Senfølger efter behandling for tidlig brystkræft

Moderne behandlingsmetoder har forbedret overlevelsen for brystkræft. Behandlingen kan dog give senfølger, der giver en forhøjet dødelighed mange år efter. Et nyt forskningssamarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Odense Universitetshospital skal nu kortlægge præcist hvilke langtidsfølger, der kan være ved behandling for tidlig brystkræft. Resultaterne kan bruges til at overvåge behandlingens effektivitet og til at forbedre kontrolprorammet efter behandlingen så senfølger opdages så tidligt som muligt. Kræftens Bekæmpelse støtter arbejdet med 600.000 kr.

Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom blandt danske kvinder med ca. 4000 nye tilfælde pr. år. Moderne behandling har gjort, at der i dag lever lidt under 50.000 kvinder i Danmark med diagnosen brystkræft.

Behandlingen for brystkræft kan imidlertid give senfølger, f.eks. hjertekarsygdom, som opstår efter kortere eller længere tid. Det betyder, at brystkræftpatienter har en højere dødelighed helt op til 30 år efter deres behandling, men der findes i dag ingen samlede opgørelser over hvilke årsager, der ligger bag sygdomme og dødelighed.

Det nye forskningsprojekt ledes af professor og overlæge Marianne Ewertz fra Odense Universitetshospital. Forskerne vil undersøge sygelighed og dødelighed blandt ca. 55.000 kvinder under 70 år, som er behandlet for tidlig brystkræft fra 1978 til 2005, og sammenligne resultaterne med den kvindelige befolkning uden kræft.

Formålet med undersøgelsen er at afsløre de langtidsfølger, der kan være ved behandling for tidlig brystkræft. Samtidig kan resultaterne bruges til at overvåge behandlingens effektivitet, og til at forbedre det kontrolprogram, der tilbydes efter behandlingen så senfølger opdages så tidligt som muligt.

Projektet som er støttet med 600.000 kr af Kræftens Bekæmpelse udføres af professor, overlæge Marianne Ewertz, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Dets fulde titel er: “Senfølger efter behandling for tidlig brystkræft”.

De 600.000 kr er givet fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg, der i maj har uddelt 76 mio. kr. til 63 kræftforskningssamarbejder.

Kontaktinformation:
Professor, overlæge Marianne Ewertz, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital, tlf. 6541 2965, marianne.ewertz@ouh.regionsyddanmark.dk
Informationsmedarbejder Mette Weber, Kræftens Bekæmpelse, 3525 7235, mvw@cancer.dk

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *