Dansk Firmaidrætsforbunds kampagne “Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen” er kommet godt fra start

Dansk Firmaidrætsforbunds afdeling Motion på Arbejdspladsen (MpA) arbejder i øjeblikket på, for andet år i træk, at afholde en landsdækkende motionskampagne med budskabet om 30 minutters daglig motion og arbejdet ser ud til at bære frugt.

Der er allerede godt 1.700 tilmeldte deltagere, og tallet stiger hurtigt.
"Der er allerede en lang række af de store danske virksomheder som f.eks. A.P. Møller, Novo Nordisk og DSB, der har tilmeldt hold fra deres virksomheder", siger konsulent i MpA Morten Bierbaum.

Selv om de store virksomheder kan trække en masse deltagere, så er det faktisk i lige så høj grad de små lokale arbejdspladser, som batter noget.
Sidste år var det således også primært små arbejdspladser der løb med præmierne. Det var et hold fra Århus Kommunale Værker, som vandt førstepræmien i form af en rejse for hele holdet til Lanzarote, mens så forskellige arbejdspladser som Roskilde Domkirke, Ældrecenter Øst i Vollsmose, og Revacentret Skovminde i Aakirke by på Bornholm, løb med aktivitetspræmierne.

Kampagnen som hedder Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen, bliver til i samarbejde med Novo Nordisk, der på trods af sit primære arbejde med diabetes medicin, har valgt at gå ind og støtte kampagnen.
Kampagnen retter sig imod personer på de danske arbejdspladser og formålet er, at sætte fokus på de 30 minutters daglig motion, som er vigtig for at forebygge en række livsstilsbetingede sygdomme.

Ved at tilmelde motionshold på 4–16 deltagere, kan kolleger på de danske arbejdspladser i uge 37, 38 og 39, være med i kampagnens konkurrence, hvor førstepræmien er en uges ophold for hele holdet på St. Croix i det tidligere dansk Vestindien.

Se hvordan tilmeldingerne fordeler sig på landsplan på www.dfif.dk/mpa under statistik. Her findes også en liste over hvilke lokale arbejdspladser der har tilmeldt sig:

Yderligere information omkring kampagnen og tilmelding fås på kampagnehjemmesiden www.dfif.dk/mpa under "Arbejdspladsen Motionerer", eller ved henvendelse til MpA.
 

Læs mere her

Hjertestarter syvdobler overlevelseschancen ved hjertestop

Hvert år får 3.500 danskere pludselig hjertestop. Chancen for at overleve er markant størst, hvis der er en person til stede, som kan førstehjælp, og der er adgang til en hjertestarter. Men mindre end hver femte dansker kan udføre korrekt hjerte-lungeredning, og der er stadig mange private og offentlige arbejdspladser, som ikke har en hjertestarter hængende.

Omkring 3.500 danskere får hvert år hjertestop uden for landets hospitaler. Et hjertestop kommer ofte uden forvarsel, og hvad der sker umiddelbart efter hjertestoppet, er helt afgørende for, om personen overlever.

Hvor mange minutter der præcis er at gøre med, er individuelt og afhænger af årsagen til hjertestoppet. Men vi ved, at jo hurtigere der bliver anvendt en hjertestarter og påbegyndes en korrekt hjerte-lungeredning, desto større er chancerne for at overleve. Hvis en person i nærheden kan give hjerte-lungeredning ligger overlevelsesprocenten på 6-10 pct., og hvis der også er en hjertestarter til rådighed, kommer vi helt op i 60-70 pct. chance for at overleve et hjertestop, forklarer Linda Sachmann fra Helpan & HelpanSafety.

Overarbejde øger risiko for hjertestop
Det er en skrøne, at det kun er ældre mennesker, der får hjertestop også unge og midaldrende udsættes for det. Folk, der arbejder mange timer dagligt og ikke spiser ordentligt, udgør en stor risikogruppe, og i det hele taget er mennesker, der ikke lytter til kroppens signaler og tager for hårdt fat, i risikozonen.
Det kan være folk, der overmotionerer med fx rigtig megen spinning, eller 50-årige mænd, som pludselig begynder at løbe maraton. Men det er selvfølgelig også folk i den modsatte grøft, som ikke bevæger sig nok, spiser forkert og er overvægtige, der risikerer at få hjertestop, fastslår Linda Sachmann.

Hjertestarter redder liv
Under de rette betingelser kan mange reddes. Det er imidlertid kun cirka 20 procent af den danske befolkning, der har stiftet bekendtskab med førstehjælp og heraf er mange rustne i disciplinen. Dertil kommer, at der ofte er langt til den meget vigtige hjertestarter.
Der er blevet længere til sygehusene, og der kan snildt kan gå 20 minutter, før ambulancen når frem til den hjertestopsramte. Derfor bør der være en hjertestarter på fx offentlige institutioner, plejehjem, større virksomheder, byggepladser etc., men også fx i bybusser, der jo typisk kører i tætbefolkede områder, siger Linda Sachmann og understreger samtidig, at hjertestarteren ikke kan stå alene. Der er klart størst overlevelseschance, hvis personen med hjertestop får hjælp af én, der er opdateret i sin hjerte-lunge-redning.

Lær førstehjælp på 4 timer
Helpan uddanner hvert år 4000-4500 personer i førstehjælp. På blot 4 timer kan man lære at anvende en hjertestarter og indøve korrekt hjerte-lungeredning. Anskaffer man sig en hjertestarter gennem HelpanSafety medfølger et gratis kursus i brugen af den, så alle på arbejdspladsen ved, hvordan den virker. HelpanSafety kommer også og gennemgår bygningen og hjælper med at få hjertestarteren ophængt det strategisk rigtige sted. En række danske kommuner samt virksomheder som SKAT, DSB og Arriva tog har allerede været på kursus hos Helpan & HelpanSafety.

Pressefoto af: Laerdal

Læs mere her