Patientsikkerheden ses efter på Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens er et af fem danske sygehuse, der er med i Patientsikkert Sygehus. Der er netop indgået en aftale med COWI at patientsikkerhedsinitiativet at Horsens og de fire andre sygehuse i de tre kommende år skal evalueres. Formålet er at skabe grundlag for beslutningstagere og ledere i det danske sundhedsvæsen ved fremtidig planlægning af indsatser for patientsikkerhed.

Patientsikkert Sygehus er et initiativ, der er sat i værk i samarbejde mellem TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det skal demonstrere, at det på et helt sygehus er muligt at bringe patientsikkerheden op på et nyt niveau.

Målet for de fem sygehuse i projektet er at reducere antallet af patientskader med 30% og antallet af dødsfald med 15% blandt andet ved at reducere antallet af uventede hjertestop, eliminere en række hospitalsinfektioner og forebygge tryksår og medicineringsfejl.

Til at evaluere initiativet har Patientsikkert Sygehus nu indgået aftale med COWI, som er et rådgivningsfirma, der har erfaring med sundhedssektoren og erfaring med projekthåndtering af tværfaglige og komplekse projekter. Evalueringen af Patientsikkert Sygehus omfatter effektevaluering, procesevaluering og en økonomisk evaluering, der skal vise, om effekterne står mål med det ekstra ressourceforbrug, der vil være ved patientsikkerhedsinitiativerne. Desuden vil det blive undersøgt, om kulturen omkring patientsikkerhed på de fem sygehuse forandrer sig i forbindelse med interventionen.

Arbejdet med patientsikkerhed på de fem sygehuse: Regionshospitalet Horsens, Sygehus Thy-Mors, Kolding Sygehus, Hillerød Hospital og Næstved Sygehus, sker med opbakning fra projektsekretariatet og konsulenter fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement. Indsatsen startede i april sidste år.

Forbedringerne opnås blandt andet ved at systematisere arbejdsgange, forbedre rutiner og indføre tjeklister, så det sikres, at alle patienter får alle elementer af den relevante behandling.

COWI vil løbende gennem hele programmet indsamle data fra sygehusene, dels de data, som sygehusene i forvejen rapporterer i forbindelse med projektet, og dels data, der indsamles ved interview med forskellige aktører på sygehusene.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *