Ældgammel mumies prostatakræft peger på genetisk årsag

En professor fra det Amerikanske Universitet i Cairo siger at opdagelse af prostatakræft i en 2.200 år gammel mumie indikerer at sygdommen var forårsaget genetisk, ikke på grund af miljø. Manden der døde i fyrre års alderen, er det anden ældste kendte tilfælde af prostatakræft. Genetisk versus miljøspørgsmålet er nøglen til forståelsen af kræft. (Associated Press d.29. januar 2012)

Prostatakræft er den mest udbredte alvorlige kræftform blandt danske mænd. I Danmark bliver 3.700 mænd hvert år diagnosticeret med prostatakræft. Det er mere end 10 mænd om dagen. I gennemsnit dør 1 mand hver 8. time i Danmark af prostatakræft.

Fakta og statistik om prostatakræft taler for nødvendigheden af forskning i prostatakræft. I dag opereres alt for mange mænd for deres prostatakræft. I mange tilfælde er en operation slet ikke nødvendig, da kræften er fredelig. Samtidig giver behandlingen af prostatakræft meget ofte alvorlige bivirkninger i form af impotens og problemer med at holde på vandet.

Den meget anvendte PSA (prostataspecifikt antigen) test giver et meget uklart svar på hvem der har den aggressive og hvem der har den fredelige form for prostatakræft. Et forhøjet PSA-tal behøver ikke skyldes prostatakræft, men kan også skyldes en infektion i blæren eller i prostata, hvorfor PSA målingen er behæftet med en række fejlkilder. Det er derfor uvist om der er en sammenhæng mellem niveauet og den egentlige risiko for at udvikle aggressiv kræftform.

En ny type DNA spyt test kan nu hjælpe med at finde personlige risiko for at udvikle aggressiv og livstruende prostatakræft.

Prostata Screening DNA test er en patenteret genetisk test som analyserer tre forskellige ændringer (mutationer) i genomet, der har vist sig at være relateret til udviklingen af aggressiv prostatakræft. De specifikke risikofaktorer afhænger af, hvilke og hvor mange mutationer man har. Dermed har man mulighed for at adskille lav, medium eller høj risikofaktor for at udvikle en aggressiv prostatakræft sammenlignet med den gennemsnitlige europæiske befolkning.

Det anbefales – at man én gang i livet foretager en genetisk risikovurdering eventuelt sammen med den første måling af PSA og dermed etablerer en personlig baseline og det genetiske mønster.

Risikovurderingen er ikke en diagnose for prostatakræft, men en vurdering af risikoen for at udvikle aggressiv prostatakræft.

Prostata Screening DNA test kan bestilles direkte på nettet eller hos visse private klinikker. Testen består af en opsamler til en spytprøve som efterfølgende indsendes til laboratoriet. Herefter vil man få tilsendt en rapport inden syv dage, hvor typen af mutationer fremgår og dermed risikoen for at udvikle aggressiv prostatakræft.

YDERLIGERE INFORMATION
www.prolife.as
www.immunogastro.com

Læs mere her