Rejserådgivning til patienter med nedsat immunforsvar

Nyt center på Århus Universitetshospital, Skejby rådgiver og vaccinerer patienter med immundefekter inden udlandsrejser

For at give patienter med immundefekter optimal rejserådgivning og vaccination har Århus Universitetshospital, Skejby åbnet et tilbud om, at praktiserende læger i en forsøgsperiode kan henvise patienter med immundefekter, der skal rejse til områder, hvor der anbefales vaccination eller malaria-forebyggelse.

Kræver særlig viden
Der er i Danmark et stigende antal patienter med medfødte eller erhvervede immundefekter, ikke mindst som følge af en mere intensiv behandling af visse sygdomme med immunhæmmende og biologisk behandling.

De fleste immundefekte patienter kan leve et næsten normalt liv, hvilket også omfatter rejser til udlandet i forbindelse med ferie, at besøge venner og familie, arbejde, studier m.m.

Disse patienter har en øget risiko for at pådrage sig infektioner i forbindelse med udlandsophold og samtidig har de ofte et utilstrækkeligt immunrespons på vaccinationer.

Endelig kan man i de fleste tilfælde ikke give levende vacciner, fx gul feber vaccine, til immundefekte. Derfor kræver rejserådgivning og vaccination af immundefekte særlig viden.

Projektet
På Infektionsmedicinsk Afdeling, Skejby, har man ekspertise indenfor udredning og behandling af hiv-smittede, primære immundefekter samt behandling af infektioner hos immundefekte patienter.

Ligesom man har erfaring med tropesygdomme, profylakse i forbindelse med udlandsophold samt vaccinationer.

Tilsvarende findes på Klinisk Immunologisk Afdeling, Skejby, den nødvendige viden til at udføre og tolke immunologiske analyser. Der er allerede etableret et tæt samarbejde mellem Infektionsmedicinsk Afdeling og Klinisk Immunologisk Afdeling omkring udredning og behandling af patienter med primære immundefekter.

For at opnå tilstrækkelig erfaring til at sikre optimal vaccination og rejserådgivning af immundefekte, er det besluttet at starte et projekt hvor at patienter med immundefekter i en periode på foreløbig to år fra 1. august 2010, kan henvises til Infektionsmedicinsk Ambulatorium Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby til dette.

Hvem kan henvises
Alle patienter i Region Midtjylland med medfødte eller erhvervede immundefekter, inklusive patienter i immunhæmmende eller biologisk behandling, og som planlægger at rejse til områder hvor der i henhold til nationale retningslinjer (EPINYT uge 26a+b, 2009) anbefales vaccinationer og/eller malariaprofylakse, kan henvises til rejserådgivning og vaccination via egen læge eller speciallæge.

Dette gælder patienter med:
– Primære immundefekter
– HIV-infektion
– Organtransplanterede (nyre-, lever, lunge- og/eller hjertetransplanterede)
– Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme (morbus Crohn, colitis ulcerosa)*
– Non-infektiøse inflammatoriske sygdomme (rheumatiske sygdomme)*
– Dermatologiske sygdomme
– Hæmatologiske sygdomme med ledsagende immundefekt og knoglemarvstransplanterede
– Patienter i immunsuppressiv eller biologisk behandling (prednisolon > 20 mg/dg, azathioprin, methotrexat, cyclophosphamid, ciclosporin, tacrolimus, etanercept, adalimumab, infliximab, anakinra, rituximab o.l.)

Patientforløb
I første omgang vil patienten blive indkaldt til at få taget en blodprøve, for at vurdere immunforsvaret (immunologisk status) samt undersøgelser for antistoffer (serologisk undersøgelse).

Herefter kommer patienten til rejserådgivning, herunder vurdering af behov for forbebyggende behandling med antibiotika og vaccination.

En måned efter vaccination laves fornyet serologisk undersøgelse for at undersøge, om patienten har dannet antistoffer (serokonverteret) og dermed er beskyttet.

For at kunne gennemføre dette program er det vigtigt at patienterne planlægger deres rejse og henvises i god tid, gerne mindst tre måneder før afrejse.

Patienterne vil blive bedt om at melde tilbage, om de har haft helbredsproblemer under rejsen.

Det skal understreges at patienterne selv skal betale for vaccinerne svarende til indkøbspris, mens blodprøver og rejserådgivningen er gratis.

Yderligere information
Århus Universitetshospital, Skejby, Overlæge Carsten Schade Larsen, tlf. 8949 8308

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *