Slanker fed fisk

De fleste, der har været på slankekur, kender bøvlet med at udregne kalorietal og fedtmængde i fødevarer. Nu demonstrerer nyuddannet matematiker fra Aalborg Universitet, at regnefærdighederne også kan bruges til at afsløre bestemte fødevarers langsigtede betydning for livvidden. For eksempel om det er rigtigt, at fed fisk slanker.

Med oplysninger fra cirka 75.000 personer omkring deres kost, livsstil, livvidde med videre, har sundhedsmatematiker Karen Margrete Due indkredset fed fisks betydning for ændringer i livvidden. I sit netop færdiggjorte speciale kan hun se, at fed fisk ikke giver ekstra deller på maven. Årsagen hertil findes formentlig i det store indhold af omega-3 fedtsyrer.

Forsøg med gnavere har demonstreret, at udviklingen af fedme kan stoppes, hvis der tilføjes marine omega-3 fedtsyrer til deres kost. Derudover er der lavet undersøgelser, der har påvist en større mæthedsfølelse og efterfølgende lavere energiindtag for forsøgspersoner, der har spist fed fisk frem for andre typer af fødevarer.

– Livvidden har en tendens til at blive lidt mindre, når mængden af fed fisk forøges. Resultaterne er ikke signifikante, men alligevel interessante i en sundhedsmæssig kontekst, understreger Karen Margrete Due.

Omfattende undersøgelse Sundhedsmatematikerens speciale vækker opmærksomhed, blandt andet fordi hun har kombineret datamateriale fra ikke mindre end 27 forskellige studier i kostvaner og fedme fordelt på 10 europæiske lande. Det kræver en avanceret metode at behandle et så omfattende, forskelligartet materiale og finde frem til ét samlet resultat.

Først og fremmest gælder det om at sikre sig, at der homogenitet mellem studierne: er data indsamlet på samme måde, er der nogenlunde ens forhold i livviddeændringer og fed fisk Dernæst skal man kigge på, om der er andre ting end fed fisk, der kan påvirke analysen. Karen Margrete Due har set på kendte risikofaktorer for fedme som eksempelvis socialstatus, rygning, fysisk aktivitet, alder og køn og taget forholdene med i sine beregninger.

Alligevel er der ingen garanti for, at man har fjernet alle andre kilder til ændringer i livvidde, understreger Karen Margrete Due:

– De fleste betragter matematikken som en eksakt videnskab, men når det gælder behandling af meget komplicerede data, vil der altid være nogle elementer, som er behæftet med en vis usikkerhed. Man kan nemlig aldrig gengive den virkelige verden, men man kan finde en model, som kommer så tæt på som muligt.

Fakta:
– Karen Margrete Due har gennem flere år haft studiejob på Kardiovaskulært Forskningscenter ved Aalborg Sygehus, og det er herigennem, at hendes interesse for at kombinere fisk og fedme er blevet vakt.
– Karen Margrete Due har samarbejdet med Marianne Uhre Jacobsen (forsker, Århus Universitet) og Kim Overvad (leder af Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus) omkring fed fisks betydning for vægt og livvidde.
– Al data i Karen Margrete Dues speciale stammer fra The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). EPIC er et multinational studie, som blev opstartet i 1993 med det formål at betragte forskellige sammenhænge mellem kost og kræft. Studiet er med over en halv million deltagere blandt de største undersøgelser, der på nuværende tidspunkt er iværksat på verdensplan.
– Karen Margrete Due er efter afleveringen af sit speciale blevet fastansat som biostatistiker ved Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *