Nikon COOLSCOPE – et mikroskop uden okularer

Er det et mikroskop ja og alt er indbygget!!
Det nye COOLSCOPE er et integreret design, som kombinerer funktionerne af et mikroskop og et di–gitalt kamera i én enhed. Ingen start procedure eller optiske indstillinger er nødvendige. Apertur og lys justeres automatisk. Ændringer i krydsbordets position, fokusering og skift mellem objektiverne 5X, 10X, 20X og 40X er alle digitalt motoriseret. Al betjening af COOLSCOPE foregår ved et klik på en mus, og mikroskopi af præparatet foregår via en monitor.

COOLSCOPE gør det enkelt at mikroskopere
Tænd for COOLSCOPE og mikroskopet er umiddelbart klar til lysfelt mikroskopi af farvede præpara–ter samt optagelse af digitale billeder Læg objektglasset i den indbyggede bakke og klik på musen for automatisk indføring af præparatet i COOLSCOPE. Umiddelbart genereres et oversigts– og udsnitsbil–lede.

Bevægelser rundt i præparatet foretages vha. musen. En position på livebilledet kan markeres på over–sigtsbilledet. I alt kan der lagres op til 12 forskellige positioner, og skift mellem lagrede positioner og livebilleder sker med et enkelt museklik.

Integreret i COOLSCOPE er et 5 mega–pixel digitalt kamera, der giver højopløselige billeder i SXGA format. Billederne kan lagres på CompactFlash–kort og/eller netværk i en opløsning op til 2560×1920 pixels.

Anvendelsesområder, bl.a. telemikroskopi
COOLSCOPE kan anvendes til lysfelt mikroskopi af farvede præparater i såvel udvikling som rutine afdelinger inden for bl.a. patologi, histologi, anatomi og morfologi.

Telemikroskopi som fx. telepatologi samt undervisning og foredrag er yderligere anvendelsesområder for COOLSCOPE, da det kan integreres i et netværk (LAN, Internet) vha. TCP/IP protokollen, betje–nes fra decentral lokation og tilsluttes en projektor.

En live demonstration af COOLSCOPE kan ses på www.coolscope.com

Yderligere information fås hos DFA A/S på tlf. 39 16 20 20.

 

Læs mere her

Nu Indoor Cycling Instruktør uddannelse i Danmark med Europæiske akkreditering

Branchen har i lang tid været domineret at korte weekendkurser, og der har inden for cykelinstruktørområdet været behov for instruktører der kan mere end bare arbejde ud fra standardkoncepter. At Work Skolen lancerede i foråret 2013 uddannelsen til Indoor Cycling Instruktør som netop nu er blevet godkendt af den Europæiske brancheforening, EHFA.

Som Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen får man en professionel uddannelse og bliver professionel inden for branchen,” udtaler Camilla Gregersen og fortsætter: ”Forskellen på vores uddannelse og mange andre uddannelser er, at vore Indoor Cycling Instruktør uddannelse bygger på 120 lektioners blended learning, hvilket vil sige at undervisningen veksler mellem e-learning og praktisk undervisning i et fitnesscenter.

Uddannelsen giver vores Indoor Cycling Instruktører den nødvendige teoretiske viden indenfor basal anatomi og fysiologi, generel træningslære og generel sundhed, samt praktisk erfaring som cykelinstruktør med læren om kommunikation, programplanlægning og målgrupper.”

Som uddannet Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen kan du anvende din uddannelse i hele Europa. Med uddannelsen opnår du en blåstempling og dermed en europæisk godkendelse af undervisningsindholdet.

Skoleleder Camilla Gregersen udtaler: ”Vi er utrolig glade for at være Danmarks første til at kunne tilbyde denne uddannelse godkendt af European Health and Fitness Association, EHFA. Denne godkendelse åbner op for en del muligheder for vores uddannede cykelinstruktører. Godkendelsen giver bl.a. mulighed for, at vores elever kan medbringe deres eksamensbevis i alle europæiske lande og på baggrund af dette kunne arbejde med det som de er uddannet til, nemlig at instruere andre i Indoor Cycling.”

Indoor Cycling Instruktør er ikke den eneste EHFA-godkendte uddannelse som At Work Skolen kan tilbyde, for også Fitnessinstruktør og Personlig træner har opnået denne europæiske godkendelse.

At Work Skolen er en uddannelsesvirksomhed der udbyder kurser og uddannelser inden for sundheds- og livsstilsområdet. Uddannelserne vægter et højt fagligt niveau og en høj professionalisme.

At Work Skolen har siden 1994 uddannet inden for det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundheds- og Livsstilscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner), Mindfulness Instruktør, Positiv Psykologi Vejleder, Zoneterapeut, samt kurser indenfor idrætsskader, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage m.v.

For yderligere information kontakt venligst
At Work Skolen a/s
Skoleleder Camilla Hilbrands
www.atwork.dk
Telefon 44 48 61 00
camilla@atwork.dk

Læs mere her

Ny larynxmaske til engangsbrug fra Ambu

Ambu er en af markedslederne inden for udvikling og salg af løsninger til vanskelige luftveje. For yderligere at styrke markedspositionen globalt er det nyeste medlem af Ambus Aura-familie, Ambu Aura-i, blevet lanceret.

Ambu Aura-i kombinerer rutinebrug med direkte intuberingsevner i tilfælde af vanskelige luftveje, så lægen kan bruge den samme maske både til standard brug og vanskelige luftveje. Aura-i kan bruges som en guide til endotracheal intubering sammen med Ambu aScope og standardiserede ET-tubes i tilfælde hvor uventede vanskelige luftveje opstår og en normal intubering ikke kan benyttes. Masken kan også bruges sammen med Ambu aScope i de tilfælde hvor man fra start ved, at der er tale om en vanskelig luftvej og klinikeren vælger at etablere en luftvej.

Ambu Aura-i er med sin karakteristiske anatomiske form hurtig og let at placere, og den er udarbejdet i otte størrelser, som er egnet til alle fra spædbørn, pædiatri og voksne.

I USA bliver størrelserne #3, #4 og #5 lanceret i løbet af marts 2010, og vi glæder os til en international lancering til maj 2010. De resterende størrelser bliver frigivet til salg til juni. Vi tror på, at produkter af denne type kan styrke Ambus konkurrenceevne og bidrage til, at vi fortsat kan tage markedsandele og vokse mere end markedsvæksten, siger Adm. Direktør Lars Marcher

Aura-i bliver vist på Euroanaestesia 2010 i Helsinki, Finland til juni 2010.

For yderligere information kontakt venligst: Adm. Direktør Lars Marcher tlf. 51 36 24 90.

Læs mere her

Nu Indoor Cycling Instruktør uddannelse i Danmark med Europæiske akkreditering

Branchen har i lang tid været domineret at korte weekendkurser, og der har inden for cykelinstruktørområdet været behov for instruktører der kan mere end bare arbejde ud fra standardkoncepter. At Work Skolen lancerede i foråret 2013 uddannelsen til Indoor Cycling Instruktør som netop nu er blevet godkendt af den Europæiske brancheforening, EHFA.

Som Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen får man en professionel uddannelse og bliver professionel inden for branchen, udtaler Camilla Gregersen og fortsætter: Forskellen på vores uddannelse og mange andre uddannelser er, at vore Indoor Cycling Instruktør uddannelse bygger på 120 lektioners blended learning, hvilket vil sige at undervisningen veksler mellem e-learning og praktisk undervisning i et fitnesscenter.

Uddannelsen giver vores Indoor Cycling Instruktører den nødvendige teoretiske viden indenfor basal anatomi og fysiologi, generel træningslære og generel sundhed, samt praktisk erfaring som cykelinstruktør med læren om kommunikation, programplanlægning og målgrupper.

Som uddannet Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen kan du anvende din uddannelse i hele Europa. Med uddannelsen opnår du en blåstempling og dermed en europæisk godkendelse af undervisningsindholdet.

Skoleleder Camilla Gregersen udtaler: Vi er utrolig glade for at være Danmarks første til at kunne tilbyde denne uddannelse godkendt af European Health and Fitness Association, EHFA. Denne godkendelse åbner op for en del muligheder for vores uddannede cykelinstruktører. Godkendelsen giver bl.a. mulighed for, at vores elever kan medbringe deres eksamensbevis i alle europæiske lande og på baggrund af dette kunne arbejde med det som de er uddannet til, nemlig at instruere andre i Indoor Cycling.

Indoor Cycling Instruktør er ikke den eneste EHFA-godkendte uddannelse som At Work Skolen kan tilbyde, for også Fitnessinstruktør og Personlig træner har opnået denne europæiske godkendelse.

At Work Skolen er en uddannelsesvirksomhed der udbyder kurser og uddannelser inden for sundheds- og livsstilsområdet. Uddannelserne vægter et højt fagligt niveau og en høj professionalisme.

At Work Skolen har siden 1994 uddannet inden for det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundheds- og Livsstilscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner), Mindfulness Instruktør, Positiv Psykologi Vejleder, Zoneterapeut, samt kurser indenfor idrætsskader, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage m.v.

For yderligere information kontakt venligst
At Work Skolen a/s
Skoleleder Camilla Hilbrands
www.atwork.dk
Telefon 44 48 61 00
camilla@atwork.dk

Læs mere her

Operationer mod misdannet penis testes på kaniner

Hypospadi er en medfødt misdannelse af drenges urinrør. Hypospadi kan behandles med operation i den tidlige barnealder, men ikke alle de mange operationsteknikker, der er blevet forsøgt gennem årene, har vist sig at give gode resultater, når børnene bliver voksne.

For at afprøve nye operationsteknikker og for at få mulighed for at vurdere, hvordan resultatet påvirkes af, at kroppen vokser, har forskere ved Århus Universitetshospital, Skejby skabt en eksperimentel dyremodel, hvor hypospadi-operationer udføres på kaninunger, og resultatet valideres, når kaninerne er blevet voksne.

Resultater efter operationerne blev undersøgt ved brug af en biomekanisk metode (impedance planimetry), når kaniner var blevet voksne. Forskerne interesserede sig for biomekaniske parametre som cross-sectional area, elasticitet/stivhed af urinrør og strækning, som blev undersøgt mens kaninerne var bedøvet.
Resultaterne af de biomekaniske undersøgelser viste, at de operationsteknikker, som anvendes på børn med hypospadi i dag, gav de voksne kaniner et rekonstrueret urinrør, der havde næsten de samme gode egenskaber vedrørende anatomi og biomekanik, som en normal voksen kanins urinrør har.

Der er således skabt og valideret en model, som man fremover kan bruge til at teste ideer til nye hypospadi-rekonstruktioner, før de tages i brug ved operationer på børn.

Fakta
Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Lalla M, Gregersen H, Olsen LH, Jørgensen TM. In Vivo Biomechanical Assessment of Anterior Rabbit Urethra After Repair of Surgically Created Hypospadias. J Urol 2010,Aug,01;184(2):675-682.
www.sciencedirect.com/science/journal/00225347

Flere informationer
Børnekirurg, Ph.D. Marianna Lalla, p.t. Great Ormond Street Hospital, London, tlf. 0044-7748747878

Læs mere her

Ny vandsport bølger ind over Danmark

Foreningen Rafting Club Copenhagen (RCC) tilbyder fra maj 2013 Stand Up Paddle surfing til børn, unge og voksne. Med støtte fra Nordea-fonden uddannes instruktører og arrangeres træning, events og konkurrencer. Målet er at udbrede sportsgrenen, så den bliver på niveau med havkajakken: en lettilgængelig motionsform for den travle byboer, der ønsker sjov og effektiv motion i frisk luft.

Et surfbræt, en åre og vand er, hvad der skal til for at prøve den nye sportsgren, som i USA er den hurtigst voksende vandsportsaktivitet. Kombinationen af at surfe og ro med en to meter lang åre er ikke kun sjov og social, det er også en effektiv måde at få pulsen højt op og forbrænde flere kalorier end fx ved træning på et løbebånd. SUP sporten kan, udover i de store bølger, også udøves på fladt vand fx på søer, i havnemiljøer, langs kyststrækningen eller på mindre åer. Og så er den nem at lære.

De fleste kan efter én times undervisning eller egen leg på brættet blive ganske komfortable på vandet. Specielt kvinder har nemt ved at lære SUP, da de har et anatomisk lavere tyngdepunkt siger projektleder Michael Lindberg.

Sporten har fem discipliner deriblandt cruising, race og fitness/yoga. SUP er utrolig alsidig og appellerer bredt. Med støtten fra Nordea-fonden går vi nu i gang med at udvikle SUP som en organiseret idrætsaktivitet og konkurrencesport i Danmark. Det betyder med andre ord, at man for et mindre kontingent på 500,- kr. årligt kan dyrke sporten på linje med andre idrætter, siger projektleder Michael Lindberg, RCC.

Jakob Færch, formand i Dansk Surf og Rafting Forbund (DSRF) er begejstret for projektet. “Som specialforbund for surf, SUP og rafting sporten, ser vi frem til at understøtte projektet ved at formidle uddannelsesaktiviteter for klubbens instruktører via vores tilknytning til International Surfing Association, så niveauet for træning og uddannelse i projektet bliver så højt som muligt. Vi arbejder på at tilknytte Danmarks bedste Stand Up Paddlere, Annette Carsing og den nykårede verdensmester Casper Steinfath, til at kunne stå for projektets afvikling af SUP Camps ved SUP Races i København og SUP Wave i Cold Hawaii (Klitmøller).

Projektet bakkes op af Nordea-fonden, som støtter med 345.000 kr. Stand Up Paddle er en ny og sjov måde at få flere danskere til at være mere fysisk aktive på i sociale fællesskaber. Vi håber, at sportsgrenen inspirerer flere til at dyrke motion i det fri, siger Ulla Björnsson, sekretariatschef i Nordea-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Læs mere her

Zone Klinik – Zoneterapi

Zoneterapi bygger på læren om refleksologi. Refleksologi går kort sagt ud på, at der over og under foden er reflekszoner, som korresponderer med forskellige organer og områder på kroppen. Er der ømhed i reflekszonerne er det et tegn på, at der er dele af kroppen, som ikke fungerer optimalt.

Zoneterapi er en effektiv behandling af ubalancer i kroppen det kan være alt fra sportsskader, fordøjelsesproblemer, problemer med kredsløbet eller symptomer som spændingshovedpine.

Akupunktur er en kinesisk behandlingsform, som tager udgangspunkt i smertelindring ved hjælp af nålebehandling. Helt konkret kan en akupunktør finde frem til eventuelle ubalancer i kroppens energi, som kan være årsag til smerte. Ved at placere nåle på steder, som er nøje beregnet efter kroppens anatomi, kan akupunktøren sørge for, at energibalancen bliver som den skal, så smerten kan forsvinde.

Cupning er en bindevævsmassage som forstærker immunforsvaret.

Anvendes specielt for opløftning ved store muskel problemer, stift bindevæv eller som ren velvære.

Cupping massage afhjælper:

Muskel tonus
Ledstivhed
Nedsat ledfunktion
Menstruations smerter
Strækmærker
Appelsinhud
Uren hud
Ridebukser
Dårligt blodomløb

Læs mere her

Rygmassage

Har du ondt i ryggen, er det en god ide, at opsøge en sportsmassør eller massage terapeut der er veluddannet og ved hvad tingene drejer sig om.
Første konsultation vil som udgangspunkt være med undersøgelser af ryggen, hvor der evt. bliver udelukket evt. discusproblap eller andre strukturelle (medfødte) problemstillinger.

Den fysiurgiske massør vil have mange spørgsmål omkring følgende:
– Hvornår er skaden opstået
– Har du fået rygmassage før
– Har du været til andre behandlere
– Hvornår er smerten værst
– Er der ting du gør der gør smerten værre
– Tager du noget medicin
– Mm.

Alt det der spørges til er for, at gøre den efterfølgende rygmassage målrettet og effektiv.

Dit valg:
Lægeeksamineret massør eller fysiurgisk massør er uddannelse der tager ca. ½ år, hvorimod hvis du vælger en certificeret massør også kaldet massageterapeut, er det fagfolk der har gået på massørskole i ca. 2 år. Hvor deres massøruddannelse indeholder 200 timers anatomi og fysiologi, 100 timers sygdomslære, 50 timers psykologi som minimum. Denne massøruddannelse giver også adgang til RAB registrering.

Din rygmassage skal helst gøre at de smerter eller fastlåsninger du har forbedres, og sker der ikke en forbedring efter 3 gange rygmassage skal du finde en anden behandler.
Lægeeksamiret massører er en kortere uddannelse, hvor massørerne lærer at løsne spændinger.
Vi laver mange rygbehandlinger i løbet af ugen, og har RAB registrering www.massageskoler.dk

Læs mere her