Rekordstor deltagelse af danske svømmere ved årets VM i is-svømning

26 danskere deltager ved VM i is-svømning, som i år bliver afholdt i Sibirien. De får mulighed for at dyste på ni forskellige distancer i det iskolde vand. VM-bassinet er hugget ud af isen i den tilfrossede flod Tura ved byen Tyumen og 4 danske kvinder stiller op på den super krævende kongedistance, der er hele 450 m.En af de kvinder der også deltog ved det sidste VM for to år siden i Finland er Mette BL Thomsen, 54 år. Hun er én af de ildsjæle, der arbejder på at udbrede kendskabet til is-svømning i Danmark: “Efter min sidste VM-deltagelse, hvor jeg vandt bronze i min aldersgruppe 50-59 år – og blev den første dansker, der svømmede 450 m i is-vand, har jeg skærpet træningen – og også arbejdet for at udbrede denne fantastiske og krævende sportsgren i Danmark”.

Mette BL Thomsen håber selvfølgelig på, at hun også i år kan få en medalje. Men bare det at gennemføre en disciplin er yderst krævende, hvor eneste tilladte påklædning er svømmedragt, svømmebriller og en obligatorisk hovedbeklædning: “Jeg tror på, at det umulige er muligt, og stiller op i samtlige 9 discipliner. Det vil sige 25 & 50 meter brystsvømning. 25, 50, 100, 200 & 450 meter crawl/fri og i to stafetløb 4 x 25 m bryst og 4 x 25 meter crawl/fri”, siger Mette BL Thomsen.

Handicappet kvinde deltager på lige fod med de øvrige deltagere
Svømmetalentet Nadja Joy (28 år), som lider af Prader-Willis syndrom (udviklingshæmmet), deltager for første gang i en is-svømningskonkurrence. Hun stiller, trods sine udfordringer op i hele 7 distancer inklusive 450 m. Selv om hun har et handicap træner hun dagligt og blev i 2011 kåret som årets åbent-vand svømmer. Hun har tilmed ved stævner i ind og udland vundet mere end 500 svømmemedaljer. Nu vil Nadja Joy også til VM i Sibirien, og hun er et godt bud på en medalje til Danmark i år. Mette BL Thomsen har coached og flere gange svømmetrænet med Nadja Joy og hun er imponeret over denne kvinde: ” Nadja er helt speciel og hun stiller op i 7 discipliner, inklusive 450 m, der er den sværeste disciplin til VM. Det kræver mentalt overblik, en fysisk stærk krop og rigtig meget træning”. Nadja svømmetræner hele året i åbent vand, men har netop smidt våddragten for at lære at udholde den bidende kulde i det underafkølede vand. Nadjas mor Lilli Susanne Tønnesen tager med til Sibirien for at støtte Nadja, bl.a. med at tælle de baner hun svømmer.

Fakta om VM i is-svømning
VM i is-svømning afholdes hvert andet år rundt om i verden. Den 8.-12. marts 2016 afholdes VM i Sibirien.
Svømmebassinet er hugget ud af isen i den tilfrossede flod Tura ved byen Tyumen.
Danmark deltager i VM for tredje gang. Første gang i Letland i 2012 med tre deltagere. I 2014, i den Finske by Rovaniemi 7 km nord for polarcirklen, deltog 20 til VM.
2 danskere høstede medaljer.
I år deltager 1276 svømmere fra 39 forskellige lande. 801 mænd og 464 kvinder.
Mere end 900 er russere, 116 kommer fra Finland, 30 fra Tyskland, 28 fra Belgien og Danmark kommer på en fornem femteplads med 26 deltagere til dette VM.
Den yngste er 8 år og den ældste er 91 år.
Fra Danmark er den yngste 24 år og den ældste 72 år.

I år konkurreres der i aldersgrupper med 5 års interval, og der uddeles guld, sølv og bronzemedaljer i alle disse grupper.
Læs mere på: winterswimming.ru/en/

Se video-resume af de 450 m her: www.youtube.com/watch v=uxtnh-FJOOI

Læs mere her

Dansk ledet europæisk KOL projekt får EU støtte

Et nyt projekt kan med EU støtte nu forbedre vilkårene for KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) patienter.

Europæisk problem Europæisk samarbejde
KOL er en udbredt lidelse i Europa som medfører hyppige hospitalsindlæggelser og en alvorlig forringelse af livskvalitet da patienterne ofte isoleres socialt. Samtidig er sygdommen en økonomisk og ressourcemæssig belastning for samfundet og sundhedssektoren.

MedCom International som repræsenterer Region Syddanmark, afdeling for Regional Udvikling har i samarbejde med organisationer og hospitaler i Belgien, Italien, Norge, Storbritannien og Spanien derfor udarbejdet et projekt, Better Breathing, som ikke alene kan betyde nedsat indlæggelsestid men også en øget tilfredshed og livsglæde i hverdagen for KOL patienterne.

Claus Duedal Pedersen, International Manager fra MedCom er glad for nyheden om støtten og siger om projektet "Det er et unikt og banefrydende projekt og med den økonomiske støtte fra EU kan vi nu få skabt bedre vilkår for KOL patienter. Vores samarbejde med de europæiske partnere sikrer at metoden afprøves i flere lande og under forskellige former, hvilket giver os det bedste billede af mulighederne og systemerne og i sidste ende den bedste løsning for patienterne".

Cheflæge på Sygehus Fyn Peder Jest siger ligeledes om projektet "På sygehus Fyn er fokus rettet mod patienten med kroniske tilstande i såvel det akutte som det ambulante forløb. Med dette projekt kommer der et nyt og anderledes alternativ, som i fremtiden vil gøre en stor forskel for patienterne, da behandlingen vil blive optimeret både til fordel for patienten og sygehuspersonalet".

Også i forhold til samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunerne har projektet stor betydning. Sundhedsdirektør Jane Kraglund siger: "Projektet vil i høj grad medvirke til at etablere nye samarbejdsrelationer mellem sygehuse og den kommunale hjemmepleje. Det vil stille nye krav til de kommunale medarbejdere, men også betyde at kommuner får langt bedre mulighed for at tilbyde bedre service til kroniske patientgrupper".

Better Breathing "bedre luft"
Projektet som skal skabe et bedre sygdomsforløb for KOL patienter hedder Better Breathing og pengene til projektet er nu fundet via EU´s eTEN–program, som yder støtte til bl.a. fælles europæiske eSundheds–projekter. Better Breathing vil via en speciel patientkuffert med indbygget TV, telefon og måleudstyr give patienterne direkte og visuel kontakt til professionel hjælp, så patientens sygdomsforløb følges løbende og mange problemer kan derved opdages og klares inden de bliver for alvorlige og kræver indlæggelse. Dette skaber en øget tryghed for patienten i dagligdagen. Desuden kan løsningen tilbyde patienterne genoptræning, sygdoms– og livsstilsinformationer og en social dimension, da systemet kan kommunikere også visuelt – med andre KOL patienter.

Projektet vil som udgangspunkt køre på Sygehus Fyn i Danmark foruden Spanien, Norge og Wales.

Større udbredelse
KOL er ikke et Europa problem alene og også andre kroniske lidelser medfører hyppige indlæggelser og social isolation. For disse skal sygdomsforløbet ligeledes forbedres og den sociale kontakt genetableres for patienterne. Better Breathing er derfor ment som en forløber for en større udbredelse af systemet der kan udvides til andre kroniske sygdomme og en international spredning.

Om MedCom
MedCom der beskæftiger sig med elektronisk kommunikation inden for sundhedssektoren blev oprettet i 1994, og formålet var at samle de mange projekter om elektronisk kommunikation i sundhedssektoren ét sted. I dag rådgiver MedCom mange forskellige partnere inden for sundhedssektoren samtidig med, at det udvikler og implementerer nye projekter, der bruges både regionalt, nationalt og internationalt.

Læs mere om MedCom på www.medcom.dk og om Sygehus Fyn på www.sygehusfyn.dk.

###

Mere information:

MedCom International
Claus Duedal Pedersen
Telefon: 65 43 20 30
Mobil: 40 36 86 29

SHF Sygehus Fyn
Cheflæge Peder Jest
Mobil: 40 82 73 41

Region Syddanmark
Direktør, Jane Kraglund
Direkte: 76 63 14 30
Mobil: 28 99 32 40

GITS A/S Global IT Systems
Adm Direktør, Kurt Christensen
Direkte: 70 20 96 50
Mobil: 25 40 66 00
 

Læs mere her

Forlænget frist til årets Werther-pris

Sidste frist for at indstille kandidater til årets Werther–pris er forlænget til den 14. august.

Werther–prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.

Formålet med prisen er at fremme en etisk forsvarlig formidling af selvmordsproblematikken i de danske medier, herunder at:

– forebygge gennem information
– undgå tabuisering
– modvirke smitteeffekt
– tage hensyn til og beskytte de efterladte
– oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte

Formålet med prisen og dermed også retningslinierne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO’s anbefalinger, som kan ses på www.selvmordsforskning.dk/Web/Site/Menu1/Presse

Prisen er på kr. 10.000, og det er anden gang prisen uddeles i forbindelse med Verdensdag for selvmordsforebyggelse, World Suicide Prevention Day, i år den 7. september 2006.

Kandidater til prisen
Enhver kan indstille en kandidat til prisen. Hvis man ønsker at indstille en kandidat, skal man opfylde følgende betingelser:

– Indstillinger skal sendes til Center for Selvmordsforskning, evt. som e–mail.

– Der skal være tale om en kort, motiveret indstilling vedlagt eksempler på eller henvisning til kandidatens arbejde

– Kandidaten skal selv kunne acceptere indstillingen

Den unge Werther
Werther–prisen har fået sit navn efter hovedpersonen i Goethes roman fra 1774, "Den unge Werthers lidelser", som ender med at begå selvmord. Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som det øvrige Europa, hvor unge mænd der identificerede sig med Werther tog sig af dage ved at benytte samme metode. Fænomenet beskrives i fagkredse som "Werther–effekten". Prisens navn skal derfor minde om, at selve formålet med prisen er at lære af historien og bl.a. undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, som kan være med til at øge antallet af selvmord.

Inspiration fra Belgien
Ideen til en mediepris for at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en lignende pris i 2003. Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Per Roholt, Dansk Journalistforbund og Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning.

Yderligere oplysninger
Læs mere om selvmord og selvmordsforskning på www.selvmordsforskning.dk
 

Læs mere her

Privathospitaler: Vi kan fedmeoperere lige så billigt som i udlandet

Stadig flere overvægtige lader sig fedmeoperere i udlandet. Unødvendigt, mener danske privathospitaler, der efter prisnedsættelser oplyser at have nået samme prisniveau som deres kolleger i fx Belgien og Tyskland.

De skærpede adgangskrav til fedmeoperation i offentligt regi, som trådte i kraft for godt to år siden, har ført til et markant fald i antallet af udførte operationer herhjemme. Stramningerne har også betydet, at stadig flere overvægtige vælger selv at betale for indgrebene, når de ikke længere kan komme i betragtning til operation på det offentliges regning. Selvbetalerne søger samtidig i stigende grad mod hospitaler i udlandet.

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) advarer mod at fravælge danske udbydere af fedmeoperationer til fordel for udenlandske privathospitaler.

En fedmeoperation er et omfattende indgreb, hvor god efterfølgende opfølgning og vejledning er nødvendig. Samtidig skal man være opmærksom på, at patientforsikringen ikke dækker, hvis behandlingen er foretaget i udlandet. Vigtigst af alt er dog, at den danske overvægtskirurgi er i international topklasse. Det viser flere rapporter, udtaler sekretariatschef Naomi Pagh Abudi fra BPK.

Patientflugten til udlandet undrer overlæge, professor, dr.med. Peter Funch-Jensen hos Aleris-Hamlet Hospitaler, der er Danmarks største private udbyder af fedmeoperationer.

Patienterne rejser udenlands, fordi de mener at kunne spare penge, eller fordi de tror, at de skærpede adgangskrav til en skatteyderbetalt fedmeoperation også gælder selvbetalere på privathospitaler. Det er ganske unødvendigt, for privathospitalerne herhjemme har i flere omgange nedsat priserne, og man kan sagtens blive fedmeopereret på et dansk privathospital, selvom man ikke lever op til de stramme adgangskrav til en skatteyderbetalt operation, siger fedmekirurgenoverlægen, der fra tid til anden får henvendelser fra udenlandsk opererede, som efterfølgende har oplevet komplikationer eller mangler vejledning til fx diæten.

Han oplyser, at landets privathospitaler har ledig kapacitet inden for fedmekirurgi grundet færre henviste patienter fra det offentlige system, og at en gastric bypass fedmeoperation efter flere prisnedsættelser koster godt 65.000 kr. alt inklusive, herunder forundersøgelse og to års opfølgning.

Det svarer til de priser for tilsvarende operationer på belgiske og tyske privathospitaler, som annonceres herhjemme. Der er altså ikke længere væsentlige besparelser at hente i vore sydlige nabolande, konkluderer Peter Funch-Jensen.

Aleris-Hamlet Hospitaler er med mere end 40 forskellige specialeområder samt afdelinger i Esbjerg, Herning, København, Aalborg og Aarhus Danmarks største og bredeste privathospital. www.aleris-hamlet.dk.

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, har 34 medlemsvirksomheder og repræsenterer ca. 80 % af omsætningen i den private hospitalssektor i Danmark. Brancheforeningen, der er en del af Dansk Erhverv, arbejder for at varetage medlemmernes politiske interesser samt forbedre rammevilkårene for landets privathospitaler. www.privatehospitaler.dk

Læs mere her

Samme højde – men meget mere sikker

Nu kan husholdningskøleskabet udskiftes uden ekstraomkostninger med det nyeste medlem i BioCompact-serien fra Gram Commercial.

Produktnyheden BioCompact II 310 fra Gram Commercial er skræddersyet til laboratorier, apoteker og sygehuse, der ønsker at udskifte husholdningskøleskabet med et professionelt opbevaringsskab uden meromkostninger.

Takket være en standardhøjde på 122 cm kræver BioCompact II 310 nemlig nøjagtig samme plads som ordinære køleskabe. Det er derfor ikke nødvendigt at bygge arbejdspladsen om for at opgradere til en professionel løsning.

Vi har manglet et skab i nøjagtig denne højde, som tilgodeser kunder, der ønsker en smidig og nem opgradering fra det almindelige husholdningskøleskab. Som alle andre modeller i BioCompact-serien opfylder BioCompact II 310 de højeste sikkerhedsmæssige krav, siger Henrik Gammelager, business development manager ved Gram Commercial.

Testet i sikkerhed
Det betyder blandt andet, at BioCompact II 310 er garanti for absolut temperaturstabilitet, der kan være afgørende for, at medicin bevarer sin virkning, og uerstatteligt forskningsmateriale ikke går tabt. Modsat husholdningskøleskabe bliver bagvæggen i BioCompact-skabene ikke kold, og eksempelvis er der ingen risiko for flækket emballage og deraf forurenet medicin.

Prismæssigt ligger BioCompact-serien ikke langt fra de kommercielle køleskabe, forklarer Henrik Gammelager.

Vi oplever, at et prishop på nogle få tusinde kroner ikke er afgørende, når laboratorier, hospitaler og apoteker udelukker risikoen for at beskadige vigtige forskningsresultater eller dyr medicin, siger han.

BioCompact II 310 blev lanceret i 2012 og er siden blevet stigende populær blandt kunder i hospitaler, apoteker og laboratorier.

Fakta om BioCompact-serien
BioCompact er en serie af køleskabe, der har indbygget professionel luft- og temperaturstabilisering. Det sikrer optimal opbevaring af bl.a. medicin og biomateriale. Skabene opfylder den tyske DIN-norm, tysk standard, for skabe til opbevaring af medicin.

Fakta om Gram Commercial A/S
− Gram Commercial A/S skaber køle- og fryseløsninger til professionel brug inden for Food Service- og Bio-Science-sektorerne.
− Gram Commercial A/S har produktion i Danmark, og ejes i dag af den japanske koncern Hoshizaki.
− Gram Commercial A/S beskæftiger omkring 200 medarbejdere i Danmark og har salgsorganisationer i blandt andet Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig.

Læs mere her

Ny højkvalitetsskuffe sætter køleskabet i system

Prisen er bare en af flere positive overraskelser ved den funktionelle plastskuffe, som Gram Commercial lancerer til bio- og medicosektoren.

Uorganiserede køleskabe er lagt på hylden med en fleksibel plastskuffe, som Gram Commercial nu introducerer til sine BioCompact-køleskabe. Skuffen kan indrettes fleksibelt med rum, der kan justres efter behov. Den leveres med udtræksskinner og funktioner som aluminiumsskuffen i samme serie, men til en pris, der ikke er meget højere end udgiften til en hylde.

Vi har forsøgt at kombinere alt det bedste fra aluminiumsskuffen med et billigere materiale for at gøre skuffeløsningen tilgængelig for flere kunder. Det er der kommet et rigtig solidt produkt ud af, siger Henrik Gammelager, business development manager ved Gram Commercial.

Skuffen er udset til at lette arbejdsgangen på apoteker, laboratorier og hospitaler, fordi man nemt trækker skuffen ud og tager, hvad man skal bruge, og dermed undgår akavede arbejdsstillinger i lave køleskabe under arbejdsbordet. Desuden giver skuffen nem og hurtig adgang til varer, der er placeret bagerst i skabet, så det er let at praktisere first-out-princippet i det daglige.

Gennemtænkt design giver grund til at skifte
Skuffen er sprøjtestøbt i ét stykke ABS-plast med overgangsfrie overflader, der gør den nem at rengøre.
Modsat aluminiumsskuffen har den ikke perforeringer i bunden, så hvis en væske løber ud af emballagen, ryger den ikke ud i resten af skabet.

Vi har lyttet til ønsker fra kunderne og brugt ekstra tid på at finde de rigtige løsninger. Som regel kan lukkede skuffer være et problem i forhold til at få luft fordelt rundt i hele skabet, men det er ikke tilfældet i BioCompact-skabene takket være BioLine-luftfordelingssystem, forklarer Henrik Gammelager.

Han forventer, at mange kunder i bio- og medicosektoren vil udskifte almindelige hylder med skuffer, når nyheden om at plastskuffen nu er i handlen når kunderne.

Fakta om BioCompact-serien
BioCompact er en serie af køleskabe, der størrelsesmæssigt svarer til almindelige husholdningsskabe, men har indbygget professionel luft- og temperaturstabilisering. Det sikrer optimal opbevaring af bl.a. medicin og biomateriale.

Fakta om Gram Commercial A/S
− Gram Commercial A/S skaber køle- og fryseløsninger til professionel brug inden for Food Service- og Bio-Science-sektorerne.
− Gram Commercial A/S har produktion i Danmark, men ejes i dag af den japanske koncern Hoshizaki.
− Gram Commercial A/S beskæftiger omkring 200 medarbejdere i Danmark og har salgsorganisationer i blandt andet Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig.

Læs mere her

Hypnoterapien kommer til Brønderslev

Hypnosen er kendt fra sceneshow og hypnoterapien og kan levere forunderlige næsten magiske resultater på kort tid holdt op imod andre terapi former. I Brønderslev er Hypnoterapiens indtog blevet stadfæstet.

Hypnoterapeut og HypnoInstruktør har indrettet sig hos Akupunktør Lars Knold på dennes klinik i Jyllandsgade 51 i Brønderslev, og her vil der fremover kunne modtages hypnoterapi efter tidsbestilling.

Broenderslev-Hypnose.dk stiller gerne op og fortæller om hypnoseterapien hvis du har et åbent arrangement du skal afvikle. Private arrangementer kan også tilbydes denne service dog med en mindre betaling.

Hypnosen bliver i Danmark ofte brugt til fobi arbejde så som, Fly- højde- dyr- edderkopskræk etc.
Men hypnoterapien kan bruges til SÅ meget mere som de ved i Belgien. Her er hospitalet i Liège et godt eksempel på hvordan man kan udnytte værdien af hypnosen effektivt i det moderne sundhedssystem.
Igennem de sidste 10 år har hospitalet foretaget et utal af Hypno Operationer hvor man han kombineret lokal bedøvelse med hypnose for at optimere forholdene for patienterne.

Ud over en hurtigere opheling efter en operation, giver det også kæmpe fordele at man ikke modtager den fuld bedøvelse, da det betyder en ekstra belastning for kroppen at blive udsat for de mange stoffer anæstesien tilbyder.

I London, har Dr. John Butler vist igen og igen, at man også kan foretage operationer UDEN nogen form for smertestillende stoffer overhovedet. En operation imens patienten er i dyb hypnose. Patienten mærker ingen smerte overhovedet men nyder en herlig afslapning i sind og krop, imens kirurgen udfører sit arbejde.

Efter operationen ser man ind imellem infektioner etc. pga smitte under operationen, kemien som anæstesien introducere i kroppen, men under rene hypnotiske operationer falder disse infektioner ekstremt, som Dr. Escudero i Spanien kan bekræfte.

Dr. Escudero bruger ikke engang hypnose i sin formelle form til sine operationer, men sin egen terapi form NoEsiTherapy ( Terapi uden tanke ), I de mere end 2000 operationer Dr. Escudero har foretaget er der ikke fundet infektion i så meget som et eneste operationssår.

I Danmark bruger vi desværre ikke hypnosen SÅ effektivt som man gør andre steder i verden, men det skal ikke forhindre os I at hjælpe folk med kroniske smerter, folk der skal smertestyrer på den ene eller anden måde.

CH/CI René Frederiksen fra HypnoseForAlle.dk og Broenderslev-Hypnose.dk, er uddannet hos Dr. Butler (London – England) og Dr. Escudero (Valencia – Spain) samt ved en række andre hypnotisør og terapeuter rund om i verden, bruger dagligt hypnosen til at hjælpe smerteklienter.

René Frederiksen: Man kan nemt lærer at styre og kontrollere, men ville det ikke være herligt om kroppen SELV gjorde det .

Det er faktisk hvad der sker, når man arbejder med Hypnoterapien omkring smertestyring. Men uddanner kroppen til at FORSTÅ og LÆRER den forandring man ønsker og til sidst også får….
Naturligvis er det ikke kun smerte jeg arbejder med men det er mit hovedområdet og det område jeg arbejder mest på at få udbredt i Danmark.

Alt fra fødsler, tandlægebesøg, til mindre operationer under lokalbedøvelse på privat hospital eller i tandlæge klinikker rund om i Danmark er af min interesse, og læger / tandlæger må hellere end gerne kontakt mig hvis de mener at deres klient kan have nytte af mindre anæstesi og mere afslapning under deres operation, men er det et rygestop du har brug for arbejder jeg naturligvis med det også. Fobi, rygestop, angst af enhver form, og andet.

Personligt, glæder jeg mig over at vi har en sund tilgang til de komplementær former for terapi i dag. Der er meget skidt derude, men også mange gode sunde terapi former med rigeligt dokumentation for deres effektivitet, herunder hypnose og hypnoterapien.”

Læs mere her