Aldersrelateret træning skal løfte cykeltalenterne

Danmarks Cykle Union (DCU) og Team Danmark udgiver nu bogen om aldersrelateret træning i cykelsport, som beskriver optimal træning for børn og unge fra 10 18 år, altså før, under og efter puberteten.

Cykelsportens aldersrelaterede træningskoncept er en rammebeskrivelse, der går på tværs af cykelsportens tre hoveddiscipliner, landevej, bane og terræn. Målgruppen for det nye materiale er ambitiøse klub- og teamtrænere, der søger ny viden og inspiration til at gøre talentudviklingen i cykelsporten både bredere og bedre.

“For os som eliteforbund er det naturligt, at vi har brugt ressourcer på at udvikle denne bog, og vi er meget stolte af resultatet”, vurderer DCUs sportschef Lars Bonde.

Fra på mandag bliver bogen sendt til formændene for alle eliteklubber i Danmark, og bogen kan også købes via DCUs officielle website, www.CyclingWorld.dk.

I forbindelse med lanceringen af bogen har DCU’s bestyrelse besluttet at iværksætte en implementeringsperiode på tre år, hvor bogens konklusioner og hovedtemaer skal føres ud i dagligdagen i klubberne. Til dette projekt er afsat i alt 450.000 kr., hvor DCU og Team Danmark har delt udgifterne.

“Nøgletemaerne er fastholdelse af børne- og ungdomsryttere i sporten samt uddannelse af trænere. Målet er flere og mere velforberedte atleter at vælge imellem, når det er tid til specialisering inden for cykelsportens discipliner , forklarer Lars Bonde

DCU`s formand Tom Lund er begejstret for bogen og hovedtemaerne i implementeringsplanerne.

Bestyrelsen er opsat på, at dette projekt skal give VM i landevejscykling i København ekstra succes på den lange bane og således give mening for vores medlemmer mange år fremover. Danmarks Cykle Union skal være klar til at håndtere en stadig større medlemstilgang, og derfor har dette projekt vores store støtte , siger Tom Lund.

Team Danmarks direktør, Michael Andersen, er glad for, at den nyeste viden nu kommer ud til landets cykeltalenter:

Danske cykeltalenter gør det fremragende ikke mindst på bane og landevej. Men succesen er ikke skabt på systematisk brug af den nyeste viden om træning af børn og unge. Det nye materiale skal løfte vidensniveauet blandt trænerne og hæve kvaliteten af talenttræningen. Cykelsporten har været præget af mesterlære-princippet, og jeg håber, at vi kan supplere den tilgang med fakta og ny viden om for eksempel ernæring og mental træning, siger Team Danmarks direktør Michael Andersen.

Fakta om bogen:
Titel: Cykelsport – aldersrelateret træning 10-18 år.
Udgivet af Danmarks Cykle Union i samarbejde med Team Danmark.
Redaktion: Bo Berg Overgaard (hovedredaktør) og Lars Bonde.
Forfattere: Bo Berg Overgaard, Kim Sigmann Petersen, Janus Jørgensen, Louise Sonne Schjellerup.
Som en ekstra feature har Chris Anker Sørensen skrevet forord til bogen.
Bogen er på 200 sider

Bogens økonomi er sikret via en bevilling på 150.000 kr. fra Team Danmark samt 50.000 kr., der er bevilliget af DCU’s bestyrelse, og bogen er lavet indenfor budgettets rammer.

Fakta om Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept:
Ud over cykelsporten så er 18 andre Team Danmark støttede sportsgrene også i gang med udvikling og implementering af aldersrelaterede træningskoncepter.

De aldersrelaterede træningskoncepter skal sikre at den nyeste viden kommer talenterne til gode, samt sørge for at talentudviklingen er både målrettet og forsvarlig.

Se mere om Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept her

Læs mere her