og idrætsusikre børn i alderen 7 – 15 år. I foreningens bestyrelse sidder blandt andet tidligere formand for det Nationale Råd for Folkesundhed, prof. dr. med. Bente Klarlund Petersen, direktør Jørgen Ramskov, Nimbus Film/TV og direktør Michelle Hviid, Running Dinner.
 

Læs mere her

Nye film til populær patientportal

Demens og hjertekarsygdomme er alvorlige kroniske sygdomme. Fælles for dem er, at de rammer både patienten selv og de pårørende meget hårdt, og det kan være svært at skulle omstille sit liv til den nye situation. Det er omdrejningspunktet for de nye film på den populære patientportal for kronisk syge: Grib om Livet.

Når Svend på 69 år skal tisse, gør han det bare, der hvor han står. For Svend er dement. Så hans kone Britt har måttet tænke kreativt Nu får Svend tyggegummi, hvis han venter med at tisse, til han er på toilettet. Sådan lyder en af de rørende historier i de nye film på Region Hovedstadens patientportal: Grib om Livet, hvor almindelige mennesker fortæller om deres liv og personlige erfaringer med demens og hjertekarsygdomme.

Kronisk sygdom stiller store krav
– Med de nye film forsøger vi at vise, at man kan have et godt og kærligt liv sammen, selvom ens nærmeste bliver ramt af en alvorlig kronisk sygdom. Det stiller nogle andre krav til tilværelsen, og det kan godt virke meget skræmmende især i starten. Men med filmene kan man få et indblik i andres erfaringer, så man ikke føler sig alene med problemet, forklarer Lone Holm, der er projektleder på Grib om Livet.

Patientportalen er populær på nettet
Patientportalen Grib om Livet blev oprettet i februar 2012 som et nyskabende led i Region Hovedstadens kronikerprogram. Portalen består af 40 korte film, om og af mennesker, der oplever kroniske lidelser på nærmeste hold. De første film handlede om KOL og diabetes og nu er de altså blevet fulgt op af demens og hjertekarsygdomme.

Film giver hjælp i øjenhøjde
– Det er vigtigt, at de, der bliver berørt af kronisk sygdom, har et sted at gå hen og få råd og vejledning i øjenhøjde. Det er det, portalen kan og vi kan se på de tilbagemeldinger, vi får på facebooksiden, at filmene bliver taget rigtig godt imod, fortæller Flemming Pless, der er formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden.

Patientportal er en succes
Siden hjemmesiden Grib om Livet blev lanceret i februar 2012 har den haft næsten 13.000 besøgende og mere end 43.000 sidehenvisninger. Grib om Livets facebookside er nu oppe på 5.500 likes og det er også her, filmene bliver promoveret.

Film i mange temaer
Filmene er inddelt i temaer som f.eks. de gode øjeblikke , De forbudte følelser og At give slip . I de små film hører vi bl.a. om dagligdags problemer, frygt og følelser, familiens betydning og de dilemmaer, som hverdag og job byder på.

Fakta:

§ Patientportalen Grib om Livet består af 40 små film med 35 almindelige mennesker og informationer om de kroniske sygdomme Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)og type 2-diabetes (sukkersyge), og altså nu også demens og hjertekarsygdom.
§ Temaerne på Grib om Livet stammer fra en brugerundersøgelse af målgruppen, som viste, at der var en stor efterspørgsel efter gode råd og erfaringer fra ligesindede. Patientportalen er derefter blevet udviklet i tæt samarbejde Danmarks Lungeforening, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Alzheimerforeningen.
§ 430.000 danskere lider af KOL, 420.000 danskere har en hjertekarsygdom, 80.000 har demens og 245.000 har type 2-diabetes (man regner med, at næsten ligeså mange har sygdommen uden at vide det.)
§ Grib om Livet er et projekt under Kronikerprogrammet i Region Hovedstaden, som også indeholder 17 andre projekter.
§ Den 21. november har de nye film premiere på portalen Grib om Livet
§ Se Grib om Livet her: www.gribomlivet.dk og www.facebook.com/gribomlivet

Yderligere information hos:

§ Flemming Pless (S), formand for patientudvalget i Region Hovedstaden, tlf. 21 65 23 60.
§ Projektleder for Grib om Livet, Lone Holm, Region Hovedstaden, 20 65 08 87.
§ Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88 (henvisning til medvirkende på Grib om Livet)

Læs mere her

Bamser, blodtryk, fedme og Clement

Region Sjælland sætter præg på Sundhedsdagen i Roskilde.

Med aktiviteter i adskillige telte og invitation til både underholdende og givtig debat kommer Region Sjælland atter i år til at sætte sit præg på Sundhedsdagen i Roskilde, der traditionelt trækker flere tusinde mennesker til Hestetorvet i Domkirkebyen.

I år foregår det på lørdag den 28. august, det gennemgående tema for dagen er Sundhed i familien , men i regionens store debattelt er der fedme på dagsordenen. Her styrer Clement Kjersgaard, skarpsleben studievært fra Danmarks Radio, deltagerne sikkert igennem fra kl. 10.30 og frem til sidste ord kl. 12.

Oplægsholderne er professor Thorkild I. A. Sørensen sammen med livsstilscoach og fitness-ekspert Charlotte Bircow. Desuden deltager Sofia Iqbal Kring, der både arbejder med fedmeforskning og som fitness-instruktør.

Politikerne i panelet bliver regionsrådsmedlemmerne Jens Stenbæk (Anden næstformand), Flemming Stenild, Christian Wedell-Neergaard og Jorun Bech sammen med byrådsmedlem Joy Mogensen, Roskilde Kommune. Jorun Bech er trådt til som afløser for regionsrådsmedlem Michael Rex, der har måttet melde forfald.

I Region Sjællands andre telte kan de mindste besøge Børneafdelingens bamsehospital og få plejet deres bamser, dukker og tøjdyr, mens de lidt ældre på Geriatrisk Afdelings stand kan få tjekket blodtryk, BMI-tal og øvet balancen. Psykiatrien er også repræsenteret på PsykInfo s stand med oplysning om psykiske lidelser, og nogle af regionens paramedicinere er på plads med to ambulancer og demonstration af, hvordan patienter med blodprop i hjertet behandles.

Klar tale er titlen på både et stort projekt i Region Sjælland og en film med Søs Egelind i hovedrollen. Filmen kan ses i et af teltene, og her kan man samtidig få mere at vide om Klar tale , som har skabt nye retningslinjer for sygehusenes kommunikation med patienterne.

Yderligere oplysninger:
Jens Stenbæk, Regionsrådsmedlem, 2. næstformand, Telefon 20 37 1 98

Læs mere her

Populær svensk energidrik lanceres nu i danmark

Den populære Svenske energidrik White Tiger er nu på vej til Danmark. White Tiger har siden 2006 etableret sig stabilt på det Svenske marked gennem anderledes markedsføring, økologi og fairtrade.

Af og til kan det betale sig at være anderledes. Normalt er energidrikke associeret med vilde fester, bilræs og extreme sportsgrene. Men White Tiger er cool, sexet, moderne og ydmyg.

White Tiger energidrik findes i 2 varianter:

WHITE TIGER ENERGY
Den blå White Tiger er 65% økologisk og 100% fairtrade certificeret. Smagen er som traditionel energidrik, meget frisk og naturlig men uden syntetisk eftersmag.

White Tiger er brygget på naturlig kildevand og kan sammenlignes med en helsedrik med energigivende effekt.

WHITE TIGER SLIM
White Tiger Slim er 100% økologisk og 100% fairtrade certificeret.
Den lyserøde energidrik er lav i kalorier og med et reduceret sukkerindhold og sødet med økologisk agave.

White Tiger Slim smager nænsomt af solbær og er meget frisk og mild. Den er uden Taurin men indeholder i stedet for sund grøn te,kombucha kultur og koffein fra økologisk guarana.

Interessen er allerede stor for den nye drik, som vil blive forhandlet i Helsekosten, Q8 tankstationer, i Nordisk Films biografer mm.

se mere på www.whitetiger.se

Læs mere her

Kronisk syge hjælper og støtter hinanden på nettet

Ny patientportal viser via små film, hvordan man kan leve et godt liv med en kronisk sygdom som KOL eller sukkersyge.

Kunne have undgået panik
– Med min diagnose fulgte en umiddelbar angst for et forkortet liv og en tilværelse med afsavn. Hvis Grib om Livet havde eksisteret på det tidspunkt, havde jeg ikke panisk og ustruktureret skulle søge oplysninger, men havde fået et troværdigt billede af min nye situation med det samme.

Frank, som medvirker, har type 2-diabetes
Sådan siger Frank Andersen, som har type 2-diabetes og er en af de medvirkende på Region Hovedstadens nye patientportal på internettet, Grib om Livet.

30 film med kronisk syge
Portalen består af 30 korte film, hvor almindelige mennesker fortæller om deres liv og personlige erfaringer med de kroniske sygdomme Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) og type 2-diabetes (sukkersyge).

Film skal give viden til andre i lignende situationer
Håbet er, at andre mennesker med de to sygdomme og deres pårørende via portalen kan se, at det sagtens kan lade sig gøre at leve et godt og indholdsrigt liv med både familie, venner og arbejde, hvor sygdommen er en følgesvend, som skal respekteres, men ikke behøver at bestemme alt.

Erfaringer og dilemmaer fra livet med en kronisk sygdom
Filmene er inddelt i temaer som f.eks. Er det min skyld , Kan man arbejde med KOL og Hvad skal man sige til chefen eller kollegerne . I de små film hører vi bl.a. om dagligdags problemer, frygt og følelser, familiens betydning og de dilemmaer, som hverdag og job byder på.

Personlige erfaringer kan være meget fælles
– Deres helt personlige fortællinger og erfaringer kan være meget fælles for os alle sammen, når vi får en sygdom, der ikke forsvinder igen. Jeg håber, det kan skabe mod og kraft til at komme videre, for dem der bliver ramt, siger Flemming Pless (S), formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden.

Udviklet i samarbejde med patienter og patientforeninger
Temaerne på Grib om Livet stammer fra en brugerundersøgelse af målgruppen, som viste, at der var en stor efterspørgsel efter gode råd og erfaringer fra ligesindede. Patientportalen er derefter blevet udviklet i tæt samarbejde med Lungeforeningen og Diabetesforeningen.

Patienternes viden inddraget
Dermed er patienternes viden og ressourcer blevet inddraget på en måde, der gør det muligt for borgerne selv at involvere sig mere i deres egen behandling og styrke mulighederne for at få råd og vejledning.

Håber, filmene når bredt ud
– Vores håb er, at filmene vil blive delt vidt og bredt på Youtube og Facebook og også brugt i det daglige arbejde i behandlingen på hospitaler, i kommuner og hos den praktiserende læge. Vi har forsøgt at bringe de store visioner ned på jorden og ind i dagligdagen, siger Gitte Fangel, vicedirektør på Herlev Hospital og formand for styregruppen bag Grib om Livet.

Fakta:
Patientportalen Grib om Livet består af 30 små film med 16 almindelige mennesker og informationer om de kroniske sygdomme Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)og type 2-diabetes (sukkersyge)
Ca. 430.000 danskere lever med sygdommen KOL, men kun halvdelen ved, de har den.
Ca. 230.000 danskere har type 2-diabetes, som primært rammer voksne. Sygdommen er arvelig, men udløses i mange tilfælde af vores livsstil såsom fysisk inaktivitet og usunde madvaner.
I løbet af 2012 vil der også blive produceret film om demens, hjerte-kar sygdomme og lænde-ryglidelser.
Grib om Livet er et projekt under Kronikerprogrammet i Region Hovedstaden, som også indeholder 17 andre projekter.

Yderligere information hos:
Flemming Pless (S), formand for patientudvalget i Region Hovedstaden, tlf. 21 65 23 60.
Formand for styregruppen for Grib om Livet, Vicedirektør på Herlev Hospital, Gitte Fangel, tlf. 38 68 34 99.
Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88 (henvisning til medvirkende på Grib om Livet)

Læs mere her