Vinderne af turen til St. Croix fundet

I dag blev vinderholdet af Dansk Firmaidrætsforbunds motionskampagne Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen fundet. Det heldige hold, som skal en tur til st. Croix kommer fra Roskilde Kommune.

Efter at have motioneret sig igennem de tre kampagneuger hvor Dansk Firmaidrætsforbund sammen med Novo Nordisk har sat fokus på den daglige motion, kunne det heldige vinderhold fra Roskilde Kommunes IT–Afdeling "Bonderøvene" i dag modtage beskeden om at de skal en tur til Caribien.

Ifølge holdkaptajn Marianne Jensen, har deltagerne på holdet sørget for at holde sig i form på mange forskellige måder. "IT–afdelingen i Roskilde Kommune servicerer en række forskellige steder med PC´ er og telefoni, så vi har været rundt til en masse af kommunens afdelinger i hele byen på cykel".

Udover motionen i arbejdstiden har mange af holdets deltagere også motioneret i fritiden, og det kan ses på holdets motionsstatistik. De 14 deltagere har tilsammen motioneret 275 motionsdage i løbet af kampagnens tre uger. Det svarer til et gennemsnit på 19,6 motionsdage, eller 21.445 motionsminutter.

Dansk Firmaidrætsforbund og Novo Nordisk ønsker de heldige vindere tillykke med præmien.

Yderligere oplysninger:

Jakob Thøger Michelsen
Dansk Firmaidrætsforbund
Telefon: 65 31 65 60
Mobil: 22 35 37 33
 

Læs mere her

Gravide fravælger influenzavaccination

Højsæsonen for influenza nærmer sig. For mange af os er influenza blot lig med feber og et par dage under dynen, men for gravide kan influenza slå hårdere, end de tror. Alligevel fravælger mange gravide at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og lade sig vaccinere, hvis de er mere end 12 uger henne i deres graviditet. Årsagen er, at de frygter, at vaccinen kan skade deres ufødte barn. Det viser en undersøgelse, der er foretaget af min-mave.dk i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Her angiver 55 procent af de adspurgte gravide, som svarer nej til at lade sig vaccinere, frygten for skader hos barnet som grund til at fravælge vaccinationen.

Men går man som gravid med den slags bekymringer, kan man være helt rolig, understreger læge Søren Brostrøm, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen:

– Det sidste, man som mor ønsker, er at gøre noget, som kan skade ens barn. Men fakta er, at vaccinen er meget sikker for barnet. Vaccinen er blevet undersøgt over hele verden, og en helt ny undersøgelse fra Statens Serum Institut har netop undersøgt vaccinen blandt danske gravide, og den viser helt entydigt, at vaccinen er meget sikker at bruge. Der sås ingen øget risiko for misdannelser, for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt blandt børn af kvinder, der var blevet vaccineret under graviditeten, forklarer Søren Brostrøm.

Der er desuden god grund til at tage influenza alvorligt, hvis man er gravid. Influenza under graviditeten øger risikoen for abort, og videnskabelige studier viser desuden, at der hos ikke-vaccinerede kvinder kan være en risikoforøgelse på op til 25 procent for for tidlig fødsel og lav fødselsvægt. I undersøgelsen foretaget af min-mave.dk svarer 55 procent af de adspurgte gravide kvinder også, at de er bekymrede for, om det kan skade deres ufødte barn, hvis de bliver smittet med influenza. Over halvdelen vil desuden vælge at blive vaccineret mod influenza, hvis de får det anbefalet af deres jordemoder eller praktiserende læger.

– Det er positivt, at der er stor forsigtighed blandt danske gravide i forhold til medicin og vacciner. Men det forekommer nu rigtig fornuftigt at forsøge at holde influenza på afstand under graviditeten, understreger Lillian Bondo, der er formand for Jordemoderforeningen, som støtter op om Sundhedsstyrelsens kampagne.

Læs mere her

Aldersrelateret træning skal løfte cykeltalenterne

Danmarks Cykle Union (DCU) og Team Danmark udgiver nu bogen om aldersrelateret træning i cykelsport, som beskriver optimal træning for børn og unge fra 10 18 år, altså før, under og efter puberteten.

Cykelsportens aldersrelaterede træningskoncept er en rammebeskrivelse, der går på tværs af cykelsportens tre hoveddiscipliner, landevej, bane og terræn. Målgruppen for det nye materiale er ambitiøse klub- og teamtrænere, der søger ny viden og inspiration til at gøre talentudviklingen i cykelsporten både bredere og bedre.

“For os som eliteforbund er det naturligt, at vi har brugt ressourcer på at udvikle denne bog, og vi er meget stolte af resultatet”, vurderer DCUs sportschef Lars Bonde.

Fra på mandag bliver bogen sendt til formændene for alle eliteklubber i Danmark, og bogen kan også købes via DCUs officielle website, www.CyclingWorld.dk.

I forbindelse med lanceringen af bogen har DCU’s bestyrelse besluttet at iværksætte en implementeringsperiode på tre år, hvor bogens konklusioner og hovedtemaer skal føres ud i dagligdagen i klubberne. Til dette projekt er afsat i alt 450.000 kr., hvor DCU og Team Danmark har delt udgifterne.

“Nøgletemaerne er fastholdelse af børne- og ungdomsryttere i sporten samt uddannelse af trænere. Målet er flere og mere velforberedte atleter at vælge imellem, når det er tid til specialisering inden for cykelsportens discipliner , forklarer Lars Bonde

DCU`s formand Tom Lund er begejstret for bogen og hovedtemaerne i implementeringsplanerne.

Bestyrelsen er opsat på, at dette projekt skal give VM i landevejscykling i København ekstra succes på den lange bane og således give mening for vores medlemmer mange år fremover. Danmarks Cykle Union skal være klar til at håndtere en stadig større medlemstilgang, og derfor har dette projekt vores store støtte , siger Tom Lund.

Team Danmarks direktør, Michael Andersen, er glad for, at den nyeste viden nu kommer ud til landets cykeltalenter:

Danske cykeltalenter gør det fremragende ikke mindst på bane og landevej. Men succesen er ikke skabt på systematisk brug af den nyeste viden om træning af børn og unge. Det nye materiale skal løfte vidensniveauet blandt trænerne og hæve kvaliteten af talenttræningen. Cykelsporten har været præget af mesterlære-princippet, og jeg håber, at vi kan supplere den tilgang med fakta og ny viden om for eksempel ernæring og mental træning, siger Team Danmarks direktør Michael Andersen.

Fakta om bogen:
Titel: Cykelsport – aldersrelateret træning 10-18 år.
Udgivet af Danmarks Cykle Union i samarbejde med Team Danmark.
Redaktion: Bo Berg Overgaard (hovedredaktør) og Lars Bonde.
Forfattere: Bo Berg Overgaard, Kim Sigmann Petersen, Janus Jørgensen, Louise Sonne Schjellerup.
Som en ekstra feature har Chris Anker Sørensen skrevet forord til bogen.
Bogen er på 200 sider

Bogens økonomi er sikret via en bevilling på 150.000 kr. fra Team Danmark samt 50.000 kr., der er bevilliget af DCU’s bestyrelse, og bogen er lavet indenfor budgettets rammer.

Fakta om Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept:
Ud over cykelsporten så er 18 andre Team Danmark støttede sportsgrene også i gang med udvikling og implementering af aldersrelaterede træningskoncepter.

De aldersrelaterede træningskoncepter skal sikre at den nyeste viden kommer talenterne til gode, samt sørge for at talentudviklingen er både målrettet og forsvarlig.

Se mere om Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept her

Læs mere her