Protein kan hindre blodpropper

Forskere har fundet et protein, der kan hindre dannelse af blodpropper og mindske vævs- og organskader ved hjerteinfarkt.
Opdagelsen kan danne basis for udviklingen af nye lægemidler.

Det er forskere fra Rigshospitalet, der står bag opdagelsen af det nye protein MAP-1. Forsøg med MAP-1 i laboratoriet viser, at det kan hæmme betændelsesreaktioner i reagensglasforsøg. I væv, som har mistet sin blodforsyning, kommer der paradoksalt nok en kraftig betændelsesreaktion, når blodforsyningen genetableres. Det skyldes, at en del af kroppens immunforsvar kaldet komplementsystemet bliver aktiveret. Aktiveringen forårsager vævsskade i hjertet og hjernen.

– Efter nogle indledende forsøg antog vi, at MAP-1 kunne beskytte mod denne type vævsskade, og vi undersøgte derfor effekten af MAP-1 hos mus, der var blevet påført midlertidig iltmangel i hjertet, det man også kalder iskæmisk reperfusionsskade. Og MAP-1 viste sig ikke bare at kunne hindre vævsskade i hjertet, men også hæmme dannelsen af blodpropper, fortæller professor Peter Garred fra Rigshospitalets Klinisk Immunologiske Afdeling. Sammen med biolog, ph.d. Mikkel-Ole Skjødt og specialestuderende Anne Rosbjerg fra Rigshospitalet/Københavns Universitet samt forskere fra Harvard University i Boston står han bag studiet, der netop er publiceret i det anerkendte amerikanske tidsskrift Circulation.

Opdagelsen af MAP-1 kan danne basis for udvikling af nye lægemidler, som specifikt hæmmer de betændelsesreaktioner, der opstår som følge af blodpropper. Dermed kan MAP-1 på sigt hjælpe mange patienter med risiko for at få blodpropper i hjertet og hjernen.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *