Ny Forskning viser positive resultater i behandling af psykiske lidelser med MusiCure

Dansk forskning dokumenterer positiv virkning af den specialdesignede musik MusiCure på angste psykiatriske patienter.

Ny udgivelse på de danske apoteker: "MusiCure 4. Northern Light" med forskningsdokumenteret musik af komponisten Niels Eje, og tilhørende bog med forskningsresultater og artikler.

Ny forskning i behandling af psykiske lidelser med MusiCure

På Horsens sygehus’ psykiatriske afdeling har man opnået enestående resultater i det første pilotprojekt med anvendelse af det videnskabeligt dokumenterede musikprogram MusiCure i forbindelse med behandling af angste psykiatriske patienter. Med en positiv effekt–kvotient på 87 % er det nu dokumenteret, at specialkomponeret musik virker både beroligende og stimulerende på svært psykisk syge, og at denne form for supplerende behandling med musik klart kan anbefales som terapi i fremtiden. Resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort i den medfølgende bog til den nye MusiCure udgivelse "MusiCure 4. Northern Light", samt på forskningsgruppen Musica Humana’s hjemmeside www.musicahumana.dk

MusiCure mod posttraumatisk stress efter aktiv krigstjeneste

Traumer forsaget af voldsomme og chokerende oplevelser kan udløse posttraumatisk stress syndrom, endda flere år efter de traumatiske begivenheder. Behandling med MusiCure har vist sig at have en meget overbevisende positiv effekt på patienter med denne lidelse. En oversergent i hærens operative kommando, som bl.a. har gjort tjeneste i Bosnien, udtaler: MusiCure–konceptet er ualmindelig godt og virkningsfuldt til restituering efter at have været involveret i direkte kamphandlinger som soldat – endog med utrolig stærk effekt.

Landsdækkende forskning i musikbehandling af psykiske lidelser

De opnåede forskningsresultater er nu medvirkende til, at bl.a. Rigshospitalets traumecenter og Horsens sygehus’ psykiatriske afdeling iværksætter yderligere tilbundsgående undersøgelser og forskning i den special–komponerede musik MusiCure’s positive effekt på både psykiatriske patienter og patienter med traumer og posttraumatisk stress. Resultaterne vil løbende blive offentliggjort og præsenteret ved konferencer og kongresser i Danmark og udlandet.

Dansk musik–forskning i internationale fagtidsskrifter og medier

Den danske forskningsorganisation Musica Humana’s forskning i lydmiljøet bliver nu også publiceret i anerkendte internationale fagtidsskrifter, hvor bl.a. "European Journal of Cardiovascular Nursing" og "Intensive and Critical Care Nursing" bringer artikler om Musica Humanas resultater. I løbet af 2001–2004 har den danske forskning desuden været præsenteret ved konferencer, symposier og kongresser i Sydney, Paris, Salzburg, Barcelona, Stockholm, Oslo, Amsterdam, Boston, samt en række sygehuse og institutioner i Danmark.

Ny CD udgivelse på de danske apoteker: "MusiCure 4. Northern Light"

Siden 2003 er både musikken og forskningsresultaterne løbende blevet offentliggjort som et kombineret CD/bog produkt i MusiCure serien. Den nye CD/bog udgivelse i serien hedder "Northern Light" og vil bl.a. præsentere musik inspireret af det nordiske lys, og de enestående nye forskningsresultater indenfor behandling af psykiatriske patienter med MusiCure.

MusiCure formidles eksklusivt af apotekerne i Danmark

På grund af de mange års videnskabelige forskning som ligger bag offentliggørelsen af MusiCure og den tilhørende dokumentation, som svarer til dokumentationen for ethvert andet lægemiddel, kan MusiCure kun købes apoteket.
 

Læs mere her

MUSIK SOM MEDICIN – International anerkendelse af dansk forskning indenfor området musik som medicin.

Forskningsgruppen Musica Humana styrkes nu med deltagelse af førende nordiske forskere og suppleres med omfattende undersøgelser i det øvrige Skandinavien, samt USA og Canada.
Ny CD/bog udgivelse i serien MusiCure offentliggør aktuel dokumentation fra forskningsgruppen
Musica Humana og ny musik af komponisten Niels Eje.

Musica Humana projektet

Den tværfaglige forskningsorganisation Musica Humana (lægevidenskab og musik), har siden 1998 forsket i skabelse og dokumentation af special–komponeret musik til patienter på sygehuse. En ekspertgruppe bestående af læger, sygeplejersker, musikterapeuter, psykologer, i nært samarbejde med komponisten Niels Eje, har med støtte fra Egmont Fonden arbejdet i 5 år med opgaven: at beskrive og videnskabeligt dokumentere et mere helbredende og livsbekræftende lydmiljø på fire af de største danske sygehuse, og herigennem definere og skabe den rigtige type musik til afstresning og positiv mental stimulation.

International anerkendelse af dansk forskning

Med offentliggørelsen af forskningsdokumentation og Niels Ejes specialproducerede musik, har den banebrydende danske forskning på dette område betydet en stigende international fokus på Musica Humanas positive resultater.

Nordens førende forskere indenfor anvendelse af musik i behandling, overlæge Audun Myskja (Norge) og dr.med. Ulrica Nilsson (Sverige) har nu meldt sig som aktive deltagere i Musica Humanas arbejde og vil i Oslo og Örebro forestå en række nye undersøgelser baseret på Musica Humanas forskningsprotokoller.

Sygehuse i Seattle, USA og Toronto, Canada har ligeledes indledt omfattende projekter efter den danske model.

Musik som medicin

Forskning indenfor området musik som medicin har det sidste årti været genstand for meget stor interesse fra mange sider, men Musica Humana har i modsætning til andre projekter formået, at knytte udviklingen af et specialdesignet lydmiljø sammen med en lang række praktiske undersøgelser af lydmiljøets påvirkning af patienter på sygehuse. Musica Humana adskiller sig også fra al anden forskning i anvendelse af musik i behandling ved, at introducere et meget stort antal patienter i undersøgelserne, samt påvise at det ikke er tilstrækkeligt blot, at spille musik for patienterne. Det er den strukturerede brug af musikken og valget af den helt rigtige dokumenterede musik som giver de gode resultater forskningsgruppen har kunnet påvise. Der er således lagt stor vægt på en lang række parametre i de danske undersøgelser, bl.a. hvor og hvornår der benyttes musik, i hvilken styrkegrad musikken skal afspilles og fra hvilke lydkilder. Hertil kommer anvendelsen af blindtests og kontrolgrupper og mange andre parametre, som tilsammen har gjort de danske undersøgelser enestående og værdifulde på verdensplan.

Dansk forskning i internationale fagtidsskrifter og medier

Musica Humanas forskning i lydmiljøet bliver nu også publiceret i anerkendte internationale fagtidsskrifter, hvor bl.a. "European Journal of Cardiovascular Nursing" og "Intensive and Critical Care Nursing" bringer omfattende artikler om Musica Humanas resultater. I løbet af 2001–2004 har den danske forskning desuden været præsenteret ved konferencer, symposier og kongresser i Sydney, Paris, Salzburg, Barcelona, Stockholm, Oslo, Amsterdam, Boston, samt en række sygehuse og institutioner i Danmark.
BBC World har i år bragt flere indslag om Musica Humana og MusiCure, og den internationale engelsksprogede Radio Netherlands’ specielle helsekanal har ligeledes præsenteret omfattende dækning af forskningen.

Musica Humana og MusiCure introduceres i USA

I forbindelse med præsentationen af Musica Humana og MusiCure ved konferencen "IN:FUSION" i Salzburg dette forår, blev forskningsgruppen inviteret til USA af Nordamerikas største organisation for integrering af kunst og musik i sundhedssektoren "The Society for the Arts in Healthcare" i Washington D.C.

Ved organisationens næste årsmøde i foråret 2005 skal den danske forskning præsenteres for mere end 200 sygehusrepræsentanter i USA og Canada.

MusiCure offentliggørelse af musik og dokumentation
"MusiCure" er betegnelsen for det samlede CD/bog produkt, som i lyd, tekst og billeder beskriver de resultater forskningsgruppen og komponist Niels Eje har opnået i forbindelse med skabelse og dokumentation af musik til beroligelse, og inspiration til bedre livskvalitet.
Den 26. maj udkommer den tredje CD/bog publikation i serien: "MusiCure 3. Fairy Tales", som foruden selve musikken der indgår i undersøgelserne, også bringer de seneste forskningsresultater, samt artikler og feedback fra såvel professionelle som private brugere af den specialdesignede musik.

De seneste resultater beskriver en unik ny undersøgelse, hvor den enkelte patient oplevede perioder med, og uden musik, i en række fastsatte tidsintervaller og hermed samtidigt fungerede som kontrolperson for sig selv.

Dele af resultaterne fra denne undersøgelse beskrives af overlæge Per Thorgaard i artiklen "Patienters velbefindende hænger sammen med anvendelse af musik" og kan læses i den medfølgende bog til MusiCure 3.

MusiCure kan kun fås på apoteket
På grund af de mange års videnskabelige forskning som ligger bag offentliggørelsen af MusiCure og den tilhørende dokumentation, som svarer til dokumentationen for ethvert andet lægemiddel, kan MusiCure kun købes på de danske apoteker.

Apotekerne har den rette ekspertise og erfaring til at formidle dette musikprodukt, som netop på grund af den videnskabelige dokumentation som ligger bag, er helt unik i forhold til megen anden musik der ikke har gennemgået en tilsvarende klinisk testning.

Mange anvendelsesområder for MusiCure

MusiCure musikken har vist sig, at indeholde mange helt fundamentale og basale elementer, som giver den et langt bredere spektrum af anvendelsesområder, i en lang række andre sammenhænge end supplerende patientbehandling. Mange behandlere indenfor såvel det etablerede, som det mere alternative behandlermiljø anvender MusiCure i en lang række situationer, ligesom et meget stort antal private, herunder både børn og voksne, bruger MusiCure aktivt i deres hverdag, som terapi til afstresning og oplevelse.

Musik og lyd–atmosfærer inspireret af naturen
Komponist og musiker Niels Eje har igennem fem år arbejdet med udformningen af det konceptet "MusiCure". Musikken er blevet til på baggrund af en lang række analyser og forskningsdata fra undersøgelser af musikkens virkning på kritisk syge patienter, og analyser af musik og lyds generelle virkning på mennesker. Produktionen af MusiCure er sket i flere faser, hvor studier og lydoptagelser i naturen har spillet en afgørende rolle i udformningen af musikken. Produktionen er meget langvarig og omhyggelig og musikken består af mange lag af nøje udvalgte klange og naturoptagelser, som komplementerer hinanden og tilsammen danner et 3–dimentionelt lydunivers.

MusiCure 3 Fairy Tales
På den nye CD "Fairy Tales" er musikken inspireret af de klassiske eventyr temaer og nordiske folkeeventyr, og appellerer i høj grad til lytterens fantasi og evne til at skabe indre billeder og historier. Titlen på CDen refererer ikke til nogen konkrete eventyr, men er snarere en række "rammer", som lytteren selv udfylder med fantasiens hjælp. Naturen og naturens lyde spiller igen en vigtig rolle i produktionen af musikken. Ydermere præsenteres en række enestående billeder af den skandinaviske natur i den medfølgende bog til MusiCure 3 Fairy Tales, billeder taget af fotografen Bjørn Wennerwald, som netop har modtaget den prestigefyldte "PDN Photo Annual Award 2004" i New York, for sine billeder af nordisk natur.

FOR YDERLIGERE INFORMATION, KONTAKT:

Projektkoordinator Inge Mulvad
Tlf: 45 85 49 48
Email: info@musicahumana.dk

DOWNLOAD BILLEDER (MUSICA HUMANA & MUSICURE) DIREKTE:
www.musicahumana.dk/da/MusiCure_fotos.htm
 

Læs mere her

Hjertering lapper utætte hjerteklapper

Ny hjertering kan gøre det lettere at reparere utætte hjerteklapper. Forsøg på grise viser lovende resultater.

Patienter med en utæthed i hjerteklappen mellem venstre for- og hovedkammer, som kaldes mitralklappen, behandles ofte ved at sy en ring ind i hjertet, der strammer klappen sammen, så den bliver tæt.

Det er en meget indgribende og tidskrævende procedure, der kan medføre betydelige smerter efter operationen og føre til lang hospitalsindlæggelse.

For at minimere disse gener for patienterne har man udviklet minimalt invasive kirurgiske teknikker, hvor man gennem et 5-10 cm langt snit i højre brystvæg får direkte adgang til mitralklappen. For yderligere at reducere operationstiden er en ny type hjertering (Medtentia Double Helix Mitral Annuloplasty System), der kan implanteres med den minimalt invasive teknik, blevet udviklet.

Denne ring er designet som en nøglering og kan skrues på plads omkring hjerteklappen, hvor det før har været nødvendigt at sy ringen ind.

Forskere ved Århus Universitetshospital, Skejby, har implanteret denne nye hjertering på seks grise med den minimalt invasive teknik, og alle dyr overlevede 10 uger uden nogen komplikationer. Medtentia ringen er nu gået videre til klinisk afprøvning på patienter med utætte mitralklapper.

Dette studie blev præsenteret ved International Society for Minimally Invasive Cardiovascular Surgery , Boston, 2008

Resultaterne er publiceret i: Henrik Jensen, Jarmo Simpanen, Morten Smerup, Marianne Bjerre, Morten Bramsen, Kalervo Werkkala, Tiina Vainikka, J. Michael Hasenkam, Per Wierup. Medtentia Double Helix Mitral Annuloplasty System Evaluated in a Porcine Experimental Model. Innovations 2010;5:114-117

Læs mere her

Navnenyhed, Tiltrædelsesseminar for professor Olav Istre tirsdag den 5. februar

Olav Istres udnævnelse til professor på Syddansk Universitet markeres med et tiltrædelsesseminar tirsdag den 5. februar.

Fakta om Olav Istre

Født 28. februar 1949 i Oslo
Bosiddende på Frederiksberg
Cand.med. fra Aarhus Universitet i 1977 og dr.med. fra Oslo Universitet i 1996
Bidragyder til mere end 170 lægefaglige publikationer, primært i form af videnskabelige artikler og undervisningsmaterialer
Besidder foruden mange års lægefaglig erfaring også omfattende ledelses- og undervisningserfaring fra ind- og udland
Bl.a. arbejdede han fra marts 2009 til december 2010 som lektor på Harvard Medical School, Boston
Siden december 2010 overlæge med specialeansvar for det gynækologiske område hos privathospitalet Aleris-Hamlet
Adjungeret professor i gynækologisk kirurgi ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet
Sideløbende med professoratet fortsætter Istre uændret i sin rolle hos Aleris-Hamlet Hospitaler

Billedtekst

Olav Istre, 62, har i sit virke som speciallæge i gynækologi været blandt pionererne herhjemme inden for brugen af kikkertoperationer. 5. februar afholdes der tiltrædelsesseminar i forbindelse med hans professorat på Syddansk Universitet.

Tiltrædelsesseminar i forbindelse med Olav Istres udnævnelse til adjungeret professor i minimal invasiv gynækologisk kirurgi afholdes tirsdag den 5. februar 2013 kl. 14.00 på Syddansk Universitet, J.B. Winsløws Vej 25, 5000 Odense C. Alle interesserede er velkomne, og tilmelding kan ske på nanett.mosumgaard@ouh.regionsyddanmark.dk. Medier bedes henvende sig til Christian Fink på tlf. 20 94 84 74 eller cfi@epicent.dk.

Seminarets tema er Minimal Invasive Gynecological Surgery Present and Future: Is Open Surgery Obsolete Efter velkomst ved dekan Ole Skøtt og gæsteoplæg ved professor Hans Brolman, VU University Medical Centre, Amsterdam, afholder Olav Istre sit oplæg Evolution in Minimal Invasive Gynecological Surgery a Categorical Shift from Open Surgery. Derpå følger en afrundende debat samt reception for Olav Istre.

Læs mere her

Protein kan hindre blodpropper

Forskere har fundet et protein, der kan hindre dannelse af blodpropper og mindske vævs- og organskader ved hjerteinfarkt.
Opdagelsen kan danne basis for udviklingen af nye lægemidler.

Det er forskere fra Rigshospitalet, der står bag opdagelsen af det nye protein MAP-1. Forsøg med MAP-1 i laboratoriet viser, at det kan hæmme betændelsesreaktioner i reagensglasforsøg. I væv, som har mistet sin blodforsyning, kommer der paradoksalt nok en kraftig betændelsesreaktion, når blodforsyningen genetableres. Det skyldes, at en del af kroppens immunforsvar kaldet komplementsystemet bliver aktiveret. Aktiveringen forårsager vævsskade i hjertet og hjernen.

– Efter nogle indledende forsøg antog vi, at MAP-1 kunne beskytte mod denne type vævsskade, og vi undersøgte derfor effekten af MAP-1 hos mus, der var blevet påført midlertidig iltmangel i hjertet, det man også kalder iskæmisk reperfusionsskade. Og MAP-1 viste sig ikke bare at kunne hindre vævsskade i hjertet, men også hæmme dannelsen af blodpropper, fortæller professor Peter Garred fra Rigshospitalets Klinisk Immunologiske Afdeling. Sammen med biolog, ph.d. Mikkel-Ole Skjødt og specialestuderende Anne Rosbjerg fra Rigshospitalet/Københavns Universitet samt forskere fra Harvard University i Boston står han bag studiet, der netop er publiceret i det anerkendte amerikanske tidsskrift Circulation.

Opdagelsen af MAP-1 kan danne basis for udvikling af nye lægemidler, som specifikt hæmmer de betændelsesreaktioner, der opstår som følge af blodpropper. Dermed kan MAP-1 på sigt hjælpe mange patienter med risiko for at få blodpropper i hjertet og hjernen.

Læs mere her

Kvinder kan undgå store ar efter gynækologiske operationer

Nu introduceres helt ny, kikkertbaseret operationsform, der giver danske kvinder mulighed for at få fjernet cyster, æggestokke og selv livmoderen gennem et lille hul i navlen. Metoden efterlader kun et minimalt mærke.

I disse år er der et stort fokus på at gøre operationer så skånsomme som muligt for patienterne. Hvor mange kvinder tidligere fik store, synlige ar på maven efter fjernelse af fx cyster og livmodere, anvender man nu i stigende grad kikkertkirurgi, hvor der opereres gennem 2-4 små kikkerthuller i maven.

Til trods for denne udvikling viser nyeste statistik fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), at 46 % af alle livmoderfjernelser i Danmark stadig foretages som en åben operation med et stort ar til følge. Sådanne ar kan nu ofte undgås med ved brug af kikkertteknikken LESS , som gør det muligt at udføre gynækologiske operationer via kun ét lille hul i navlen. Metoden kan bl.a. benyttes til fjernelse af cyster, æggestokke, æggeledere og livmodere.

Hurtigt og smertefrit

Ved hjælp af den nye teknik, som inden for det gynækologiske speciale er introduceret i Danmark af speciallægerne Olav Istre og Henrik Springborg fra Aleris-Hamlet Hospitaler, kan patienterne nu blive opereret på en time og ofte udskrives samme dag med et næsten usynligt ar. Inden for højst tre uger kan kvinden være tilbage på arbejde igen. Smerterne er minimale, komplikationer er få, og bikinien kan sagtens findes frem, når det bliver sommer, udtaler dr. med., professor Olav Istre, der er chef for Aleris-Hamlets gynækologiske klinik.

Ved operation med LESS-metoden indsættes en specialudviklet port med en diameter på kun 2 centimeter efter et lille snit i navlen. Ved hjælp af porten kan man indføre 3 til 4 specialudviklede instrumenter og i løbet af en time foretage en gynækologisk operation, der normalt ville være langt mere omfattende.

Jeg blev opereret kl. 13. 48 minutter efter var jeg tilbage på stuen, og kl. 18.00 var jeg på vej hjem, siger Susanne Teglers, der med LESS netop har fået fjernet højre æggeleder pga. en cyste. Tidligere har hun fået fjernet højre æggestok ved en åben operation, hvor hun var indlagt i 3 dage og sygemeldt i 4 uger med mange smerter. Jeg kan kun være tilfreds med LESS, for jeg har aldrig haft det så godt som nu og oplevede stort set ikke smerter eller ubehag efter operationen. Allerede ugen efter kunne jeg gå på arbejde igen.

Grete Olsker Hansen har med LESS-metoden fået fjernet livmoderen grundet to muskelknuder. Også hun er yderst tilfreds. Den ene af knuderne havde forgrenet sig ind i selve livmoderen, hvilket forårsagede kraftige blødninger og var alvorligt socialt handicappende. Jeg var ikke tryg ved at begive mig uden for en dør, medmindre der var et toilet i nærheden, hvor jeg kunne komme til at skifte. Som kvinde vægter man højt, at operationsar er så usynlige som muligt. Mit er 1,5 centimeter og sidder i navlen, hvor man overhovedet ikke kan se det. Jeg kan kun anbefale metoden til andre kvinder. Der er næsten ingen men, og man er hurtigt på benene igen. Jeg blev opereret ambulant og udskrevet 6 timer senere, og få uger efter var jeg igen i fuld gang med både arbejde og motion.

Dominerende operationsform i USA

Olav Istre har de seneste tre år arbejdet med minimal invasiv gynækologi, herunder også LESS-metoden, på Harvard Medical School i Boston. Han fortæller, at 80 % af alle gynækologiske operationer på de fremmeste centre i USA i dag udføres med kikkert, herunder med LESS-metoden, og sådan bør det efter hans mening også blive i Danmark.

Ifølge Sundhedsstyrelsen foretages der årligt mere end 85.000 gynækologiske operationer. Det svarer til, at en ud af 32 danske kvinder hvert år får foretaget en sådan. Hovedparten af dem kan nu få mulighed for en hurtigere og mindre smertefuld behandlingsform end hidtil, siger Olav Istre. Han forventer, at LESS-metoden i løbet af kort tid bliver et reelt alternativ ved alle former for gynækologiske operationer i det danske sundhedssystem. ¬ Når metoden er så populær i USA, kan den naturligvis opnå lige så stor udbredelse herhjemme, slutter han.

Aleris-Hamlet Hospitaler er Danmarks største og eneste landsdækkende privathospital med afdelinger i Esbjerg, Herning, Søborg, Aalborg og Aarhus. Virksomheden dækker mere end 40 specialer. www.hamlet.dk

Billedmateriale

Foto 1: Efter et lille snit i navlen indsættes en specialudviklet port med en diameter på kun 2 centimeter. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-LSS1.jpg

Foto 2: Ved hjælp af porten kan man indføre indtil 4 specialudviklede instrumenter og i løbet af en time foretage gynækologisk operation. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-LSS2.jpg

Foto 3: Lægerne Olav Istre og Henrik Springborg fra Aleris-Hamlet Hospitaler har introduceret LESS-metoden i Danmark. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-LSS3.jpg

Foto 4: Operation med LESS-metoden efterlader kun et lille mærke i navlen. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-LSS4.bmp

Billederne kan hentes i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Gjensidige sponsorerer Børsen Business Stafet

Gjensidige Forsikring er i år hovedsponsor for Børsen Business Stafet, som finder sted den 12. maj i Hørsholm. Gjensidige og Børsen har ved flere lejligheder samarbejdet omkring løbe- og motionsaktiviteter. Senest i forbindelse med en gruppe danske erhvervsprofilers deltagelse i Boston Marathon.

Business Stafetten er et nyt tiltag indenfor motionsløb og henvender sig primært til virksomheder, men privatpersoner er også meget velkommen til at tilmelde hold. Stafetten er tænkt som et mere seriøst alternativ til den populære og folkelige DHL-stafet. Løbet afvikles i naturskønne omgivelser omkring SCION DTU i Hørsholm væk fra storbyens larm, og arrangørerne garanterer, at man her slipper for at skulle kæmpe sig gennem menneskemængder på trange stier og gennem tåger af grill-os.

Konceptet er enkelt. Et stafethold kan bestå af 2 6 personer, som tilsammen skal løbe en halvmaraton (21,1 km). Der løbes på en rundstrækning på 3,5 km, men derudover bestemmer holddeltagerne selv hvordan de fordeler kilometerne mellem sig. Efter løbet vil der være mulighed for at samles til hygge, spisning og evaluering af dagens bedrifter i det opstillede fællestelt.

Næsten 400 løbere har allerede tilmeldt sig stafetten, men der er plads til mange flere!

Læs mere om stafetten og hvordan du kan tilmelde dig.

Læs mere her