Unge handicappede klar til førstehjælp

6 ud af 10 handicappede unge elever fra ASV Sydfyn har efter en uges kursus bestået førstehjælpsprøvens grundforløb med hjertemassage – og 7 har bestået brandprøven.

– Det er bare så sejt, og jeg er både glad og imponeret. Jeg havde ikke regnet med, at det kunne lade sig gøre. Men vores elever klarede sig godt, så fremover vil prøverne blive en fast del af vores undervisning, siger speciallærer Vibeke Svenssen, ASV Sydfyn, som er Amtets Specialundervisningscenter for Voksne i Svendborg. En havde 0 fejl i førstehjælpsprøven. Flere havde kun ét forkert svar på de 10 spørgsmål, de skulle besvare. Og de er bedre til hjertemassage, end vi havde forventet, tilføjer hun.

Førstehjælpsinstruktør i beredskabsstyrelsen Warny Rasmussen, Svendborg, stod for kurset og prøverne. Også han var imponeret, for eleverne fik helt de samme vilkår som alle andre, der tager prøverne.

Kurset er den første af sin slags på ASV Sydfyn. De 10 kursister er alle i jobtræning med henblik på at få deres højeste ønske opfyldt nemlig et flex– eller skånejob på det almindelige arbejdsmarked.

– Vi søger at klargøre eleverne bedst muligt til erhvervslivet, og førstehjælpsprøven er en sikkerhedsforanstaltning, som er god at have med, når de skal ud på en arbejdsplads, så de kan bistå, hvis nogen kommer til skade, siger Vibeke Svenssen.

–––

Vedlagt er fotos fra brandøvelsen til fri afbenyttelse. Blot beder vi om, at der kommer følgende byline på:
Foto: fagfotografen.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til speciallærer Vibeke Svenssen, tlf. 62 22 99 01, eller ASVs forstander Keld Hansen, tlf. 62 22 99 01 /mobil 20 21 22 54.
 

Læs mere her

Styr på sundhed i virksomheden

Adskillige danske virksomheder gør meget for deres medarbejdere og tager ansvar ift. medarbejdernes sundhed og trivsel. Det er lige fra tilbud om rygestopkurser, rabat på fitness abonnementer, massageordninger, sund mad i kantinen til helbredstjek osv. Og alle med samme formål; at få sunde, produktive og loyale medarbejdere, der har minimum af sygefravær og som trives socialt på arbejdspladsen.

I Danmark er der endnu ikke lavet valide undersøgelser med tilhørende kontrolgrupper, der kan bevise at sundhedsfremme er en god forretning, så vi må kigge udenlands til Harvard University, hvor der er lavet en undersøgelser herom – selvfølgelig på amerikanske forhold. Resultaterne viser at der for hver dollar investeret i sundhedsfremme er en ROI på 2.73-3.26 dollar. Og så bliver sundhedsfremme pludselig meget interessant. Find hele rapporten nederst i teksten.

Danmark har mange sunde virksomheder

Hvert år afholdes Danmarks Sundest Virksomhed i København. Her kan alle virksomheder, der mener de har gjort noget sundt for deres medarbejdere, tilmelde sig konkurrencen om at blive kåret til den sundeste virksomhed i Danmark. Der er selvfølgelig en hel del sundhedskrav og kriterier, der skal opfyldes.

Det er tydeligt at de virksomheder, der har størst succes med at integrere sundhed er dem, der har grebet sundhed an som en del af deres overordnede strategi. Typisk har de en eller flere sundhedsambassadører i virksomheden og nogle nøglepersoner, der står for sundhedsordningen. Dette er præcis i tråd med Sundhedsstyrelsens 5 trin til bedre sundhed og trivsel på arbejdspladsen.Find hele rapporten nederst i teksten.

Det er bl.a. på baggrund af disse tendenser i virksomhederne, at et helt nyt sundhedskursus er blevet skabt. Nu kan du blive uddannet indenfor sundhedsfremme i virksomheden og netop få redskaberne til at implementere sundhed i virksomheden. Du kan blive Sundhedsmanager.

Sundhed er mere end gulerødder og løbeture.

Sundhed er både fysisk, mentalt og socialt. På kurset lærer deltagerne om fysisk træning, hvordan påvirkes kroppen når vi træner Hvad er sund ernæring og hvad gør det bl.a. ved vores præstationsevne. Deltagerne lærer om mental træning, hvordan motiveres vi og hvordan når vi vores mål Der er også stresshåndtering på programmet, hvordan forebygges og afhjælpes stress Og for at kunne implementere en sundhedsordning er projektledelse i et forandringsperspektiv også en del af kursusprogrammet. Når vi påduttes nye tiltag, findes der ofte modstand, derfor er forståelse for forandringsprocesser vigtig og deltagerne får redskaber til at kunne gribe forandringer an på en positiv måde og brugbar måde.

Det siger deltagerne om kurset:

”Som akademiker med teoretiske indfaldsvinkler, har jeg nydt det praktiske element i kurset, der har givet mig masser af inspiration til hvordan man i arbejdslivet kombinere teori med praksis. Personligt har det at arbejde med sundhed i et holistisk perspektiv boostet min egen personlige udvikling og givet mig masser af redskaber til at arbejde med mig selv – mentalt og fysisk ”
Mette Brandt uddannet Cand. pæd. i pædagogisk filosofi

Det siger erhvervslivet om kurset:

”For os er sundhed på arbejdspladsen en helt naturlig del af hverdagen. Vi træner bl.a. med vores medarbejdere og ser meget seriøst på den sunde livsstil. Vi er med vores sundhedstiltag pionere i modelbranchen og tror på at sundhed er vejen til en bæredygtig og sund bundlinje. Jeg tror personligt at flere og flere virksomheder for øjnene op for strategisk sundhedsfremme og jeg synes dette kursus er et rigtig godt tiltag.”
Peter Damgaard Adm. Direktør hos 2PM Modelmanagement

Kurset udbydes af Professionsskolen UCC og afvikles af Uddannelsesakademiet. Fitnessmind varetager undervisningen.
Lige nu udbydes kurset som et tilbud til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt kursus.
Læs mere om kurset på www.sundhedsmanager.dk
Næste kursusstart er d. 20. jan. 2014

Læs mere her

Styr på sundhed i virksomheden

Adskillige danske virksomheder gør meget for deres medarbejdere og tager ansvar ift. medarbejdernes sundhed og trivsel. Det er lige fra tilbud om rygestopkurser, rabat på fitness abonnementer, massageordninger, sund mad i kantinen til helbredstjek osv. Og alle med samme formål; at få sunde, produktive og loyale medarbejdere, der har minimum af sygefravær og som trives socialt på arbejdspladsen.

I Danmark er der endnu ikke lavet valide undersøgelser med tilhørende kontrolgrupper, der kan bevise at sundhedsfremme er en god forretning, så vi må kigge udenlands til Harvard University, hvor der er lavet en undersøgelser herom – selvfølgelig på amerikanske forhold. Resultaterne viser at der for hver dollar investeret i sundhedsfremme er en ROI på 2.73-3.26 dollar. Og så bliver sundhedsfremme pludselig meget interessant. Find hele rapporten nederst i teksten.

Danmark har mange sunde virksomheder

Hvert år afholdes Danmarks Sundest Virksomhed i København. Her kan alle virksomheder, der mener de har gjort noget sundt for deres medarbejdere, tilmelde sig konkurrencen om at blive kåret til den sundeste virksomhed i Danmark. Der er selvfølgelig en hel del sundhedskrav og kriterier, der skal opfyldes.

Det er tydeligt at de virksomheder, der har størst succes med at integrere sundhed er dem, der har grebet sundhed an som en del af deres overordnede strategi. Typisk har de en eller flere sundhedsambassadører i virksomheden og nogle nøglepersoner, der står for sundhedsordningen. Dette er præcis i tråd med Sundhedsstyrelsens 5 trin til bedre sundhed og trivsel på arbejdspladsen.Find hele rapporten nederst i teksten.

Det er bl.a. på baggrund af disse tendenser i virksomhederne, at et helt nyt sundhedskursus er blevet skabt. Nu kan du blive uddannet indenfor sundhedsfremme i virksomheden og netop få redskaberne til at implementere sundhed i virksomheden. Du kan blive Sundhedsmanager.

Sundhed er mere end gulerødder og løbeture.

Sundhed er både fysisk, mentalt og socialt. På kurset lærer deltagerne om fysisk træning, hvordan påvirkes kroppen når vi træner Hvad er sund ernæring og hvad gør det bl.a. ved vores præstationsevne. Deltagerne lærer om mental træning, hvordan motiveres vi og hvordan når vi vores mål Der er også stresshåndtering på programmet, hvordan forebygges og afhjælpes stress Og for at kunne implementere en sundhedsordning er projektledelse i et forandringsperspektiv også en del af kursusprogrammet. Når vi påduttes nye tiltag, findes der ofte modstand, derfor er forståelse for forandringsprocesser vigtig og deltagerne får redskaber til at kunne gribe forandringer an på en positiv måde og brugbar måde.

Det siger deltagerne om kurset:

”Som akademiker med teoretiske indfaldsvinkler, har jeg nydt det praktiske element i kurset, der har givet mig masser af inspiration til hvordan man i arbejdslivet kombinere teori med praksis. Personligt har det at arbejde med sundhed i et holistisk perspektiv boostet min egen personlige udvikling og givet mig masser af redskaber til at arbejde med mig selv – mentalt og fysisk ”
Mette Brandt uddannet Cand. pæd. i pædagogisk filosofi

Det siger erhvervslivet om kurset:

”For os er sundhed på arbejdspladsen en helt naturlig del af hverdagen. Vi træner bl.a. med vores medarbejdere og ser meget seriøst på den sunde livsstil. Vi er med vores sundhedstiltag pionere i modelbranchen og tror på at sundhed er vejen til en bæredygtig og sund bundlinje. Jeg tror personligt at flere og flere virksomheder for øjnene op for strategisk sundhedsfremme og jeg synes dette kursus er et rigtig godt tiltag.”
Peter Damgaard Adm. Direktør hos 2PM Modelmanagement

Kurset udbydes af Professionsskolen UCC og afvikles af Uddannelsesakademiet. Fitnessmind varetager undervisningen.
Lige nu udbydes kurset som et tilbud til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt kursus.
Læs mere om kurset på www.sundhedsmanager.dk
Næste kursusstart er d. 20. jan. 2014

Læs mere her

Nu skal kronerne til DNU rulle

Regionsrådet i Region Midtjylland beder regeringen om at frigive 6,35 mia. kroner til byggeriet af Det Nye Universitetshospital.

Planlægningen af byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) i Skejby er nu så langt, at Regionsrådet i Region Midtjylland beder regeringen om at frigive de penge, som er øremærket til byggeriet.

Regeringen har givet foreløbigt tilsagn om 6,35 milliarder kroner til byggeriet af DNU. Regionsrådet skriver dog i ansøgningen om frigivelsen af pengene, at man i Region Midtjylland fortsat anser et anlægs budget på 8,96 mia. kroner til byggeriet af DNU for mere realistisk.

Årsagen er, at Region Midtjylland på det nuværende grundlag finder det mest realistisk at anvende forudsætninger, der på nogle områder er anderledes end de forudsætninger, som regeringens rådgivende udvalg har anvendt. Det gælder bl.a. forudsætninger omkring befolkningsudvikling, effekt af øget åbningstid, kvadratmeterpris, byggemodning, veje og P-anlæg, grundkøb samt integration af eksisterende byggeri og nybyggeri.

– Vi er betænkelige ved, om regeringens rådgivende udvalgs forudsætninger holder, så byggeriet kan etableres for 6,35 milliarder kroner. Regionsrådet vurderer med den viden, der gælder for øjeblikket, at DNU mere realistisk vil kunne etableres for 8,96 milliarder kroner. Men lige nu er det vigtigt, at vi kommer i gang, siger Bent Hansen (S), formand for regionsrådet i Region Midtjylland.

Region Midtjylland ser gerne hurtig handling fra regeringens side:

– Der er ingen grund til at trække denne sag i langdrag. Projektet tripper for at komme videre, og erhvervslivet tripper for at få nye opgaver. Så vi opfordrer til, at pengene frigives, så hurtigt som overhovedet muligt, siger Bent Hansen.

Byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) vil forløbe over de næste cirka 10 år. Planen er at bygge en hel hospitalsby med et grundareal på cirka 1,2 millioner kvadratmeter. Det forventes, at de første afdelinger i nybyggeriet kan tages i brug i 2015, mens hele byggeriet forventes færdiggjort i 2019.

Fakta

Se dagsordenspunktet til mødet i Regionsrådet den 17. marts 2010 :
http://www.rm.dk/politik/regionsr%c3%a5dets+m%c3%b8der/visdagsorden file=17-03-2010/%c3%a5ben%20dagsorden/dagsorden.xml#Punkt6804

Finansieringsansøgningen:

– Brev til regeringens rådgivende udvalg :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/100317%20DNU%20finanseringsans%C3%B8gning/100317_DNU%20finansiering%20brev.pdf

– Elementer i fiansieringsansøgningen :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/100317%20DNU%20finanseringsans%C3%B8gning/100317_DNU%20finansiering%20elementer.pdf

– Projektbeskrivelse :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/100317%20DNU%20finanseringsans%C3%B8gning/100317_DNU%20projektbeskrivelse.pdf

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 / 4031 3707

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer :
http://www.regionmidtjylland.dk/politik/politikerne

Læs mere her

Nej til ideologisk korstog mod den offentlige sektor

I oplægget til denne uges møde i Vækstforum går regeringen direkte i kødet på den offentlige sektor, der nærmest betragtes som en klods om benet frem for en forudsætning for vækst. Konkret lægger regeringen op til privatisering, udlicitering og en evindelig konkurrenceudsætning af den offentlige sektor, og det vil hverken gavne danskerne eller erhvervslivet.

– Jeg er bekymret over den strategi, som regeringen lægger for dagen i forhold til den offentlige sektor. Regeringens oplæg handler om at give den offentlige sektor en over nakken i stedet for at sikre innovation og udvikling. Det er ærgerligt, fordi der virkelig er brug for at få den offentlige sektor positivt i spil, hvis vi skal lykkes med at skabe mere vækst. Områder som velfærdsteknologi, medicin og grøn vækst har stort potentiale, udtaler LO-formand Harald Børsting

Harald Børsting fortsætter:

– Der er ikke belæg for at tro, at tvangsprivatisering eller udlicitering gør tingene billigere. Det mest grelle eksempel har været overbetalingen af privathospitalerne. Den offentlige sektor er i det store og hele fokuseret på at levere gratis velfærdsservice til borgerne inden for stramme budgetter. Dertil kommer, at klassiske statstjenester som politi, forsvar og retssystem slet ikke egner sig til udlicitering eller privatisering. Regeringens oplæg til Vækstforum ligner i bekymrende grad et ideologisk korstog frem for reelle initiativer til at styrke konkurrencen.

LO er enig i, at konkurrencen bør styrkes i en række sektorer. Det kan være en god idé at se nærmere på markedet for byggevarer og deres standarder. eller konkurrencen inden for nogle af de liberale erhverv, fx apotekere og tandlæger, dog skal man være opmærksom på, at det skal ske uden skade for befolkningen i landområderne. Og intentionerne om at stramme op i Konkurrencelovens strafbestemmelser, så man bl.a. kan fængsles for grove overtrædelser er fornuftige.

Hvad angår grøn vækst med udgangspunkt i klimakommissionens anbefalinger, savner LO især fokus på energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. En storstilet isoleringsindsats og investering i intelligente huse vil på en gang både yde et markant bidrag til sænke vores CO2-udslip og skabe job i de arbejdsløshedsramte håndværksfag.

Læs mere her

Sygeplejersken fik en god idé inde på stue 17

Nu skal alle de gode ideer til, hvordan hverdagen i sundhedsvæsnet bliver lettere og mere effektiv, samles og videreudvikles. Det kommer både personale, patienter og erhvervslivet i hele Region Sjælland til gode, når regionens store satsning på sundhedsinnovation sættes i gang.

Region Sjælland ønsker, at nye ideer i sundhedsvæsenet skal skabe vækst og udvikling. Og på mødet i Regionsrådet den 2. december kom der handling bag ordene. Her bevilgede Regionsrådet nemlig midler til at igangsætte arbejdet med sundhedsinnovation efter indstilling fra Vækstforum.

– Medarbejdere, patienter og pårørende har helt sikkert mange gode idéer til, hvordan vi kan forbedre sundhedsvæsenet. Det kan være idéer, som kan gøre hverdagen lettere for medarbejdere og patienter. Eller det kan være ideer, som kan hjælpe til at løse opgaverne mere effektivt. Det kan være små simple ideer, der kan løses nemt, og det kan være mere komplicerede ideer, som kræver både forskning og udvikling, siger formanden for Regionsrådet i Region Sjælland, Steen Bach Nielsen.

– De idéer, som er egnet til det, skal videreudvikles i samarbejde med private virksomheder og dermed skabe vækst og udvikling i regionen og erhvervslivet. Det kan både være i virksomheder, der allerede eksisterer i regionen i dag og i nye iværksættervirksomheder, understreger Steen Bach Nielsen.

Gode erfaringer
Der er allerede gode erfaringer med innovation på regionens sygehuse, blandt andet i et mindre projekt, der begyndte i 2009.

Oversygeplejerske Dorte Denta og afdelingssygeplejerske Lisbeth Hasselmann, Slagelse Sygehus, fortæller om, hvordan forskningsinstitutioner, erhvervsliv og ansatte på sygehusene har udvekslet idéer og drøftet konkrete løsninger.

– Det er fantastisk at drøfte udfordringer og løsningsmodeller med dem, der rent faktisk skal producere til os i sidste ende, siger Dorte Denta og Lisbeth Hasselmann, som blandt andet oplevede, hvordan deres beskrivelse af et affaldsproblem på sygehuset pludselig blev konkret.

– Et øjeblik efter havde de tegnet flere effektive affaldsløsninger, fortæller de to sygeplejersker fra Slagelse Sygehus.

En samlet satsning med mange aktiviteter
Et vigtigt element er, at der skal etableres et Center for innovation i sundhedsvæsenet . Centret skal rådgive om, hvordan idéerne kan finansieres eller udvikles i samarbejde med for eksempel private virksomheder. Første skridt bliver at ansætte en leder af centret.

Der skal samtidig udvikles et elektronisk system, som skal håndtere alle idéerne og understøtte, at de udvikles til nye forretningsmuligheder. Derudover skal der afholdes kurser, som skal klæde personalet i sundhedsvæsenet på til at finde de gode ideer i hverdagen og udvikle dem.

Yderligere oplysninger
Steen Bach Nielsen
Formand for Region Sjælland
tlf. 30 61 64 46.

Per Bennetsen
Koncerndirektør i Region Sjælland
tlf. 30 66 03 77

Læs mere her

Jordemoder skaber dansk eksport-eventyr

Iværksætteren GynZone brager nu igennem på det globale marked. Virksomhedens e-læring bliver efterspurgt og købt af brugere i en lang række lande. Dermed har en dansk jordemoder skabt en lovende forretning ud af sin forskning.

– Vi skal have sat strøm til lærebøgerne. Ellers bliver de alt for hurtigt forældede. Patienterne skal have gavn af den nyeste viden.
Den tanke opstod i hovedet på jordemoder Sara Kindberg for godt to år siden. Hun tog konsekvensen og skabte virksomheden GynZone.

– Nu kan vi nærmest med dags varsel formidle ny viden ud til jordemoderen på den grønlandske slette eller til en fødeafdeling i Vancouver, fortæller Sara Kindberg, der er sundhedsfaglig direktør i GynZone.
GynZone startede med at udvikle sine første produkter i 2008, og nu er der i alt mere end fem timers undervisning med 3D-animationer og video, som eksempelvis viser, hvordan kvinder syes korrekt efter en fødsel. Meget stor interesse fra udlandet har ført til, at alt materialet nu også findes på tysk, engelsk, norsk og svensk.

Flyvefærdig med kapital fra innovationsmiljø
GynZone fik for to år siden to millioner kroner i startkapital til at kunne realisere ideen fuldt ud. Hun fik nemlig overbevist innovationsmiljøet Østjysk Innovation om, at e-læringen med en millioninvestering kunne blive så epokegørende, at den kunne blive efterspurgt af jordemødre, læger og studerende stort set overalt i verden. Og Sara Kindberg er nu stærkt på vej til at gøre den vision til virkelighed.

– Østjysk Innovation visualiserede drømmen sammen med os. Nu skal den kunne flyve selv, og det kan den. Vores salg af licenser finansierer nu den fortsatte udvikling og driften, fortæller Sara Kindberg.

Global afsætning
Hun har netop indgået en aftale med en engelsk leverandør om distribution af GynZones undervisningsfilm i samtlige engelsksprogede lande i verden undtagen USA. I Danmark har alle jordemoderskolerne besluttet at købe GynZone-licenser til de studerende, ligesom 16 ud af 25 fødeafdelinger har valgt at abonnere på e-læringen. Og i Tyskland har jordemødrenes forening valgt at investere i licenser til alle deres medlemmer.

– Østjysk Innovation kom med brænde til ovnen, netop der hvor der skulle fyres op. Uden deres kapital, netværk og sparring havde det formentlig taget mig ti år at nå hertil. En forsker som jeg har ikke netværk i en kommercielle verden og blandt investorer, som innovationsmiljøet har. Deres sparring har været uvurderlig; Jeg har lært om spillereglerne i erhvervslivet, som på mange måder er helt anderledes end i forskerverdenen, siger Sara Kindberg.
GynZone har også med Østjysk Innovations hjælp fået etableret en professionel bestyrelse af erfarne personer, der hver især repræsenterer værdifuld viden og indsigt.

Hos innovationsmiljøet er man godt tilfreds med at have kunnet se potentialet i GynZone fra den spæde start.
– Udviklingen i GynZone har indtil nu indfriet alle vores forventninger. Her er der virkelig tale om en iværksætter, som har været villig til at ofre sig fuldt ud for at skabe en succesfuld virksomhed og i kraft heraf kommer igennem til det eksportmarked, der skal skabe det langsigtede fundament for GynZone indtjening, pointerer Lars Stigel, direktør i Østjysk Innovation.

Læs mere her

Finanskrise, fleksible lønpakker og Velvære

RANDERS – De første to ting hænger meget godt sammen, men hvad med den sidste Jo, den er god nok og passer fint ind. Den foregående recession har medført, at virksomheder oftere gør brug af fleksible lønpakker, indeholdende sundhedsordninger og andet velvære. Mange virksomheder ser stadig en nødvendighed for at belønne medarbejdere, men grundet finanskrisen er kontante lønstigninger ikke er muligt. Fleksible lønpakker inklusiv sundhedsordninger og velvære er således blevet aktuelt. Hudplejeklinik Salon Natalia i Randers mærker denne tendens, og udbyder tilmed ordninger som kommer virksomhedernes medarbejdere til gode.

Velvære kommer på lønsedlen
Finanskrisen lurer stadig i både det private som i erhvervslivet. Danske virksomheder er derfor mere tilbageholdende med kontante lønstigninger til medarbejdere og vælger i stedet mere rentable løsninger, som er til gavn for begge parter. Det er her sundhedsordninger kommer ind i billedet. Skatterådet Danmark bekræfter, at arbejdsgivere nu kan tilbyde medarbejdere sundhedsordninger, i form af velvære eller andet sundhedsrelateret pleje. Og medarbejderen er endda fritaget for et skattemæssigt eftersmæk. Ansigtsbehandlinger eller massage kan og vil således blive en del af de fleksible lønpakker, som virksomheder i dag benytter sig af. Og i det store hele, opnår både virksomhed og medarbejder fordele. Medarbejderne er efterhånden indforståede med, at en lønstigning ikke er realistisk. Men de vil alligevel opleve belønning i form af en sundhedsordning, hvilket på længere sigt medfører en sundere personalegruppe for virksomhederne, som er mere afbalancerede og dermed mere motiverede medarbejdere. Af den grund forventes det, at medarbejderne tager godt imod. Hvem er ikke interesseret i velvære

Ole Henriksen forstærker tendensen
Rundt om i landet er velære et hot emne. Vi oplever, at både kvinder og mænd, i alle aldre, benytter sig mere og mere af velværetilbud. Årsagen hertil vurderes at finde i statens overordnede fokus på sundhed, sammen med profileringen i medierne af eksperter som Ole Henriksen og Dennis Knudsen, som i høj grad har sat velvære og sundhed på dagsordenen. I Randers mærkes tendensen også, og Natalia Petersen, der ejer og driver sin egen salon, bekræfter tendensen.
Det er blevet mere acceptabelt at gøre noget godt for sig selv, og flere er blevet bevidste om deres sundhed og velvære. Dog har mange ikke råd eller tid hertil. Men eftersom Skatterådet har gjort det lettere at lave de her sundhedsordninger, vil danskernes fokus på sundhed vinde yderligere indpas fortæller Natalia, der for tiden udbyder firmaaftaler, som vil komme virksomhederne og deres medarbejdere til gode. Natalia bidrager således til en løsning, som er til gavn for flere, både arbejdsgivere og medarbejdere.

Firmaaftaler med velvære højner livskvalitet
Salon Natalias tiltag og udbud af firmaaftaler, gavner flere lag af erhvervslivet og bidrager til en løsning, som gavner både privat- og erhvervslivet og ikke mindst den overordnede livskvalitet. Kirsten Grove, som er kunde hos Salon Natalia bekræfter, hvordan hendes besøg i salonen gav hende en bedre livskvalitet.
Jeg havde lidt spændinger i kroppen, og besluttede mig for at gøre noget ved det. Kroppen er jo et tempel, som vi lever i 24 timer i døgnet, og derfor skal vi have det godt i den. Natalia hjalp mig til en bedre velvære, hvilket jeg absolut ikke fortryder, da det jo har haft en indflydelse på min livskvalitet
Kirstens udtalelse er ikke at tage fejl af, og kan for fremtiden komme medarbejderen, fra en virksomhed med en firmaaftale med Salon Natalia. Firmaaftalerne fungerer på den måde, at virksomheden indgår en aftale med Salon Natalia, eksempelvis en klippekortsordning, hvor virksomheden kan tilbyde sine medarbejdere en sundhedsordning i form af velvære. En løsning, hvor virksomheden kan sende sine hårdtarbejdende medarbejdere til en god og afslappende behandling, og derved give medarbejderen et klap på skulderen.

Læs mere her

Bliv Mindfulness Instruktør – Ny uddannelse fra Instituttet for Indre Sundhed

Instituttet for Indre Sundhed tilbyder gennem At Work Skolen kurset Bliv Mindfulness Instruktør .

At Work Skolen er vores søsterselskab, og ligeledes en af de største på markedet, når det kommer til private uddannelser og kurser indenfor sundhed og livskvalitet, hvorfor vi naturligt har valgt, at de skal markedsfører og kører vores nye uddannelse Mindfulness instruktør , fortæller direktør Thomas Gregersen.

r af at være opmærksom på det der er i nuet. Dette er at finde og er kendt i den spirituelle lære, i meditation m.v, men kan Instituttet for Indre Sundhed har gennem kurset bliv mindfulness instruktør gjort læren meget praktisk anvendelig.

Mindfulness benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt indenfor sundhedssektoren, og er således relevant for alle uanset baggrund og livssituation.

Kurset har din opstart allerede i uge 39, 2010, og løber over 8 aftener. Med en lav pris på kun 8.000 kroner, så har vi store forventninger til opstarten , slutter Thomas Gregersen.

Læs venligst mere om kurset på www.indresundhed.dk

At Work Skolen har siden 1994 uddannet indenfor det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundhedscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner) samt kurser indenfor idrætsskader, erhvervsmassage, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage, indre sundhed m.v.

Læs mere her

Helbredsundersøgelser kan give millionbesparelser

Virksomheder kan hente milliongevinster på områderne sygefravær, trivsel og motivation ved at tilbyde medarbejderne helbredsundersøgelser. Det har fået AROS Privathospital til at gå ind på markedet for sundhedsydelser til erhvervslivet.

Sygefravær er dyrt, mens medarbejdertrivsel skaber merværdi. Det er en problemstilling, som flere og flere arbejdspladser får øjnene op for, og mange har allerede høstet betydelige gevinster på den konto. Således har Rødovre Kommune tidligere på året annonceret, at det fra 2009 til 2010 er lykkedes at nedsætte sygefraværet med 0,72 %, svarende til ikke mindre end 8,4 mio. kr. i lønudgifter. Kommunen giver selv sin sundhedsordning en del af æren.

Arbejdspladserne har længe set værdien i at sikre deres medarbejdere hurtig og optimal behandling, og omkring en million danskere har i dag en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Nu ønsker de i stigende grad at gå skridtet videre og også prioritere den forebyggende indsats, siger direktør Ole Momsen fra AROS Privathospital, der netop har åbnet et center for helbredsundersøgelser. Selvom hospitalet også tilbyder forebyggende helbredstjek til private, er der ingen tvivl om, hvem den primære målgruppe er. Helbredstjek konkurrerer med hjemmearbejdspladsen om at være det personalegode, som giver virksomhederne størst tilbagebetaling, mener direktøren.

Forebyggelse og motivation

Lægeundersøgelser af medarbejderne kan afsløre skjulte helbredsproblemer og sygdomme samt afdække, om livsstilsændringer er tilrådelige fx for at undgå truende sygdom. Ansatte med et allerede kendt helbredsproblem kan samtidig opnå bedre overblik over deres aktuelle sundhedstilstand og den optimale behandlingsvej. Formålet er på baggrund af konkrete fysiske målinger at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme samt motivere til en sund livsstil. Samtidig får arbejdsgiveren synliggjort sundhedsmæssige behov hos medarbejderne i anonymiseret form, siger overlæge Tage Jensen fra AROS Privathospital, som understreger vigtigheden af en forebyggende indsats.

De fleste sygdomme giver først symptomer efter nogen tid, og på det tidspunkt kan der allerede være sket uoprettelig skade på organerne. Med en helbredsundersøgelse er der mulighed for at afdække sygdom og risici, så behandling eller livsstilsændring kan iværksættes i tide. Samtidig nedsættes risikoen for kroniske følgetilstande, lyder det fra Tage Jensen, som er kardiologisk overlæge samt speciallæge i medicin og hjertekarsygdomme. Kollegaen Jens Korsgaard, speciallæge i lungemedicin og allergisygdomme, fremhæver desuden den gavnlige effekt, som et bedre helbred kan have på den daglige arbejdsindsats. Vi oplever, at undersøgelserne motiverer til øget fokus på helbredet, især i form af livsstilsændringer. Dermed opnår man som arbejdsgiver sundere, gladere og mere effektive medarbejdere.

Vigtigt med erfaring og kompetence

Ifølge Brancheforeningen for Sundhed og Forebyggelse (BSF) bør det personale, som udfører undersøgelserne, have opnået en anerkendt sundhedsfaglig uddannelse minimum på bachelorniveau, fx som sygeplejerske eller fysioterapeut. På AROS har man taget skridtet fuldt ud og besluttet kun at lade helbredstjekkene udføre af speciallæger med mangeårig erfaring. At foretage den korrekte faglige vurdering og opfange ethvert faresignal stiller krav til uddannelse og erfaring, vurderer Ole Momsen, som samtidig understreger væsentligheden af, at undersøgelserne udføres på et hospital. Så kan man gå direkte til udredning og behandling hos speciallæge samme sted, slutter han.

—–

Fakta:

Forebyggende helbredstjek omfatter i sin grundform typisk en lægesamtale samt måling af blodtryk, blodsukker, kolesteroltal, vægt, fedtprocent, BMI, kondital og taljemål. Når det er relevant, kan endvidere vælges ydelser som fx røntgen af lungerne, ekkokardiografi og belastningstest. Grundundersøgelsen kan som udgangspunkt afholdes af arbejdsgiver, uden at medarbejderne beskattes.

AROS Privathospital A/S består af 16 højt specialiserede klinikker. Ud over almen kirurgi arbejdes der med plastik-, bryst-, kar-, struma- samt ryg- og hoftekirurgi. Specialerne tæller desuden anæstesi, kardiologi, urologi, øjen- og hudsygdomme, allergiudredning samt rådgivning af kræftpatienter. www.arosph.dk

—–

Billedtekster:

Billede 1: Virksomheder kan hente milliongevinster på områderne sygefravær, trivsel og motivation ved at tilbyde medarbejderne helbredsundersøgelser.

Billede 2: Speciallæge Jens Korsgaard oplever, at undersøgelserne motiverer til øget fokus på helbredet, som kan have gavnlig effekt på den daglige arbejdsindsats.

Billede 3: Lægeundersøgelser af medarbejderne kan afsløre skjulte helbredsproblemer og sygdomme samt afdække, om livsstilsændringer er tilrådelige.

Billede 4: Formålet er på baggrund af konkrete fysiske målinger at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme samt motivere til en sund livsstil, siger overlæge Tage Jensen.

Billederne kan hentes i højopløselige udgaver fra www.epicent.dk/aph.html.

Læs mere her