Region Hovedstadens Blodbank vinder Den Danske Logistikpris 2011

Prisen tildeles blandt andet fordi akutindkøb af blod udefra er helt elimineret, ligesom leveringssikkerheden til de decentrale lagre er steget fra 93 til 98 % .

Overbevisende styring af forsyningskæderne
Lego har gjort det, flere af erhvervslivets sværvægtere som Danfoss og Arla Foods har gjort det taget prisen som danmarksmestre i logistik og supply chain management. Men i år tegner der sig et nyt billede. Region Hovedstadens Blodbank, Rigshospitalet, har med overbevisende styring af forsyningskæderne gjort sin entré i toppen af listen, der i alle årene ellers har været forbeholdt de fremmeligste private virksomheder.

Første gang en offentlig virksomhed løber med pisen
Det er første gang i Logistikprisens 18-årige historie, at en offentlig virksomhed løber med Logistikprisen. Og det siger ikke så lidt. For supply chain management (SCM) er, om noget, en disciplin, der traditionelt set har hørt til i det private erhvervsliv, hvor man igennem de seneste mange årtier har optimeret forsyningskæderne ved at styre de forskellige led, der kæder leverandør, producent, lagerbeholdning, distributør og slutbruger sammen med mindst muligt spild og størst muligt udbytte.

Blodbanksorganisationer lagt sammen
Region Hovedstaden valgte i 2008 at sammenlægge de tre eksisterende blodbanksorganisationer bestående af 10 tappesteder i én samlet organisation med base på Rigshospitalet, og efter fusionen har Blodbanken på få år formået at nytænke, udvikle og forandre blodforsyningen i hele regionen ved at sætte supply chain management på dagsordenen i et miljø, hvor logistik ikke er den naturlige kernekompetence og vel at mærke på en måde, hvor det bruges som løftestang for innovation.

Robust blodforsyning
Dommerkomitéens begrundelse for udpegningen lyder bl.a., at … akutindkøb af blod udefra er helt elimineret, ligesom leveringssikkerheden til de decentrale lagre er steget fra 93 til 98 % … blodbanken er på flere punkter førende internationalt, også fra en forskningsmæssig vinkel.
Forandringerne, som i høj grad har været båret frem af hele medarbejderstaben i Blodbanken, har ført til en mere effektiv anvendelse af blodet i dets forskellige bestanddele og blodprodukter, og med det er visionen om en robust blodforsyning på kort tid blevet til virkelighed.

Hele teamet inddraget
Det kan vi godt være stolte over, lyder det fra centerdirektør Bettina Lundgren, Diagnostisk Center, Rigshospitalet. Den logistiske udfordring spænder fra frivillig bloddonation til blodtransfusion af korrekt match; i en lægehelikopter, på Rigshospitalet, et stort akut hospital eller et mindre nærhospital i Region Hovedstaden, og at løfte den opgave kræver en talentfuld ledelse, der forstår at forene faglig udvikling og drift til gavn for patientbehandlingen ved at inddrage hele teamet af ressourcebevidste, innovative medarbejdere.

Fra tappested til slutbruger
Blodbankens medarbejdere og ledelse har som et stærkt team vist viljen til forandring og på egen hånd udviklet et skræddersyet, realtidsbaseret IT-system, som gør det muligt at holde øje med lagerbeholdningen real time og samtidig styre blodforsyningen hele vejen fra tappested til slutbruger og helt ned til styring af blodets blandingsforhold under transfusioner ved operationsbordet fx hos patienter med livstruende blødning.

Har været medvirkende til at redde flere hundrede menneskeliv
Modellen er i supply chain-sammenhæng helt unik. En effektiv og intelligent forsyningsstyring, der har været medvirkende til at redde flere hundrede menneskeliv, som ellers ville være tabt. Og supply-systemet, der følger blodets sammensætning ned til mindste detalje og kan matche patientens behovsprofil i transfusionsøjeblikket, vækker allerede stor international opmærksomhed. Foreløbige tal fra opgørelser af patienter med livstruende blødning viser overlevelsesrater, der er steget med op til 50 %, efter at de nye tiltag med blodforsyningen og sammensætningen af blodkomponenterne ved transfusion er indført.

Ikke akut mangel på blod i fremtiden
Men historien om blodlogistikken stopper ikke her. De nye tiltag tæller bl.a. også et patient-blood-management-system og et kommende donor-booking-system. Tiltag, som skal sikre, at der ikke i fremtiden bliver akut mangel på blod i regionen.

Skal styre efterspørgslen på blod
Vi er nødt til at tage højde for befolkningsudviklingen og tænke den ind i vores måde at arbejde med blodforsyningen fremadrettet, siger Morten Bagge, Klinikchef for Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet og fortsætter: Allerede om 10-15 år vil samfundet opleve et væsentligt øget behov for blod til behandlinger, alt imens der vil være betydeligt færre donorer at tappe fra. Og det er et problem, hvis vi ikke begynder at forberede os på det. Derfor bygger visionen om en robust blodforsyning på flere områder. Et af de mange nye tiltag er bl.a. et blood management program, som skal sikre, at vi udover at styre kapaciteten af blodforsyningen også har mulighed for at styre efterspørgslen fx ved hjælp af forebyggende behandling inden indlæggelse, siger Morten Bagge.

Web-baseret donor-bookingsystem på vej
Der er derfor også et web-baseret, interaktivt donor-bookingsystem på vej, siger chefbioanalytiker Susan Mathiasen, ligeledes fra Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet.
Her kan den enkelte donor selv følge behovet for blod i forhold til den aktuelle blodsituation i Blodbanken herunder lagerbeholdning, blodtypemangel, donorstatistik og helbredsdata.

Udsnit af dommerkomitéens begrundelse
Ledelsen af blodbanken har været både forudseende, innovative og ambitiøse omkring udviklingen af SCM-konceptet. De har vist, at det er muligt at optimere ressourcer i den offentlige sektor, de har skabt imponerende resultater langs hele værdikæden fra indsamling af donorblod, produktion og lagring af blodkomponenter og blodprodukter med kort holdbarhed ved at udvikle kundetilpassede leverancemodeller. Dommerkomitéen udtrykker stor anerkendelse for det store entreprenørskab og evnen til at sætte Danmark på verdenskortet inden for et område, hvor logistik ikke er den naturlige kernekompetence .

Den Danske Logistikpris uddeles årligt i et samarbejde mellem effektivitet.dk og IDA Produktion & Logistik

Læs mere på: www.logistikkonferencen.dk

Læs mere her

Flydende gelé kan forebygge sårdannelse hos diabetikere

Britiske læger blåtstempler dansk opfindelse

Som det eneste firma nogensinde i verden har et dansk firma nu – efter mere end 10 års udviklingsarbejde – fået videnskabeligt bevis for, at et specielt indlæg med flydende væske kan forebygge sårdannelse under fødderne på diabetikere.

Den videnskabelige test på diabetikere er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Bri-tish Journal of Diabetes and Vascular Disease . Testen viste at:

Trykket i forfoden – én af årsagerne til diabetikersår – blev reduceret med 21,5%
Iltindholdet i blodet blev forbedret 5%

Én problemstilling er at sørge for insulin til diabetikere, en anden problemstilling består i at forebygge, at der præventivt ikke sker sårdannelse under fødderne. I senstadierne af diabetes er sådanne sår forbundet med en meget stor risiko for amputationer, da sårene heler dårligt. Tal fra International Consensus on the Diabe-tic Foot viser at 80%-85% af alle fod-amputationer oprinder fra sårdannelser.

Ifølge International Diabetes Federation (www.idg.org) var der i 2010 i alt 284,6 millioner mennesker verden over med diabetes – et tal som forventes at stige med 54% til 438,4 millioner i 2030. I Danmark er der cir-ka 200.000 diabetikere p.t., og tallet forventes at stige til 400.000 600.000 i 2025. Diabetesrelaterede omkostninger i Danmark var i 2006 ca. 22 milliarder kroner, som ventes at stige til 38 milliarder kr. i 2025.

Den cirkulerende væske i indlægget bevæger fodens små interne muskler. Herved forbedres venepumpe-funktionen, hvorved også træthed i benene under gående og stående aktivitet nedsættes. Gelé-indlægget har i Danmark været testet til stående arbejde, bl.a. hos COOP, Kød- og Slagteribranchen, Danish Crown, samt Lundbeck A/S. Herudover også tests fra sikkerhedsafdelingerne hos Arla Foods og Post Danmark. En-deligt foreligger rapport fra den anerkendte tyske læge i arbejdsmedicin, Professor Dr. Med. Dr. Ing. Habil Wilfried Diebschlag, Institut for Ergonomi ved universitetet i München.

Efter mange års arbejde har vi opbygget en helt særegen kompetence indenfor gel, og vi har allerede nye prototyper klar, som sågar kan forbedre den trykaflastende egenskab betydeligt , oplyser ProBody Medical.

Indlæggene produceres i Tyskland i.h.t. ISO 9000 normer og er CE-mærkede som Medicinsk Udstyr Klasse 1. Ligeledes foreligger europæisk og amerikansk patent. De fås i Danmark hos Apotekerne.

Vi står selvsagt til rådighed med yderligere oplysninger og dokumentation.

Henvisning: Gel-filled therapeutic insoles reduce peak forefoot pressure and increase Tcp02 in individuals with diabetes mellitus and peripheral vascular insufficiency , British Journal of Diabetes and Vascular Disea-se, Volume 11, Issue 2, 2011.

Læs mere her

Ny, dansk opfindelse forebygger sårdannelse hos diabetikere

Mennesker med diabetes får nemt sår under fødderne. En dansk medicinalvirksomhed har udviklet et sko-indlæg med en særlig væske, som modvirker sårdannelse hos diabetikere og nu er det videnskabeligt dokumenteret, at indlægget virker.

Britiske læger har blåstemplet en dansk opfindelse: et specielt indlæg med flydende, geléagtig væske, som dokumenterbart forebygger sårdannelse under fødderne på diabetikere. Det er et dansk firma, der som det eneste i verden og efter mere end 10 års udviklingsarbejde nu har fået videnskabeligt bevis for, at gelé-indlægget virker. Den videnskabelige test er netop offentliggjort i det anerkendte tidsskrift British Journal of Diabetes and Vascular Disease .

Mindsker risiko for amputation
Testen viste, at trykket i forfoden, som er én af årsagerne til diabetikersår, blev reduceret med 21,5 procent ved brug af gelé-indlægget. Samtidig blev iltindholdet i blodet forbedret med fem procent. Det er meget vigtigt at forebygge, at der sker sårdannelse under fødderne. For især ældre diabetikere og generelt mennesker, som har haft diabetes i lang tid er disse sår nemlig forbundet med en meget stor risiko for amputationer, da sårene heler dårligt. Omkring 80-85 procent af alle fod-amputationer har deres oprindelser i sårdannelser og det er altså her, det nyudviklede geléindlæg har en præventiv funktion.

Stimulerer muskler i foden
Væsken i indlægget cirkulerer, og derved bevæges fodens små, interne muskler, hvorved venepumpe-funktionen forbedres. Det betyder samtidig, at også træthed i benene bliver minimeret og det gælder under såvel gående som stående aktiviteter. I Danmark har gelé-indlægget været testet under stående arbejde hos blandt andre COOP, Kød- og Slagteribranchen, Danish Crown samt Lundbeck A/S. Herudover er der blevet foretaget test i sikkerhedsafdelingerne hos Arla Foods og Post Danmark, og endelig er indlægget blevet undersøgt ved instituttet for ergonomi på universitetet i München.

Nye prototyper klar
Der foreligger både europæisk og amerikansk patent på geléindlæggene fra ProBody Medical.
Efter mange års arbejde har vi opbygget nogle helt særegne kompetencer inden for gel, og det har blandt andet resulteret i udviklingen af de nye geléindlæg til diabetikere. Allerede nu har vi imidlertid de næste prototyper klar, og de ser faktisk ud til at kunne forbedre den trykaflastende egenskab yderligere, oplyser ProBody Medical.
Geléindlæggene produceres i Tyskland iht. ISO 9000-normer og er CE-mærkede som medicinsk udstyr af klasse 1. Indlæggene fås på de danske apoteker.

Flere får diabetes
Ifølge International Diabetes Federation var der i 2010 i alt 284,6 millioner mennesker verden over med diabetes, og dette tal forventes at stige helt til 438,4 millioner i 2030. I Danmark er der p.t. cirka 200.000 mennesker, som lider af diabetes, og her forventes antallet at stige til et sted mellem 400.000 og 600.000 i 2025. Samtidig regner man med, at de diabetesrelaterede omkostninger i Danmark stiger fra cirka 22 milliarder kroner (i 2006) til 38 milliarder kr. i 2025.

GeleIndlaeg.jpg
Her ses gele-indlægget.

Research_team.JPG
Det britiske team som forestod testen: Bagerst fra venstre Tamim Siddiqui, Department of Vascular Surgery, Hairmyres Hospital, East Kilbride; Raymond Hamill, Research and Development team at National Health Service Lanarkshire og Monklands Hospital i Airdrie; William Munro, Orthotist fra Diabetes Centre på Hairmyres Hospital og medlem af National Centre for Prosthetics and Orthotics ved University of Stratchclyde i Glasgow. Forreste række fra venstre: Donald Bain, Vascular Consultant, Diabetes Centre and the Department of Vascular Surgery, Hairmyres Hospital; Duncan Stang, Advanced Specialist Podiatrist ved Diabetes Centre ved Hairmyres Hospital, tillige er han National Diabetes Foot Coordinator for Skotland.

BJDV_2011.pdf
Henvisning: Gel-filled therapeutic insoles reduce peak forefoot pressure and increase Tcp02 in individuals with diabetes mellitus and peripheral vascular insufficiency , British Journal of Diabetes and Vascular Disea-se, Volume 11, Issue 2, 2011.

Læs mere her