Produkt til varetagelse af insulin krævende diabetikeres egenomsorg møder en mur af tavshed hos diabetes eliten

Diabetes type 1 er en krævende sygdom. Den kræver konstant opmærksomhed og måling af blodsukkerniveauet. Og da type 2-diabetes er en progressiv sygdom, er der for mange patienter, der aldrig når en acceptabel regulering af deres diabetes. Resultatet er invaliderende og dyre senkomplikationer.

Et særdeles velegnet produkt til styring af diabetes har igennem en årrække mødt en mur af tavshed hos de etablerede diabetes myndigheder, selv den højt basunerede formand for diabetes foreningen, der siden 2001 har skullet varetage medlemmernes interesse har efter gentagne personlige henvendelser ikke vist produktet den ringeste interesse.

Problemet er, at produktet der er en slags diabetes “GPS” hvor diabetikeren til enhver tid, i enhver situation guides til en god blodsukker ballance, ikke er fremstillet af folk indenfor lægevidenskab, men af brugerne selv, altså diabetikerne, og sandheden er, at de med det lille program lagt i apex på mobilen, kan leve fuldstændig som ikke diabetikere, minus insulin indtagelsen.

Selve programmet er så let og brugervenligt, at selv plejepersonale, uden nogen større indsigt i diabetes vil kunne justere indholdet af blodsukker hos enhver ældre/yngre/handicappet eller andre plejekrævende patienter, og herved sikre egenomsorgen for disse også.

Diabetes er forbundet med en kolossal økonomi, og de etablerede, herunder både Novo nordisk/Steno har en meget stærk interesse i, at ingen andre kommer ind på det marked hvor de i mange år har været enerådende.

Deres politik er, når sandheden skal frem, profit på diabetikerens bekostning. Det sidste de ønsker er, trods påstande om det modsatte, en helbredelse af diabetes, idet de så mister deres uhyrlige indkomster.

Behandling af diabetes og diabetesrelaterede sygdomme koster årligt den danske sundhedsfaktor -21.960.000.000 kroner !!!!

I 2006 udkom syddansk universitets rapporter: The societal impact of diabetes, hvor sundhedssektoren årlige omkostninger til behandling af diabetes og diabetesrelaterede sygdomme blev opgjort til 13.100.000.000 kroner.

Disse tal var for 2001. 1.marts 2008, i forbindelse med diabetestinget 2008, blev omkostningerne fremskrevet til 2006 tal, og resultatet viser at de direkte udgifter til diabetes på 5 år er steget ca. 9 mia.kr. til nu at udgøre det astronomiske 21.960.000.000kr pr år.

Hertil skal lægges samfundets omkostninger til produktionstab som følge af diabetes som årligt udgør yderlige 9,5 mia.kr.

Ved, at benytte allerede kendte alternativer,til diabetes styring, må man formode, at staten i hurtigt tempo kan nedbringe disse uhyrlige beløb, samtidig med, at diabetikere får en langt større livskvalitet. Desværre sætter diabetes eliten, sammen med lægemiddelstyrelsen en solid stopper for dette alternativ, der ikke kommer fra de rigtige kanaler.

Denne økonomiske interesse i diabetes gør, at nye produkter ikke får en jordisk chance for, at nå ud til diabetikeren,, og herved er insulin krævende diabetikere holdt i et ufrivilligt greb af diabetes toppen, der jo lever af at klippe og barbere hinanden og fakta er, at diabetikernes diabetes til stadighed behandles efter ekstremt fortidige metoder.

Tankevækkende er det, at til trods for de uhyrlige summer der kontinuerligt strømmer til diabetes forskningen, så har det ikke affødt en eneste landvinding i årevis, man er altså ikke, trods lovende ord, og titusinder af dybsindige rapporter, kommet en millimeter nærmere en brugbar løsning mht. behandlingen af diabetes,og da slet ikke til elimineringen af denne defekt.

Dette fakta står i stærk kontrast til den store indsats eliten lægger for dagen for, at overbevise befolkningen om det modsatte, men donationerne skal jo retfærdiggøres.

Det kunne se ud som om forskerne sidder i egen fordybelse, og dypper pipetter i frugtfarve, resultaterne taler ikke imod denne hypotese..

Alternativerne findes, men de går desværre udenom Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *