Bandagist Helle Harbo går til Ortos AS

Den erfarne bandagist Helle Harbo, Hindevad, har fra 1. august 2007 fået nyt job som bandagist hos Ortos AS, der udelukkende ansætter fagfolk med mange års erfaring.

– Selv om jeg fortsætter med at lave det, som jeg altid har gjort, er det et utroligt spændende jobskifte, fordi min nye arbejdsplads – som jo også er nystartet – gør meget ud af uddannelse af medarbejderne, service, udvikling af produkterne og høj kvalitet i løsningerne, siger bandagist Helle Harbo, Ortos AS.

Kort om Helle
Den 39–årige Helle Harbo er uddannet på Hälsohögskolan i Jönköping i Sverige. Helle var i kandidatturnus ved BandagistCentret i Århus/Randers, inden hun blev ansat som bandagist hos Sahva A/S i Århus i 1994. Her har hun blandt andet arbejdet tæt sammen med den neurokirurgiske afdeling på Århus Kommune Hospital om udvikling og tilpasning af korsetter og hjelme til nyopererede samt voksne med sygdomme i muskler og nerver. I 2000 rykkede Helle sydpå til Vejle, hvor hun fortsatte arbejdet med alle former for ortoser som korsetter til nyopererede eller hjælpemidler til knæ, ankel og fod til patienter med polio og sclerose samt til patienter med medfødt hjerneskade.

– I de senere år har jeg i øvrigt haft mulighed for at arbejde en del med børn i skoler og på institutioner, lige som jeg har oparbejdet en god portion erfaring med blandt andet brystproteser og kompressionsstrømper efter mål, siger bandagist Helle Harbo, Ortos AS, der også tilpasser bløde korsetter til stomipatienter og patienter med knogleskørhed.

Om Ortos AS
Ortos AS i Odense er en nyetableret dansk bandagistvirksomhed, der er i færd med at flytte branchen fra et håndværksfag til et højteknologisk servicefag.

– Som medarbejder er jeg samtidig medejer af virksomheden. Det ser jeg som en garanti for, at vi trækker på vores personlige engagement og erfaring, så den individuelle betjening af kunden går hånd i hånd med udvikling og ny teknologi, siger Helle Harbo.

Ortos’ primære tilbud til kunderne er service, livskvalitet og velvære, og virksomheden yder individuel hjælp til fortsat rehabilitering i form af genoptræning, terapi og undervisning. Ortos fremstiller og tilpasser enhver form for kropsbårne hjælpemidler til fysisk handicappede som proteser, korsetter, specialsyet fodtøj og kosmetiske proteser. Løsningerne leveres, når kunden er klar, og Ortos følger op med hjælp og vejledning også uden for almindelig åbningstid.

Kunderne er den enkelte borger, læger og behandlingspersonale, kommuner og regioner, samt selvstændige bandagister og håndskomagere i Danmark.

Alle produkter er baseret på komponenter fra branchens største og bedste underleverandører og tilpasset på eget værksted i Odense.

Ortos AS Kvalitet i bevægelser
 

Læs mere her

Er midtjyderne blevet sundere

Region Midtjylland og kommunerne i Midtjylland inviterer nu mere end 50.000 midtjyder med i en stor sundhedsundersøgelse. Den skal vise, om borgerne er blevet sundere de sidste fire år og give et bedre grundlag for at styrke sundhedstilbud i kommuner og region.

En af de første dage i februar kan du være én af de 52.400 midtjyder, der får et spørgeskema om sundhed og livsstil i postkassen. Dine svar skal bruges til at tage temperaturen på 1,25 mio. midtjyders sundhed, sygdom og trivsel. Den nye viden skal styrke og målrette regionens og kommunernes sundhedstilbud til borgerne.

For første gang spørges også unge helt ned til 16 år og ældre fra 80 år og op. Spørgsmålene går på alt lige fra kost- og motionsvaner, stress og alkoholforbrug til om man har forskellige fysiske og psykiske sygdomme eller gener i dagligdagen.

Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen, som kaldes Hvordan har du det 2010 , i samarbejde med regionens 19 kommuner. Den er del af en national undersøgelse, så vi fremover kan sammenligne sundheden på tværs af landet.

Ny viden om psykisk syges trivsel
En tilsvarende undersøgelse fra 2006 har været en værdifuld hjælp til at forbedre sundhedstilbud i både region og kommuner

Den viste f.eks. at mange psykisk syge har flere kroniske sygdomme end resten af befolkningen, særligt diabetes og hjerte-kar sygdomme, og at de ofte har en mere risikobetonet livsstil. Det satte fokus på risikoen for at overse og underbehandle fysiske sygdomme hos psykisk syge i det opdelte sundhedsvæsen.

– Undersøgelsen pegede på, at der er behov for et stærkere samarbejde mellem psykiatri og somatik. Derfor er vi nu i gang med at uddanne medarbejderne i psykiatrien til at screene mennesker med psykiske lidelser for fysiske sygdomme og vi gør en større indsats for at støtte dem i at udvikle en sundere livsstil, siger Bent Hansen (A), formand for regionsrådet i Region Midtjylland.

Mere målrettede sundhedstilbud
Viden fra undersøgelsen har været et rigtigt godt værktøj og givet pejlepunkter for kommunernes indsats.

– Kommunerne har på baggrund af den konkrete viden kunnet målrette tilbud om rygestop til lavtuddannede og børnefamilier. Vi har også brugt den til at planlægge og forbedre uddannelse af patienter med fx diabetes og hjerte-karsygdomme og til at vurdere behovet for genoptræning blandt kommunens ældste mere præcist, fortæller formand for Kommunekontaktrådet Anders G. Christensen, og siger:

– Det bliver rigtig interessant at se resultater fra den nye undersøgelse, fordi den kan vise om borgerne lever mere sundt og har færre sygdomme end for fire år siden, hvor kommunernes sundhedsprofil første gang blev tegnet.

Dit svar er vigtigt
Undersøgelsen gennemføres af Region Midtjyllands Center for Folkesundhed. Projektansvarlig sundhedskonsulent Finn Breinholt understreger, at hvert eneste svar tæller:

– En høj svarprocent giver den mest sikre viden. Derfor håber vi naturligvis, at alle vil besvare de udsendte spørgeskemaer. Vi har brug for hver enkelts bidrag til at forbedre sundhedstilbud i såvel kommuner som region.

Fremover skal sundheden følges med undersøgelser hvert fjerde år.

Fakta om undersøgelsen
52.400 borgere fra 16 år og op modtager et spørgeskema, herunder også borgere af anden etnisk baggrund end dansk. Der indgår 2.500 personer fra hver kommune, dog 8200 fra Århus Kommune.

Læs mere og hent grafik, fotos mm. på http://www.hvordanhardudet.rm.dk

Flere oplysninger
– Regionsrådsformand Bent Hansen (A), tlf. 8728 5010 / 4031 3707

– Formand for Kommunekontaktrådet, Midtjylland, Anders G. Christensen, tlf. 8761 1661 / 2022 9806

– Sundhedskonsulent, Center for Folkesundhed, Finn Breinholt Larsen, tlf. 8728 4704 / 2273 0252

– Sundhedskonsulent, ph.d., Center for Folkesundhed, Pia Vedel Ankersen, tlf. 8728 4706 / 2498 4928

– Kontaktpersoner i kommunerne : http://www.hvordanhardudet.rm.dk/

Læs mere her

Ny ledelse i Regionspsykiatrien Vest

Regionspsykiatrien i Herning og Holstebro gør sig klar til det nye vestjyske storsygehus.

Regionspsykiatrierne i Holstebro og Herning bliver lagt sammen rent ledelsesmæssigt 1. maj 2010. Dermed er psykiatrien klar til at flytte ind i det kommende storsygehus i Vestjylland, når det står færdigt om knap ti år. Indtil da vil den nye samlede psykiatri holde til i de nuværende bygninger i Herning og Holstebro.

Det er en erfaren ledelsen, der skal stå i spidsen for Regionspsykiatrien Vest, som den nye sammenlægning kommer til at hedde. Ledende overlæge bliver Inge Lund Petersen, der i dag er ledende overlæge i Regionspsykiatrien Holstebro og ledende oversygeplejerske bliver Kirsten Krogh, der i dag er ledende oversygeplejerske i Regionspsykiatrien Herning.

Kirsten Krogh er uddannet sygeplejerske fra Århus Kommunehospital i 1971. Hun arbejdede de første ti år som sygeplejerske på Århus Universitetshospital, Risskov, hvorefter hun i 1981 kom til psykiatrien i Herning. I 1984 blev hun afdelingssygeplejerske og i 1998 ledende oversygeplejerske i Regionspsykiatrien Herning.

Kirsten Krogh har ud over sin sygeplejeuddannelse taget en diplomuddannelse i ledelse fra Danmarks Sygeplejehøjskole og har også taget Ringkjøbing Amts lederuddannelse.

Den nye ledende overlæge i Regionspsykiatrien Vest, Inge Lund Petersen, har været ledende overlæge i psykiatrien i Holstebro siden 2002. Hun blev i 1987 uddannet læge fra Odense Universitet. Hun havde oprindelig planlagt at blive praktiserende læge, men hun blev fanget af psykiatrien, da hun var under uddannelse. Hun har arbejdet på psykiatriske afdelinger i Herning, Silkeborg, Randers, Risskov, Holstebro og Thisted indtil hun kom tilbage til Holstebro for at blive ledende overlæge. Nu glæder hun sig til de nye udfordringer i Regionspsykiatrien Vest.

– Vi vil arbejde for at få skabt sammenhæng og enhedsfølelse, så uansat om medarbejderne i dag arbejder i Holstebro eller Herning, skal de opleve, at de er en aktiv og betydende del af Regionspsykiatri Vest, siger Inge Lund Petersen.

Både Inge Lund Petersen og Kirsten Krogh vil i deres lederjob have fokus på en fortsat udvikling af kvaliteten i behandlingen, så patienterne får den bedst mulige behandling, og det er muligt på grund af de dygtige medarbejdere, der bliver taget med på råd.

– Vi vil fortsat arbejde for, at vi har et godt arbejdsmiljø præget af fokus på opgaven, engagement, faglig stolthed og god dialog, siger Kirsten Krogh.

Flere oplysninger
Ledende overlæge Inge Lund Petersen, tlf. 9912 5694
Ledende oversygeplejerske Kirsten Krogh, tlf. 9927 2426

Læs mere her

Det går godt med Region Midtjyllands sundhedsundersøgelse Hvordan har du det

Det nationale helbredstjek er i fare. Sådan lyder det i dagens udgave af Jyllands-Posten. Men det billede kan sundhedskonsulent Finn Breinholt Larsen, som er ansvarlig for Region Midtjyllands sundhedsundersøgelse slet ikke genkende.

– Det går faktisk rigtig godt med at få folk til at svare. Vi runder i dag 60% deltagelse, og hver dag bringer postvæsenet nye kasser med udfyldte spørgeskemaer, fortæller Finn Breinholt Larsen og forklarer:

– Region Midtjylland lavede i 2006 en tilsvarende undersøgelse af danskernes helbred og endte dengang på den flotte svarprocent 69.
Sammenlignet med sidst ligger vores svarprocent på nuværende tidspunkt på nogenlunde samme niveau.

– Men når det er sagt, har vi også visse udfordringer. Fx har vi svært ved at få svar fra indvandrere og ældre kvinder. Ligesom vi også har haft problemer med at få de unge mænd til at svare.

Man kan stadig nå at deltage
Finn Breinholt Larsen understreger, at man stadig kan nå at indsende spørgeskemaet.

– Hvert eneste svar tæller, og de der svarer, er med til at sætte deres fingeraftryk på fremtidens sundhedsvæsen, siger Finn Breinholt Larsen og fortsætter:

– Man ikke kan sætte nogen håndfast grænse for, hvor høj svarprocenten skal være for at undersøgelsen kan bruges. Jo højere, jo mere pålidelige er data. Det allerbedste ville være 100%. Det når vi aldrig. Men med de 60% vi allerede har nu, er vi godt på vej til at få et datasæt i hus af høj kvalitet.

Fakta om undersøgelsen
52.400 borgere fra 16 år og op modtager et spørgeskema, herunder også borgere af anden etnisk baggrund end dansk.

Der indgår 2.500 personer fra hver kommune, dog 8200 fra Århus Kommune.
Undersøgelsen i Region Midtjylland gennemføres af regionens Center for Folkesundhed i samarbejde med regionens 19 kommuner.

Undersøgelsen er endel af en national undersøgelse, så vi fremover kan sammenligne sundheden på tværs af landet.

Svarprocent den 12.marts 2010, fordelt på de enkelte kommuner

Pct. Kommune
65 – Favrskov
65 – Skanderborg
62 – Syddjurs
62 – Odder
62 – Hedensted
61 – Viborg
61 – Hering
60 – Struer
60 – Lemvig
60 – Randers
60 – Silkeborg
60 – Skive
60 – Ringkøbing-Skjern
59 – Holstebro
59 – Norddjurs
59 – Ikast-Brande
58 – Samsø
57 – Horsens
57 – Århus
60 – Region Midtjylland

Læs mere og hent grafik og fakta på :
http://www.hvordanhardudet.rm.dk

Læs mere her

Ældre patienter skal op af sengen

Ældre mennesker oplever ofte mange og lange indlæggelser på hospitalet. Og tit kan det være svært for de ældre at komme i gang igen, når først de er tilbage i deres eget hjem. Men det vil et nyt forskningsprojekt nu forsøge at lave om på.

– De ældre medicinske patienter vil blive undersøgt af en fysioterapeut eller en ergoterapeut allerede i løbet af de to første døgn, hvor de er indlagt, siger Thomas Maribo, forskningsansvarlig terapeut på Aarhus Universitetshospital.

I dag bliver terapeuterne først inddraget, når patienten har været indlagt i længere tid, og der er tale om komplicerede forløb.

– Men ved at komme ind i forløbet langt tidligere, vil vi forsøge at forhindre, at de ældre patienter mister vigtige funktioner under indlæggelsen f.eks. evnen til selv at lave mad eller gå på trapper.

Sammenhængende forløb
Projektet er resultatet af en ny samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitetshospital, VIA University College og Aarhus Kommune.

– Vi vil gerne gøre det lettere for fru Olsen at komme tilbage til hjemmet og at komme i gang med hverdagen igen, siger Dorthe Laustsen, Sundheds- og omsorgsrådmand (SF), Aarhus Kommune.
– Derfor ser vi meget frem til det tættere samarbejde med hospitalet og med ergo- og fysioterapeuterne, som helt sikkert kan støtte de ældre i at få en nemmere overgang til hverdagen efter et hospitalsophold, siger Dorthe Laustsen.

Som en del af projektet lægger hospitalets ergo- og fysioterapeuter en plan for den træning og aktivitet, som skal sættes i gang allerede under indlæggelsen og som kan bruges af kommunen også efter udskrivningen.

Den Sundhedsfaglige Højskole på Via University College, som uddanner ergo- og fysioterapeuter, ser projektet som en vigtig brobygning mellem uddannelse, praksis og forskning.

– Projektet sammenkobler uddannelse på skolen, praksis ude på hospitalerne og forskning. Og det er de bærende elementer i vores uddannelser, siger Lars Peter Bech Kjeldsen, forsknings- og udviklingschef på Sundhedsfaglig Højskole under VIA University College.

FAKTA:
I forskningsprojektet vil indgå 100 patienter mellem 65 og 80 år fra Århus Kommune, som bliver indlagt på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA på Aarhus Universitetshospital.

Projektet er et samarbejde mellem tre parter: Aarhus Universitetshospital (Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen samt Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA), Videncenter for Sundhedsfremme, Sundhedsteknologi og Rehabilitering på VIA University College samt Århus Kommune.

Folkesundhed i Midten et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har bevilget knap 400.000 kr. til projektet.

Yderligere oplysninger
Thomas Maribo, forskningsansvarlig terapeut, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital, tlf. 2145 2470
Sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen, Aarhus Kommune, tlf. 8940 6500

Læs mere her

Kontaktråd for handikappede skubber bag på kommunerne

Århus Kommune og Region Midtjylland er hovedkræfterne bag nyt center, der skal udvikle og nytænke ydelser til handicappede. Randers, Skanderborg og Herning har tilsluttet sig centerets bestyrelse. Men flere skal med, mener det regionale kontaktforum på handikapområdet.

I en tid med voldsomme økonomiske udfordringer på det sociale område, er det regionale kontaktforum på handikapområdet som udgangspunkt meget tilfredse med, at Region Midtjylland og Århus Kommune har besluttet at oprette et nyt center, der skal udvikle og nytænke ydelser og tilbud til personer med specialiserede sociale behov. Det kan f.eks. være mennesker med ADHD, autisme, hjerneskade eller skizofreni, som har brug for højt specialiseret indsats og støtte.

– Det er et tiltrængt initiativ, hvis man fortsat ønsker at benytte de bedste ydelser, der er til rådighed, siger næstformand for kontaktforummet Birgit Hagen. Og hun fortsætter:

– En af de fornemmeste opgaver for centret er jo at udvikle metoder og få de allerede kendte og gode metoder implementeret og udbredt.

Fire kommuner Århus, Skanderborg, Randers og Herning vil deltage i centret og dermed i bestyrelsen for Center for innovation og metodeudvikling. Andre kommuner har udtrykt sig positivt, men har oplyst, at man enten ikke har mulighed for eller har lyst til at deltage i centret på nuværende tidspunkt.

Det regionale kontaktforum på handikapområdet efterlyser derfor, at de resterende kommuner i regionen bakker mere helhjertet op om centret, således at centret får så bred en kontakt- og brugerflade som muligt.

Nyt center kan spare kommuner for udgifter
Center for innovation og metodeudvikling skal på den ene side tage udgangspunkt i, at tilbud og ydelser fortsat kommer til at bygge på en solid social og socialpædagogisk platform. Tilbud og ydelser skal være baseret på al den særlige viden, erfaring og ekspertise, der er på området.

– Men på den anden side, skal udviklingen og fornyelsen sikkert findes inden for nye rammer, andre metoder og hidtil ukendte indsatstyper, siger formand for kontaktforum, regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen (V).

– Hvis det nye Center for Innovation og metodeudvikling skal kunne sætte skub i nye tanker og ideer, og få dem bredt ud til handikappede i hele Region Midtjylland, så er opbakningen fra kommunerne afgørende, mener Anne V. Kristensen.

Centerets arbejde skal foregå inden for de kendte økonomiske rammer.

Det regionale kontaktforum består af ni medlemmer, hvoraf de fire er udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH), tre medlemmer af regionsrådet og Region Midtjyllands direktører for psykiatri- og socialområdet og Regional Udvikling. Kontaktforum diskuterer regionale spørgsmål, der er særligt relevante for mennesker med et handicap.

Fakta

Se bl.a. hvem der er medlem af det regionale kontaktforum på handikapområdet

Flere oplysninger

– Formand for det regionale kontaktforum i Region Midtjylland, Anne V. Kristensen (V), tlf. 2942 3304

– Næstformand i det regionale kontaktforum i Region Midtjylland Birgit Hagen, tlf. 4063 6041

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Læs mere her