Regler begrænser konkurrencen blandt apoteker

Konkurrencestyrelsen offentliggør i dag en rapport om regulering af apotekersektoren. Rapporten viser, at den danske regulering af apoteksområdet betyder, at der kun i begrænset omfang er konkurrence på markedet. Det kommer bl.a. til udtryk ved stor spredning i indtjeningen blandt apotekerne, og en vis utilfredshed med ekspeditionstiden blandt kunderne.

Reguleringen hæmmer tilgangen af nye apoteker, udelukker priskonkurrence og tilskynder kun i ringe grad apotekerne til at konkurrere på service. Konkurrenceproblemerne skyldes især den nuværende adgangsregulering og udligningsordning.

Konkurrencestyrelsen anerkender i rapporten, at der på apotekerområdet er en række sundhedspolitiske hensyn og et hensyn til de offentlige finanser. Konkurrencestyrelsen anbefaler derfor, at det undersøges, om reguleringen kan ændres, så konkurrencen fremmes, uden at de øvrige hensyn tilsidesættes.

Christian Ølgaard, vicedirektør i Konkurrencestyrelsen:

Det er vores anbefaling, at man undersøger mulighederne for at lave ændringer i reguleringen, som kan føre til samfundsmæssige gevinster gennem mere konkurrence mellem apotekerne. Det gælder specielt mulighederne for at indføre en mere fri adgang til markedet og afskaffe den omsætningsbestemte udligning mellem apoteker.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *