Positiv evaluering af LAS III

Kursisternes evalueringer for 2010 viser, at deres samlede udbytte af LAS III kurset er tilfredsstillende. Alt i alt er kurset i 2010 blevet evalueret mere positivt end året før.

Der blev afholdt 15 LAS III-kurser i 2010 og i alt har 547 læger deltaget. 77 pct. af deltagerne har fundet kurset godt eller meget godt. På de enkelte kurser har det tilsvarende tal varieret mellem 61 og 91 pct.

Sundhedsstyrelsen er i gang med en ændring af LAS III. Det var anbefalingen fra Følgegruppen for de generelle kurser, der blev nedsat i 2008. Følgegruppen har til formål at optimere og revidere kursusrækken om ledelse, administration og samarbejde.

LAS III kurset indgår i kursusrækken om ledelse, administration og samarbejde i speciallægeuddannelsen. To af delkurserne afvikles af og i de tre videreuddannelsesregioner (LAS I og II) og det tredje (LAS III) afvikles af Sundhedsstyrelsen. Ved afslutning af LAS III bliver kurset evalueret både skriftligt og mundtligt.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *