Systematic skal binde Danmarks it-systemer sammen

Sundhedsprofessionelle landet over får i løbet af det næste år lettere ved at orientere sig om patienternes sundhedsoplysninger.

Med et nyt Nationalt Patientindeks (NPI), som Systematic skal udvikle, bliver alle relevante digitale sundhedsinformationer lettere tilgængelig. I dag må eksempelvis læger manuelt indhente patientoplysninger via forskellige systemer, men med NPI vil de kunne se oplysningerne i deres egne kliniske it-systemer uanset hvor i landet patienterne tidligere er blevet behandlet eller er i pleje. Det kan have stor betydning ved modtagelse af patienter, som er akut syge, ambulante patienter med komplekse forløb eller patienter, der i øvrigt er ukendte for behandleren.

NPI er kort fortalt en service, der via et indeks gør det muligt at hente data om en patient fra mange forskellige datakilder. NPI rummer med andre ord ikke selv klinisk data, men er kodet med information om, hvor data skal trækkes fra. NPI vil for eksempel trække oplysninger fra regionernes elektroniske patientjournaler, Landspatientregistret og Fælles Medicinkort (FMK). Med NPI får sundhedsprofessionelle dermed adgang til en lang række relevante patientdata på tværs af sektorer og myndigheder.

Udviklingen af NPI vil ske i tæt samarbejde med det fællesregionale projekt omkring Sundhedsjournalen. Hvor NPI har til formål at skaffe data, er Sundhedsjournalen mere orienteret mod en brugergrænseflade, der sammenstiller data på overskuelig vis, ikke bare for de sundhedsprofessionelle, men også for borgerne. Med Sundhedsjournalen og NPI får borgerne således mulighed for via sundhed.dk at se oplysninger om egne undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsnet.

Erfaren leverandør
Systematic har stor og bred erfaring med at få forskellige systemer til at tale sammen. Samtidig står virksomheden bag den avancerede elektroniske patientjournal (epj), som med succes i øjeblikket rulles ud på samtlige hospitaler i Region Midtjylland. Epj-løsningen gør det enklere for klinikerne at få overblik, idet den automatisk trækker data fra forskellige kilder som for eksempel laboratoriesystemer, røntgenbilleddatabaser og bookingsystemer. Alle kliniske, planlægningsmæssige og patientadministrative registreringer er med andre ord tilgængelige ét sted.

Fleksibelt udviklingsforløb
Opgaven med udviklingen af NPI er udbudt af National Sundheds-it (NSI), som er en styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Valget af Systematic som leverandør skyldes blandt andet virksomhedens stærke kompetencer i forhold til agile udviklingsprincipper, som tager højde for, at såvel kunde som leverandør kan blive klogere undervejs. På den måde er der løbende mulighed for eksempelvis at prioritere anderledes og ændre krav til funktionalitet.

Ved at kombinere agile udviklingsprincipper med Lean og CMMI, som er en internationalt anerkendt projektmodenhedsmodel, har Systematic i tæt samarbejde med sine kunder på effektiv vis skabt løsninger i høj kvalitet. Systematic er som én af kun 15 virksomheder i Europa certificeret på femte og højeste CMMI-niveau og leverer 93 procent af alle leverancer til tiden.

Vi glæder os meget til samarbejdet med Systematic. Det er vores vurdering, at vi har valgt det tilbud, der indeholder det bedste bud på løsning af den udbudte opgave vurderet i forhold til de fastsatte evalueringskriterier, udtaler NPI-projektleder Jens Hvidberg fra NSI.

Også Systematic ser frem til samarbejdet.

Vi valgte bevidst en kombination af en førende international platform med informationsudveksling baseret på internationale standarder kombineret med en meget agil udviklingsproces, hvor der er et tæt samarbejde med NSI og deres øvrige partnere, udtaler salgsdirektør i Systematic Henrik Jespersen.

Ivan Lund Pedersen, kundechef i NSI, tilføjer:

I og med projektet er ambitiøst, indeholder flere samarbejdspartnere og arbejder med en stram tidsplan, er det vigtigt med en effektiv projektstyring. Her bliver det vigtigt at arbejde med en leverandør som Systematic, der har et stærkt metodeapparat baseret på CMMI, Lean og agile udviklingsprincipper.

Projektet starter i januar 2012. Tilknyttet udviklingsprojektet er InterSystems Corporation som underleverandør i forhold til standardsoftwarelicenser og TDC Hosting A/S som underleverandør i forhold til drift af NPI.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *