Ny udgave af – Klassifikation af sygdomme

Sundhedsstyrelsen har gennemført en større tilretning af den danske sygdomsklassifikation. Samtidig er de opdateringer, der er foretaget, i forhold til den engelsksprogede originalversion, blevet kontrolleret.

Den oprindelige danske oversættelse af International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) blev udgivet i 1993, og siden er der ikke foretaget en systematisk gennemgang af den danske oversættelse Klassifikation af sygdomme .

Den danske version har indtil nu været præget af et meget uensartet sprog, herunder variationer fra kapitel til kapitel. Sundhedsstyrelsen har i opdateringen så vidt muligt anvendt danske kodetekster, som generelt følger de sproglige retningslinjer, der er lagt for den danske oversættelse af den medicinske terminologi SNOMED CT.

De synlige ændringer i klassifikationen er først og fremmest sproglige. Kun inden for de hæmatologiske neoplastiske sygdomme er der større strukturelle ændringer.

I forhold til Sundhedsvæsenets klassifikationssystem (SKS) gælder den nye udgave af Klassifikation af sygdomme fra den 1. januar 2012. For at imødekomme behovet for at kunne søge på flere termer, end de der indgår i kodeteksterne, bliver der snarest derefter etableret en tekstsøgefunktion i SKS-browseren, hvor en række synonymer vil indgå. Opdateringerne af SKS fortsætter som hidtil.

Efter at Sundhedsstyrelsen indledte den seneste tilretning af klassifikationen, har WHO begyndt et revisionsarbejde af ICD med henblik på en kommende ICD-11-version. Denne klassifikation skal efter planen være færdig i 2015, men der vil formentlig gå endnu nogle år, før den er klar til at blive taget i brug. USA har besluttet at indføre ICD-10 i oktober 2013, så megen international statistik vil sandsynligvis i årene fremover være baseret på ICD-10.

Læs mere her