Sådan håndteres fleksibel besøgstid i en intensivafdeling

Sygeplejersker guider de pårørende om besøg på intensivafdelingen efter individuelle vurderinger i hver enkelt situation

En ny undersøgelse belyser gennem elleve interviews med intensivsygeplejersker, hvordan sygeplejersker i praksis håndterer fleksibel besøgstid fra minut til minut gennem en kompleks afvejning af hensyn til både patienter, pårørende og personalet.

På danske hospitaler er der i modsætning til mange andre lande en lang tradition for fleksible besøgsregler, hvilket giver mulighed for, at pårørende i vidt omfang kan være hos patienten og støtte denne under indlæggelsen.

Hvor man tidligere kunne komme på besøg inden for fastlagte tidsrum fx eftermiddag og aften, er besøgsreglerne i dag i mange afdelinger så fleksible, at pårørende principielt kan komme på besøg når som helst under forudsætning af, at det kan passe ind i patientens pleje og behandling og ikke forstyrrer de øvrige patienter.

Det stiller krav til personalet om at administrere besøg.

Lederskab
I intensivafdeling, hvor patienten måske ikke er vågen, og hvor patientens tilstand kan ændre sig fra minut til minut, stiller det særligt store krav til personalet at administrere besøg fra pårørende. Samtidig ønsker personalet at inddrage de pårørende som en værdifuld ressource for patienten.

Fundamentet for intensivsygeplejerskernes håndtering af besøg er, at de udviser lederskab i den komplekse afvejning af hensyn.

Lederskabet udmønter sig i tre forskellige strategier i samarbejdet med pårørende om deres tilstedeværelse på stuen:
1) At afklare relationer; 2) At definere situationen, og 3) At guide pårørende.

Gennem de tre strategier lærer sygeplejerskerne patienten og hver enkelt pårørende at kende som et udgangspunkt for at vurdere, om det i hver enkelt situation er passende for alle parter, at der kommer besøg på stuen.

På den baggrund guider sygeplejerskerne de pårørende til at være på stuen eller gå udenfor i overensstemmelse med den individuelle vurdering, sygeplejersken foretager i hver enkelt situation.

Oplæg til diskussion
Resultaterne af undersøgelsen fra intensivafdeling belyser, hvordan sygeplejersker i praksis administrerer fleksibel besøgstid og vil være anvendelige i diskussioner om personalets rolle i forbindelse med håndtering af besøg på såvel intensivafdelinger som sengeafdelinger.

Resultaterne er offentliggjort i artiklen: Ågård AS, Lomborg K. Flexible family visitation in the intensive care unit: nurses’ decision-making. J Clin Nurs. Published ahead of print Oct. 28. 2010.

Yderligere information:
Ph.d.-studerende, cand.cur Anne Sophie Ågård, tlf. 21 62 54 84

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *