Sundhedsministeren fik målt sin lungefunktion

På trods af Astrid Krags travle program som kampagneførende formandskandidat for SF, fandt hun mandag også tid til at besøge Danmarks Lungeforening som sundheds- og forebyggelsesminister. Her fik hun bl.a. en lungefunktionsmåling og en introduktion til lungesagens vigtigste punkter. Nemlig behovet for en national lungeplan, for tidlig opsporing af lungesyge, dvs. flere lungefunktionsmålinger, samt fokus på social ulighed i sundhed i forbindelse med rygning og rygestop.

Årsagen til ministerens besøg var bl.a. de 400.000 patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i Danmark. Samtlige kommuner og regioner har lavet planer for tidlig opsporing, men de retningslinjer, som findes i dag, er for det første kun vejledende, og ikke forpligtende, og så er de forældede. Derfor aner 200.000 mennesker stadig ikke, at de er syge. De skal findes, så de ved, hvad de fejler og kan ændre livsstil. Og samfundet skal forebygge, at de ryger ind og ud af sygehusene og trækker store veksler på samfundsøkonomien senere med store menneskelige omkostninger til følge.

Danmarks Lungeforening havde indbudt sundhedsministeren til at møde en lang række mennesker, som hver dag har lungerne helt inde på livet som patienter eller som professionelle. De ved om nogen, at patienterne har brug for en national lungeplan, som dækker hele Danmark. En lungeplan, der er forpligtende, da lungepatienter ellers behandles forskelligt alt efter hvilken region, de bor i. Ministeren fik også indblik i, at der er det samme behov på fx astmaområdet og for de sjældnere lungesygdomme, og at der mangler fokus på lungerne i det hele taget.

– Helt grundlæggende mener jeg, at der skal en større indsats til over for KOL over hele landet, så alle får det samme, forpligtende tilbud om behandling. Samtidig skal man tage udgangspunkt i den enkelte patient. At alle skal have ret til samme behandling, betyder ikke nødvendigvis, at alle skal have ens behandling. Den skal selvfølgelig differentieres, sagde sundhedsministeren efter besøget i Danmarks Lungeforening.

En meget væsentlig del er tidlig opsporing. Det handler ikke bare om at finde dem, som er blevet syge, men også om at sætte tidligt ind for at undgå, at patienter bliver syge. Fra det nyfødte barns ret til at trække ren luft i lungerne til forebyggelse af de unges rygestart. Det vigtige er, at det bliver gjort systematisk.

– Min drøm er, at børn og unge selvfølgelig ikke skal begynde at ryge. Den dag man bliver gravid bør alle i familien få tilbudt hjælp til at lægge smøgerne på hylden, så vi kan bakke op om børns ret til at vokse op i et sundt og røgfrit miljø. Det gør mig glad at tænke på, at rygeloven tager børnenes parti, og at vi aldrig må glemme at påvirke dem til en sund levestil, som ikke inkluderer rygning, sagde Astrid Krag i et kort interview efter besøget.

I Danmarks Lungeforening ved man, at lungesygdommen KOL for omkring 90 procents vedkommende opstår pga. rygning.

– Rygning er den vigtigste skadelige faktor for lungerne, og kombineret med fx bilos og et forurenet arbejdsmiljø kan det give en yderligere, forstærkende cocktaileffekt i lungerne. Derfor handler det i det hele taget om at skabe et sundt miljø for lungerne igennem hele livet, sagde direktør for Danmarks Lungeforening, Anne Brandt efter ministerens besøg.

Den gode nyhed er, at det nytter noget at fange KOL-patienterne tidligt i sygdomsforløbet.

– Det vigtigste er at diagnosticere patienterne og få dem hurtigst muligt i behandling og rehabilitering. Det er præcis hvad en forpligtende lungeplan kan gøre. For det nytter at gøre noget. Rygestop og rehabilitering virker, øger livskvaliteten og nedbringer indlæggelser og forværringer, kunne professor i KOL og lungekræft, Peter Lange, fortælle sundhedsministeren under hendes besøg.

MERE INFORMATION
Pressechef i Danmarks Lungeforening, Birgitte Skøtt Lenstrup, bsl@lunge.dk, mobil 22 56 65 15

FAKTA OM LUNGESYGDOMME

430.000 lever med KOL og godt 350.000 med astma
50 % af rygerne vil gerne holde op med at ryge (Danskernes rygevaner 2011, udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening, december 2011).
Knap 100.000 børn og unge under 17 år har problemer med at trække vejret hver dag på grund af luftvejssygdomme
Luftvejssygdomme er den hyppigste årsag til indlæggelser på børneafdelinger
Kilde: Danmarks Lungeforening – www.lunge.dk

OM DANMARKS LUNGEFORENING
Danmarks Lungeforening er en over 110 år gammel patientforening, hvis oprindelige formål var at bekæmpe tuberkulosen. Nu har tiderne ændret sig, og i dag er det den brede lungesag lige fra barn til voksen, som Danmarks Lungeforening arbejder for. Danmarks Lungeforenings vision er at skabe et samfund, hvor flere mennesker har sundere lunger – livet igennem.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *