180 mio. kr. til større lighed på tandområdet

Regeringen og Enhedslisten sikrer med 180 mio. kr., at flere med få penge og store tandproblemer får råd til tandbehandling. De nye tilskud til tandbehandling er en del af en større socialpakke, som præsenteres lørdag.

Modtagere af kontanthjælp, ungeydelser, ressourceforløbsydelser og andre med tilsvarende lave indkomster kan se frem til at få en væsentlig lavere tandlægeregning. Samtidig får epilepsipatienter gratis behandling af ulykkesbetingede tandskader. En aftale mellem regeringen og Enhedslisten betyder nemlig, at der afsættes 180 mio. kr. til tandbehandling på finansloven for 2013.

Jeg er stolt over, at vi nu forbedrer tandplejen for mange danskere med lave indkomster. Det vil mindske uligheden i danskernes sundhed. Vi giver en hjælpende hånd til økonomisk vanskeligt stillede borgere med f.eks. paradentose, som ofte sidder tilbage med store tandlægeregninger. Med den her aftale vil mange danskere og særligt dem med færrest penge og størst tandproblemer få bedre mulighed for tandbehandling , siger sundhedsminister Astrid Krag.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup er også tilfreds med, at borgere, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, sikres ret til yderligere tilskud til tandlægeregningen:

Det er god socialpolitik at sørge for at udsatte borgere får hjælp til tandlægeregningen. Derfor er jeg rigtig glad for denne aftale, som regeringen har lavet med Enhedslisten , siger Karen Hækkerup.

Hvis det i forvejen er svært at få råd til at betale husleje og få husholdningsbudgettet til at hænge sammen, så kan det være nærmest umuligt at få råd til tandlæge. Det er desværre virkeligheden for mange, som lever af kontanthjælp, brøkpension eller den særligt lave ungeydelse. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi nu kan gøre det markant billigere at gå til tandlæge for dem, som har allermindst at leve for , siger Stine Brix, sundhedsordfører for Enhedslisten.

De nye tilskud til tandbehandling vil gøre det væsentligt billigere at gå til tandlægen for kontanthjælpsmodtagere og andre, der er økonomisk vanskeligt stillede.

Aftalen indebærer bl.a. at:

– Unge under 25 år på kontanthjælp mv. skal højst betale 600 kr. om året for tandbehandling. Behandling for mere end 600 kr. om året bliver gratis.
– Personer på kontanthjælp mv., der er over 25 år, får tilskud på 65 pct. af den egenbetaling, som overstiger 800 kr. årligt.
– En kontanthjælpsmodtager over 25 år, der har en aggressiv form for paradentose, får halveret sin årlige tandlægeregning fra ca. 5.200 kr. til ca. 2.300 kr.
– Patienter med epilepsi får ret til vederlagsfri behandling af ulykkesbetingede tandskader som følge af epileptiske anfald.

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Thomas Sæhl, tlf.: 50 74 34 14.
Social- og Integrationsministeriets pressevagt, tlf.: 40 70 69 01.
Sundhedsordfører for Enhedslisten, Stine Brix, tlf.: 33 37 50 12.

Læs mere her

Flovt forlig om finansloven

“Med forliget om finansloven har regeringen og Enhedslisten bundet en sløjfe om julens største snydegave.”

Det siger direktør i Gigtforeningen, Lene Witte, til en kommentar til det netop indgåede finanslovsforlig.

“Man forsøger at foregive, at det er en finanslov med et socialt ansigt. Men i givet fald er man blind på det ene øje og lukker det andet,” siger Lene Witte og fortsætter:

“Regeringen og Enhedslisten har undladt at fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Heller ikke på anden måde har man gjort en indsats for de mennesker, der som følge af sygdom mister enhver indkomst. Det er utrolig skuffende, og det er stik imod partiernes mange løfter.”

Hver eneste dag året rundt mister fire syge mennesker enhver indkomst, da deres sygedagpenge stopper som følge af varighedsbegrænsningen, og da de ikke er berettigede til kontanthjælp.

Regeringen og Enhedslisten anerkender problemet og dets omfang. Partierne gik til valg på at ville ophæve varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, og det er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Der er ydermere flertal for det i Folketinget. Alligevel er en mulig løsning strandet i et langsomt arbejdende udvalg.

“I Gigtforeningen havde vi håbet, at politikerne ville lave en midlertidig akutpakke på sygedagpengeområdet, indtil en ny og forhåbentlig bedre løsning kommer på plads. Det er desværre ikke tilfældet,” siger Lene Witte og slår fast:

“Hvis du er ledig og i fare for at miste dine dagpenge, så får du en akutpakke. Hvis du er ledig og syg og i fare for at miste dine sygedagpenge, så får du en snydepakke.

Det er synd for de syge, og det er flovt for regeringen og Enhedslisten.”

Læs mere om sygedagpenge

Læs mere her

Enighed om grundlag for fortsat samarbejde mellem regionerne og Epilepsihospitalet

De to arbejdsgrupper, som nedsattes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012, har afleveret deres rapporter. Der er enighed om, om de to rapporter udgør et godt grundlag for det fortsatte samarbejde.
Danske Regioner, Region Sjælland og Epilepsihospitalet er enige om, at de to rapporter, der nu er offentliggjort, udgør et godt grundlag for det fortsatte samarbejde.

De to arbejdsgrupper, som nedsattes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012, har afleveret deres rapporter, Epilepsihospitalets fremtidige opgaver og Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet .

Arbejdsgrupperne har dels set på, hvilke behandlingsmæssige opgaver Epilepsihospitalet i fremtiden skal varetage, dels på Epilepsihospitalets økonomi- og aktivitetsstyring. Arbejdsgrupperne har givet en række anbefalinger til principper for den fremtidige henvisnings- og visitationspraksis til Epilepsihospitalet og til økonomi- og aktivitetsstyring samt takststruktur.

Det er bl.a. anbefalet, at:
regionerne og Epilepsihospitalet har et fælles ansvar for at sikre, at alle patienter med epilepsi tilbydes den udredning og behandling, der anbefales i henhold til kliniske retningslinjer samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. epilepsikirurgi mv.

Epilepsihospitalet skal prioritere patienter inden for de udrednings- og behandlingskategorier, der alene varetages på Epilepsihospitalet.

Epilepsihospitalet derudover kan tilbyde andre kategorier af epilepsipatienter udredning og behandling i det omfang de økonomiske rammer herfor er til stede.

der løbende følges op på forbruget, herunder også i forhold til ventetider.
I finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten indgår, at der afsættes 25 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. i 2013 til at understøtte Epilepsihospitalets aktivitet i en tilpasningsperiode.

Med enigheden mellem parterne om de to rapporters anbefalinger er der skabt grundlag for et godt samarbejde om Epilepsihospitalets opgaver og sat et punktum for den usikkerhed om hospitalets fremtid, som opstod i 2011.

Yderligere oplysninger
Kontorchef John Erik Pedersen, tlf. 72 26 94 66

Læs mere her