Privathospital åbner genoptræningsklinik med fysioterapi til halv pris

I mange tilfælde får det konsekvenser, når genoptræning af opererede varetages af fysioterapeuter uden kendskab til det forudgående forløb. Det mener Aleris-Hamlet Hospitaler, som derfor åbner egen genoptræningsklinik i Søborg.

Det forekommer relativt hyppigt i sundhedssystemet, at patienters genoptræningsforløb efter operationer bliver trukket i langdrag som følge af forkert eller mangelfuld efterbehandling, eller at der ligefrem opstår komplikationer af den grund. Derfor har vi besluttet at etablere vores egen genoptræningsfunktion, hvor fysioterapeuterne indgår i et tæt samarbejde med de speciallæger, der har opereret patienterne. Filosofien er, at indsatsen igennem hele genoptræningsforløbet koordineres og justeres i dialog mellem speciallæger og fysioterapeuter, så patienten hurtigst muligt kan komme tilbage til en normal hverdag, forklarer overlæge Henrik Chrintz fra Aleris-Hamlet Hospitaler i Søborg. Han er idémanden bag den nye genoptræningsklinik, der netop er åbnet i hospitalet på Gyngemose Parkvej.

Jeg har ofte opereret folk, som efterfølgende har modtaget mangelfuld eller forkert genoptræning hos fysioterapeuter, der ikke har haft den fornødne viden omkring patienternes forløb eller genoptræning efter operationer. Vi oplever også, at der i nogle tilfælde ikke gennemføres reel træning, men blot gives massage, hvilket er utilstrækkeligt. Er en patient eksempelvis opereret for en stiv skulder, bør skulderområdet meget hurtigt bevæges helt igennem, uanset hvor ondt det måtte gøre. Her er det væsentligt, at vores fysioterapeuter kan spørge den læge til råds, som har opereret patienten, forklarer overlægen, som har udviklet klinikkens træningsprogrammer og procedurer for kommunikation mellem læger og fysioterapeuter.

Skærer halvdelen af bruttoprisen

Ifølge funktionschef Louise Jeremiassen, der har det ledelsesmæssige ansvar for den nye klinik, er der ingen forventninger om, at genoptræningscentret kommer til at give overskud. Man har nemlig valgt et prisleje på omkring halvdelen af markedets bruttoniveau.

Baggrunden for initiativet er først om fremmest et ønske om at tilføre merværdi til patientforløb og understøtte vores patienttilfredshed, som i forvejen scorer højt i landsdækkende undersøgelser. Ved at tilbyde komplette forløb, som også inkluderer genoptræning, oplever vi en mulighed for at gøre den samlede patientoplevelse endnu mere tilfredsstillende og problemfri til gavn og glæde for alle parter. Da vi ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring, har vi valgt at matche de priser, patienten skal betale andetsteds efter fradrag af sygesikringens andel, så nettoprisen er den samme som hos en fysioterapeut med ydernummer. Derfor vil vi være tilfredse, hvis klinikken blot bliver en nulforretning.

Funktionschefen oplyser, at klinikken både modtager selvbetalere og patienter med sundhedsforsikring, der ofte dækker udgifter til fysioterapi. Første konsultation koster 241,43 kr., mens normal behandling beløber sig til 160,95 kr. Ud over individuel behandling tilbydes også holdtræning for 107,30 kr. pr. session.

Modtager både egne og udefrakommende patienter

Overlæge Henrik Chrintz forventer at tiltrække mange patienter til den ny klinik, der er åben for alle både Aleris-Hamlets egne patienter og udefrakommende kunder. Vi henvender os først og fremmest til patienter, som er opereret i bevægeapparatet, fx i skulder, knæ, fod eller ryg, samt patienter, som skal genoptrænes efter en idrætsskade. Derudover modtager vi også personer med generelle smerter i bevægeapparatet, eksempelvis rygsmerter, samt afledte lidelser som fx hovedpine, der kan behandles i samarbejde med vores neurolog.

Ud over det tætte samarbejde med speciallæger lægger han vægt på, at fysioterapeuterne i den ny klinik er specialiserede i netop genoptræning. Klinikken har et veluddannet og erfarent team af fysioterapeuter med stort indblik i, hvordan kroppen fungerer og reagerer på en operation. Til deres rådighed har de en lang række træningsmaskiner, som gør det muligt at skræddersy genoptræningen til den enkelte patient for bedst mulige resultater, slutter han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *