Specialistopgave at behandle børn med antidepressiv medicin

Sundhedsstyrelsen indskærper overfor de praktiserende læger, at det er en specialistopgave at behandle børn og unge med antidepressiv medicin.

Det fremgår klart af Sundhedsstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser, at medicinsk behandling af depression hos børn skal iværksættes af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Som det er kommet frem i de seneste dages medieomtale, er der desværre mange praktiserende læger, der udskriver antidepressiv medicin på trods af Sundhedsstyrelsens vejledning.

Sundhedsstyrelsen har derfor inviteret Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab, Dansk selskab for almen medicin og De praktiserende lægers organisation til et møde for at diskutere problemet.

I Sundhedsstyrelsens vejledning fremgår det derudover, at det kun er ved svær depression, at børn muligvis skal behandles med antidepressiv medicin. Det eneste præparat der er godkendt til behandling af depression hos børn er fluoxetin, hvorfor anvendelse af andre præparater må være undtagelsen.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *