Retningslinjer for grå stær og skulderlidelser

Sundhedsstyrelsen udgiver to nationale kliniske retningslinjer:

National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær
National klinisk retningslinje for diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser

Retningslinjerne tager deres afsæt i en systematisk gennemgang af evidensen på områderne. På baggrund af den er der opstillet en række anbefalinger til diagnostik, behandling og opfølgning. Formålet med retningslinjerne er at sikre, at der er en ensartet diagnostik og behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet af patienter, der har aldersbetinget grå stær eller udvalgte skulderlidelser.

Aldersbetinget grå stær
Operation for grå stær er det hyppigst gennemførte kirurgiske indgreb i Danmark med over 50.000 operationer årligt, og antallet er steget kraftigt over de seneste 10 år. Gennemsnitsalderen for grå stær-kirurgi ligger omkring 71 år. Overordnet set er synsgevinsten ved en grå stær-operation rigtig god, og operationen anses for at være en sikker procedure med få komplikationer.

Retningslinjen indeholder en række anbefalinger inden for følgende områder:

Operationsindikation
Kunstig linse implantater
Forebyggelse af endoftalmitis, postoperativ inflammation og nethindehævelse
Sammedagskirugi
Førstedagskontroller

Diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser
Der har i løbet af de seneste 10 år været en betydelig stigning i antallet af henviste patienter til sygehusene med udvalgte skulderlidelser. Over 34.000 patienter blev henvist i 2012. Af disse blev cirka 6.000 patienter opereret. Desuden er der betydelige regionale variationer i antallet af henviste og opererede patienter.

Den nationale kliniske retningslinje indeholder en række anbefalinger for diagnoserne impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur, inden for blandt andet følgende områder:

Den diagnostiske værdi af kliniske tests og billeddannende undersøgelser
Effekten af forskellige træningsmetoder og behandlingslængde overfor andre ikke-kirurgiske behandlinger
Effekten af træning overfor kirurgi
Effekten af forskellige kirurgiske behandlingsmetoder
Valg af postoperativ træningsmetode.

Den nationale kliniske retningslinje for diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser supplerer de faglige visitationsretningslinjer fra 2011.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *