Retningsbestemt ventilation giver ikke færre infektioner

Operationsstuer med ventilationssystemer, hvor luften blæses i stråler direkte ned mod patienten (Laminær Air Flow – LAF), medfører ikke færre infektioner efter operation end såkaldte TAF (Turbulent Air Flow) operationsstuer, hvor luften blæses diffust rundt i rummet.

En ny medicinsk teknologivurdering fra Sundhedsstyrelsen giver et overblik over de to ventilationssystemers forebyggende effekt over for infektioner ved indsættelse af hofte- og knæledsproteser og vurderer anlæggenes økonomi. Rapportens resultater baserer sig på en systematisk gennemgang af den eksisterende litteratur på området.

LAF ventilationssystemer er forbundet med ekstraomkostninger på skønsmæssigt 1,5 millioner kroner mere pr. operationsstue end et TAF ventilationssystem. Dertil kommer de ekstra årlige driftsomkostninger på cirka 200.000 kroner pr. LAF operationsstue.

Infektion efter en operation kan skyldes en lang række forskellige faktorer, der hver for sig kan føre til infektion. Denne rapport fokuserer alene på ventilationssystemernes betydning for infektioner på operationsstuer.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *