Dansk Firmaidrætsforbunds SundhedsCertificering® etablerer følgegruppe med sundhedseksperter

Dansk Firmaidrætsforbund præsenterede i februar 2007 et nyt banebrydende produkt: SundhedsCertificering® af de danske arbejdspladser.

SundhedsCertificering® målretter og strukturerer sundhedsarbejdet på den enkelte virksomhed. Den unikke arbejdsmetode skaber sunde rammer for medarbejderne på områderne Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress (KRAMS).

En SundhedsCertificering® er ikke kun et "kvalitetsstempel" af sundhedsarbejdet. Certificeringen inkluderer også et særligt rådgivningsforløb med udgangspunkt i virksomhedens behov og erfaringer. En Sundhedskonsulent guider den enkelte virksomhed sikkert igennem forløbet fra start til slut.

Konceptet har siden opstarten i februar 2007 mødt stor opbakning og interesse fra både private og offentlige virksomheder. Bl.a. er Assens Kommunes ældreområde med i alt 850 medarbejdere i gang med at blive SundhedsCertificeret.

– Med SundhedsCertificering® sætter vi spot på vort ældreområde, som en attraktiv og vigtig arbejdsplads. Målet med projektet er først og fremmest, at medarbejderne oplever, at vi som virksomhed anerkender den indsats, de yder i hverdagen. Vi vil vise, hvor højt vi prioriterer, at de har det godt på arbejdet – til glæde for både dem selv, kolleger og borgere, siger formand for social– og seniorudvalget i Assens Kommune, Lene Due.

Dansk Firmaidrætsforbund har på nuværende tidspunkt igangsat 34 SundhedsCertificeringer® på private og offentlige virksomheder landet over. Et arbejde, der bliver nøje overvåget af en ekstern gruppe af forskere, fagfolk mv., der via en følgegruppe, superviserer og kvalitetssikrer SundhedsCertificering®. Formålet med følgegruppen er bl.a. at sikre:

– Sundhedsfaglig kvalitet og relevans
– Kvalitet og standardisering i DFIFs arbejde med SundhedsCertificering®
– Relevante og brugbare certificeringskrav

Følgegruppens medlemmer er:

– Professor Bengt Saltin, Center for Muskelforskning på Københavns Universitet
– Professor Gisela Sjøgaard, Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø:
– Læge Leif Skive, Motion Media APS
– Lektor Kaya Roessler, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
– Just Justesen, akademisk medarbejder i Sundhedsstyrelsen
– Politisk konsulent Krista E. Blaabjerg, Kristelig Fagbevægelse

– I Dansk Firmaidrætsforbund er vi meget stolte og beærede over følgegruppens objektive, kritiske stillingtagen og engagement i konceptet det er med til at understrege og forstærke kvaliteten i SundhedsCertificering®, udtaler formand for Dansk Firmaidrætsforbund Peder Bisgaard.

Læs mere om SundhedsCertificering® på www.sund.dfif.dk

Billedtekst: Indenrigs– og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og Kulturminister Brian Mikkelsen er ivrige fortalere for Motion på arbejdspladsen
 

Læs mere her

Region Midtjylland indgår strategisk aftale om BookPlan med Capgemini

Region Midtjylland har valgt Capgeminis booking- og logistikløsning BookPlan som regionalt system. Systemet er udbredt til hele regionen og anvendes dagligt af mere end 5000 brugere fordelt på 10 hospitaler, inden for ambulatorier, operationsgange og akutmodtagelser.

Systemet integrerer til 4 forskellige patientadministrationssystemer (PAS) og elektroniske patientjournal-systemer (EPJ) i regionen.

Region Midtjylland betragter BookPlan som en strategisk platform til yderligere at forbedre såvel planlægning som kliniske og administrative arbejdsgange på hospitalerne. På den baggrund har regionen indgået en brugerklubaftale med Capgemini med henblik på udvikling af projekter, der rammer bredt i klinikken, såvel fagligt som geografisk. Region Midtjylland inviterer øvrige BookPlan kunder til samarbejde.

###

Om Capgemini
Capgemini, der er en af verdens førende leverandører af rådgivnings-, teknologi- og outsourcingydelser, gør det muligt for sine kunder at forandre sig og præstere ved hjælp af teknologi. Capgemini leverer indsigt og gør sine kunder i stand til at opnå bedre resultater gennem den unikke Collaborative Business ExperienceTM arbejdsmetode. Capgemini-gruppen benytter sin globale Rightshore® leverancemodel til at sikre den rette sammensætning af de bedste talenter fra en række lokationer, der arbejder som ét team for at skabe og levere optimale kundeløsninger. Capgemini, der er repræsenteret i mere end 30 lande, havde i 2009 en omsætning på 8,4 mia. euro og mere end 90.000 ansatte over hele verden.
Yderligere information er tilgængelig på www.dk.capgemini.com.

Rightshore® er et registreret varemærke for Capgemini.

Læs mere her

Tønder Kommunes neurokoordinationsteam en helhedsorienteret succes

En koordineret, tværfaglig og målrettet rehabiliteringsindsats resulterer i, at flere borgere oplever et succesfuldt comeback til en jobfunktion efter en hjerneskade.

Efter kommunalreformen i 2007 blev ansvaret for den komplekse rehabiliteringsindsats på hjerneskadeområdet overdraget til kommunerne. Tønder Kommune greb udfordringen an med at sammensætte et tværfagligt neurokoordinationsteam. Intentionen var at skabe nye helhedsorienterede tilbud og derved sikre en koordineret, tværfaglig og målrettet indsats i borgerens nærmiljø. Der er ingen tvivl om, at udfordringen er løst til alles fordel.

De konkrete resultater af den tværfaglige rehabiliteringsindsats er ikke til at tage fejl af: Bedre effekt på funktionsevne, hurtigere afklaring af erhvervsevne, hurtigere tilbagevenden på arbejdsmarkedet og mindre sygefravær efter en hjerneskade. For borgere, der ikke er i erhverv betyder det bedre livskvalitet og mindre behov for støtte.

Koordinering fra start til slut
Følgerne af en hjerneskade er ofte skjulte. Det gør hjerneskadesager komplekse og stiller samtidig strenge krav til involvering af flere forskellige forvaltninger i rehabiliteringsindsatsen. Tidligere blev rehabiliteringsindsatser på hjerneskadeområdet spredt ud på flere forskellige forvaltninger og sektorer, som arbejdede uafhængigt af hinanden. Det resulterede desværre ofte i, at sagerne endte hos enkeltpersoner, som hverken tids- eller kompetencemæssigt formåede at løfte så kompliceret en opgave alene.

Neurokoordinationsteamet, som er sammensat af repræsentanter fra et bredt udsnit af kommunes forvaltninger samt eksterne eksperter, varetager i dag alle hjerneskadesager i Tønder Kommune og koordinerer hver rehabiliteringsindsats fra start til slut med udgangspunkt i systemets eksisterende tilbud. Især den økonomiske del af rehabiliteringen efter en hjerneskade endte ofte som kastebold imellem de forskellige involverede forvaltninger og standsede processen. I dag er finansieringen af f.eks. de nødvendige neuropsykologiske undersøgelser sendt fra den afdeling eller myndighed, som har brug for den i den videre sagsbehandling. Med andre ord er finansieringen indarbejdet i driften.

-Et af de bærende succeskriterier for en rehabiliteringsindsats beror på forvaltningernes evne til at være i spil samtidig uden at spænde ben for hinanden, fortæller Karen Lund, forløbskoordinator i Tønder Kommunes neurokoordinationsteam, og understreger vigtigheden af, at alle i teamet formår at tale og forstå det samme sprog.

Tønder Kommune som foregangseksempel
Tønder Kommune har sat nye standarder for rehabiliteringsindsatsen på hjerneskadeområdet. De gode resultater giver efterklang og opnåede for nylig rosende omtale i KL s nyhedsbrev, Momentum. Netop Momentum står bag en undersøgelse blandt landets 98 kommunale socialdirektører, som viste, at tværfagligt koordinationsarbejde er opskriften til succes med rehabilitering på hjerneskadeområdet. Tønder Kommunes neurokoordinationsteam bliver her fremhævet som et foregangseksempel for de 40 % af landets øvrige kommuner, som endnu ikke har mobiliseret et lignende tiltag på området.

Eksperterne roser det tværfaglige koordinationsarbejde. Landsformand i Hjerneskadeforeningen, Niels-Anton Svendsen er især glad for, at udfaldet af en rehabiliteringsindsats ikke længere beror på en enkeltperson i kommunen eller de pårørendes kræfter til at kæmpe med systemet for ikke at falde igennem undervejs. Også ledende forsker på området fra Syddansk Universitet, Hans Lund bekræfter den positive betydning af arbejdsmetoderne i Tønder kommunes neurokoordinationsteam.

-Det er en positiv kendsgerning, at rehabiliteringsindsatsen er blevet mere sammenhængende for den hjerneskaderamte borger, de pårørende og de individuelle forvaltninger i kommunen. Samtidig oplever vi, at hjerneskadesager bliver højere prioriteret på grund af den faglige sparring på de ofte meget komplicerede sager, fordi man ikke længere står alene med en kompliceret opgave, siger Karen Lund, som er stolt af den positive respons på sit teams arbejde.

FAKTA
Hvert år rammes ca. 48 af Tønder Kommunes ca. 40.000 borgere af en hjerneskade. De hyppigste årsager til hjerneskader er ulykker, blodpropper eller hjerneblødninger. Ca. 23 af de 48 uheldige borgere er i den erhvervsaktive alder, når hjerneskaden indtræffer, og de ønsker så vidt muligt at genoptage en jobfunktion efter endt rehabilitering.

FAKTA
Neurokoordinationsteamet i Tønder Kommune består af: – Fysioterapeut, Træningsafdelingen- To socialrådgivere, Psykiatri & Handicap- Forløbskoordinator, Sundhedsafdelingen- Ergoterapeut, Træningsafdelingen- Pædagog fra Distriktshjemmevejledningen- PPR, Børn & Skoleforvaltningen- Sagsbehandler, Børn & Skoleforvaltningen- Socialrådgiver, teamleder jobcenter- Ad hoc fagligt personale og samarbejdspartnere.

Læs mere her