To pipetter i én – samme pipette til både elektronisk og manuel pipettering

DFA A/S har netop etableret samarbejde med det japanske firma, Nichiryo Co., som siden 1944 har udviklet og produceret udstyr inden for liquid handling. Sortimentet består i dag af pipetter, dispensere, dilutere og multi–kanals liquid handling apparatur.

Nichipet HB er en ny generation af pipetter – samme pipette kan anvendes til manuel og elektronisk pipettering samt til en kombination af både manuel og elektronisk pipettering.

Via pipettens tastatur vælges og programmeres et af 12 lettilgængelige og selvforklarende programmer. Vælg mellem bl.a. manuel og elektronisk pipettering, multidispense med ens eller op til 12 forskellige volumina, fortynding, mixing, digital/manuel, individuel hastighed for aspiration og dispensering samt manuel og elektronisk kalibrering. Pipetten kan leveres som 1–, 8– eller 12– kanals.

Digitale, autoklaverbare 1–, 8– og 12–kanals pipetter, fast 1–3 volumen pipetter, makro pipetter, digitale pipetter til glasspidser samt pipetter til positiv fortrængning er ligeledes inkluderet i sortimentet.

Repetérpipetter kan leveres som 1–kanals med pipetteringsvolumina fra 1mikroliter til 5 ml og som 8–kanals til dispensering af volumina fra 10 til 100 mikrolliter. Digital håndholdt dispenser med slange til reagensbeholder kan dispensere fra 0,2 til 10,0 ml.

God ergonomi og betjening med både højre og venstre hånd kendetegner samtlige produkter fra Nichiryo Co.

DFA A/S
DFA A/S blev etableret i 1961 med det primære formål at distribuere Nikon kameraer og tilbehør til det danske marked. I 1969 blev Nikons mikroskoper optaget i DFAs sortiment og fra 1999 blev sortimentet yderligere udvidet med produkter fra Sanyo, validerings– og monitoreringssystemer i henhold til CFR21 part 11 fra Rees Scientific, recirkulationskølere og køle– og varmebade fra Thermo Neslab/Thermo Haake, pH–metre fra Thermo Orion, termiske blokke fra Mecour, mikrotestplader fra Porvair, glas– og plastvarer fra SUN m.m.

Yderligere information kan fås hos DFA A/S på telefon 3916 2020.
 

Læs mere her

Elektriske impulser skal højne patienters livskvalitet og spare samfundet for 700 millioner

Ny banebrydende opfindelse skal lære patienter, som har fået et slagtilfælde, at gå igen. Teknologien kan forbedre livskvaliteten for slagtilfælde-patienter drastisk og spare samfundet for millioner af kroner. Venturefonden SEED Capital har netop investeret i et nyt lovende spin-out firma Nordic NeuroSTIM ApS fra forskningsgruppen Integrative Neuroscience ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet.

Refleksbaseret el-terapi hedder opfindelsen, som skal hjælpe patienter tilbage på benene efter et slagtilfælde og derved være med til at løse et stadigt voksende problem. I Europa er der hvert år 1.3 millioner mennesker, der får et slagtilfælde svarende til godt og vel Københavns befolkning. En gruppe der på grund af den aldrende befolkning forventes at vokse til 1.5 millioner i 2020, og lægge et stadigt større beslag på ressourcerne i sundhedsvæsenet.

25 % mindre hjemmehjælp
Refleksbaseret el-terapi vil betyde massive offentlige besparelser. Med en indførelse af den nye metode vil der opnås en 25% reduktion i udgiften til hjemmehjælp for de moderat til svært skadede patienter. En bedre gangfunktion vil derudover betyde et mindre behov for personlige hjælpere og en øget værdighed og livskvalitet for patienterne, da de derved i større grad vil være i stand til at klare sig selv.

Refleksbaseret el-terapi kræver ikke ændringer i måden patienterne genoptrænes. Dette gør refleksbaseret el-terapi ukompliceret og billig at indføre i genoptræningscentrene. Et refleks-baseret genoptræningsforløb koster ca. 5.000 kr. at gennemføre per patient og er derved en omkostningseffektiv måde at forbedre patienternes livskvalitet og nedbringe udgifterne til denne patientgruppe.

Citater:
Nordic NeuroSTIM ApS ser det som et privilegium at være med til at hjælpe denne patientgruppe;
Vi ser det som et privilegium at få muligheden for at hjælpe patienter, der har fået et slagtilfælde med at gå bedre en gruppe der har brug for al den hjælp, de kan få. Vi har et tæt og godt samarbejde med klinikere i Danmark at takke for, at denne mulighed er opstået, og vi ser frem til, at vi forhåbentlig vil gøre en stor forskel for dem og deres patienter, siger direktør for Nordic NeuroSTIM ApS, Kristian Hennings.

Venturefonden SEED Capital anser teknologien som meget lovende;
Vi glæder os til at følge udviklingen i Nordic NeuroSTIM. Skader forårsaget af slagtilfælde er en meget alvorlig sag og den teknologi, som selskabet har udviklet har et kæmpe potentiale. Teknologien er udviklet af nogle meget kompetente forskere og udviklere, som tilsammen udgør et rigtig stærkt team. Investeringen fra SEED Capital skal være med til at finansiere udviklingen af det færdige produkt, siger Investment Manager i SEED Capital, Jón Ingi Benediktsson.

Læs mere her

Lørdag åbent hus på hospitalet i Holstebro

Lørdag åbner Regionshospitalet Holstebro dørene for brugere, borgere og andre interesserede. Prøv f.eks. at få kontrolleret blodtryk, få syet et sår – eller hvad med, at få armen i gips Åbent hus fra 10.00-15.00

Også i år har alle afdelinger på Regionshospitalet Holstebro lagt sig i selen og lavet et program, der inviterer til et nysgerrigt indblik i, hvad det vil sige at være patient for en dag.
Gæster i huset kan få ideer til, hvordan man bevarer et godt helbred og kan blandt andet øve sig på at give hjertemassage og kunstigt åndedræt.

Der vil være mulighed for at få kontrolleret sit blodtryk, at sy et sår og få lavet en gipsarm og meget mere. Man kan blive klogere på forskning i blandt andet blodtryksforhøjelse og nyresygdomme. Lige nu har forskningsafsnittet fokus på kolesterolsænkende medicin, kalium og D vitamins- effekt på blodtrykket.

Hospitalet inviterer også til at høre om mellemlange videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, som har deres praktik på hospitalet.

Hent hele programmet for åbent hus på Regionshospitalet Holstebro

Flere oplysninger
Chefsygeplejerske Ida Gøtke, tlf. 9927 2730

Læs mere her

Meditation og Hjerte-sundhed: Førende forsker besøger Danmark

Dr. Robert Schneider, USA, er læge, pædagog en af verdens førende autoriteter i mind-body medicine : Naturlige metoder til at mindske hjerte-kar sygdom – og risiko-faktorer som stress, forhøjet blodtryk og diabetes.

Han har de sidste 20 år modtaget 25 millioner $ i forskningsstøtte USA s Sundhedsmyndigheder (National Institutes of Health – NIH) for sin banebrydende forskning. Bl.a. mange undersøgelser, som sammenligner forskellige meditations- og afspændingsteknikker.

Den seneste fra 2012 viser næsten en halvering af dødelighed, hjerteanfald og slagtilfælde for afro-amerikanere, som anvender Transcendental Meditation (TM). Se: newsroom.heart.org/news/meditation-may-reduce-death-heart-240647

Han har været rådgiver for mange regeringsorganer, bl.a. USA s Sundhedsministerium, Kongressen og Det Hvide Hus, og er en efterspurgt foredragsholder på konferencer over hele verden.

Hans forskning er præsenteret i over 100 artikler i anerkendte fagtidsskrifter, og har fået meget stor medie-omtale både i USA og internationalt. Den er udført af hans institut, ‘Institut for Naturmedicin og Forebyggelse’, i samarbejde med mange andre universiteter og institutter i USA mange af dem med ham som forskningsleder.

Mange af disse undersøgelser er nævnt i en ny rapport fra den amerikanske Hjerteforening (American Heart Association – AHA), som gennemgår tilgængelig forskning om bl.a. forskellige former for meditation. Formålet med rapporten er at informere læger om, hvilke alternative metoder til sænkning af blodtrykket, der ifølge forskning har vist sig at være effektive .

Se vedhæftet: Presse-tekst med omtale af rapporten og Insurance Brochure med oversigt over hans forskning og hans CV. Læs mere om dr. Schneider og hans forskning på: www.mum.edu/inmp og www.totalhearthealth.info også med omtale af hans bog Total Heart Health .

Dr. Schneider er i Danmark 20.-24. juni – som en del af en foredrags-turné i Europa juni-juli. Han holder offentlige foredrag på Fuglsøcentret torsdag d. 20. Juni (sammen med dr. Vijai Shukla, se www.fuglsoecentret.dk) og fredag d. 21. juni kl. 19-21 på Gentofte Hovedbibliotek. Han giver også et seminar lørdag d. 22. juni kl. 10-16.30 på Rørvig Folkehøjskole (se www.rfh.dk).

På foredragene fortæller han om sin forskning, men giver også en dybtgående gennemgang af stress og stress-management – både set fra moderne lægevidenskab og fra den gamle ayurvediske viden. Han giver en lang række konkrete og praktiske råd, som er beskrevet i hans bog; bl.a. om kost, motion, dagsrutiner; yoga og meditation også i forhold til ens ‘sind-krop type’.

Det vil være muligt at interviewe dr. Schneider efter aftale med undertegnede, Svend Jensen, som koordinerer hans besøg i samarbejde med overlæge Henrik Westergaard (tlf. 20207787; henrikwe@dadlnet.dk) og praktiserende psykolog Jørn Janby (tlf. 60171685; janby@mail.dk. De vil også gerne udtale sig.

Vi sender gerne yderligere information bl.a. højopløseligt foto.

Læs mere her

Lav dødelighed på regionens hospitaler

På hospitalerne i hovedstadsregionen er dødeligheden faldet markant siden 2007. På alle regionens hospitaler er dødeligheden under eller omkring landsgennemsnittet.

Region Hovedstaden har succes med at sænke dødeligheden på hospitalerne. Igen viser tallene fremgang, da der sker færre og færre dødsfald. Den nyeste opgørelse af de såkaldte HSMR-tal viser, at dødeligheden på regionens hospitaler samlet er på 88, hvilket er et godt stykke under landsgennemsnittet på 98.

Ser man på regionens hospitaler enkeltvis er dødeligheden under eller omkring landsgennemsnittet. Flere hospitaler viser markante og vedvarende fald i dødeligheden. Øget kvalitet af plejen og behandlingen har været i fokus for at sænke dødeligheden. Og det målrettede arbejde har betydet et HSMR-tal i regionen på 88, hvilket svarer til, at der er forekommet 243 færre dødsfald på regionens hospitaler end forventet i 3. kvartal af 2010.

Regionsrådsmedlem og formand for kvalitetsudvalget Kirsten Lee (R) er glad for udviklingen, men understeger også, at de gode resultater ikke må blive en sovepude.

– Vi har i Regionsrådet vedtaget ambitiøse mål for nedbringelse af dødelighed, skader og infektioner. Vi har også et stærkt fokus på, at f.eks. med nlopopper i hjernen får den behandling, der fagligt er enighed om. Det er meget glædeligt, at vi kan se, at arbejdet slår igennem til gavn for patienterne. Nu gælder det fremadrettet om at blive ved at holde fokus, så vi kan blive endnu bedre siger Kisten Lee.

Region Hovedstaden arbejder fortsat på at sænke dødeligheden på hospitalerne. Målet er en reduktion på 10% inden udgangen af regionsrådets valgperiode, og det skal flere tiltag hjælpe med til.

– I den kommende tid sætter vi øget fokus på sikkerheden omkring operationer ved at indføre en såkaldt kirurgisk tjekliste, vi arbejder systematisk på at opspore kritisk syge patienter så tidligt som muligt, og vi analyserer de dødsfald, der er på hospitalerne for konstant at kunne finde nye måder at forbedre pleje og behandling, siger Koncerndirektør Svend Hartling

Tallene for dødeligheden HSMR opgøres hvert kvartal for alle regioner og hospitaler af Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet.

Fakta
HSMR betyder HospitalsStandardiseretMortalitetsRate.

HSMR tallet for Region Hovedstaden for 3. kvartal 2010 er 88, svarende til at der er forekommet 243 færre dødsfald på regionens hospitaler end forventet i 3. kvartal.

Det samlede HSMR-tal for hele landet er 98 i 3. kvartal 2010. Tallet svarer til, at der i kvartalet er sket 120 færre dødsfald end forventet på landets hospitaler.

Følg udviklingen :
HSMR tal for Region Hovedstaden og dens hospitaler fra 2007 til 3. kvartal af 2010 :
http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/E2894C73-8DC4-420C-B5CB-D07A83EB4711/0/HSMR_Hovedstaden_2007_2010_3.pdf

HSMR tal på landsplan fra 2007 til 3. kvartal af 2010 :
http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/26B8F04B-D3F6-46DD-AD21-006DD13DAEC7/0/HSMR_landet_2007_2010_3.pdf

Yderligere information:
Formand for kvalitetsudvalget Kirsten Lee, tlf. 2020 1156
Koncerndirektør Svend Hartling, tlf. 40 26 68 87
Pressevagten Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Læs mere her

Hurtigere og mere effektiv behandling

Speciallæger til rådighed døgnet rundt.
Undersøges af flere speciallæger
Når du i fremtiden henvender dig til et hospital i Hovedstaden med en akut sygdom, vil du blive undersøgt og behandlet af op til flere speciallæger inden for meget kort tid. Det betyder, at personalet hurtigere vil finde ud af, hvad du fejler, og hvilken behandling du skal have.

Ny måde at gøre tingene på
Det er målsætningen med en radikal organisationsændring, der er beskrevet i et fagligt input til den netop vedtagne Hospitals- og psykiatriplan 2020. For at nå målet, skal alle specialer på sigt være til stede døgnet rundt på de fælles akutmodtagelser på hospitalerne i Hovedstaden.

Bedre kvalitet er lig kortere indlæggelse
– Borgerne vil opleve et kvalitetsløft samtidig med, at vi vil få færre utilsigtede hændelser og større patientsikkerhed, kommer det uden tøven fra Svend Hartling, der er koncerndirektør i Hovedstaden.

Den rigtige behandling i gang hurtigere
Ved at have samtlige lægefaglige specialer til rådighed i umiddelbar nærhed af patienten, vil vi få et endnu mere effektivt patientforløb end i dag. Og det vil alt andet lige betyde, at den rigtige behandling bliver sat i gang hurtigere og patienten derfor ikke kommer til at tilbringe mere tid på hospitalet end højst nødvendigt.

Forandringen er i gang
Flere af Hovedstadens store hospitaler har allerede nu en vagtstruktur, hvor samtlige lægefaglige specialer er dækket ind døgnet rundt.
– Og samtidig sikrer den igangværende etablering af de fælles akutmodtagelser med senge reserveret til formålet, at alle patienter fremover kommer ind af én dør og ikke direkte op på afdelingerne, forklarer Svend Hartling.

Afhængig af nye byggerier
Koncerndirektøren forventer, at alle områder vil være nogenlunde på plads inden for fire til fem år. Men dele af planen kan først realiseres i takt med de kommende udbygninger og nybygning af Hovedstadens hospitaler.
– Vi er afhængige af den fysiske struktur altså bygningerne – for at hele planen kan blive fuldt sat i værk, fastslår Svend Hartling. Men der hvor vi kan skabe plads der bevæger vi os i denne retning så hurtigt som muligt.

Kristian Hargreave
Email: webredaktoer@regionh.dk

Læs mere her

Mand – Pas på dig selv

Hver dag dør 4 mænd af prostatakræft. Tallet skal ned nu!

I 2008 vil ca. 3.500 mænd få konstateret kræft i prostata. Af dem er det kun ca. 25%, som får konstateret sygdommen så tidligt, at de kan blive tilbudt en helbredende behandling.

Det er den hyppigste kræftform blandt mænd! Rent faktisk dør i gennemsnit fire mænd hver dag året rundt af prostatakræft. Alligevel er der blandt mænd i risikogruppen fra 50 år og opefter meget lidt fokus på sygdommen og dens symptomer. Og det på trods af, at der forskes i nye behandlingsformer, som ville kunne redde mange flere, hvis de får diagnosen stillet i tide.

**Hør om, hvordan du kan tage vare på dig selv,og ny teknik i behandlingen**
Kom til foredrag hos Kræftens Bekæmpelse Helsingør Lokalafdeling og patientforeningen Propa og hør om kliniske forsøg fra Ålborg sygehus, hvor en ny behandlingsform for øjeblikket testes..

Kvinde, pas på din mand! Deltag i foredraget, Hvor mænd og par også vil kunne få indblik i symptomerne, så det bliver lidt nemmere at identificere faresignalerne og om nødvendigt komme i behandling i tide.

Arrangementet finder sted:
Tirsdag d. 18. november 2008
Kl. 19.30 ca. 21.30
Det Gamle Toldkammer, Kammer Cafeen
Havnepladsen 1, 3000 Helsingør

Program:
– Lidt om prostatakræft/ v. Jørgen Petersen, patientforeningen Propa.
– Orientering om klinisk forsøg på Aalborg Sygehus/ v. ingeniør Erik Othel–Jacobsen.
– Præsentation af Prostatacancer Patientforeningen PROPA/ v. Jørgen Petersen.

Der er gratis adgang for alle, så kom i god tid. Kræftens Bekæmpelse i Helsingør byder på the eller kaffe under arrangementet.

For yderligere information:
Kontakt venligst Birgitte Othel, mob. 2020 7279
Kræftens Bekæmpelse Helsingør lokalforening
 

Læs mere her

Borgerne kom med deres mening om ny hospitals- og psykiatriplan

En række borgere valgte at bruge en tirsdag aften på Hvidovre Hospital for at kommentere og høre om Region Hovedstadens nye Hospitals- og Psykiatriplan 2020
Både spørgsmål og svar på borgermøde
Hvorfor skal alle hospitaler fornyes Hvordan sikrer I bedst mulig kvalitet for borgerne i akutmodtagelsen Hvorfor reklamerer I ikke for jeres fantastiske ambulancer

Der var både spørgsmål og svar ved et borgermøde på Hvidovre Hospital tirsdag den 12. april om Region Hovedstadens nye Hospitals- og Psykiatriplan 2020, som fremtidssikrer landets største hospitalsvæsen.

Det første af fire borgermøder
Borgermødet var det første af fire borgermøder, og mødet på Hvidovre Hospital handlede primært om den sydlige del af regionen kaldet planlægningsområde Syd og dermed konsekvensen for borgerne på den københavnske Vestegn og på Amager.

Endnu bedre hjælp
Essensen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er endnu bedre hjælp i telefonen, når skaden er sket, eller vi bliver syge. Hurtigere og nemmere adgang til eksperterne på hospitalet døgnet rundt. Mere ambulant behandling og flere enestuer for de psykiatriske patienter.

Plan i høring
Planen er nu i høring, og her spiller borgermøderne en vigtig rolle.

– Jeg håber, at borgerne her på Hvidovre Hospital fik en fornemmelse af linjerne i den nye hospitals- og psykiatriplan, og at de efterfølgende har en tryghed for, at vi politikere har tænkt os om i planen, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) efter mødet.

Nybyggeri på Hvidovre Hospital
På borgermødet fortalte hospitalsdirektør Torben Ø. Pedersen om det kommende byggeprojekt på Hvidovre Hospital.

– Vi skal bygge den 3. etape, som var planlagt, men aldrig bygget færdig, og vi skal have mere lys og luft ind i hospitalet, siger Torben Ø. Pedersen.

Nye rammer på Glostrup Hospital
Ligeledes fortalte hospitalsdirektør Klaus Lunding om byggeplanerne på Glostrup Hospital.

– Der skal bygges nye rammer for patienter med rygmarvsskade og hjerneskade, og genoptræningsfaciliteterne skal forbedres. Fremover skal vi være specialhospital for hjerne, ryg og øjne, siger Klaus Lunding.

Mere ambulant behandling
Også i psykiatrien skal der bygges nyt, bl.a. på Psykiatrisk Center Hvidovre.

– Der skal være en ny stor akutmodtagelse, og på sigt skal vi have moderne enestuer til alle. Behandlingen i psykiatrien skal være mere individuel, intensiv og ambulant, siger Martin Lund, der er direktør i Region Hovedstadens Psykiatri.

Høringsfrist 13. maj
Region Hovedstaden har inviteret til i alt fire borgermøder, inden høringsfristen for Hospitals- og Psykiatriplan 2020 udløber den 13. maj.

Møderne varer to timer fra kl. 19.00 – 21.00 og de næste tre finder sted:

27. april: I planlægningsområde Byen på Bispebjerg Hospital
2. maj: I planlægningsområde Midt på Herlev Hospital
4. maj: I planlægningsområde Nord på Hillerød Hospital

Mail kommentarer
Det er også muligt at komme med kommentarer på mailadressen hospitalsplan@regionh.dk.

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 skal endeligt vedtages på Regionsrådsmødet den 21. juni 2011.

For yderligere information kontakt:

Vibeke Storm Rasmussen (S) – telefon 43 64 25 21
Hospitalsdirektør Torben Ø. Pedersen telefon 38 62 21 50
Hospitalsdirektør Klaus Lunding telefon 21 46 60 30
Direktør for Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund telefon 29 45 46 66
Pressevagten i Region Hovedstaden mobil 70 20 95 88

Læs mere her

Test din allergi-viden

I dag bliver kampagne sitet www.forebyg-allergi.dk lanceret, hvor alle inkl. den nye sundhedsminister Astrid Krag (SF) kan teste deres allergi viden

Flere og flere får allergi og der bliver færre og færre allergilæger til at tage sig af de danske allergikere, siden allergi som lægespeciale blev nedlagt i 2002. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed vil antallet af voksne danskere med allergi stige til 1,7 mio. voksne i 2020 hertil kommer børn. I samme periode falder antallet af allergispecialister til en håndfuld.

Har du allergi eller vil du gerne forebygge at du eller dit barn får allergi så slå et slag forbi det nye kampagnesite www.forebyg-allergi.dk og test din viden om allergi.

Ud over allergitesen giver sitet bl.a.
5 trin til et liv uden allergi
gratis download af to kapitler fra den mest populære allergibog “Bogen om allergi”
alt om de 16 mest sejlivede myter om allergi.

Bag sitet står forfatter Joan Grønning, der har skrevet Bogen om allergi , som er godkendt og anbefalet af førende danske allergilæger.

Læs mere her

Lungebombe under rygeres arbejdsmiljø

Årets undersøgelse om danskernes kendskab og holdninger til tobaksforurenet luft viser, at mange danskere inhalerer en farlig lungebombe, når de både arbejder i et støvet arbejdsmiljø og samtidig ryger. Der er behov for en helt særlig indsats fra myndighedernes side, mener Danmarks Lungeforening og en ekspert i miljø- og arbejdsmedicin.

En ny undersøgelse om danskernes kendskab og holdninger til tobaksforurenet luft giver nu for første gang viden om hvor mange, der trækker en livsfarlig cocktail af forurenet luft ned i deres lunger. I undersøgelsen er 5.389 danskere bl.a. blevet bedt om at svare på, om de ryger, og om de er udsat for støv i deres arbejdsmiljø. Mennesker, der ryger, og er udsat for støv i arbejdsmiljøet, har nemlig en meget forhøjet risiko for at udvikle alvorlig lungesygdom.

Undersøgelsen viser foruroligende resultater: Hver fjerde, der ofte er udsat for støv i arbejdsmiljøet, ryger hver dag. Når man både ryger dagligt og i hverdagen er udsat for støv i arbejdsmiljøet, så udsætter man sine lunger for den værst tænkelige cocktail.

Undersøgelsen viser desuden, at blandt mennesker, der ryger, som ofte eller engang imellem er udsat for støv i arbejdsmiljøet, er det lærlinge, elever og arbejdere, der i særlig grad er udsat. 24 procent af lærlinge og elever ryger samtidig med, at de ofte eller engang imellem er udsat for støv i arbejdsmiljøet. For ufaglærte arbejdere er det 18 procent og for faglærte arbejdere 14 procent. Til sammenligning er tallet for alle erhvervsgrupper samlet otte procent. Det er således primært de ufaglærte og faglærte arbejdere samt de unge lærlinge/elever, der udsættes for en særlig risiko.

Administrerende direktør i Danmarks Lungeforening, Anne Brandt, er meget bekymret for tallene:

Danskerne ved jo ikke, hvor sindssygt farlig denne kombination af rygning og støv i arbejdsmiljøet er. Vi bliver nødt til at give dem, der er udsat for den farlige cocktail, viden og tilbud, der kan hjælpe dem med at forstå den fare, de udsætter sig selv for. Jeg tror en helt konkret løsning kunne være, at alle arbejdspladser med støv, dampe og gasser jævnligt får besøg af et lungekorps, der måler medarbejdernes lungefunktion og informerer ledelse og medarbejdere om den farlige cocktail af partikler. Samtidig kunne lungekorpset tilbyde hjælp til rygestop – især til de medarbejdere, som har særligt svært ved at holde op.

Arbejdstilsynet bør prioritere lungesygdomme
Den livsfarlige kombination af luftbårne partikler er sandsynligvis ikke noget rygerne er særligt opmærksomme på. Også selv om lungesygdomme er den tredje mest hyppige arbejdsrelaterede sygdom i EU. Torben Sigsgaard, professor i miljø- og arbejdsmedicin, mener området er temmelig overset – også af Arbejdstilsynet:

I Danmark skønnes det, at vi hvert år mister 15.000 gode leveår som følge af erhvervsrelaterede lungesygdomme. Jeg kan kun opfordre Arbejdstilsynet og Folketingets partier bag aftalen om arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 om at begynde at prioritere erhvervsbetingede lungesygdomme. Lungesygdomme skal ind på Arbejdstilsynets liste over prioriterede områder, og vi mangler videnskabelige undersøgelser og studier af arbejdsrelateret KOL og astma i Danmark. Det er et område, der, ikke mindst efter disse nye tal fra undersøgelsen, bør prioriteres meget højt.

Kombi af skadelige partikler er yderst farlig
Tobaksforurenet luft og støv samt skadelige partikler fra trafikken m.v. øger alle risikoen for sygdom, men det er kombinationen af partiklerne, der er særlig farlig. Nogle brancher er særligt hårdt ramt af den farlige cocktail af mindst to forskellige typer af forurenet luft:

· 39 % i transportbranchen
· 38 % i reparationsbranchen
· 32 % i bygge- og anlægsbranchen
· 24 % inden for fremstilling

KONTAKT
Anne Brandt, administrerende direktør i Danmarks Lungeforening, tlf. 22 56 30 92
Torben Sigsgaard, professor i miljø- og arbejdsmedicin, Aarhus Universitet, tlf. 28 99 24 26

Læs mere her