Bedre forhold for uhelbredeligt syge

egionsrådet giver nu patienter i Nordjylland endnu bedre vilkår for lindring, når patienter er uhelbredeligt syge. Det såkaldte palliative tilbud forbedres på Aalborg Sygehus og Sygehus Himmerland, Farsø.
Region Nordjylland etablerer palliative senge på Sygehus Himmerland, Farsø samt Aalborg Sygehus. Det besluttede et stort flertal i Regionsrådet på dets møde 17. august.

De palliative senge etableres ved, at man især forbedrer normeringerne på nogle eksisterende senge med flere sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale. Der opnormeres fire senge og etableres fire nye senge på Sygehus Himmerland og Aalborg Sygehus opnormerer 14 senge.

Sygehus Himmerland skal tilbyde mindre avanceret lindrende behandling som for eksempel medicinsk behandling af smerter og væskebehandling. Den avanceret lindrende behandling bliver foretaget på Aalborg Sygehus i tilknytning til kræftbehandlingen med for eksempel aflastende stråleterapi.

– Det er vigtigt, at vi har en bred vifte af tilbud i Regionen; Hospice, palliative senge og teams, der også kan hjælpe de borgere, der ønsker at tilbringe deres sidste tid i eget hjem, siger Ulla Astman.

– Med de nye palliative senge viser Regionen endnu engang, at vi fokuserer på det palliative område og øger indsatsen. De nye senge opgraderer det nordjyske sygehusvæsen, så vi fokuserer mere på den lindrende behandling, siger Ulla Astman.

Patienter i palliative senge er som udgangspunkt uhelbredeligt syge. Men derfor sker der under alle omstændigheder en behandling og palliativ behandling er ikke ensbetydende med, at man er døende. For nogle patienters vedkommende, oplever de en lindring, så de i en periode kan blive udskrevet.

– Palliative senge omtales ofte som stillestuer. Men det er langt mere end stillestuer, for helt kort sagt, er det ikke en stue, hvor man bliver lagt hen for at dø. Der sker en behandling af patienten uagtet, at man ikke kan helbredes, siger Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør.

Der er afsat 2,5 mio. kr. til etablering af palliative senge i år. De efterfølgende år er der afsat 10 mio. kr. til drift af senge. Det forudsætter dog, at 5 mio. kr. bliver afsat i budgettet for 2011.

Det endelige tidspunkt for etablering af palliative senge er ikke endeligt fastlagt.

Kontaktperson:
Regionsrådsformand Ulla Astman, Tlf. 30 23 64 54

Læs mere her

Sparekassen Farsø er Danmarks første sundhedscertificerede virksomhed

Det er ikke uden stolthed, at Sparekassen Farsø d. 27. februar, som den første virksomhed i Danmark, får certifikat på deres sundhedsindsats. I Sparekassen Farsø har medarbejdernes sundhedstilstand nemlig fået et markant løft. Siden marts 2007 har virksomheden gennemført Dansk Firmaidrætsforbunds SundhedsCertificeringsforløb – en proces, der har rusket op i hele organisationen og har skabt nye og sundere vaner.

Den officielle overrækkelse finder sted kl. 18:00 i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø, og vil blive forestået af håndboldlandsholdspiller Lars Krogh Jeppesen sammen med repræsentanter fra Dansk Firmaidrætsforbund.

Ganske som med arbejdsmiljø kvalitetstempler Dansk Firmaidrætsforbund private og offentlige virksomheder, der lever op til fastlagte krav med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens indsatsområder: Kost, rygning, alkohol, motion, og stress.

SundhedsCertificering er en håndsrækning til de arbejdspladser, der arbejder for en sundere hverdag. Certificeringen sætter ord og handling på sundhedsfremme på arbejdspladsen og ruster virksomhederne til at opbygge en kvalificeret sundhedsindsats.

En SundhedsCertificering bygger på to grundsten:

– Vejledning af sundhedskonsulener – Dansk Firmaidrætsforbunds sundhedskonsulenter vejleder løbende den enkelte virksomhed i processen omkring sundhedsfremme med fokus på emner som sundhedsstrategi, sundhedsbudget, organisering, handleplan og handling.

– Certificering, som kræver at virksomheden kan dokumentere et struktureret, strategisk sundhedsfremmende arbejde samt at virksomheden kan dokumentere evaluering af initiativer og aktiviteter med henblik på varige forbedringer.

Udviklingschef i Sparekassen Farsø, Gert Hosbond, udtaler:

"SundhedsCertificeringen har været et godt middel til at nå vort mål om at være Danmarks sundeste arbejdsplads. Certificeringen har sat gang i en mængde nye motionstiltag i virksomheden og har skabt en lang række positive synergier. F.eks. har vi i forløbet startet en løbeklub, der inkluderer "Walk & Run" hold for nybegyndere. Løbeklubben er både for sparekassens medarbejdere, men også for øvrige interesserede i Farsø og opland. I løbet af ganske kort tid har løbeklubben fået tilmeldt ca. 120 deltagere, og af vore 90 ansatte er 22% nu faste deltagere i løbeklubben. Der er i øjeblikket fem hold, som mødes 2 gange ugentligt".

Privatrådgiver i Sparekassen Farsø, Anette Overgaard, er enig:

"Det har været fantastisk at opleve den interesse, det vækker, og den smittende effekt, der opstår blandt kollegaer, når der sættes fokus på kost og motion på arbejdspladsen. SundhedsCertificeringen har fået medarbejderne til at tænke anderledes, ændre vaner og til at dele ud af deres erfaringer til kollegaerne. Det har været en fornøjelse at opleve, at alle medarbejdere kan være med til at påvirke den fælles kultur, som kan virkeliggøre, at Sparekassen Farsø vitterligt kommer i førerposition, når det gælder sundhed på arbejdspladsen i Danmark. Vi har medarbejdere, der på baggrund af SundhedsCertificeringen nu for første gang har fået mod på at prøve kræfter med både halve og hele marathonløb".

Formand for Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard, udtaler:

"Det har været en stor oplevelse at følge, hvorledes Sparekassen Farsø´s SundhedsCertificeringsforløb har gjort en markant postiv forskel for virsomhedens medarbejdere. Komponenterne i SundhedsCertificeringen er med til at skabe sunde virksomheder, og alle vinder på det. De ansatte får det bedre, og firmaerne kan bruge den sunde profil som en del af deres image, når de skal fastholde medarbejdere, ansætte nye og forhandle med andre virksomheder".

Siden præsentationen af produktet SundhedsCertificering i februar 2007 har Dansk Firmaidrætsforbund igangsat 40 SundhedsCertificeringer på private og offentlige virksomheder landet over. Og der er flere på vej – målet er at gennemføre 150 SundhedsCertificeringer yderligere inden udgangen af 2009.

Læs mere om SundhedsCertificering på www.sund.dfif.dk

Læs mere om Dansk Firmaidrætsforbund på www.dfif.dk

Læs mere om Sparekassen Farsø på www.sparfar.dk
 

Læs mere her

Dansk Firmaidrætsforbund kårer – Årets sundeste private arbejdsplads 2008

Når Dansk Firmaidrætsforbund den 2. oktober kårer årets sundeste private arbejdsplads 2008 på HR–messen i Øksnehallen i København, er det med IT–virksomheden Logica, Sparekassen Farsø og tekstilvirksomheden Kvadrat, som nominerede. Fælles for disse virksomheder er, at de alle har gennemført Dansk Firmaidrætsforbunds SundhedsCertificeringsforløb med imponerende resultater til følge.

Ganske som med arbejdsmiljø kvalitetsstempler Dansk Firmaidrætsforbund virksomheder, der lever op til fastlagte krav med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens indsatsområder: Kost, rygning, alkohol, motion og stress.

Nomineringen er foretaget af SundhedsCertificerings eksterne følgegruppe bestående af professor Gisela Sjøgaard, lektor Kaya Roessler, læge Leif Skive samt politisk konsulent Krista Blaabjerg.

Følgegruppen har begrundet nomineringen på følgende vis:

Logica:

Logica har et stærk og velorganiseret sundhedsarbejde, der går på tværs af ledelse, HR– og kommunikationsafdeling samt lokale sundhedsambassadører og aktivitetsforeninger. På den måde bakkes der op omkring og opfordres til lokalt ejerskab og engagement. Særligt på kostområdet gøres en imponerende sundhedsfremmende indsats, der rækker ud over frokosten i kantinen med kreative og nytænkende løsninger. Logica sætter endvidere høje kvalitetskrav til deres samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

Sparekassen Farsø:

Sparekassen Farsø praktiserer en medarbejderinvolvering, hvor det er tydeligt, at medarbejdernes værdier, ønsker og behov ligger til grund for sundhedsarbejdet. Sparekassen har desuden nøje prioriteret ressourcerne ud fra et sundhedsmæssigt aspekt, hvor der sættes stærkest ind der, hvor medarbejderne ønsker det, og hvor der er størst behov/mangler. Desuden har Sparekassen Farsø en bred pallet af motionstilbud, som tilgodeser forskellige målgrupper og forudsætninger (køn, aldersgrupper, motionserfaring mv.) Endelig bør sparekassens sociale ansvar fremhæves, da sparekassen gennem sit sundhedsarbejde viser et ønske om at gøre en indsats, der "rækker ud over sig selv" og ind i lokalsamfundet.

Kvadrat:

Kvadrat har arbejdet grundigt og vedholdende med sundhedsarbejdet. Virksomheden har en sund kantine af høj kvalitet, men har også vist kreativitet, nytænkning og udvikling på andre områder af sundhedsarbejdet. Særligt bør fremhæves den høje grad af medarbejderinvolvering, både i udarbejdelsen af medarbejderpolitikker, men også i praksis, hvor man har ønsket at videregive ejerskab og ansvar til nøglepersoner i virksomheden.

Udviklingschef i Sparekassen Farsø, Gert Hosbond, udtaler:

– Vi er utrolig glade for at blive nomineret til "årets sundeste private arbejdsplads 2008". Det betragter vi som en ekstern vurdering, der tilkendegiver, at vort arbejde har kvalitet. Når vi har behandlingstilbud til vore medarbejdere, f.eks. ved skuldersmerter, er vi også nødt til at være forebyggende på sundhedsområdet med SundhedsCertificeringen har vi fået sat struktur på sundhedsarbejdet og har fået bygget bro mellem den forebyggende indsats og vore behandlingstilbud.

SundhedsCertificering er en håndsrækning til de arbejdspladser, der arbejder for en sundere hverdag. Certificeringen sætter ord og handling på sundhedsfremme på arbejdspladsen og ruster virksomhederne til at opbygge en kvalificeret sundhedsindsats.

En SundhedsCertificering bygger på to grundsten:

– Vejledning af sundhedskonsulener – Dansk Firmaidrætsforbunds sundhedskonsulenter vejleder løbende den enkelte virksomhed i processen omkring sundhedsfremme med fokus på emner som sundhedsstrategi, sundhedsbudget, organisering, handleplan og handling.

– Certificering, som kræver at virksomheden kan dokumentere et struktureret, strategisk sundhedsfremmende arbejde samt at virksomheden kan dokumentere evaluering af initiativer og aktiviteter med henblik på varige forbedringer.

Siden projektets start i februar 2007 har Dansk Firmaidrætsforbund igangsat mere end 40 SundhedsCertificeringer på private og offentlige virksomheder landet over.
 

Læs mere her