Ultralangtidsvirkende insulin degludec giver god reduktion af langtids-blodsukkeret med færre tilfælde af hypoglykæmi ved behandling af type 1- og type 2-diabetes

Ultralangtidsvirkende insulin degludec, som Novo Nordisk har under udvikling, sænker blodsukkerniveauet med signifikant lavere forekomst af hypoglykæmi (lavt blodsukker) sammenlignet med insulin glargin. Det viser en række forskningsresultater, der præsenteres på det 71. årsmøde i den amerikanske diabetesforening, ADA, i San Diego. De nye data stammer fra to kliniske fase 3-studier, som strakte sig over 52 uger det ene inden for type 1-diabetes og det andet inden for type 2-diabetes.1,2

I en separat præsentation fremlægges resultater fra et 26-ugers studie i type 2-diabetes, der viste, at insulin degludec kunne doseres på forskellige tidspunkter fra dag til dag.

“Hypoglykæmi eller lavt blodsukker er en stor bekymring for mange diabetikere,” sagde professor Alan Garber fra Departments of Medicine, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA. “Derfor er det særlig positivt, at insulin degludec markant nedsætter den generelle forekomst af hypoglykæmi hos type 2-diabetikere og natlig hypoglykæmi hos såvel type 1- som type 2-diabetikere. Resultaterne fra disse studier viser, at insulin degludec potentielt vil medføre væsentlige fordele for patienterne og deres muligheder for at sikre en velreguleret diabetes.”

Resultaterne omfatter bl.a.:

– 52-ugers-studierne var tilrettelagt med henblik på at nå ensartede glykæmiske mål for alle patienter (såkaldte treat-to-target-studier). Efter ét år oplevede patienter, der blev behandlet med insulin degludec, reduktioner i * HbA1C på 0,4% for type 1-diabetes og 1,2% for type 2-diabetes, hvilket var statistisk ikke-inferiørt i forhold til insulin glargin.1,2

– Blandt type 2-patienter sås en signifikant lavere forekomst af hypoglykæmi ved behandling med insulin degludec sammenlignet med insulin glargin (11,1 mod 13,6 episoder/patientår; p=0,0359)1

– Forekomsten af natlig hypoglykæmi, defineret som forekommende i tidsrummet mellem midnat og kl. 05.59, var 25% lavere blandt både type 1- og type 2-patienter, der blev behandlet med insulin degludec, end blandt dem, der blev behandlet med insulin glargin (henholdsvis 4,4 mod 5,9 episoder/patientår, p = 0,021; og 1,4 mod 1,8 episoder/patientår, p=0,0399)1,2.

Der blev på ADA også fremlagt forskningsdata vedrørende muligheden for at dosere insulin degludec på forskellige tidspunkter fra dag til dag hos patienter med type 2-diabetes. Studiet viste, at ændringer i tidspunktet for injektion af insulin degludec fra dag til dag (med op til 40 timers interval) ikke påvirkede den overordnede glykæmiske kontrol eller risikoen for hypoglykæmi sammenlignet med insulin glargin.

Insulin degludec blev doseret én gang dagligt ved at skifte mellem morgen- og afteninjektioner fra dag til dag, mens insulin glargin blev doseret på samme tidspunkt hver dag jf. forskrifterne for ordination.3 Insulin degludec og insulin glargin reducerede HbA1C med henholdsvis 1,28 og 1,26 procentpoint.

Studierne var tilrettelagt som såkaldte treat-to-target-studier, hvor justeringen af insulindosis skete gennem systematisk titrering for at opnå det ønskede fasteblodsukkerniveau. I de åbne studier havde patienterne, der fik hhv. insulin degludec og insulin glargin, samme blodsukkerniveau fra start, og forskerne havde derved mulighed for nøje at fastslå forskellene mellem de to behandlinger.

Yderligere information:

Medier:

Katrine Sperling
Tlf.: 4442 6718

Investorer:
Klaus Bülow Davidsen
Tlf.: 4442 3176

Jannick Lindegaard
Tlf.: 4442 4765

Frank Daniel Mersebach
Tlf.: 4442 0604

Lars Borup Jacobsen
Tlf.: 3075 3479

Læs mere her

Hvor slank ønsker du at være

Hvis du kunne trykke på en knap indtil din vægt var nede på den vægt som du inderst inde ved, at du virkelig ønsker, hvad ville du så veje De fleste mennesker lyver for sig selv når de tænker på hvor mange kg de ønsker at tabe. De siger Jeg ønsker at tabe 5 eller 10 kg men hvis man får 30 kg overvægt eller mere er 10 kg vægttab knap synligt. Dette er en af grundende til, at vi har en tendens til at blive ved med at tage på. En vægtforøgelse på 2,5 kg er knap synlig, der er imidlertid en klar grænse ved en vægtstigning på + 2 kg derefter bliver det betydeligt vanskeligere mentalt.

Varigt vægttab uden sved på panden.
Dansk forskning på patienter med slidgigt viser, at Cambridge Vægtplan giver varigt vægttab til overvægtige uden brug af motion. Patienter med slidgigt kan have svært ved at tabe sig gennem fysisk aktivitet. Et dansk studie fra Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital konkluderer, efter at have undersøgt pulverkuren Cambridge Vægtplan, at pulverkuren faktisk udretter mirakler for overvægtige patienter med artrose(slidgigt) Andre slankekure kan være skyld i et nedsat indhold af mineraler i knoglerne og en forringet knogletæthed, hvis kuren ikke kombineres med motion. Ifølge forskningen blev knoglerne derimod stærkere under brugen af Cambridge Vægtplan. Studiet viste også at programmet ligeledes gavnede humøret. Studiet er netop blevet publiceret i tidsskriftet European Journal of Clinical Nutrition.

Vægttab kræver vejledning.
Fordommene om pulverkure trives, fordi så mange mennesker har lavet akutløsninger, hvor de har købt en pulverkur og selv har prøvet at håndtere vægttabet. Det, som adskiller Cambridge Vægtplan fra andre pulverkure er derfor en tæt kontakt med en uddannet vægtplan konsulent både før, under og efter vægttabet. Else Gammelgaard Madsen, Nyt Image Flot & Slank i Tilst er netop blevet kåret som tidens konsulent af Cambridge Danmark A/S for sit store engagement i arbejdet som vægtplan konsulent. Else har siden 1994 arbejdet som Erhvervs og Image Coach. Else udtaler Jeg var meget skeptisk da jeg i december 2011 blev præsenteret for Cambridge vægtplan. Jeg havde selv taget 15 kg på og besluttede, at jeg først ville afprøve produkterne inden jeg gik i gang med uddannelsen som vægtplan konsulent. Resultatet er, at jeg nu har tabt 10 kg og 60 cm blot ved at udskifte 2 måltider med Cambridge vægtplan produkterne. Mine kunder taber sig også utrolig flot og giver udtryk for, at det er den letteste og mest effektive vægtplan de nogensinde har prøvet. Jeg er glad for at have mulighed for at kunne hjælpe mennesker med at få et flot og stabilt vægttab og at uddanne, motivere og inspirere nye vægtplan konsulenter .

Langsigtet vægttab og stabilisering af vægten.
For at tilbyde et mere langsigtet vægttab og stabilisering af vægten, har lægerne Knut Kolle/Norge og William Amzallag/ Frankrig i samarbejde med Cambridge/Sverige udviklet et nyt Hold Vægten Program. Efter at have testet det nye program over længere tid har de nu opnået enestående resultater. Grunden til at programmet er udviklet er for yderligere at forbedre vægttabs resultaterne på lang sigt. Studier viser at der findes en klar sammenhæng mellem tidsaspektet og det langvarige resultat og at dem som brugte Cambridge Vægtplan efter det nye program, både holdt vægten længere og havde mindre problemer med dette.

Din vægtplan konsulent hjælper dig!
Cambridge Vægtplan sælges udelukkende gennem uddannede konsulenter. Konsultationerne hos vægtplan konsulenten er umådelig vigtige for resultatet. Ud over salg af produkter hjælper konsulenten med vejning, måling, motivation, inspiration og opmuntring.

Online informations webinarer og online vægtplan coaching programmer.
Cambridge Vægtplan Konsulent Else Gammelgaard Madsen www.flotogslank.dk i Tilst tilbyder ud over personlige konsultationer desuden online informations webinarer, et online Tab i Vægt program samt et 10 ugers Hold Vægten program efterfulgt af opfølgning på resultaterne efter 6, 12, 24 måneder osv. Kombinationen af et før, under og efter program har vist sig at øge chancerne for succes betydeligt.

Stort behov for flere Vægtplan Konsulenter i hele Danmark.
Efterspørgslen på Cambridge Vægtplan produkterne er stærkt stigende og der er et stort behov for flere vægtplan konsulenter i hele landet. Uddannelsen er modulinddelt og består af en teoretisk og en praktisk del. Modul 1 og 2 finder sted i Borup den 12 + 13. januar 2013. Uddannelsen er gratis og giver mulighed for at blive vægtplan konsulent i dit lokalområde.

FAKTA om CAMBRIDGE Vægtplan
Målgruppe – mænd og kvinder med BMI over 25
Pioner indenfor bekvemt, ernæringsmæssigt afbalanceret og varigt vægttab
Forskningsbaseret virksomhed, der griber produktudvikling an på samme måde som lægemiddelafprøvning

Læs mere her