Stamcellebehandling i udlandet

Sundhedsstyrelsen er blevet bekendt med, at danske patienter, herunder patienter med alvorlig og livstruende sygdom, af egen drift har søgt stamcellebehandling i udlandet. Sundhedsstyrelsen ønsker på denne baggrund at give generelle oplysninger om området og at informere om, at behandling med stamceller skal foregå i kliniske studier med systematisk opsamling af erfaringer, dog med undtagelse af få kendte, dokumenterede behandlinger. Eksperimentel behandling med stamceller bør kun helt undtagelsesvis forsøges.

De seneste års forskning i stamceller har skabt håb om at kunne behandle en lang række forskellige sygdomme og skader med celler udviklet fra stamceller. Der er derfor stor interesse for området både i de faglige miljøer og fra medier, patienter og offentligheden i det hele taget. Bortset fra transplantation af knoglemarv, hud og knogle er stamcelle-behandling er dog fortsat kun i udviklingsfasen med mange uafklarede spørgsmål.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at en personlig beslutning om at lade sig behandle med stamceller i udlandet ikke sker uden grundig forudgående diskussion med egen læge eller en relevant speciallæge i Danmark. Hvis der allerede er kontakt til et udenlandsk behandlingssted, bør informationer fra behandlingsstedet indgå i drøftelserne.

Patienter bør altid vurdere, om den forventelige behandlingseffekt opvejer de mulige risici ved behandlingen.

Reglerne for behandling i udlandet for offentlig regning er nærmere beskrevet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside. Bemærk, at ansøgning om eventuel offentlig betaling altid skal ske før en behandling indledes.

Patienter der overvejer stamcellebehandling i udlandet kan finde hjælp i Patient Handbook on Stem Cell Therapies. Sundhedsstyrelsen har oversat et af håndbogens afsnit, som præsenterer nogle af de emner i behandlingsstedets oplysningsmateriale, som patienterne bør læse med særligt kritiske øjne. Listen er ikke udtømmende.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *