Styrk vedhæftningsevnen med Tantec Plasma

Overfladespænding forhindrer insekter i at synke i vand og hindrer sæbebobler i at briste. Men i andre sammenhænge kan den ødelægge kontaktoverfladers klæbeevne eller medføre brister i limede medicinske produkter og det der er værre. Den danske virksomhed Tantec tilbyder den perfekte løsning i form af sin Plasma-teknologi til behandling af vanskeligt limbare materialer.

Katetre til medicinske formål, f.eks. til periodisk blæretømning, kan kun anvendes uden gene for patienterne hvis slangerne har en glat overflade, og dette kræver at katetrene Plasma-behandles inden de belægges med en væskeopløselig coating. Eller ubehandlede, limede overflader kan i andre sammenhænge revne på et senere tidspunkt. Løsningen er forbehandling af overflader for at øge overfladespændingen (befugtningsevnen) til samme niveau som de væsker overfladerne kommer i kontakt med.
Efter en Plasmabehandling vil den øgede overfladespænding medføre, at coatings hæfter optimalt på plastoverflader, og limede overflader vil være sikret mod brud. Disse er blot to blandt mange eksempler på, hvordan Tantecs innovative teknologi kan anvendes til vedhæftningsoptimering.
Tantec fokuserer primært på behandling af tredimensionelle overflader, især af plastmaterialer. Behandlingen kan også anvendes til forberedelse af overflader, der skal lakeres.

Vakuumplasmabehandling
Tantec s anlæg til vakuumplasmabehandling, VacuTEC, er allerede en veldokumenteret og udbredt teknik til overfladebearbejdning inden for medikoteknik og automobilindustri. Den kan anvendes til rensning af overflader og fjernelse af organiske rester eller til forbedring af klæbeevnen inden coating, lakering, trykning eller limning. Produkterne modificeres kun i overfladens nano-dybde med henblik på at ændre vedhæftningsegenskaberne, og uden at det påvirker materialets overfladefinish eller styrke.

VacuTEC Plasmabehandling er en lavtemperaturproces, der foregår ved 40-120°C og således forhindrer termiske skader på produkterne. Processen kan fremkalde ikke-termisk aktiverede overfladereaktioner, der forårsager ændringer i overfladen, som ellers ikke forekommer ved molekylær kemi under atmosfærisk tryk. Disse unikke egenskaber åbner op for nye muligheder med hensyn til materialer og produkter.

VacuTEC Plasmabehandling foregår i et kontrolleret miljø i et lukket kammer ved medium vakuum oftest 2-10 mbar. Gassen aktiveres af et elektrisk højfrekvensfelt på typisk 20-30 kHz. De behandlede komponenter kan både være elektrisk ledende eller ikke-ledende.
Eventuelle flygtige migrationsgasser fra de behandlede produkter bortledes fra kammeret via vakuumpumpen og kan om nødvendigt neutraliseres gennem et filtersystem.

Fordele ved plasmabehandling
VacuTEC Plasmaprocessen forhindrer, at materialerne beskadiges, da der er tale om en kontrolleret lavtemperaturproces med relativ lav energi-intensitet. Plasmaenergien er meget effektiv, fordi vakuumtrykket reducerer forekomsten af rekombination og øger partiklernes gennemsnitlige størrelse, hvilket medfører en højere kinetisk energi i ion-udladningen. I et kontrolleret vakuummiljø kan høj klæbeevne opnås ved udvælgelse af forskellige
procesparametre, f.eks. vakuum niveau, behandlingstid og mængde af tilført atmosfærisk ilt som procesgas.

Plasmabehandlingsprocessen
Når et produkt der kræver behandling er placeret i vakuumkammeret, aktiveres VacuTEC-processen efter manuel eller automatisk lukning af lågen. Luften evakueres og bortledes fra kammeret gennem en vakuumventil. Derefter tænder Plasma-udladningen automatisk og er aktivt i ca. 30 sekunder, afhængig af hvor lang tid produktet skal behandles for at opnå den ønskede overfladespænding. Efter ca. 30 sekunder blæses luft ind i kammeret, lågen åbnes og produktet kan tages ud. Hele processen varer normalt ca. 120 sekunder. For at sikre størst mulig vedhæftning, bør coatings, klæbestoffer eller lak påføres så tidligt som muligt efter plasmabehandlingen.

VacuTEC Plasma
VacuTEC fås i tre standardstørrelser, men kan også kundetilpasses, hvad angår udformning og størrelse. VacuTEC anvendes normalt som en batchproces, men det er også muligt at integrere systemet som en inline proces. Maskinens levetid er minimum 15-20 år. Betjeningen af systemet er intuitiv, og der kræves kun meget lidt vedligeholdelse.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *