Repons på nyhedshistorien 11 sygehuse får sur smiley: Personalet er alt for presset

I den verserede pressehistorie 11 sygehuse får sur smiley: Personalet er alt for presset nævnes Aleris-Hamlet Hospitaler i Søborg (tidl. Privathospitalet Hamlet) på en måde, der antyder, at hospitalet skulle have alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynets hjemmeside dokumenterer dog, at samtlige Aleris-Hamlets afdelinger har grønne smileys herunder også hospitalet i Søborg. Se http://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/smiley/smileysogning-resultat.aspx &companyname=privathospitalet+hamlet&enhedstype=p.

Anledningen til, at Aleris-Hamlet skulle være berettiget til en sur smiley, var et tilsyn efter en ombygning i efteråret 2012. Her blev hospitalet i Søborg pålagt at rette op på fire mindre forhold vedrørende udsugning, ventilation og træk. Disse blev kort efter besøget udbedret, hvilket Arbejdstilsynet bekræftede allerede i december 2012.

I en eventuel videre dækning af sagen skal vi appellere til, at der tages højde for ovenfor beskrevne forhold. Således opfordrer vi til, at Aleris-Hamlets navn ikke nævnes i en sammenhæng, hvor man kunne få den opfattelse, at vores hospitaler har sure smileys.

Nis Alstrup
Adm. direktør, Aleris-Hamlet Hospitaler

Læs mere her

Lungebombe under rygeres arbejdsmiljø

Årets undersøgelse om danskernes kendskab og holdninger til tobaksforurenet luft viser, at mange danskere inhalerer en farlig lungebombe, når de både arbejder i et støvet arbejdsmiljø og samtidig ryger. Der er behov for en helt særlig indsats fra myndighedernes side, mener Danmarks Lungeforening og en ekspert i miljø- og arbejdsmedicin.

En ny undersøgelse om danskernes kendskab og holdninger til tobaksforurenet luft giver nu for første gang viden om hvor mange, der trækker en livsfarlig cocktail af forurenet luft ned i deres lunger. I undersøgelsen er 5.389 danskere bl.a. blevet bedt om at svare på, om de ryger, og om de er udsat for støv i deres arbejdsmiljø. Mennesker, der ryger, og er udsat for støv i arbejdsmiljøet, har nemlig en meget forhøjet risiko for at udvikle alvorlig lungesygdom.

Undersøgelsen viser foruroligende resultater: Hver fjerde, der ofte er udsat for støv i arbejdsmiljøet, ryger hver dag. Når man både ryger dagligt og i hverdagen er udsat for støv i arbejdsmiljøet, så udsætter man sine lunger for den værst tænkelige cocktail.

Undersøgelsen viser desuden, at blandt mennesker, der ryger, som ofte eller engang imellem er udsat for støv i arbejdsmiljøet, er det lærlinge, elever og arbejdere, der i særlig grad er udsat. 24 procent af lærlinge og elever ryger samtidig med, at de ofte eller engang imellem er udsat for støv i arbejdsmiljøet. For ufaglærte arbejdere er det 18 procent og for faglærte arbejdere 14 procent. Til sammenligning er tallet for alle erhvervsgrupper samlet otte procent. Det er således primært de ufaglærte og faglærte arbejdere samt de unge lærlinge/elever, der udsættes for en særlig risiko.

Administrerende direktør i Danmarks Lungeforening, Anne Brandt, er meget bekymret for tallene:

Danskerne ved jo ikke, hvor sindssygt farlig denne kombination af rygning og støv i arbejdsmiljøet er. Vi bliver nødt til at give dem, der er udsat for den farlige cocktail, viden og tilbud, der kan hjælpe dem med at forstå den fare, de udsætter sig selv for. Jeg tror en helt konkret løsning kunne være, at alle arbejdspladser med støv, dampe og gasser jævnligt får besøg af et lungekorps, der måler medarbejdernes lungefunktion og informerer ledelse og medarbejdere om den farlige cocktail af partikler. Samtidig kunne lungekorpset tilbyde hjælp til rygestop – især til de medarbejdere, som har særligt svært ved at holde op.

Arbejdstilsynet bør prioritere lungesygdomme
Den livsfarlige kombination af luftbårne partikler er sandsynligvis ikke noget rygerne er særligt opmærksomme på. Også selv om lungesygdomme er den tredje mest hyppige arbejdsrelaterede sygdom i EU. Torben Sigsgaard, professor i miljø- og arbejdsmedicin, mener området er temmelig overset – også af Arbejdstilsynet:

I Danmark skønnes det, at vi hvert år mister 15.000 gode leveår som følge af erhvervsrelaterede lungesygdomme. Jeg kan kun opfordre Arbejdstilsynet og Folketingets partier bag aftalen om arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 om at begynde at prioritere erhvervsbetingede lungesygdomme. Lungesygdomme skal ind på Arbejdstilsynets liste over prioriterede områder, og vi mangler videnskabelige undersøgelser og studier af arbejdsrelateret KOL og astma i Danmark. Det er et område, der, ikke mindst efter disse nye tal fra undersøgelsen, bør prioriteres meget højt.

Kombi af skadelige partikler er yderst farlig
Tobaksforurenet luft og støv samt skadelige partikler fra trafikken m.v. øger alle risikoen for sygdom, men det er kombinationen af partiklerne, der er særlig farlig. Nogle brancher er særligt hårdt ramt af den farlige cocktail af mindst to forskellige typer af forurenet luft:

· 39 % i transportbranchen
· 38 % i reparationsbranchen
· 32 % i bygge- og anlægsbranchen
· 24 % inden for fremstilling

KONTAKT
Anne Brandt, administrerende direktør i Danmarks Lungeforening, tlf. 22 56 30 92
Torben Sigsgaard, professor i miljø- og arbejdsmedicin, Aarhus Universitet, tlf. 28 99 24 26

Læs mere her

Fortsat fokus på solariesikkerhed

På trods af en intensiveret kontrolindsats med landets solcentre, der har resulteret i en forbedring af solariesikkerheden, er der stadig problemer med sikkerheden hos nogle danske solcentre, viser de sidste nye tal fra Sikkerhedsstyrelsen.

Tallene fra forårets kontrolindsats indikerer, at sikkerheden er forbedret i danske solcentre, men det står samtidigt klart at ca. 20 % af de kontrollerede solarier fortsat udsender for kraftig UV-stråling. Ved en lignende kontrol i 2010 strålede ca. 50 % af solarierne for kraftigt.

-Selvom vores kontrolindsats umiddelbart indikerer en bedring af sikkerhedsforholdene, så er vi ikke i mål endnu, og derfor fastholder vi vores fokus på området med yderligere kontroller i efteråret, forklarer kontorchef Stine Pedersen.

Den positive udvikling betyder nemlig langt fra, at sikkerhedsforholdene er i orden alle steder i branchen, og de positive tal skal da også tages med et forbehold, blandt andet fordi de bygger på en begrænset stikprøvekontrol.

-Vores tal giver ikke nødvendigvis et repræsentativt billede af sikkerhedssituationen i branchen, fordi det ikke har været muligt at besøge mere end 17 solcentre i løbet af foråret. Det skyldes dels, at der er tale om meget ressourcekrævende kontroller, men også at ansvaret for sikkerheden altid ligger hos den enkelte centerejer, forklarer Stine Pedersen og uddyber, i forbindelse med tallene, skal man være opmærksom på, at der er tale om varslede besøg, hvor den enkelte ejer får besked 14 dage inden kontrolbesøget. Ejeren har derfor mulighed for at rette op på eventuelle problemer inden vi kommer, og det kan medvirke til, at vores tal ikke giver et helt præcist billede af forholdene i branchen. Det er også muligt, at nogle solcentre kun retter op, fordi vi melder vores ankomst. Det er problematisk, fordi der så kan være solcentre der tager chancen og kører ufortrødent videre, selvom sikkerhedskravene ikke overholdes.

I øjeblikket deltager Sikkerhedsstyrelsen derfor sammen med blandt andre Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, i en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med bud på, hvordan problemerne i solcentrene kan løses.

Som forbruger skal man altid være opmærksom på, at det kan være forbundet med en risiko at gå i solarium, især hvis solarierne stråler for kraftigt. Herunder kan du læse gode råd om brug af solarier.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om solariebrug (http://bit.ly/oykdrx)

Læs Sikkerhedsstyrelsen anbefalinger om solariebrug (http://bit.ly/qVXJMi)

Link til resultatet af Sikkerhedsstyrelsens sidste tilsynsrunder i efteråret 2010 og foråret 2011 (http://bit.ly/n0mAy1) (PDF)

Læs mere her