Ny tværfaglig og håndgribelig undervisningsbog til ergonomifaget

“Ergonomi” er den nyeste udgivelse i FADL's Forlags serie af undervisningsbøger til professionsbachelorer. Bogen er en tværfaglig udgivelse, der henvender sig til sygepleje, fysioterapi og ergonomi.Den seneste bog “Ergonomi” fra FADL's Forlag har fokus på den enkelte patient, samarbejdet med patienten og den sundhedsprofessionelles arbejdsvilkår. De fire forfattere — en sygeplejerske, to ergoterapeuter og en fysioterapeut — gør ergonomien relevant, håndgribelig og nærværende for læseren, og forfatternes forskellige baggrunde gør bogen tværfaglig og teoretisk velbegrundet.

Kapitlerne er bygget op på en overskuelig måde og hvert kapitel indeholder et resumé og forslag
til øvelser i praksis. Foruden en grundlæggende introduktion af ergonomibegrebet kommer bogen
bl.a. ind på kognitiv og organisatorisk ergonomi, de 7 basale bevægelsesmønstre, basal biomekanik,
arbejdsstillinger, forflytningsteknik, og hjælpemidler.

Bogen er rigt illustreret og fuld af faktabokse og relevante cases, som gør bogen konkret, overskuelig og nem at læse. Ergonomi hjælper de studerende til at koble teori og praksis, så ergonomien bliver håndgribelig og anvendelig i de studerendes kliniske ophold.

Bogen henvender sig til alle tre faggrupper—sygepleje, fysioterapi og ergonomi. Den kan bruges af den
studerende, som er i gang med en sundhedsuddannelse, men også af den nyuddannede eller den mere
erfarne sundhedsprofessionelle til at fastholde eller videreudvikle klinisk praksis.

Til bogen er der tilknyttet et powerpointshow, som kan bruges af undervisere eller andre interesserede,
som ønsker at formidle ergonomi i undervisningen. Powerpoint-showet kan hentes gratis på fadlsforlag.dk inden for kort tid.

Bogen udkommer i dag på FADL's Forlag.

Læs mere her

Ny digital vidensdeling optimerer diagnose- og behandlingsforløb inden for gigtsygdomme

Praktiserende læger, speciallæger og andre professionelle behandlere får med Reumadoktor.dk nu nem og hurtig adgang til opdateret og praksisrelevant viden om diagnosticering, udredning og behandling af gigtsygdommene rheumatoid artrit (RA), psoriasisartrit og artrose.

Kristian Steengaard–Pedersen, der er professor i reumatologi ved Aarhus Universitet og specialeansvarlig overlæge ved Reumatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital,
er adviser på Reumadoktor.dk, og han vurderer, at hjemmesiden vil give praktiserende læger og andre professionelle behandlere en nem og hurtig adgang til gigtspecialisternes ekspertise:

"Reumadoktor dækker specialet reumatologi, som varetager diagnostik, behandling, rehabilitering og forebyggelse af bevægeapparatets medicinske sygdomme. Sitet er specielt udviklet med øje for de praktiserende lægers travle arbejdsdag, men kan også tjene som opslags– og lærebog for medicinstuderende, biomekanik–, fysioterapi– og ergoterapiuddannelserne, kiropraktorer, reumatologiske sygeplejersker, fysio– og ergoterapeuter samt reumatologer, ortopædkirurger og andre lægelige specialer. Forfatterne er alle speciallæger i reumatologi, der sikrer, at alle vejledninger og anbefalinger er evidensbaserede, løbende opdateret samt i overensstemmelse med internationale anbefalinger (EULAR, ACR, UpToDate, Cochrane mv.)", udtaler Kristian Steengaard–Pedersen.

Særligt RA er en kompleks sygdom med mange manifestationer, der kræver en tidlig korrekt diagnose samt en hurtig og effektiv behandling, så leddestruktion og fysisk invaliditet vidt muligt undgås. Vigtigheden heraf er netop styrket, idet Den europæiske sammenslutning af reumatologiske specialeselskaber, EULAR, fornyeligt har udsendt 12 nye rekommandationer for diagnostik og behandling af tidlig artrit med særligt fokus på RA.

Reumadoktor.dk giver, i samspil med en interaktiv model over ACR–klassifikationskriterier for RA, et unikt grundlag til at udføre diagnoseprocessen ved hjælp af 6 videoklip, der i henhold til internationale retningslinjer viser, hvordan 6 specifikke ledregioner skal undersøges.

Dialog og forståelse mellem behandler og patient
Patienten forventer i stigende grad at få indsigt og deltagelse i egen sygdom og behandling, hvilket har en væsentlig betydning for patientens compliance. Reumadoktor.dk kommer dette behov i møde med et omfattende patientområde. Kristian Steengaard–Pedersen udtaler:

"Reumadoktors patientområde har først og fremmest for øje at formidle viden til den enkelte patient, men kan også lette de professionelle behandleres formidlende arbejde, idet der kan henvises til yderligere råd og vejledning. Det er intentionen, at Reumadoktors patientområde kan forbedre den gensidige dialog og forståelse mellem den professionelle behandler og patienten".

Prescriba, som har udviklet og ejer Reumadoktor.dk, har indgået en 3–årig distributions– og sponsoraftale med Roche Danmark a/s. Indholdet, som er udviklet i samarbejde med førende specialister på området, følger de til enhver tid gældende retningslinjer for diagnostik, forebyggelse og behandling af gigt, nationale såvel som internationale.
 

Læs mere her

Smerter – nyeste forskning og behandling samlet i ny stor lærebog med tværfagligt perspektiv

Smerter – den hyppigste årsag til at folk søger læge

Alligevel er området nedprioriteret – både med hensyn til uddannelse og med hensyn til den behandling, der foregår på de Tværfaglige Smertecentre, hvortil der er årelange ventelister. Der findes for eksempel ingen formel undervisning i smerter på lægestudiet, og der mangler penge til uddannelsesstillinger.

Ny viden kommer ikke patienterne til gode

Der forskes i disse år intenst i smerter, og der er sket en betydelig tilvækst i videnen om de mekanismer, der ligger til grund for smerte. Men megen af den nye viden på smerteområdet når aldrig ud til det sundhedspersonale, der arbejder med patienterne; det gælder læger, tandlæger, sygehjælpere, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og andet sundhedspersonale. Det forsøger førende danske forskere og behandlere nu at råde bod på med en ny stor lærebog om smerter.

Tværfaglighed fører til færre smerter

Smerte er ikke knyttet til nogen bestemt lidelse. Smerte forekommer i de mest forskellige former og opfattes forskelligt fra person til person. Forskningen i smerter og smertebehandling er et af de områder, hvor det virkelig giver mening at tale om tværfaglighed. Her har man gjort tværfaglighed til et princip. Undersøgelser har da også vist, at de Tværfaglige Smertecentres fokus på patientens samlede situation, fysisk, psykologisk og socialt, i mange tilfælde fører til, at kroniske smertepatienter kommer tilbage i arbejde. Under alle omstændigheder giver behandlingen færre smerter og forøget livskvalitet. Den tværfaglige indfaldsvinkel afspejler sig også i den nye lærebog i Smerter, hvor såvel medicinsk , kirurgisk som psykologisk og anden terapeutisk smertebehandling gennemgås.

Smerter – en lærebog udkommer fra FADL’s Forlag onsdag den 19. februar 2003 og koster 350 kr. Bogen af redigeret af professor, overlæge, dr.med. Troels Staehelin Jensen, administrerende overlæge, dr.med. Jørgen B. Dahl og professor, dr.med. et lic.techn. Lars Arendt–Nielsen.
 

Læs mere her

Ny Netbogklub for ergoterapeuter

Med et medlemsnummer fra Ergoterapeutforeningen i hånden kan ergoterapeuter nu handle fag– og lærebøger på internetadressen www.bogklub.fadl.dk – til favorable priser!

Bogklub for ergoterapeuter er et samarbejde mellem FADL’s Forlag og Ergoterapeutforeningen. Alle medlemmer af Ergoterapeutforeningen kan nu købe ergoterapilitteratur fra FADL´s Forlag med store rabatter. Både ergoterapeutstuderende og ergoterapeuter under efter– og videreuddannelse kan således opnå kontante fordele ved at handle i bogklubben.

Internetbogklubben har konkurrencedygtige priser i forhold til bogkøb i boghandlen og fokuserer samtidig på specialtilbud og storkøbs–rabatter overfor faggruppen.

FADL’s Forlag er førende indenfor ergoterapeutisk litteratur – med både originale danske bøger og oversættelser af udenlandsk litteratur. Med Bogklub for ergoterapeuter styrker forlaget denne position.

Ergoterapeutforeningen er en medlemsorganisation, der også ønsker at give sine medlemmer gode tilbud. Bogklubben en god mulighed for at udnytte medlemsgruppens størrelse til at opnå økonomisk fordelagtige aftaler.

Bogklubben har været åben siden den 1. september, men indvies officielt ved en reception d. 17. september kl. 14:30 i FADL’s Forlags lokaler på Blegdamsvej 30 i København.
 

Læs mere her

Stimulastik, stimulering og gymnastik til spædbørn

Stimulastik kommer af ordene stimulation og gymnastik og er en helt ny træningsform udviklet af ergoterapeuter ud fra den nyeste forskning. Stimulastik er en form for "tumle" gymnastik med babyerne, således at sanser og motorik stimuleres igennem bevægelse, hvilket kan fremme læring samt sociale, psykiske og intellektuelle færdigheder

Solvej Darré, der er ergoterapeut og underviser mødre med babyer i Stimulastik, har lavet denne første danske DVD med Stimulastik. Det er et færdigt træningsprogram med grundige instruktioner og krydret med tips og ideer.
DVD’en er fuld af dejlige babyer med deres mødre samt glad musik så man får lyst at komme i gang.

Stimulastik koster kr. 199,00 og kan købes hos
Mama´s LIFE, Cannerslundvej 28, 9490 Pandrup
 

Læs mere her

Falck Healthcare køber HealthCare Danmark

Falck Healthcare har købt Danmarks næststørste, private udbyder af sundhedsløsninger, HealthCare Danmark. Dermed udbygger Falck Healthcare sit netværk af sundhedsklinikker og tilegner sig et stærkt effektmålingssystem.

Ved at integrere Danmarks to største, private udbydere af sundhedsløsninger bliver vi i stand til i endnu større omfang at forebygge sygdomme og nedslidning, siger Jan Steenhard, der er divisionsdirektør for Falcks healthcare-aktiviteter i Skandinavien.

HealthCare Danmark varetager sundhedsordninger for 130.000 medarbejdere i offentlige og private virksomheder. Medarbejderne bliver behandlet og rådgivet af tværfaglige teams af fysioterapeuter, sygeplejersker, ergoterapeuter, massører og zoneterapeuter.

Selskabet har udviklet en metode, der systematisk måler effekten af de behandlinger, som klienterne modtager.

Gennem disse systematiske effektmålinger bliver vores behandlere endnu bedre til at yde netop den indsats, som passer bedst til den enkelte klients behov – til fordel for såvel klient som for behandler , siger Jan Steenhard.

HealthCare Danmarks stifter, Uffe Lindstrøm, ser frem til at fortsætte indsatsen for forebyggende sundhedsydelser i et nyt regi.

Ved at gå sammen med Falck Healthcare sikrer vi, at branchen fortsat udvikler sig i seriøs retning og gør det muligt at udbrede sundhedsydelser med fokus på forebyggelse , siger Uffe Lindstrøm, der stiftede HealthCare Danmark for 19 år siden.

Uffe Lindstrøm bliver sundhedsdirektør i det fortsættende selskab, Falck Healthcare, i Danmark. Han får ansvaret for udviklingen af samarbejdet med offentlige kunder.

Den hidtidige administrerende direktør for HealthCare Danmark, Henrik Lundum, fortsætter som administrerende direktør for Falck Healthcare A/S i Danmark.

Falck Healthcare dækker 1,6 millioner borgere med sundhedsordninger og har mere end 7000 offentlige og private virksomheder blandt sine kunder.

For yderligere information kontakt venligst Falcks kommunikationsafdeling på 70 22 03 07.

Læs mere her

Ældre patienter skal op af sengen

Ældre mennesker oplever ofte mange og lange indlæggelser på hospitalet. Og tit kan det være svært for de ældre at komme i gang igen, når først de er tilbage i deres eget hjem. Men det vil et nyt forskningsprojekt nu forsøge at lave om på.

– De ældre medicinske patienter vil blive undersøgt af en fysioterapeut eller en ergoterapeut allerede i løbet af de to første døgn, hvor de er indlagt, siger Thomas Maribo, forskningsansvarlig terapeut på Aarhus Universitetshospital.

I dag bliver terapeuterne først inddraget, når patienten har været indlagt i længere tid, og der er tale om komplicerede forløb.

– Men ved at komme ind i forløbet langt tidligere, vil vi forsøge at forhindre, at de ældre patienter mister vigtige funktioner under indlæggelsen f.eks. evnen til selv at lave mad eller gå på trapper.

Sammenhængende forløb
Projektet er resultatet af en ny samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitetshospital, VIA University College og Aarhus Kommune.

– Vi vil gerne gøre det lettere for fru Olsen at komme tilbage til hjemmet og at komme i gang med hverdagen igen, siger Dorthe Laustsen, Sundheds- og omsorgsrådmand (SF), Aarhus Kommune.
– Derfor ser vi meget frem til det tættere samarbejde med hospitalet og med ergo- og fysioterapeuterne, som helt sikkert kan støtte de ældre i at få en nemmere overgang til hverdagen efter et hospitalsophold, siger Dorthe Laustsen.

Som en del af projektet lægger hospitalets ergo- og fysioterapeuter en plan for den træning og aktivitet, som skal sættes i gang allerede under indlæggelsen og som kan bruges af kommunen også efter udskrivningen.

Den Sundhedsfaglige Højskole på Via University College, som uddanner ergo- og fysioterapeuter, ser projektet som en vigtig brobygning mellem uddannelse, praksis og forskning.

– Projektet sammenkobler uddannelse på skolen, praksis ude på hospitalerne og forskning. Og det er de bærende elementer i vores uddannelser, siger Lars Peter Bech Kjeldsen, forsknings- og udviklingschef på Sundhedsfaglig Højskole under VIA University College.

FAKTA:
I forskningsprojektet vil indgå 100 patienter mellem 65 og 80 år fra Århus Kommune, som bliver indlagt på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA på Aarhus Universitetshospital.

Projektet er et samarbejde mellem tre parter: Aarhus Universitetshospital (Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen samt Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA), Videncenter for Sundhedsfremme, Sundhedsteknologi og Rehabilitering på VIA University College samt Århus Kommune.

Folkesundhed i Midten et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har bevilget knap 400.000 kr. til projektet.

Yderligere oplysninger
Thomas Maribo, forskningsansvarlig terapeut, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital, tlf. 2145 2470
Sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen, Aarhus Kommune, tlf. 8940 6500

Læs mere her

Neurologisk akutklinik åbner 1. september

På RH Viborg omlægges fra 1. september endnu flere patientforløb til ambulant regi i den nye Akutklinik for Neurologiske Sygdomme en klinik, der vil betyde bedre og hurtigere hjælp til praktiserende læger og dermed også hurtigere diagnosticering af de subakutte patienter.

I akutklinikken vil man bl.a. udrede patienter med små blodpropper i hjernen og med symptomer, der har varet mere end 48 timer. Herudover er klinikken også tiltænkt patienter med symptomer på hjernekræft.

Ved at organisere forløbene i akutklinikken, vil patienterne hurtigere blive tilset af en speciallæge, og dermed hurtigere blive udredt og komme i behandling en forbedring i både tid og kvalitet. Det tilstræbes, at patienterne udredes første dag i akutklinikken og afsluttes på hospitalet senest på 3. døgn.

– Det kan udelukkende lade sig gøre, fordi der er et tæt samarbejde med en lang række af de øvrige afdelinger på hospitalet. De bidrager bl.a. med hurtige undersøgelser og prøver, forklarer ledende overlæge Lene Rosendahl fra neurologisk afdeling på RH Viborg.

Patienter med en mindre blodprop i hjernen vil også blive vurderet af fysioterapeut og ergoterapeut i akutklinikken, så behovet for genoptræning vurderes samtidig med den øvrige udredning i klinikken. Det betyder, at patienterne kan får en genoptræningsplan med, allerede når de forlader akutklinikken. Tidligere foregik det under indlæggelse, men nu vil det blive ambulant.

– Afstanden til os i neurologisk afdeling skulle gerne blive kortere, og de praktiserende læger kan bl.a. ringe til os direkte i akutklinikken eller komme til os via hospitalsvisitationen. Vi forventer, at der på den måde bliver færre indlæggelser og også færre, der må indlægges akut. Lægerne ved jo, at patienten kan komme ind på akutklinikken hvis ikke samme dag, så i hvert fald næste morgen, forklarer ledende overlæge Lene Rosendahl fra neurologisk afdeling på RH Viborg.

Akutklinikken bemandes af et team med speciallæge, koordinerende sygeplejersker og sekretær. Med oprettelsen af akutklinikken sker der samtidig en omrokering i neurologisk afdeling, hvor der bl.a. lukkes en 4-sengsstue. Stuen (29) skal benyttes til opholdsstue for patienterne i akutklinikken.

Yderligere oplysninger:
Ledende overlæge, neurologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg: Lene Rosendahl: 7844 6002 / 2462 5297

Cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive: 7844 1003 / 2098 5601

Læs mere her