Regeringens liberaliseringsforslag lukker mange apoteker i udkantsdanmark

Apotekerne undrer sig over de initiativer, som regeringen vil gennemføre på apoteksområdet. Forslagene er set før, og det er kendt, at forbrugerne risikerer at betale en høj pris for dem. Apoteker i udkantsdanmark risikerer lukning, og adgangen til medicin bliver mere besværlig, hvis regeringen får gennemført sin politik.

– Det kan umuligt være meningen med en politik, som skal gavne danskerne i hverdagen, at en stor del af befolkningen risikerer at miste adgangen til et apotek i deres nærområde. Der bliver muligvis kortere mellem apotekerne i byerne, hvor der i forvejen er en god dækning. Til gengæld kan det medføre apotekslukninger i udkantsdanmark, siger formanden for Danmarks Apotekerforening, Niels Kristensen.

Regeringen foreslår i forbindelse med Vækstforums møde i denne uge bl.a. en lempelse af reglerne for åbningstider. Det bliver positivt modtaget i Apotekerforeningen, som i forvejen arbejder på forslag, som skal øge tilgængeligheden, serviceniveauet og patientsikkerheden på apotekerne.

Omvendt vækker det undren, at regeringen vil slække på reguleringen af området, og bl.a. overvejer at afskaffe udligningsordningen mellem apotekerne. Udligningsordningen betyder, at store apoteker i byerne yder driftstilskud til små apoteker i tyndt befolkede egne. Det er den mekanisme, som sikrer, at alle danskere har nem og hurtig adgang til medicin, og hvis den bliver fjernet, vil apoteker i 26 kommuner være lukningstruede, viser tidligere beregninger fra Apotekerforeningen.

– Fordelen ved det nuværende system er, at alle borgere hurtigt kan få den nødvendige medicin til de samme priser over hele landet. At alle borgere har adgang til rådgivning om den medicin, de modtager. Og at alle er omfattet af den sikkerhed og sundhedsfaglige rådgivning, der omgærder udlevering af medicin på apotekerne. Vi fanger dagligt syv fejl, som ville have ført til indlæggelse. Så det er svært at se en gevinst ved at ændre den ordning, siger Niels Kristensen.

Han er helt enig med statsminister Lars Løkke Rasmussen i, at det er vigtigt at have fokus på borgernes behov, men understreger, at regeringens tanker på apoteksområdet vil forringe forholdene for forbrugerne.

– De særlige regler for kopimedicin betyder, at priserne er blandt de laveste i EU. Det skyldes dels stærk konkurrence, dels at apotekerne sikrer udlevering af den billigste medicin. Ventetiden på apotekerne er barberet ned til under fire minutter de seneste år. Og dertil kommer en høj produktivitet, som bl.a. bekræftes i den McKinsey-rapport, som ligger bag regeringens forslag, siger Niels Kristensen.

Han peger på, at medicinpriserne og apoteksavancen i Danmark er blandt Europas laveste, og priserne på den medicin, som kun må forhandles på apotekerne er faldet med 33 pct. siden 2000. Ifølge Konkurrencestyrelsen betyder det, at priserne er 14 procent lavere end EU-gennemsnittet.

– I regeringens egen formulering lyder opgaven til Vækstforum, at det skal ruste dansk økonomi til fornyet vækst . Det forekommer paradoksalt, at det skulle kunne ske gennem apotekslukninger i udkantsområderne, som i forvejen døjer med blandt andet høj arbejdsløshed, lægemangel og sygehuslukninger. Hvis regeringens forslag bliver til virkelighed, vil mange ældre patienter i yderområderne ikke have mulighed for at komme på apoteket i deres eget nærområde, men vil være henvist til e-handel, postordrehandel eller en længere rejse for at komme på apotek, siger Niels Kristensen.

FAKTA
Konkurrencestyrelsen fremlagde i februar en undersøgelse, hvor udligningsordningen også var i spil. Dengang viste Danmarks Apotekerforenings tal, at apoteker i følgende kommuner ville være truet af lukning:

Sorø
Rebild
Stevns
Jammerbugt
Ringkøbing-Skjern
Varde
Bornholm
Faxe
Tønder
Guldborgsund
Slagelse
Kalundborg
Viborg
Vejle
Hjørring
Horsens
Thisted
Hedensted
Svendborg
Vordingborg
Frederikshavn
Silkeborg
Faaborg-Midtfyn
Næstved
Holstebro
Sønderborg

Læs mere her

Nej til ideologisk korstog mod den offentlige sektor

I oplægget til denne uges møde i Vækstforum går regeringen direkte i kødet på den offentlige sektor, der nærmest betragtes som en klods om benet frem for en forudsætning for vækst. Konkret lægger regeringen op til privatisering, udlicitering og en evindelig konkurrenceudsætning af den offentlige sektor, og det vil hverken gavne danskerne eller erhvervslivet.

– Jeg er bekymret over den strategi, som regeringen lægger for dagen i forhold til den offentlige sektor. Regeringens oplæg handler om at give den offentlige sektor en over nakken i stedet for at sikre innovation og udvikling. Det er ærgerligt, fordi der virkelig er brug for at få den offentlige sektor positivt i spil, hvis vi skal lykkes med at skabe mere vækst. Områder som velfærdsteknologi, medicin og grøn vækst har stort potentiale, udtaler LO-formand Harald Børsting

Harald Børsting fortsætter:

– Der er ikke belæg for at tro, at tvangsprivatisering eller udlicitering gør tingene billigere. Det mest grelle eksempel har været overbetalingen af privathospitalerne. Den offentlige sektor er i det store og hele fokuseret på at levere gratis velfærdsservice til borgerne inden for stramme budgetter. Dertil kommer, at klassiske statstjenester som politi, forsvar og retssystem slet ikke egner sig til udlicitering eller privatisering. Regeringens oplæg til Vækstforum ligner i bekymrende grad et ideologisk korstog frem for reelle initiativer til at styrke konkurrencen.

LO er enig i, at konkurrencen bør styrkes i en række sektorer. Det kan være en god idé at se nærmere på markedet for byggevarer og deres standarder. eller konkurrencen inden for nogle af de liberale erhverv, fx apotekere og tandlæger, dog skal man være opmærksom på, at det skal ske uden skade for befolkningen i landområderne. Og intentionerne om at stramme op i Konkurrencelovens strafbestemmelser, så man bl.a. kan fængsles for grove overtrædelser er fornuftige.

Hvad angår grøn vækst med udgangspunkt i klimakommissionens anbefalinger, savner LO især fokus på energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. En storstilet isoleringsindsats og investering i intelligente huse vil på en gang både yde et markant bidrag til sænke vores CO2-udslip og skabe job i de arbejdsløshedsramte håndværksfag.

Læs mere her

Danmarks første uddannelse til Proces Massør

Massøruddannelser i Danmark udbydes af private kursusudbydere, og det kan være en udfordring for såvel kommende massører, som brugere af massage, at skelne mellem de mange forskellige typer af massage og massører, samt kvaliteten heraf.

At Work Skolen har derfor valgt at lave en varemærkeretlig beskyttet titel som Proces Massør®, så kunderne kan være trygge ved, at massøren er blevet eksamineret af tre fysioterapeuter og en læge, herunder to uvildige og eksterne censorer.

Massører med en titel som Proces Massør® har ligeledes taget en videreuddannelse samt arbejder evidensbaseret forklarer skoleleder Camilla Gregersen. Der er flere muligheder for videreuddannelse, hvor At Work Skolen netop har lanceret specialet i Triggerpunkt akupunktur.

Med triggerpunkt akupunktur kan massører arbejde målrettet og effektivt med smertebehandling som supplement til den øvrige massagebehandling, og på den måde kombinere de to behandlingsformer for det optimale resultat.

Interessen for kvalitetssikrede massører og massøruddannelser er i stærk stigning:

At Work Skolen har været i, og har fulgt, sundhedsbranchen i mere end 20 år, og har siden 1994 tilbudt en række uddannelser inden for massage, træning, kost m.v. Antallet af massører, som vi har uddannet har været støt stigende i alle de mange år, som vi har tilbudt uddannelsen, og stigningen har været markant de sidste 3 år, hvilket ikke kun skyldes, at vi nu tilbyder uddannelsen i hele landet fortæller Camilla Gregersen og uddyber; vi ser mange årsager til stigningen, men vigtigst er nok, at massagefaget er blevet en etableret del af f.eks. sundhedsordninger på virksomheder, og at den massøruddannelse der efterspørges i den forbindelse både er evidensbaseret samt kvalitetssikret, som den vi tilbyder.

Massørskoler vil spare penge på underviserne, hvilket sænker niveauet og måske er de bange for at blive set over skulderen:

Ikke alle massageskoler kan følge med den stigende vækst, og flere skoler har således også måtte dreje nøglen om de sidste år. Camilla Gregersen kommer med et bud på årsagen; Titlen massør er ikke beskyttet, hvorfor vi i branchen desværre har set flere skoler, der skyder op med tilbud om nem uddannelse, hvor man bliver undervist af en massør, hvis baggrund naturligt ikke er på niveau med en fysioterapeut, og de holder typisk heller ikke i længden. Kunderne, så vel dem, som tager uddannelsen, som dem der efterfølgende skal have massage, vil være sikre på kvaliteten, hvorfor nødvendigheden af kvalitet i undervisningen gennem fysioterapeuter.

Camilla Gregersen: Vi mener, at det er en rigtig god ide at bruge massører i undervisningen, da de kan have god erfaring at dele, men den primære undervisning bør varetages af en fysioterapeut. Når man kun undervises af en massør, så ved man reelt ikke, hvad man får. Vi har drøftet dette med andre kollegaer i branchen, som afholder sig for at tilbyde denne kvalitet i selve undervisningen, og det skyldes blandt andet at fysioterapeuter ofte koster mere i lønningsposen end en massør, og måske ligeledes at skolerne ikke har lyst til at blive set over skulderen af en professionel fysioterapeut.

Kvaliteten giver mulighed for Jobgaranti:

I en tid med arbejdsløshed, er kontakten til blandt andet erhvervslivet uvurderligt, og At Work Skolen har i mange situationer mulighed for at tilbyde Jobgaranti i København.

Vi tilbyder massage til en række virksomheder i København, og kan derfor tilbyde nogle af vores elever en jobgaranti, når de tager uddannelse til Proces Massør®, hos os. Typisk er det i situationer, hvor elever skal bruge en jobgaranti for at kunne tage uddannelse gennem deres Jobcenter, at vi laver sådanne aftaler fortæller Camilla Gregersen.

At Work Skolen har i flere år tilbudt deres særlige Proces Massør® uddannelse med speciale indenfor idrætsskader eller afstresning, og nu tilbydes uddannelsen med et speciale i Triggerpunkt akupunktur.

Vores fysioterapeuter underviser på dette særlige speciale, og for mange massører er netop muligheden for at kunne behandle triggerpunkter med akupunkturnåle lige prikken over i´et i deres arbejde fortæller Camilla med et smil.

At Work Skolen har siden 1994 uddannet inden for det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundheds- og Livsstilscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner), Mindfulness Instruktør, Positiv Psykologi Vejleder, Zoneterapeut, samt kurser indenfor idrætsskader, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage m.v.

Læs mere her