Reviderede pakkeforløb for kræft

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet reviderede pakkeforløb for behandling af patienter med kræft. Revisionen sker med afsæt i, at det i Kræftplan III blev besluttet, at alle pakkeforløbene skulle revideres i 2011. De reviderede pakkeforløb for kræft er udarbejdet af sundhedsfaglige arbejdsgrupper, som har været sammensat af repræsentanter fra regionerne, faglige selskaber, DMCG erne, sygeplejersker med flere.

Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der som udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløbene omfatter forløbet fra begrundet mistanke om kræft gennem udredning, initial behandling og efterforløbet og omfatter nu efter revisionen også specifik rehabilitering og palliation, specifik sygepleje samt håndtering af recidiver. Ligeledes lægges vægt på kommunikation med og inddragelse af patienten samt de pårørende.

De første pakkeforløb på kræftområdet blev udarbejdet i 2007. Dette skete på baggrund af en aftale mellem regeringen og danske regioner, som betød, at kræftpatienter skulle indgå i et forløb uden unødig ventetid med akut handling og klar besked. Alle pakkeforløbene for kræft var endeligt implementeret 1. januar 2009.

Reglerne om maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme (BEK nr. 1749 af 21. december 2006) gælder stadig for kræftpatienterne. Det vil sige, at forløbstiderne er ikke en (ny) rettighed, men de kan af patienter og patientvejledere bruges som rettesnor for tidsforløbet fra henvisning til pakkeforløb til start på behandling.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *