Mange elektrikere får varige mén af stød

Nye tal blev præsenteret på en ny slags konference for en meget bred kreds af interesserede. Konferencen var arrangeret af Dansk El-Forbund

Otte procent af de elektrikere, der får stød på jobbet, får varige mén af ulykken. Det viser en endnu ikke offentliggjort spørgeskema-undersøgelse, som Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har lavet for Dansk El-Forbund (DEF). Undersøgelsen er fra i år, og tallet stemmer præcist overens med en telefonundersøgelse, som forbundet selv gennemførte blandt medlemmerne sidste år. Også her oplyste otte procent af de adspurgte, at de havde fået varige mén af stød-ulykken.

Tallene kom frem, da DEF i går havde indbudt til en heldagskonference på Panum Instituttet i København. Konferencen handlede om senfølger af el-ulykker, der er et stort og meget overset problem: Mange både de ramte selv og sagsbehandlerne oplever senfølgerne, men videnskabeligt og statistisk foreligger der kun yderst sparsom dokumentation: Heller ikke hos myndighederne eller i sundhedssektoren er der særlig stor opmærksomhed på problemet.

– Vi ønsker først og fremmest at skabe fokus på, at mange først oplever konsekvenserne af stød lang tid efter hændelsen. På skadestuer fokuserer man meget på de umiddelbare følger som hjerteproblemer, men ikke på senfølgerne, der typisk viser sig i form af muskel- og skeletbesvær. Det kan være alt fra problemer med at holde på værktøj til problemer med at fungere fysisk overhovedet. Fordi, der er gået så lang tid fra hændelsen, til symptomerne viser sig, bliver sammenhængen overset, fortæller socialrådgiver i DEF Lotte Fischer.

Det var derfor en helt ny målgruppe for forbundets oplysningsvirksomhed, der var inviteret til konferencen: Blandt de 120 deltagere var arbejdsgivere, myndigheds-repræsentanter, læger, sygeplejersker, undervisere, arbejdsmiljø-professionelle og repræsentanter fra forsikringsbranchen.

De to omtalte undersøgelser viser også, at andelen af stød-ramte, der opsøger læge eller skadestue, er steget fra 2009 til 2010: I 2009 var tallet 16 procent, og i 2010 var det steget til 26 procent.

– Procenterne bygger på et begrænset talmateriale og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Men jeg mener alligevel, at de viser en positiv udvikling: Forbundet har haft fokus på området og har opfordret alle medlemmer, der får stød, til at tage på skadestuen. Det er måske det fokus, der er begyndt at virke, siger forbundssekretær Lene Christiansen, der var en af drivkræfterne bag konferencen.

Alt i alt betegnes konferencen, der altså var den første af sin art med den lidt uvante målgruppe, som en succes. Indlæggene kom fra blandt andre en dansk og en norsk arbejdsmediciner, en ungdomsforsker, arbejdsgiverorganisationen Tekniq, Sikkerhedsstyrelsen og en læge og en sygeplejerske fra Glostrup Hospital.

– Vores primære formål var at øge fokus og at sprede den viden, der trods alt findes på området, så vi kan få indsamlet endnu mere viden. Samtidig er en bredere kreds nu blevet opmærksom på budskabet om at registrere alle stød-ulykker i virksomhederne og at alle, der har fået stød, skal tage på skadestuen, siger Lene Christiansen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Lotte Fischer, socialrådgiver, tlf.: 33 29 70 14 – mobil 20 24 16 79
Lene Christiansen, forbundssekretær, tlf.: 33 29 70 23 mobil 20 24 16 86
Allan Steenberg Andersen, forbundssekretær, tlf.: 33 29 70 28 mobil 20 24 16 75.

Læs mere her

Silkedyne løste problem med allergi

– På en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for den dårligste og 5 for den bedste nattesøvn, lå jeg for et halvt år siden på en etter, men efter jeg er begyndt at sove med en silkedyne, nærmer jeg mig en klar femmer i god nattesøvn, fortæller Bo Arleth.

I to-tre år kæmpede Bo Arleth, København, der i det daglige arbejder som elektriker, med at finde årsagen til den pludseligt opståede allergi. Symptomerne, der viste sig tydeligst om natten, var vejrtrækningsproblemer og søvnløshed.

– Jeg havde det rigtig skidt og sov dårligt. Jeg vågnede flere gange i løbet af natten, hvor min hals var lukket til. Det var som om, der sad en tung mand oven på min mave og lukkede af for alt. Sov jeg længe, var det rigtig slemt, for så var min hals fyldt med slim. I begyndelsen troede jeg det var astma, men undersøgelser på henholdsvis Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital førte ikke frem til nogen entydig diagnose. Det blev konstateret, at jeg havde nedsat lungefunktion, og nogen mente, at jeg muligvis var allergisk over for skimmelsvampe, pelsdyr eller husstøvmider. Det kunne også være ting i kosten, som førte til mine allergiske reaktioner. Det var som at lede efter en nål i en høstak.

Løsningen på problemet kom helt uventet under en ferie til den spanske ø Tenerife.

– I løbet af den uge ferien varede, fik jeg det markant bedre, hvilket skabte en del undren, men naturligvis også glæde. Det eneste der var anderledes her, var måden vi sov på. Varmen om natten gjorde, at vi blot lå med nogle tynde lagner, så vi fik hurtigt sporet os ind på, at mine allergiske reaktioner højst sandsynligt kunne sættes i forbindelse med dun og fjer.

Godt hjemme igen gik Bo Arleth straks i gang med at undersøge sine iagttagelser nærmere. Via nettet fandt han frem til, at 2-3% af Danmarks befolkning er allergisk over for dun og fjer.

– Jeg var måske tættere på en løsning, så vi tog kontakt til en forhandler af sengeudstyr, og her anbefalede de os at anskaffe silkedyner med silkefyld og silkebolster fra Silkedyne-import.dk. Der var ikke langt fra tanke til handling, så vi købte straks en dobbeltdyne, puder, rullemadras, lagner og sengelinned i 100% morbærsilke. Jeg kunne mærke en klar forbedring med det samme. Jeg havde det helt fantastisk og oplevede nu at få en ubrudt nattesøvn uden vejrtrækningsproblemer. Der var nu ingen tvivl om, at mine allergiske reaktioner blev frembragt af dun og fjer i dyner og puder.

En rigtig solstrålehistorie, som Bo Arleth selv udtrykker det. Silkedynen ånder langt bedre end en dundyne, hvilket sikrer en bedre og helt unik ventilation. Silkefyldet borttransporterer helt naturligt den fugt, som kroppen frigiver i løbet af natten. Altså ingen problemer med sved eller husstøvmider og skimmelsvampe, der ikke trives i det tørre sovemiljø, som silkedynen er med til at sikre. Silkedyner er med andre ord det helt rigtige valg for folk med allergi eller astma.

– Jeg brugte to år i sundhedssystemet, uden at nogen kunne stille den rigtige diagnose, men det vendte en ferie til Sydeuropa op og ned på. Tidligere brugte jeg hver måned 3.500 kr. på allergimedicin, så anskaffelsen af en silkedyne har været en rigtig god investering. Nu kan jeg sove igennem helt uden ubehag og akutte kvælningsfornemmelser.

Michelle tilføjer, at ud over at det er fantastisk, at Bo nu får en rigtig god nattesøvn, så er silkedyne og silkesengetøj fra Silkedyne-Import.dk også det mest lækre, hun nogensinde har sovet i!

Flere informationer og/eller henvisning til nærmeste forhandler fås ved henvendelse til Silkedyne Import på mobiltlf. 2925 9270 eller på www.silkedyne-import.dk.

Billedtekst (foto 6085)
Bo Arleths allergiske reaktioner forsvandt, da de traditionelle dundyner blev udskiftet med dyner af 100% morbærsilke fra Silkedyne-import.dk

Læs mere her