Sanne Salomonsen indvier center for træning af hjerneskadede børn

Nye moderne rammer giver børn med erhvervet hjerneskade fra hele Sjælland optimal rehabilitering
Den Hvide Villa i Virum
Fredag den 16. september indviede Sanne Salomonsen sammen med Arly Eskildsen, formand for Handicap og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, Den Hvide Villa i Virum, hvor hjerneskadede børn og unge fra hele Sjælland nu kan få de bedste betingelser for rehabilitering på Børnecenter for Rehabilitering.

Tilbage til tilværelse med muligheder
Med nye moderne trænings- og undervisningsrum vil tværfaglige teams hjælpe børnene, de unge og deres pårørende tilbage til en tilværelse med indhold og muligheder.

Imponeret over medarbejderne
– Jeg er imponeret over medarbejdernes store engagement og indsats her i Den Hvide Villa, hvor de bruger den nyeste viden og alle nødvendige moderne faciliteter til at få børn og unge fra især hele Sjælland, men også fra resten af landet, tilbage til et liv så tæt på det normale som overhovedet muligt, siger Arly Eskildsen.

Sanne Salomonsen støtter børnecenter
Som ambassadør for Hjerneskadeforeningen deltog Sanne Salomonsen i indvielsen, fordi hun nu også ønsker at sætte fokus på forholdene for børn og unge, der på grund af sygdom eller ulykke har fået en hjerneskade og kæmper for at få deres førlighed og kompetencer tilbage.

Vigtigt at alle råber op
– Det er vigtigt, at vi alle råber op. Det er her, sådan en som mig kan hjælpe til med at være en pain in the ass , så flere bliver klar over, at der eksisterer et tilbud som Børnecenteret, hvor børn og unge kan få den nødvendige eksperthjælp, så de kan få livskvaliteten tilbage. Da jeg var indlagt, kom der en 5-årig ind med en blodprop i hjernen, men hvor går man hen og får hjælp som forældre i den situation, siger Sanne Salomonsen.

3000 børn og unge bliver hjerneskadet årligt
Hvert år får omkring 3000 børn og unge en hjerneskade i Danmark. Af dem har ca.150 behov for et længere behandlingsforløb. Børnecenter for Rehabilitering i Virum har de sidste 12 år tilbudt specialiseret rehabilitering af børn og unge med hjerneskader og er i dag et regionalt tilbud under Region Hovedstaden. Her kan kommuner over hele landet gøre brug af centrets store ekspertise.

Inddrager hele familien
Centerchef Lisbeth Harre:
– Vi sætter stor pris på, at engagerede folk på hjerneskadeområdet vil være med til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er med en specialiseret og intensiv genoptræning og rehabilitering, når man får en hjerneskade som følge af sygdom eller ulykke. Det gælder både for voksne og for børn. På Børnecenteret har vi mulighed for at inddrage hele familien i et intensivt og individuelt forløb, som har stor betydning for barnets mulighed for at genvinde tabte kognitive, fysiske og sociale færdigheder, siger centerchef Lisbeth Harre.

August Strindberg har boet i villaen
Den kendte forfatter August Strindberg har også huseret i Den Hvide Villa – tilbage i 1886. Han boede i huset sommeren over og blev bl.a. inspireret til sin roman Tschandala. Det er derfor et hus med sjæl og historie, som Børnecentret har indviet.

Fakta om børnecentret
Børnecenter for Rehabilitering er Region Hovedstadens specialiserede neurohabiliteringstilbud til børn og unge fra hele Sjælland, der har erhvervet en hjerneskade som følge af sygdom eller ulykke samt deres familier. Seks faggrupper samarbejder i teams om de intensive og individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb. De specialiserede teams tager også ud til særlige konsulent- og udredningsopgaver i resten af Danmark og på Grønland.

Læs mere om Børnecenter for Rehabilitering

Yderligere oplysninger
Centerchef Lisbeth Harre på tlf. 2051 3104 eller mail: lishar01@hav1.regionh.dk
Arly Eskildsen, formand for Handicap og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden. Tlf 2199 5884, arly(at)sf-herlev.dk
Pressevagten Region Hovedstaden tlf.: 70 20 95 88

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *